כמה דברים בהקשר של טביב

העסק די פשוט, טביב הוא טביב, ככה שהכל עוד יכול לקרות. זו נקודת הפתיחה. ועכשיו קצת ראציונליזציה. * אם גמלה […]

"מה אני אעשה אופירה"

אני אומר את האמת שלי, דוגרי, ככה בפנים, מה אני אעשה אופירה, הוא ערבי והוא לא שר את ההמנון.

אופטימיסט, אוהד הפועל שלא באשמתו.