באה מנוחה – עו"ד ארז טיקולסקר

מצד אחד חוק מצד שני סטטוס קוו ובאמצע אנחנו שרוצים כדורגל

כזכור, לפני מספר חודשים, הגישו שחקנים מן הליגה הלאומית, באמצעות ההסתדרות, תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, במטרה למנוע את קיומם של משחקי הכדורגל בשבתות.

טענת השחקנים, בתמצית, הייתה (על פי הפרסומים בתקשורת), כי הם יהודים שומרי מצוות, כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את יום השבת כיום המנוחה עבור יהודים, כי החוק אוסר על עבודה ביום המנוחה, ולכן אסור לכפות עליהם לשחק בשבתות.

הגשת התביעה גררה התבטאויות רבות מצד פוליטיקאים, אנשי ספורט ואנשי תקשורת.

*

זמן קצר לאחר הגשת התביעה, התערב היועץ המשפטי לממשלה וקבע כי, בינתיים, האיסור שבחוק לא ייאכף בתחום הכדורגל. כך המשיך לחול הסטטוס קוו.

במקביל, הוקמה ועדה שהמנדט שלה היה לבחון את הסוגיה ולהציע פתרונות.

אחת הבעיות שעליהן לא הושם מספיק דגש, לפחות לא בדיונים התקשורתיים, הייתה העובדה כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע דין אחד לשבת כיום המנוחה של היהודים, ולימי ששי וראשון כימי המנוחה הנהוגים אצל המוסלמים והנוצרים, בהתאמה.

וזהו ציטוט הסעיף הרלבנטי בחוק:

"המנוחה השבועית תכלול – (1) לגבי יהודי – את יום השבת; (2) לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו".

*

אומנם, המצווה של מנוחה שבועית בשבת ביהדות חזקה ביחס למנהג בדתות אחרות לנוח בימי ששי או ראשון (כך עולה ממספר מקורות, למרות שאינני מומחה לדבר ובהחלט ייתכן כי בנקודה זו אני טועה), אך החוק, על פי פרשנותו המקובלת, אינו דתי אלא סוציאלי. מכאן גם ההתייחסות השוויונית הנדרשת.

גם לשון החוק, "לפי המקובל עליו", תומכת בפרשנות זו. עולה ממנה כי אם אדם מסוים נוהג לנוח ביום ששי, בין היתר הואיל והוא חפץ, כמוסלמי, להקדיש זמן להתכנסות ולתפילה, על מעסיקו, ובענייננו – על הקבוצות ועל הגופים הקובעים מתי ייערכו משחקי ליגה, להתחשב בכך ולאפשר לו לא לעבוד באותו היום.

כ- 20% משחקני ליגת העל הם ערבים, כלומר – מוסלמים (חלק הארי) ונוצרים. אם נוסיף לכך את השחקנים הזרים, נקבל נתון גבוה הרבה יותר. קיימות ליגות שבהן שיעור הקבוצות הערביות גבוה מאוד, ובהתאם גם שיעורם של השחקנים הערבים.

הדבר מחייב כי הפתרון, כל פתרון, יתייחס גם לקיומם של משחקי כדורגל בימי ששי וראשון.

*

לפני מספר ימים פורסם כי הועדה הנ"ל אמורה להגיש את מסקנותיה. בעקבות כך פניתי במכתב אל היועץ המשפטי לממשלה, שרת התרבות והספורט, מנכ"ל משרד הכלכלה והיועץ המשפטי להתאחדות לכדורגל, וביקשתי את התייחסותם לסוגיית קיום משחקי כדורגל בימי המנוחה של שחקנים לא יהודים, לצד ההתייחסות הצפויה לסוגיית קיום המשחקים בשבת. תשובות טרם התקבלו.

ב- 3.4.16, משרדנו פנה אל בית הדין האיזורי לעבודה, בשם רפעת (ג'ימי) טורק, בבקשה לעיין במסמכי ההליך, וזאת על מנת לשקול, בין היתר, הגשת בקשה להצטרף אליו במעמד של "ידיד בית המשפט" (בעקרון – אדם שאינו צד מקורי להליך, אך מבקש להצטרף אליו ולהביא בפני בית הדין/ בית המשפט את עמדתו, בהנחה שמעמדו, מקצועו, עיסוקו וכיוצ"ב, מצדיקים זאת ויוכלו להוות ערך מוסף לדיון).

במקביל, עם הגשת דו"ח הועדה לפני מספר ימים, הוא פורסם באינטרנט. עיון בו מראה כי הועדה הייתה מודעת לבעייתיות הנזכרת כאן, ולצורך להתייחס גם לקיומם של משחקים בימי ששי וראשון, כאשר חלק נכבד מן השחקנים מוסלמים או נוצרים.

הועדה כותבת, בהערת שוליים, בפתח הדו"ח, כי: "מאחר והסוגיה התעוררה בהקשר של משחקים בשבת היהודית, מטעמי נוחות וקיצור הועדה עושה שימוש במסמך זה בביטוי 'השבת' אך מובהר שהכוונה במונח זה ל'יום השבת' של בני כל הדתות, כל אחד על פי ציווי דתו".

*

ואולם, עם התקדמות הדו"ח הגדרה זו, כך נראה, מעט משתכחת מכותביו. כך, כאשר מצוטט תקנון ההתאחדות, ההפניה היא אל סעיף שמאפשר הזזת משחקים משבת ליום ששי בקבוצה לא מקצוענית שרוב שחקניה שומרים שבת. במקום אחר מתייחסת הועדה לבעייתיות בכך שבימי ששי מתקיימים לימודים במערכת החינוך, וכותבת כי יש לפעול עם משרד החינוך ליצירת יום ששי חופשי, דבר שיאפשר הזזת משחקים משבת לששי (אין התייחסות דומה בדו"ח לאפשרות להזיז משחקים מימי ששי לימי חמישי או מימי ראשון לימי שני, כאשר מדובר בקבוצות שרוב שחקניהן אינם יהודים).

מן הדו"ח עולה, לצערי, כי הועדה לא מייחסת לימי המנוחה של האוכלוסיה הלא יהודית את אותה חשיבות שהיא מייחסת ליום המנוחה של היהודים. הערת השוליים שציטטתי נותרת יתומה למקרא המשכו של הדו"ח.

מכיוון שהחוק, כאמור, מתייחס לכל ימי המנוחה באופן שווה, ומכיוון שמקובל להתייחס אל החוק כסוציאלי ולאו דווקא כדתי, אין מקום, לטעמי, לאפליה בנושא.

