h

כמסורת הספורט האמריקאי אייזאה תומאס משחק עכשיו עבור הסלטיקס. זו לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה וספורטאי מחליט לשחק. כמובן שתהיה הבנה אם יתקשה. תהיה האדרה אם יצטיין.

אבל מישהו צריך להגיד לו לא.

מישהו צריך להיות מבוגר ולבקש ממנו ללכת הביתה. לא בגלל הכבוד לאחותו – זה באמת עניין אישי. בכדי לשדר שכל הסיפורים הללו שהספורט ״גדול מהחיים״ הם סתם אימרות. הספורט לא יותר חשוב. ומישהו צריך לקחת את ההחלטה הזו עבור תומאס ועבור הפרצוף האנושי של הספורט. גם אם הוא ביקש. מזעזע אותי שהמועדון והליגה מתחמקים מהאחריות הזו.

חידון מספר 550 - זהה את האלוף!
משחק 2. הסוחטים