הדו"חות הכספיים של הפועל ת"א

הרבה מילים להגיד שהמצב לא להיט.

אוקי, לקח לנו קצת זמן, אבל בבלוג עובדים במשנה זהירות והנה ההתייחסות שלי ושל רו"ח מתן גילור לדו"חות הכספיים של הפועל.

יצויין כי הבלוג חייב כבר ארוחה אחת למתן בגין התערבות עבר וכי כאות הוקרה אף אשדרג אותה לארוחה מושקעת עוד יותר, בהתייעצות עם הרואה חשבון שלי ביקשתי שיבצע הפרשה עתידית לארוחה זאת וכי שייקח בחשבון עתידי במאזן האישי שלי את זה בחשבון.

אז מה אני למדתי מהדו"חות :

  1. המצב לא להיט.
  2. ההתנהלות בשנה האחרונה, בדגש על המחצית הראשונה של השנה הייתה מופקרת של ממש , שורה של טעויות ניהוליות שחורגות מהתנהלות כספית בעייתית ובעיקר מגיעים מחוסר ניסיון מקצועי בולט.
  3. השקעת בעלים של 29 מיליון ₪ נטו, הרוב של אמיר כבירי בהפועל, זה משהו שמעיד על יכולות כלכליות ואולי פה נעוצה הסיבה לאופטימיות זהירה.

 

אני חושב שהכל מתנקז כרגע לכבירי, במצב הנוכחי קשה להאמין שיבוא משקיע חיצוני ויהיה מוכן לקחת את הקבוצה מידי כבירי ואוסף הבעלים (שחלק גדול מהגרעון מנוכס להלוואות הבעלים שלהם) , סביר להניח שאם כבירי ירים את ידיו ויקרוס כלכלית בין המצב הגרעוני וההתחייבויות העתידיות הקבוצה תיאלץ ללכת לכינוס נכסים (שבאופן מפתיע הוא יהיה חמור פחות מהמצופה היות ורוב הגרעון הוא לבעלי שליטה).

אז עכשיו הכל בידיים של כבירי, בחודשים הקרובים נדע מי הוא באמת – נוכל, הוזה או שאולי פשוט מדובר בבעל הון שאוהד את הקבוצה ומוכן ללכת עוד דרך ארוכה עד לשיקום מקצועי.

אני חושב שצריך לזכור שיש נקודה שהחשבונאות נגמרת, היא נגמרת בהבנת השוק (כמה קשה לשערך שווי שחקן, או התחייבות לחוזה עתידי כשברור לכולם ששחקן לא רצוי לא יקבל את מלוא שווי החוזה באף קבוצה ישראלית) ובעיקר בתפישה שמועדון כדורגל ישראלי אינו עסק, הוא צעצוע של בעל הון.

*

ותודה למתן שהבטיח ללוות אותנו בתגובות ותוכלו גם לקרוא אצלו הכל בבלוג האישי (לינק בתגובות) .

 

**

ניתוח דוחות כספיים הפועל תל אביב 31/05/2016

 

בין אם היו עושים זאת בלאו הכי (כך לשיטתם) ובין אם ההדלפה הכריחה אותם, מועדון כדורגל הפועל תל אביב הוא שוב המועדון היחיד בישראל שמפרסם דוחות כספיים. לא חלק, לא כמעט, לא אולי – דוחות כספיים כפי שדוחות כספיים אמורים להיות (בגדול ולכאורה). זאת כמובן בשילוב של דוח רואה החשבון המבקר, שהרי דוחות כספיים ללא דוח המבקר משולים לסאונה באמצע אילת בתקופה זו – חסרי שימוש.

קחו בחשבון שתהיינה לא מעט חזרות על הניתוח דאשתקד, בהתאמות הנדרשות.

*

ברשותכם, נתחיל עם קצת ממבו-ג'מבו חשבונאי-משפטי. מי שזה פחות מעניין אותו, מוזמן לדלג לחלק הבא.

מועדון הכדורגל הפועל ת"א מאוגד כחברה בערבון מוגבל ששמה הרשמי הוא: הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ (להלן: "הפועל ת"א/החברה/הקבוצה"). אף על פי שצורת ההתאגדות הינה של חברה עסקית, הפועל ת"א (כמדומני, כמו כל שאר קבוצות הספורט בארץ, זולת מכבי ת"א כדורסל)  מוגדרת כמוסד ללא כוונת רווח לעניין מס ערך מוסף.

