בואו נפסיק לעשות מה שנדמה לנו שצריך או מה שבא לנו.

בואו נפסיק לשחק על תוצאות בגילאים. גם בספורט המקומי וגם בנבחרות.

בואו נגדיל ב-400% את מספר מאמני הילדים.

בואו נביא מאמנים זרים לנבחרות הלאומיות. ולנבחרות הגילאים הלאומיות.

בואו נשים דגש על הגנה בכדורסל. נאסור על אזורית בגילאים.

בואו נשים דגש על חוסן גופני בכדורגל. שיבואו מההתאחדות לבדוק קבוצות נוער.

בואו נחזיר את האתלטיקה, ואת המשקולות, ענפי הבסיס של האימון.

בואו נכניס את השחיה לבתי הספר. ששלושים אלף ילדים ישחו.

בואו נמנה שר ספורט ספורטאי.

בואו לא נשים שום כסף ציבורי על משכורות של ספורטאים מקצוענים אלא רק על תשתיות.

בואו נפסיק להגן במכסות על ספורטאים מקצוענים.

בואו נפסיק לעשות מה שבא לנו או נדמה לנו שנכון. בואו נעשה את מה שעושים אלו שמנצחים אותנו.

חידון מספר 570. יורובאסקט
המדינה שבתמונה - נוסח מתוקן