זו רק אחת הבעיות שיצריכו, להערכתי, לשמור על המצב הקיים.

הרעיון לפיו קבוצות יבואו לקראת שחקנים, במובן זה שגם אם משחק ישוחק בשבת הן לא יאלצו אותם לשחק בו מבלי לפגוע בהם, נראה כמס שפתיים. שחקן שלא ישחק במשחק מסוים הואיל ונערך בשבת, עלול לאבד את מקומו בהרכב, ובכך, גם אם שכרו ישולם, מעמדו המקצועי עלול להיפגע.

גם בעיות אחרות, שאינן קשורות לחוק שעות עבודה ומנוחה, וגם בחלקן עוסק הדו"ח, יבטיחו, ככל הנראה כי מה שהיה הוא שיהיה:

טלויזיה (זכיינים ששילמו הון על מנת לזכות באפשרות לשדר, הסתמכו על מצב קיים ותכננו לשדר משחקים גם בשבתות).

טוטו (משחקים רבים שמשוחקים בשבת מבטיחים השתתפות ערה יחסית של מהמרים).

אופ"א (מיגבלות על קיום משחקים בימים שבהם משוחקות ליגת אלופות וליגה אירופית).

בריאות השחקנים (הצורך במספר ימי מנוחה לפני ולאחר משחקים באירופה).

חופשות של חיילים (כידוע, בדרך כלל בימי ששי ושבת).

לימודים במערכת החינוך (לא מתקיימים רק ביום המנוחה השבועי).

הרצון למשוך ילדים למגרשים (מגביל גם את ימי המשחקים וגם את שעותיהם).

כל אלה חזקים אפילו מן הפוליטיקה. לענייננו, הדבר יחייב את בני כל הדתות לוותר מעט, על מנת שכולם יוכלו לשחק באותן קבוצות ובאותן ליגות, ולא יוקמו כאן, חס וחלילה, ליגה יהודית, ליגה נוצרית וליגה מוסלמית.

 

הנצחון על רעננה
תשמרו על מוציא החוץ

79 Comments

אלון 4 באפריל 2016

כתבת כאן כבר משהו בעבר על ייצוג טורק נגד בית"ר או טביב לא בדבר העסקת ערבים? נדמה לי ככה.. בנוסף למיטב ידיעתי לא יצא מכך שום דבר. מוזמן לעדכן אחרת.

לא מבין למה אתה כיהודי צריך להילחם את מלחמתם של הערבים או מיעוטים אחרים… אם ניקח את זה לפוליטיקה אני חושב שזה ההבדל בין שמאל לשמאל רדיקלי.
אם זה מפריע לערבים (וכמי ששיחק עם ערבים בקבוצות חובבניות בצפון לא ראיתי שמשחקים ביום שישי הפריעו להם) אז שיעלו את הנושא לסדר היום ומי שירצה יעלה טיעונים בעד ואחרים יעלו טיעונים נגד, נשמע לי בסדר גמור.
אבל לבוא וישר לצעוק אפליה אפליה בלי שבכלל איזשהו ערבי אמר שהדבר מפריע לו.. תנוח.

Amir A 4 באפריל 2016

א. בפירוש נכתב בפוסט " משרדנו פנה אל בית הדין האיזורי לעבודה, בשם רפעת (ג'ימי) טורק".
ב. ואני לתומי חשבתי שהוא, כאזרח ישראל, נלחם את מלחמתם של אזרחי ישראל אחרים. אבל יכול להיות שאני טועה.

אמיתי 4 באפריל 2016

תגובה דיי תמוהה אלון…מה אתה אומר לעצם העניין?

ישי 4 באפריל 2016

הוא לא נלחם בשביל הערבים. הוא נלחם בשביל יהודים חילוניים שרוצים כדורגל בשבת. אם אפשר לרתום לצורך זה את הערבים, אז כמובן שאפשר להשתמש בהם.

רינוס מיכלס 4 באפריל 2016

אני חושב שבפיסקה הראשונה אתה מתבלבל ומבלבל בינו לבין בורוביץ הליצן ( או שאולי בעצם הם עובדים בשיתוף )

ולגבי הפיסקה השנייה שלך , אין קשר לייצוג מוסלמים ( או בני דת אחרת )

זה פשוט סיפור כיסוי של חילונים סמרטוטיים כדי לא לעמוד בפני הכפייה הדתית ולהגיד קבל עם ועדה שהחילונים שמים עליהם ועל הכפייה שלהם ז אחד גדול

כמובן שזה יהיה אך ורק צעד הצהרתי בלבד ( כי מובן לכל מי שעיניו בראשו , לאיזה כיוון העם החולני הזה שואף והולך ) אך גם את זה הם לא מסוגלים לעשות

אז בינתיים ממשיכים לשחק במשחקי מילים ולבנות תילי תילים על משחק במסיכות , שמתרחש בנשף שנקרא מדינת ישראל

מאנו 5 באפריל 2016

אם אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה צריך להלחם ולא לשחק דוקים. עם הצהרות יפות כנגד דתיים וכפייה לא תגיע רחוק. לעומת זאת, באמצעות מאבק משפטי (בין השאר) וטעינת טיעונים רלוונטיים הנוגעםי לחוק, כן תוכל להגיע רחוק.

רינוס מיכלס 5 באפריל 2016

מאנו איך תילחם ? באמצעות מה ? עם מי ?
תגיד לי בן כמה אתה ? ( שאתה כזה תמים … הלוואי עלי בחיי )

על מי אתה עובד ? האם לא בתוך עמך אתה חי ?

ואיזה מאבק משפטי בראש שלך ?
זה בסך הכל אמצעי כדי לדחות את רוע הגזירה …

כשאתה לבד , תנסה לחשוב הרבה שנים קדימה ( ולא על היום יום או שנתיים שלוש ) ולהיות כנה עם עצמך עד הסוף

בין אם תירצה ובין אם לא ,
התהליך הזהותי והאפיוני של עם ישראל בארץ הקודש ,
עשה , עושה , ויעשה את שלו
( אלא אם כן תוקם פה רודנות חיצונית אחרת ומפתיעה )

העניין כאן הוא לא – האם ואיך ,
אלא מתי …

Shadow 4 באפריל 2016

דמגוג כבר אמרנו?

MOBY 5 באפריל 2016

אלון אתה פשוט מתבלבל במונחים.
הבדל בין דמוקראט (מימין המפה הפוליטית או משמאלה) לבין גזען חסר דעת (מימין המפה הפוליטית או משמאלה).

