יש שאלה מאד גדולה אם טבעת אליפות מגדירה את גדולתו של שחקן. אבל דבר אחד בטוח: בלי טבעת אליפות לחידון הזה לא נכנסת!

הטבעת היא לאו דווקא במדים בהם אתה מצולם. השאלה היא תמונה. התשובה היא שם השחקן.

 

1.

1

2.

2

3.

4. (ולא לארי בירד)

4

5.

5

6.

6

7. (ולא לארי בירד)

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

 

תשובות לחידונים

 

תרומה לדה באזר

חידון 549 (חידון עזי דן אולי ה-22). מצרים
שמישהו שם יהיה אחראי