הצלקת נעלמה

תם הדיון, המילים הגדול מכולם נכתבו ליד שמו של רוג'ר פדרר

29 בינואר 2017

יעוז סבר