ארז 4 באפריל 2016

למרות גסות הרוח, אלון, אתייחס בקצרה. מהפניה הקודמת בנושא הגזענות יצא לא מעט ומכיוון שהטיפול טרם הסתיים, אומר שאני מקווה שייצא אף יותר. זה לא הנושא כאן ולכן לא ארחיב. כאמור, אנחנו מייצגים לקוח. אנחנו שלוחיו. אבל גם אם זו הייתה מלחמה פרטית שלי – אז מה? כואב לי הנושא ואני לא בכיוון של לבקש על כך סליחה. אשר להצעתך – אצלנו נהוג לנוח בין שתיים לארבע. לצערי המקצוע אינו מאפשר לי למלא מצווה חשובה זו. אולי בעתיד.

אלון 4 באפריל 2016

לא הייתה פה שום גסות רוח. 2-4 אלו שעות נוראיות לנוח בהן כי אז כבדים למשך שאר היום ולא נרדמים בלילה. סיים את היום לפני מהדורת החדשות, בלה עם הילדים ואולי תהיה פחות מריר. כל טוב.

S&M 4 באפריל 2016

ניראה שהפרה רוצה להניק עגל שלא רוצה לינוק. אם זה באמת היה חשוב לשחקנים, יהודים או ערבים, הם היו מסרבים לשחק. והם לא מסרבים. הם נוקטים במין מחאה או הליך דה-לוקס. זה ניראה פוליטי לחלוטין.

שחקן שזה היה חשוב לו, אני הייתי מצפה לראות אותו מודיע – אני יהודי ולא משחק בשבת. לפטר אותו אסור. לא להעסיק אותו אסור. הצהרה כזו הייתה הופכת אותו לאישה בהריון מבחינת דיני העבודה. עצם בגרון. ואם היה אחד כזה שמוציא את הבעיה מהארון, היו גם 30, והבעיה הייתה נפתרת. ואין את זה. יש כאלו שמעדיפים לא לשחק בשבת. מעדיפים. וזה אחרי שמגיל 6 הם משחקים בשבת. היום, כשהם מיליונרים, הם מעדיפים.

מה לטורק ולזה? הוא לא שחקן, לא נפגע, והוא גם לא זכור לי כדתי. אולי אני טועה לגביו, ולכן אני מצהיר מראש: אני לא דתי ואני משוחד לחלוטין בעניין הזה. מצחיקה אותי האמונה, ומי שזה מפריע לו שאני אתאיסט – צודק לגמרי. אבל דחילקום, כדי לפתור בעיית שיבוץ ימי משחק צריך בית משפט?

בכדורסל זה נפתר בטלפון בין קבוצות. דוגמה: ימי משחק של קטסל הם שלישי ושישי. קבוצה עם דתיים שמשובצת ליום שישי אחה"צ פותרת את זה בטלפון לקבוצה השניה, ואם לא עוזר, בפקס לאיגוד והמשחק זז. לא צריך להוכיח כלום, רק לבקש.

איך בכל זאת בכדורגל צריך בית משפט אם יש פתרון בתקנון? כי אין שחקנים שמוכנים למות על זה. וכאן נכנס האתאיסט – אם דתי לא מוכן "להתאבד" על אמונתו הדתית, כנראה שזה לא חשוב. משמע, זה פוליטיקה.

וטורק הוא פוליטיקאי. אני לא אומר את זה כגנאי. גם אילן גילאון פוליטיקאי, ואני עפר לרגליו. אבל כשבעיה פוליטית מתחפשת לבעיה דתית, הלכתית, זה מזכיר לי את הר הבית, אדמת אבותינו, אינתיפדה קדושה על אל אקצה, כשמאחורי כל הבלוף הזה מסתתרת מחלוקת נדל"ן. גם כאן, לדעתי, מאחורי הבלוף הדתי מסתתרת התפנקות של מיליונרים שמעדיפים להיות עם המשפחה בשבת.

Amir A 4 באפריל 2016

הכל טוב ויפה, רק שאני לא בטוח ששחקני כדורגל מליגות נמוכות הם מיליונרים.

S&M 4 באפריל 2016

ליגות נמוכות?! אצלם בכלל לא צריכה להיות בעיה. אין התחייבות לגופי שידור, אין הגרלות. סירוב להזיז משחק בליגה נמוכה זה כמו להכניס למישהו אצבע בעין.

אדם 4 באפריל 2016

אצלם גם אין בעיה, אפשר לבקש להיחשב כקבוצה דתית ואז לא משחקים בשבת. ע״ע הפועל רובי שפירא חיפה

מאנו 5 באפריל 2016

ענית לעצמך. כשיש כסף, זכויות שידור, אינטרסים מפה ועד הודעה חדשה, כולל אינטרס ציבורי רחב, אז 'כמה טלפונים בין הקבוצות' לא יעזרו פה. אתה קצת תמים, סלח לי.
כן, יש פה פוליטיקה. ממתי דת ופוליטיקה זרות אחת לשניה?

אוריה 4 באפריל 2016

S&M- זה בדיוק מה שהם עשו.
במשך שנים הסטטוס קוו היה שבלאומית משחקים בשישי ולכן לא מעט שחקנים דתיים מצאו שם את מקומם.
הכל התחיל כאשר מטעמי זכויות שידור הוחלט להעביר משחק אחד או יותר גם לשבת, וזה התחיל את הכל.
בקיצור, אל תרוץ ישר להאשים.

אוריה 4 באפריל 2016

לא מיני ולא מקצתי…
הטענה הייתה בשם השחקנים הדתיים על פגיעה **בדתם/אמונתם** ולא בשם אף חוק סוציאלי. יותר נכון שימוש בחוק המנוסח באופן סוציאלי, לשם מימוש אמונה דתית.
משכך, הבעיה היא אך ורק ביום השבת שהוא יום שבתון ליהודים דתיים, בניגוד ליום שישי/ראשון לשחקנים לא יהודים שאין להם שום מניעה לשחק ביום זה.
באמת, איפה שמעת שלשחקנים מוסלמים יש בעיה לשחק ביום שישי?
אגב, אתה סגור על זה ש-20% משחקני ליגת העל הם מוסלמים? יש לך איזה מקור מהימן לזה או שזאת תחושת בטן שלך?
בקיצור, סתם קנטרן…

ארז 4 באפריל 2016

כ- 20% משחקני ליגת העל ערבים. זה נתון נכון. דומה אגב לחלקם באוכלוסיה הכללית. רובם להערכתי מוסלמים. בנוסף, יש את השחקנים הזרים.

