OLP

1. כמה ניצח ביורן בורג את ג׳ון מקנרו במערכה החמישית ביניהם?

2. ואת מי ניצח ארתור אש בגמר?

3. ובוריס בקר בזכייתו הראשונה?

4. ונדאל בזכייתו השניה?

5. מה היה התואר הראשון של מי מהאחיות וויליאמס בווימבלדון?

6. מי היהי הדרום אמריקאי האחרון לשחק בגמר?

7. והבריטי האחרון בגמר לפני אנדי מארי?

8. ומה היה מיוחד מבחינה לאומית בזכיית האנגליה האחרונה – וויריג׳יניה ווייד?

9. מה הישג השיא של פדרר בזוגות?

10. מי היה האלוף היחיד מהגוש הקומוניסטי?

11. מה גמר הנשים הנפוץ ביותר בעידן הפתוח?

12. מי בתמונה?

לתשובות הנכונות

השתתפות במימון דה באזר

לוקאקו. בימינו 75 מליון הם פרגמטיזם
מבקיעם של שערים עוצרי נשימה רבים ויותר