cws

ניתן להגדיל ולהדפיס

ועכשיו למשהו שונה לגמרי! בחידון הפעם מתארח צור שפי בתשבץ הגיון ספורטיבי.  כשחלק מהן ממש מבריקות. רמז: לפעמים חפשו את התשובה בבלוגים אחרים – לא תמיד באותו הצבע*.

 

מאוזן:

1. יש באיצטדיון פרט רוסי מבגדד (5,7)ֿ

6. מלך הספורט האקדמי (3)

8. פעם היה איצטדיון עני (2)

12. זה מרטיט שהאויב רץ יותר (8)

14. הקולב מכתיב את צעדיה (2,5,3)

16. שילוש פלינדרומי (9)

19. קבוצת nba ועיתון אנגלי במסירת רגל קבוצת  nba –  (מ) (4,5)

22. אחרי ארחי שוב יקלל (4)

24. באוניברסיטה כדורסלן ישראלי חסר פה נבחר להיכל התהילה (5,3) (מספר ההגדרה הוא רמז)

26. נותר חסר מלים לנוכח כשלון הבלם ווטסון (7)

28. כדורגלן בתהום (5)

30. כדורגלן בגלל גור (4)

33. תאספי את המדליסט (4)

34. הזמרת מטילה אותו ב-1 מאוזן (4)

35. הפגישה חוזרת להר הגעש הספרדי (5) (מ)

36. מהמסמך ישתמע שהוא רחמן וחורג (3)

38. השנסונייר ברח משיקגו (5)

42. אינדיאנים ככלבים (4)

43. פרייזר במתח (4)

44. שני מטבעות יבחנו את יכולתם (4)

46. באחריותנו חיבור עדתי כמו הדוקטור (5)

47. המן ראש ממשלה שוב באולימפיאדה (4,3)

49. נבל טורקי בהצגה (4,4)

51. שבע היו שבעה ברקיע (4)

53. כדורגלן, בהמה, ציפור, בהמה, אאורבך (5,4)

56. חלוץ עם פתרון להרטבה בסרט מצוייר (5,4)

58, מר סקולס נגן כמו 37 מאונך (5,5)

59. אוהד עם 34 מאוזן אם תביטי בחטיבה (5,3)*

61. הבית בית מנחם (2)

62. (עם 17 מאונך) המוטב בכה כשחזר והתייצב נגדה (4,3)

63. וילי סימס נראה במגרשי הטניס (7,5)

מאונך:

1. מין אוטיסט פרץ לשירות צבאי מועדף (5,7)

2. כמו 63 מאוזן בפאריז (3)

3. כדורגלנים, זמרים וגן חיות חוזר (5)

4. עין אחת (3)

5. למשל שמייכל לא ימלא את חובתו לנהר (6) (מ)

7. הצליל בשירותים של מנצ׳סטר יונייטד (5)

9. לכדורגלן יש אפס בבנק (3,3)

10. תובעי אומלל (4)

11. לאתר שעט ובבטנו זמרת (4,2)*

13. ניבב יותר ב-11 מאונך (5,3)*

15. מחקה תרנגולת בגלל מאפיונר באולימפיאדה (5,4)

17. ראה 62 מאוזן

18. השדר אור סתיו: המירוץ מתקיים (6)

20. אתחנף אליך באסיה (4) (מ)

21. כדורגלן מתוק כמו סטלונה אחרי הקוף (5)

23. שרה, נתתי לה כלב (3)

25. ביל, יד לו בקדאפי (3,4)

27. סטיוארט התעטף במכביסט, מכביסט (5,2)

29. שריר הנינג׳ה) (3)

31. מאן חנופה לדברי 27 מאונך (4,5)

32. טלנסקי סוס טוב לקבוצה (6,6)

37. ספורטאי כזה יחטא שם (6)

39. המרגל נמנע ובו נלגמו (4,4)

40. איך מקשר התלמיד בין שני הכשלונות (3)

41. השחקן זכה במדליית הכסף. מה זה אומר? (5)

44. יהי אור בלי הנרי הגאוותן (4)

45. גלישה בסקית (3)

46. עמד בשער הפועל וחזר לשער מכבי (4)

48. 37 מאונך קיטר בגלל בליעת הכשלון (6)

50. לימוד תלמוד על אפשרויות פעולה במשחק הקובע? להפך! (4,2)

52. השמענו שבאי האמבולנס עדין וחם? להפך! (6)

54. שאלה חוזרת לזהות האחראי לעצירת רוקי אטלס (5)

55. ידי גבי. רוחי קרן (4)

57. שיחה לפני המרוץ עם הליידי (5)

59. על המסך חוזר הכדורגלן (3)

60. חג התום, אבל ספורט קדם (3)

לתשובות הנכונות

חידון מספר 557. הגמר הגדול
חידון מספר 559. אירועי ווט דה פאק