אוריה 4 באפריל 2016

מאחר והתשובה "זה נתון נכון" עדיין לא התקבלה בקהילה המדעית כמקור מהימן, הלכתי ועשיתי את הבדיקה בשבילך. להלן התוצאות
(המקור- סגלי הקבוצות כפי שמפורסמות בוואלה ספורט), בנוסף הלכתי על מוסלמים ישראלים, יתכן ויש זר כזה או אחר שפיספסתי:
מכבי ת"א 0/25
הפועל ב"ש 4/25
מכבי חיפה 4/28
הפועל ת"א 3/25
ביתר י-ם 0/24
קרית שמונה 3/23
סכנין 16/24
הפועל חיפה 4/25
עכו 3/22
כפר סבא 0/25
רעננה 2/25
בני יהודה 1/25
נתניה 4/28
מכבי פ"ת 2/22
כפי שניתן לראות, הממוצע של 11 קבוצות (למעט סכנין) הוא כ-10%. תוסיף את סכנין ואתה קצת מתקרב…

ארז 4 באפריל 2016

אם תתחשב רק בשחקנים שבאמת מתאמנים קבוע בסגל הבוגר, הנתון יותר גבוה. בנוסף, סכנין ככל הידוע לי היא קבוצה בליגת העל. אפילו בחלק העליון. לא ברור למה צריך לא להתחשב בה ולאחר מכן "להוסיף" אותה.

אוריה 5 באפריל 2016

כתבתי מהיכן לקחתי את הנתונים, עדיין לא קיבלתי ממך מקור אחר…
לגבי סכנין, סתם שמתי אותם בצד כי הם כמובן יוצאי דופן מבחינה סטטסיטית.
אגב, לא שמעתי מהם איזושהי התנגדות לשחק בשבת/שישי/ראשון. אתה מכיר משהו כזה?

ארז טיקולסקר 5 באפריל 2016

אוריה – אם סכנין "יוצאי דופן מבחינה סטטיסטית", הרי שגם בית"רטביב יוצאת דופן מבחינה סטטיסטית (ולצערי, העונה הזו, גם מכבי). אם בוחנים את כל ליגת העל, אז בוחנים את כל ליגת העל, על כל קבוצותיה, כולל היוצאות דופן סטטיסטית (ואגב היא לא כזו יוצאת דופן; ברור שאצלה יש הכי הרבה שחקנים ערבים, אבל יש קבוצות נוספות עם כמות משמעותית). ולמען השעשוע – "וואלה" כן התקבל כמקור מהימן בקהילה המדעית? לשאלתך בסוף – גם בקרב שחקני ליגת העל לא הושמעה התנגדות כזו באופן פורמלי. מי שפנו לבית הדין היו שחקני ליגה לאומית. כאשר מדובר במיעוט, ודאי מיעוט שמופלה במדינה, ניתן להבין את החשש שלו מפני הצפת הנושא. שים לב איך נוהגים במשחקים של קבוצות ערביות בחודש הרמדאן. זה אפילו יותר בעייתי בעיני.

אוריה 5 באפריל 2016

כמו שניתן לראות, באף קבוצה למעט סכנין אין יותר מ-4 שחקנים מוסלמים. לכן היא חריגה. זה שבביתר יש 0 ובבני יהודה יש אחד לא הופך את ביתר לחריגה.
ועוד משהו בנושא הסטטיסטיקה, תיאורטית אם סכנין יורדת ליגה, כל הטענה שלך על 20% או קרוב לכך לא מחזיקה מים, בניגוד לכל שאר הקבוצות שהם כן שוות בצורה סטטיסטית…
בלי קשר, חובת ההוכחה היא עליך מאחר ואתה טוען טענה ולא מביא לה גיבוי משום מקור מפורסם.
אני עשיתי בדיקה משלי בכלים שיש לי, ולא באתי לטעון טענה בשם מיעוט מוסלמי מקופח של 20% משחקני הליגה…
אגב, לגבי הרמאדן- לדעתי יש הבדל משמעותי. ברמאדן אין מניעה לשחק כדורגל, זה פשוט יותר קשה. בניגוד לטענת השחקנים הדתיים *שאינם יכולים* על פי דתם לשחק בשבת.

ארז 5 באפריל 2016

ואם אחי נצרת תעלה? אותו סיכוי בערך.

אהד 5 באפריל 2016

מה זה משנה אם זה 20 אחוז או 10 אחוז?

מיקו גוטליב אהלן סבבה 5 באפריל 2016

אם סכנין תפורק אז השחקנים האלו יפסיקו לשחק כדורגל?
ואין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה.

Amir A 4 באפריל 2016

גדול הקטע הזה של "למעט סכנין". אפשר לאמץ את זה למקומות אחרים גם:
"למעט עניים" ישראל מדינה של עשירים.
"למעט הדמוקרטים" ארה"ב נשלטת על ידי הרפובליקאים.
"למעט שחורים" אפריקה היא יבשת לבנה.

Shadow 5 באפריל 2016

46/321

14.3 אחוז אם אני לא טועה

ארז 5 באפריל 2016

יש קצת יותר על פי ספירתי (בדקתי לפני הכתיבה באתרים אחרים). בנוסף המספר 321 אינו נכון. הוא כולל שחקנים שלא ממש משחקים בליגת העל ואפילו לא מתאמנים בקביעות בקבוצות בוגרות. לכן האחוז הנכון הוא כ- 20.

Shadow 5 באפריל 2016

אני מסכים עם הקביעה רק נתתי את הנתון המדוייק לרשימה שהוצגה

רועי 4 באפריל 2016

כל היהודונים יודעים וידעו שמשחקים בשבת.
רוצים לשחק ביום לא שבת שיקימו ליגה לשומרי שבת.
העברת המשחקים לא אפשרתי בגל כל כך הרבה סיבות
החשובות שבהן הן ליגת אלופות וליגה אירופאית.
כדורגל אינו שירות חובה. הם לא חייבים לשחק.
לא ראיתי שבימי חו"ל כמות הצופים עולה בזכות הדתיים.
החיילים הם לא הסיבה להשארת המשחקים
זאת מסורת מלפני קום המדינה, משחקים בשבת,

רינוס מיכלס 4 באפריל 2016

יהודונים זה כינוי לכאלה שמתרפסים , חלשי אופי ותעוזה , לא מכירים בזהות של עצמם או לא מתנהגים בהתאם לה ולמאפייניה …

תחשוב עוד פעם מי בנושא לעיל הם היהודונים …

Shadow 4 באפריל 2016

אלה שמתלוננים על המשחקים בשבת הם אכן יהודונים שכן אם היו יהודים דתיים אמיתיים לא היו מתרפסים ופשוט לא היו משחקים בשבת בלי לבלבל במוח, אבל יהודים אוהבים יותר מהכל כסף וכסף מנצח גם את השבת.

