Coupe De Musketters

1. יש סיבה אחת ששיאי הטניס הנדירים שאנחנו רואים לא יישברו כל כך מהר. כי נדאל, פדרר, דג׳וקוביץ, יצאו לדרכם כשטניס היה ענף של צעירים. והיום הוא ענף של זקנים – לא רק הם אלא גם סביבם. דומיניק ת׳יאם – האוסטרי העולה שמסתמן כיורשו של נדאל על החימר הוא כבר בן 24. נדאל כבר היה חמש פעמים אלוף החימר בגיל הזה. והוא לא נראה בשבועיים האחרונים כמי שאיכשהו סחט את התואר העשירי בפאריס. הוא שלח את כולם ל״דרך צליחה״.

2. ג׳ון מקנרו הוא אחד המבינים הגדולים ביותר בנדאל. מוקדם מאד בקריירה שלו, אחרי שחבט איתו קצת, אמר שהפורהאנד הזה הוא משהו שלא נראה. ולפני שנה-שניים כשנדאל נראה גמור הצהיר ״הוא צריך מאמן״. זה כמעט היה חילול קודש. נדאל היה הסיפור הגזעי הזה של מי שעובד עם אותו אדם שמאמן אותו מגיל 3 עד המקום הראשון בעולם ויותר.

3. אז גם חילוף המאמנים היה בתוך המסורת הזו. הביאו את השכן קרלוס מוייה שלא הפך את הכל. שינה מעט, הוסיף קצת אגרסיביות. הוסיף סרב שני. פרגמטיות, לא מהפכה. וזו התוצאה. אנחנו חוזרים לנקודה מספר 1. נדאל לא זקן במיוחד יחסית לסביבה. ייתכן שהסביבה היא פדרר (שידע טוב מאד למה לא לבזבז את זמנו בפאריס).

10

מפגן ההבקעה המדהים בכדורגל ברמות הללו
משחק 5. אליפויות בכל זאת לוקחים בהגנה