יצור מוזר בני אדם, יש להם יכולת להחליט בעצמם על חייהם והם בוחרים להסתתר מאחורי כל מני מפלצות דמיוניות.

נ.ב

שלא תהיה אי הבנה, אני יהודי ואוהב כסף, לכן אני מוכן להציע דיל לכל שחקן שלא רוצה לשחק בשבת, לשחק במקומו ולהתחלק חצי חצי במשכורת

רינוס מיכלס 5 באפריל 2016

shadow , תדע להפריד בין עובדה לרגש …

הדתיים בנושא הזה ( ובכלל בשאר הנושאים בחיים ) הם בדיוק ההיפך מההגדרה של יהודונים

הם רוצים כל מה שהם יכולים ורוצים לרצות ,
וכשהם רוצים משהו , הם עומדים על שלהם , והם מקיימים את הרצון ,
גם כשזה נוגע לחייהם של אחרים ושונים מהם , הם יכפו את רצונם על השונים , ויקבעו את העובדות בשטח

כך שהם ממש , אבל ממש לא מתרפסים

אז כנראה שרועי התכוון להגדרה אחרת , ויצא לו יהודונים בגלל הרגש , וניתפסתי לדבר משני ולא משמעותי בתגובה שלו , ופשוט תיקנתי אותו בהגדרה לא נכונה ( כזה אני , נתפס לדיוק של כל מילה והגדרה ) גם כשזה לא סותר / מאשר , את שאר תגובתו ותוכנה

כך שגם אם אתה בוחר לחזור ולהשתמש בהגדרה הלא נכונה הזאת , את המצב העובדתי והקיים זה לא ישנה ,
גם אם אתה מרגיש כמוהו …

Shadow 5 באפריל 2016

אני התכוונתי לשחקנים עצמם ולאלה שהם כיביכול יהודים שומרי מצוות אבל הולכים לכדורגל בשבת ולא לכל היהודים באשר הם.

רשמתי במפורש: "אלה שמתלוננים על כדורגל בשבת" יכול להיות שזה לא הובן כהלכה.

בכל מקרה דת זה פח והייתי ממליץ לכל בר דעת להתרחק מזה כמו מאש.

רינוס מיכלס 5 באפריל 2016

shadow ( כל הזמן צריך להחליף את המקלדת לאנגלית בגללך , אולי פשוט תחליף את הכינוי ל – הצל ? זה גם יעזור לפירסום האתר וכמות העוקבים ☺ ) בחייך …

אתה באמת חושב שכל הסיפור והרעש על הנושא הזה , קם בזכות אותם שחקני כדורגל בליגה הלאומית או בזכות ציבור שומרי המסורת ?

זה בכלל עניין של מפלגות וכוח בוחרים ,

ציבור שומרי המסורת ומיספר שחקני הכדורגל מהליגה הלאומית והנמוכות , הם רק כלי ואמצעי להשתמש בו כדי להחיות את העניין ולתת לו תוקף

ואם המשכת לטעון בפני – " אני התכוונתי לשחקנים עצמם ולאלה שהם כיביכול יהודים שומרי מצוות אבל הולכים לכדורגל בשבת ולא לכל היהודים באשר הם " – שההגדרה יהודונים , היא על אלו

אז אתקן אותך שוב ,
הגדרתם היא צבועים ו / או שקרנים

להגדרה יהודונים אין שום קשר אליהם

Shadow 5 באפריל 2016

חס וחלילה הצל. יש כבר אחד כזה ואנחנו לא ממש משדרים על אותו הגל.
:)

Shadow 5 באפריל 2016

אגב ברור שהכל פוליטי אבל זה לא משחרר את הבובות מביקורות.

אז אולי נסכים על יהודונים צבועים ו/או שקרנים?

אחרי הכל להיות כלי משחק בידי פוליטקאים זה לא התרפסות וחולשת אופי?

רינוס מיכלס 5 באפריל 2016

☺ שמח שהבנת את הבדיחה לגבי הכינוי

ולגבי העניין של ההגדרה – יהודונים , עדיין אין בה נכונות בהגדרת אותו ציבור מדובר

כי התרפסות וחולשת אופי מכילים בתוכם התבטלות עצמית ,
ובציבור המדובר לעיל , התבטלות עצמית היא ממש אבל ממש לא נלקחת בחשבון , להיפך !

המוכנות להוות כאמצעי בידי אנשי מפלגות כאלה ואחרים , נעשה ברצון רב , שכן הם יודעים שלאותם אנשי מפלגות , יש כוח ( תשקורתי / תעמולתי , משפטי / חוקתי ) שהם רק יכולים לחלום עליו

צור שפי 4 באפריל 2016

הנושא נדון בעבר. אין פתרון שישביע את רצון כולם ולכן מאוד סביר שהמצב הנוכחי יימשך.

גיסנו 4 באפריל 2016

נצרות, אסלאם, יהדות, בודהיזם, שינטו, הינדו, פסטפארים, סיינטולוגיה – לא אכפת לי איזה, רק תוציאו כבר את הדת מהכדורגל.

ג'ימי טורק פוליטיקאי, להפוך את כל הפארסה הזאת לסיפור של אפליה נגד לא יהודים מרגיש כ"כ מאולץ שלא לומר מגוחך.

לוחם הדת הגדול גיא דיין, מר "הומואים ולסביות כן אבל חס וחלילה שמירת שבת" וכן "ויתרתי על חוזה וכסף בליגת העל למען השבת" רץ וחתם בעכו ברגע שרק מצמצו לכוון שלו. לאצרונה נראה כובש שער ומניח תפילין לאור השמש ביום שבת.

מעריך את רצונך הטוב, אבל שחררו אותנו כבר מהחפירה המיותרת הזאת

-גיסנו- 5 באפריל 2016

ואחרי קריאה נוספת – למה כתבתי תפילין כשחשבתי על כיפה מהגרב זו שאלה מצוינת….

yaron 5 באפריל 2016

לפחות לא כתבת מנשק מזוזה… :-)

איציק 5 באפריל 2016

מהגרב?

-גיסנו- 5 באפריל 2016

השאלה האמיתית היא מאיפה הוא היה יכול לשלוף מזוזה כדי לנשק אותה….

yaron 5 באפריל 2016

מאותו מקום שיכל לשלוף תפילין :-)

טל 12 4 באפריל 2016

לדעתי בליגות מקצועניות ההחלטה באילו ימים ישחקו הקבוצות צריכה להתקבל בהתאם לשיקולי רווח והפסד מסחריים.או לחלופין שהליגה הלאומית תהיה חלק מהליגות החובבניות.

איציק 5 באפריל 2016

אני בעד להמשיך לשחק כדורגל בשבת. מבחינתי דרישות הדתיים לא ראויות להיתייחסות. זכותך לבחור במה לעסוק. דתי לא יעסוק במכירת חזיר כי זה נוגד את הדת. אם כדורגל בשבת לא תואם את אמונתו, שלא ישחק כדורגל. אם הוא יגידו, אבל הוא עוהב את זה, אומר לו שיתאם חזיר, סביר להניח שיוהאב גם אותו. יש מחירים שצריך לשלם כדי לחיות באמונה שלהם.
מה שיותר מפריע לי זה הניסיון התמוהה להתאים את עצמנו גם למוסלמים או נוצרים. אני רוצה להזכיר לכולם שישראל זו מדינה יהודית ודמוקרטית כנו שאוסטרליה היא נוצרית ודמוקרטית. כשהמוסלמים רצו לכפות את השריאה שלהם האוסטרלים אמרו להם, או שאמצו את המנהגים שלנו או שחפשו לכם מקום אחר. הם לא מנעו מהם אורח חיים מוסלמי, הם לא איפשרו כפייה מוסלמית. אותו דבר צריך להיות כאן, לא מאפשרים כפיה מוסלמית/נוצרית/ג'דאים ועוד. מי שרוצה, שישמור על אמונתו אצלו, במרחב הציבורי היהדות זו הדת השלטת במדינה ואנו ננהג בהתאם לכך. זה צריכה להיות הגישה, ואם הוחלט לשחק בשישי אז שהמוסלמי ישחק ואם בראשון אז שהנוצרי ישחק. הוא במדינת היהודים, ושיתנהג בהתאם.

Shadow 5 באפריל 2016

מסכים. רק חשוב לזכור שאין בעיה עם זה שהם רוצים, פשוט זה לא אומר שצריך לקבל את זה.

אמיתי 5 באפריל 2016

ההשוואה של מכירת חזיר למשחק בשבת היא לא במקומה. אין עוד ליגת על לכדורגל שבה אין משחקים בשבת.. לא יודע מה הפיתרון אבל במצב הנוכחי אין לי ספק שמי שרוצה לשמור שבת לא יכול להיות כדורגלן מקצועני. זוהי בעיה

-גיסנו- 5 באפריל 2016

ולמה זו בעיה?
נניח וחשקה נפשי להיות מוהל או משגיח כשרות, ואני לא רוצה לשמור שבת – האם אתקבל? האם יתנו לי להיות בלן במקווה או מורה בישיבה?
מי שרוצה להיות כדורגלן מקצועני לא מחליט להתחיל ללמוד באזור גיל 23 כמו מהנדס או עו"ד; הוא חי את זה מגיל צעיר ומשחק בשבתות במשך מס' לא מבוטל של שנים עד שהוא בכלל מגיע לבוגרים. זה לא שזה נוחת עליו פתאום בהפתעה או שהתנאים לא ברורים מלכתחילה.

אמיתי 5 באפריל 2016

אתה מצטרף לאיציק בהתממות..
מוהל הוא חלק מהדת כדורגל הוא נייטרלי. דבר שני עד כמה שידוע לי אנשים חוזרים בתשובה בכל רגע והפוך. זה לגיטימי.
הכדורגל צריך וכדי שיהיה שייך לכולם.
הדת הייתי מקווה ההיפך

-גיסנו- 5 באפריל 2016

מי שלוקח החלטות משמעותיות בחיים, שידע להתמודד עם התוצאות.

איציק 5 באפריל 2016

למה יש עדיפות לדת על משהו ניטראלי? אין שום סיבה. אולי המצב צריך להיות אפילו הפוך… עדיפות לניטראליות.

אמיתי 5 באפריל 2016

כל מי שדתי הוא דתי…לא כל מי שמשחק כדורגל הוא נייטראלי. זאת קבוצה
בתוך קבוצה. במדינה דמוקרטית יש לנסות ליצור שיויון הזדמנויות לכולם.
זהו לא המצב וההשוואות למוהל ואכילת חזיר הן ציניות. זוהי אפליה ברורה.
אינני דתי נהפוכו וגם אין לי פיתרון (תסלחו לי…) אבל אני יודע להגיד שיש
פה כשל

איציק 5 באפריל 2016

צריך להפריד את הדת מהמדינה ושכל אחד יעשה את השיקולים שלו.
המדינה צריכה להיות חילונית, אבל לא לאסור דת. כל מי שבוחר להיות דתי שיעשה את השיקולים מה הפעילויות המתאימות לו כדי לשמור על הציביון. המדינה לא צריכה לשים רגלים אך בטח לא להתאים את עצמה אליו.

אמיתי 5 באפריל 2016

המדינה כן צריכה להתאים את עצמה לאזרחיה..גם אם חס ושלום דתיים.
שמירת זכויות המיעוט היא אבן הפינה של הדמוקרטיה. וכאן המיעוט (גם
הלא יהודי) הוא די גדול. הדיון הזה לגיטימי וחשוב ולדעתי דרושה פשרה

איציק 5 באפריל 2016

יש להם זכויות, הם יכולים לשמור על אמונתם, הם יכולים לעבוד בכול מיקצוע שירצו, אך הם לא יכולים לשלוט ברוב.
דמוקרטיה זה התחשבות במיעות לא לכפוף את הרוב תחת רצון המיעוט. יש המון מיעוטים ואם ננסה לרצות את כולם נדרוך במקום. עד כמה שזכור לי, התורה היא תורת חיים ולא של סטגנציה ודריכה במקום (ששקולה למות מבחינת קיום של עם או ציבור). אי אפשר כל הזמן תחת הסלוגן של התאמה לכל מיעוט לרמוס את הרוב. מה אם התאמת המיעות לרוב האזרחים, זה לא קיים?

-גיסנו- 5 באפריל 2016

סבבה, שיתפשרו איתי על תחב"צ בשבת, נישואין אזרחיים וקבורה. שניים-שלושה דברים פעוטים כאלה אתה יודע, שנוגעים למיעוט קטן בעם. צריך להתפשר, אתה יודע.
נסגור את הפינה הזו ואני אנסה ללכת לקראתם בכדורגל

אמיתי 5 באפריל 2016

מסכים מאד בקשר לקטע של הנישואים וכו…
אבל כלל גדול (בתורה..) לא מתקנים עוול בעוול.
ואיציק לא צריך לדרוך על איש. שוב אין לי פיתרון
אני רק אומר שהמצב הקיים יש בו בעיתיות.
פשרה היא התקדמות סטטוסקוו הוא דריכה במקום.
– קצת קשה לי להאמין שאני מכל העולם מגן על הדת…(-:

-גיסנו- 5 באפריל 2016

אין לי שום בעיה עם פשרות, לרוב אני בעד.
אבל כשבכל קונפליקט שכזה הצד שבו אני נמצא הוא זה שצריך להתחשב ולהתפשר, אז בשלב מסויים, עם כל הכבוד, שיזדיינו.

לפני כמה זמן קראתי איזה טור דעה של רב שמתגאה בכמה הוא פלורליסט – אמנם הוא עצמו מחזיק באמת האחת והיחידה, אבל הוא מקבל את זה שיש אנשים שפשוט טועים, ולא מבין למה אנשים כבר לא אוהבים להתווכח איתו על זה.

-גיסנו- 5 באפריל 2016

נקטעתי באמצע –
אז לא יודע כמה מהדתיים הוא מייצג בגישה הזו, אבל אני בטוח שחלק לא קטן, וכאלה מהסוג של "שבת זה שבת וזהו ולא טוב לכם לכו לברלין או לעזה שם בטוח יהיה לכם טוב"

איציק 5 באפריל 2016

אמיתי, אני לא דורך על אף אחד, ואתה ממש לא צריך להגן עליהם, יש להם מספיק מגנים בשם השם.
כל אחד שיחיה באמונתו. אני לא מונע זאת מאף אחד, וגם לא מגביל את פרנסתו של אף אחד. אני רק טוען שכל אחד צריך לקבל את ההחלטות שלו. לא ניתן להיות גם דתי וגם לבקש להכפיף את כולם לצרכיו כדי שיעשה את מה שהוא אוהב כשנח לו, גם אם זה לא נח לי. ומה איתי, בי לא צריך להתחשב. לי לא נח ביום אחר. לי נח לנסוע בשבת (לא בשכונה שלו, כי למה לפגוע, גם אעשה סיבוב אם צריך לשם כך), אבל לו זה לא מספיק, כי אני תינוק שנשבע ולכן הוא אחראי כלפי. אז לא, הוא תינוק שנישבע והגיע הזמן להוציא אותו מהחושך, לא על-ידי כפיה כי אם על-ידי כך שיקח אחריות על מעשיו וישאיר לי את מעשי. אני אשחק כדורגל בשבת והוא יחליט האם ירצה לשחק איתי או להרוג את עצמו באוהלה של תורה.

איציק 5 באפריל 2016

גיסינו ענה, ואני מצטרף לתשובתו.

yaron 5 באפריל 2016

עצוב, ממש עצוב לקרא עו"ד שלא בקיא בפרטים במקרה הטוב, או שמסלף במקרה הרע…

ארז טיקולסקר 5 באפריל 2016

אתה מוזמן לכתוב במה אתה סבור שטעיתי, ואז אוכל להשיב, אלא אם כוונתך סתם להשמיץ ואז השיח שלנו יהיה די מוגבל.

yaron 5 באפריל 2016

ארז, ראשית אני לוקח בחזרה את המילה מסלף, לא היתה לי כוונה להשמיץ.
נתחיל בעיקר,
כל הסאגה לא החלה מתביעה של השחקנים "במטרה למנוע את קיומם של משחקי הכדורגל בשבתות" אלא מנסיון של ההתארחדות והזכיינים לחייב את הקבוצות לקיים משחקים בשבת בליגה הלאומית.
עד אותו נסיון המצב היה שהקבוצות הלאומית יכלו לבחור מתי הן משחקות ורובן המכריע בחרו שלא לשחק בשבת.
מאבק השחקנים היה בגיבוי של חלק גדול מהקבוצות והרשויות המקומיות שהיו מאוד מרוצות מהמצב הקיים.
בקיצור, מי שניסה לשנות את הסטטוס קוו היו ההתאחדות והזכיין ולא השחקנים.
נקודות נוספות:
טלויזיה (זכיינים ששילמו הון על מנת לזכות באפשרות לשדר, הסתמכו על מצב קיים ותכננו לשדר משחקים גם בשבתות) – המצב הקיים היה שהמשחקים התקיימו בימי שישי…
טוטו (משחקים רבים שמשוחקים בשבת מבטיחים השתתפות ערה יחסית של מהמרים) – מבוסס על מה???
בריאות השחקנים (הצורך במספר ימי מנוחה לפני ולאחר משחקים באירופה) – אנחנו מדברים על הליגה הלאומית…
אופ"א (מיגבלות על קיום משחקים בימים שבהם משוחקות ליגת אלופות וליגה אירופית) – כנ"ל
חופשות של חיילים (כידוע, בדרך כלל בימי ששי ושבת) – רוב המשחקים בלאומית מתקיימים בימי שישי…
לימודים במערכת החינוך (לא מתקיימים רק ביום המנוחה השבועי) – כנ"ל
הרצון למשוך ילדים למגרשים (מגביל גם את ימי המשחקים וגם את שעותיהם) – כנ"ל

ארז 5 באפריל 2016

הכל בסדר רק שהשרה ואחרים לקחו את זה קדימה והייתה כוונה לבחון אפשרות לשנות סדרי עולם גם בליגת העל. עם זה שיישאר הסטטוס קוו אין לי בעיה ואם יש בעיה ספיציפית לקבוצה מסויימת בליגה נמוכה, אפשר לפתור אותה ספיציפית.

yaron 5 באפריל 2016

הבעיה התחילה כשניסו לכפות על קבוצות ושחקני הלאומית לשחק בשבת. ואז הם נאלצו לפנות לבית המשפט לא במטרה למנוע קיום משחקים בשבת אלא במטרה למנוע כפיית משחקים בשבת. מי שטיפס על העץ היתה ההתאחדות… ברגע שהיתה פסיקה כבר קשה לחזור למצב הקודם שהתאים לכל הנוגעים בדבר למעט הזכיין ועיני…

ארז טיקולסקר 5 באפריל 2016

אני סבור שאם לא הזזת המשחק האחד למועד שיותר קרוב לכניסת השבת, הנושא היה מתעורר על רקע של משהו אחר. הסוגיה היא עקרונית. היא בוערת בעצמות של שני הצדדים. לחילונים חשוב שיהיו משחקים בשבת כחלק מתרבות הפנאי, על מנת לקחת ילדים, הרגל של שנים ועוד. לדתיים חשוב שיהיו גם, או רק, משחקים לא בשבת. מתישהו זה היה מתפוצץ. במובן הזה, טוב שהנושא הוצף, טוב (לטעמי) שהיועץ המשפטי נתן להבין שלא ייאכף כאן איסור פלילי, וטוב שקמה ועדה שגרמה למי שצריך, להבין שלא ניתן יהיה להזיז את הכדורגל המקצועני, עקרונית, מן השבת.

יואלזיניו 5 באפריל 2016

הכל התחיל ממשחק אחד בליגה הלאומית שהזיזו ליום שבת בגלל טלוויזיה.
לא יותר פשוט להזיז אותו בחזרה ליום שישי או שני?
הליגה השנייה תהייה ליגה מקצוענית שומרת שבת, שחקנים דתיים יוכלו להתפרנס, בליגות הנמוכות אין בעיה אמיתית וסגרנו את הסיפור.

אם הסיפור לא נסגר, כדאי להזכיר לידידינו יראי השמיים שכדורגל הוא בידור חילוני רדוד וביטול תורה לשחקן ולצופה, כך שהשחקנים מחטיאים את הרבים, וכל זה מעצבן את בורא עולם, אז שלושים שניות הם היו בישיבה, זוז.

ג'ימי טורק הוא לא ידיד בית המשפט, הוא כבר אח בית המשפט מרוב הביקורים שלו שם. מפאת כבודו ומפאת הריפעטיל, אפשר לקבל את זה בחיוך מנומס.

ארז 5 באפריל 2016

מתי הוא היה בבית משפט בענייני כדורגל?

יואלזיניו 5 באפריל 2016

בהשוואה למצב במדינות אחרות, נמצא שהמשחק המשוחק בישראל הוא לא כדורגל, והנושא ירד מסדר היום.

ארז 5 באפריל 2016

הטענה המשפטית היותר נכונה היא שכדורגל ברמתו בארץ אינו "עבודה" ולכן החוק לא חל (-:

צור שפי 5 באפריל 2016

נו, ובני גיל הזהב כאן, בשארית תאי זכרוננו, נשתמש בתגובה הזו כוו להיזכרות בבדיחות שהיו רצות על הרב גורן שאישר להסתובב עם שטר של מאה לירות בשבת כי מאה לירות זה כבר לא כסף וגם הכשיר סנדוויץ' של פסטרמה עם גבינה כי בפסטרמה אין בשר ובגבינה אין חלב.

kazoo kid 5 באפריל 2016

אסור להכניס שום שיקולי דת בכדורגל מקצועני, זה אסון לכדורגל ומביך אותי אישית שב2016 יש עדיין אנשים חשוכים שמנסים לכפות את אמונתם על אחרים.

משה 5 באפריל 2016

Kazoo Kid כמובן צודק. את כל נושא הדת צריך להפריד מהכדורגל (ומהמדינה, אבל זה דיון למקום אחר).
אשר לעצם סוגיית העיסוק המקצועני בכדורגל:
לפי מיטב הבנתי, בימי שלישי, רביעי וחמישי לא ניתן לשחק בשל אילוצי אופ"א. נותרו פנויים אפוא ימי שישי, שבת, ראשון ושני. למעט יום שני, שאר הימים הם ימי קודש עבור אחת משלוש הדתות ה"גדולות" בישראל – איסלאם, יהדות ונצרות (לפי סדר הימים).
זה כנראה לא פרקטי לארגן כך שכל המשחקים ישוחקו ביום שני, וזה גם פוגע בהכנסות (אי אפשר לשדר את כל המשחקים) – ונזכיר כי בכדורגל מקצועי עסקינן, ולכן זה לגיטימי שהקבוצות ינסו למקסם רווחיהן. לכן, אין ברירה אלא לשחק גם בימי שישי, שבת וראשון. כאן נכנס עקרון חופש העיסוק, שהוא כמדומני עקרון יסוד במדינתנו, והוא כולל גם את החופש שלא לעסוק במה שלא מסתדר לאדם עם ערכיו/אמונתו במיתוסים בעידן הברונזה וכו' – ובמלים אחרות, מי שמתאים לו לשחק ביום הקדוש יכול לשחק ולהתפרנס מכך; ומי שרוצה לשבות מכל מלאכה ביום הקדוש לאמונתו, שלא ישחק כדורגל מקצועי ויתפרנס ממקצוע אחר שמאפשר לו לנוח ביום השבתון של דתו. הניסיון של מיעוט כדורגלנים "שומרי שבת" לכפות את אמונתם ולאלץ אחרים להתאים עצמם לאמונתם, הוא פסול בעיני, וגם קצת צבוע במרבית המקרים (מעניין לדעת כמה מהם יסרבו להצעה לשחק בליגה אירופית תמורת שכר ראוי).
נקודה משיקה: כהורה לילד שמשחק כדורגל בליגות הילדים, אני כמובן מעדיף שהמשחקים ישוחקו בימי שבת כדי שזה לא יפגע בלימודים – ואני משוכנע שרוב ההורים חושבים כמוני. לכן גם בעניין זה אין להתכופף לדרישות של "שומרי השבת".

רפאל 5 באפריל 2016

לא מערבים דת בדת.
לא נצרות ויהדות.
לא יהדות וכדורגל.

כן מקבלים שילוב של פוליטיקה, אלימות, לאומנות, גזענות, הימורים ושנאה תהומית על שטויות.
על הדרך גם יש כדור וכמה שחקנים שמספקים אסקפיזם זמין לאנשים מכל הסוגים.

מי שמעוניין בפשרות ופתרונות יכול למצוא.
תכל'ס, יותר חשוב לי שיגיירו יותר בקלות ויתנו לאנשים להתחתן/להתגרש במידת הצורך
ותחבורה ציבורית איפה שצריך ואפשר.
אם בהמשך יגיעו להבנה שאפשר לעשות יותר בשביל להעביר את המשחקים למוצ"ש/ראשון/שני ועל הדרך
לקיים ליגה שהיא 'קצת' יותר תחרותית והוגנת מבחינה ספורטיבית- אז למה לא.

עם כל הכבוד ל'היי סוסייטי' על המגרש, בקהל ובתקשורת ה'ספורט' הישראלי-
לאנשים עם רקע של עם הספר קצת יותר חשוב התעסקות עם עניינים של הקמת משפחה טובה ולהעניק להם בית חם, חינוך מצוין וקהילה איכותית.
כשהספורט הממוסד מחנך לערכים הפוכים מאלה, המצב הנוכחי מרגיש כמו win win situation.

Comments closed