הדוחות הכספיים הנדונים הינם לימים 31 במאי 2016 ו-2015 וכן לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. יצוין כי הדוחות הכספיים הנ"ל נערכים לתאריכים הללו לצורך דיווח לבקרה התקציבית, שדורשת, בין היתר, דיווח לפי עונת כדורגל (31/05-30/06) ויש להניח שנערכים גם דוחות כספיים לפי שנה קלנדרית (31/12-01/01), בעיקר לצורך דיווח לרשויות.

הדוחות הכספיים נערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים לחברה עסקית, בהתאם לצורת ההתאגדות, ולא לפי כללי דיווח של מלכ"רים.

מסיבה שאינה ברורה, הקבוצה לא יישמה בדוחותיה הכספיים את תקן חשבונאות 34, אשר היה משנה במעט את אופן הצגת הדוחות וכן מעט מהטרמינולוגיה בה נעשה שימוש. ברם, לא מדובר על שינוי מהותי, קרי כזה שמשפיע על החלטת קורא הדוחות הכספיים.

רואי החשבון המבקרים מסתייגים בחוות דעת ממספר סעיפים מהותיים בדוחות הכספיים ומפנים את תשומת הלב למספר סעיפים נוספים. מומלץ בחום לקרוא אותם לפי תחילת הניתוח. לא זו גם זו, לא יהיה זה בלתי סביר להניח שרואי חשבון יותר שמרנים היו נותנים חוות דעת של הימנעות ולא רק מסתגיים בחוות הדעת מסעיפים מסויימים בדוחות הכספיים.

*

ברשותכם, אני זורק כאן מספר תובנות לגבי הדוחות הכספיים, בלי סדר מסוים:

  1. הנקודה המרכזית ביותר – שאם נשאל לרגע את הביטוי מפסק הדין במקרה טבח כפר קאסם – מתנוסס מעליה הדגל השחור והיא מקוממת את העין, היא הפסד מצטבר של 99 מיליוני ש"ח (לעומת הפסד מצטבר בסך של 60 מיליוני ש"ח ליום 31 במאי 2015). אם היה מדובר בחברה עסקית פר-אקסלנס, אזי שלא היה מנוס מלערער על הגדרתה של החברה כעסק חי, קרי על יכולתה להמשיך ולהתקיים בעתיד הנראה לעין. אבל, מדובר על קבוצת כדורגל ו(כמעט)תמיד ימצא מי שיכניס את היד לכיס בעתות מצוקה. לזאת כמובן יש להוסיף הפסד שנתי בסך של 39 מיליוני ש"ח (לעומת הפסד שנתי בסך של 8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה) וגרעון בהון החוזר של 33 מיליוני ש"ח (לעומת 9 מיליוני ש"ח). סך הגרעון בהון של הקבוצה (יתרת הפסד בניכוי שטרי הון ואופציות להקצאת מניות שהנפיקה החברה) עומד על סך של 40 מיליוני ש"ח (לעומת 27 מיליוני ש"ח). הווה אומר שהתחייבויותיה של הפועל ת"א עולות על נכסיה ב-40 מיליוני ש"ח.
  2. היחס השוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות) עומד על 0.04 (לעומת 0.55 בעונה שעברה). מדובר על יחס נמוך בצורה שערורייתית. רוצה לומר שאין ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות רק בעזרת שימוש בנכסים השוטפים הנמצאים ברשותה. הווה אומר שעל מנת לפרוע את התחייבויותיה לשנה הקרובה היא תאלץ להשיג את רוב המימון מגורמים חיצוניים, אלמלא, בדרך נס, הקבוצה תעבור לרווח ותזרים מזומנים חיובי שטרם נראו בכדורגל הישראלי. אמנם חל גידול ניכר בנכסים לזמן ארוך בדמות כרטיסי שחקנים, אותם ניתן לממש, אולם גם הם לא יספיקו לשם פרעון ההתחייבויות השוטפות. כמו כן, החלק הארי של הנכסים השוטפים של החברה (95%) נובעים מחובות של אלי טביב, שלהוציא ממנו כסף אינו דבר של מה בכך, בלשון חלקה.
  3. החברה חייבת לעובדים 4 מיליוני ש"ח. כמעט פי 4 מהחבות בתקופה המקבילה. ההשלכות השליליות של הנ"ל ברורות.
  4. בעונת המשחקים האחרונה חל קיטון של 8% בהכנסות החברה. אמנם חל גידול בסעיף הכנסות ממשחקים, אך למעשה, ההכנסות ממשחקים לא מכסות אפילו את שכר השחקנים. הקיטון בהכנסות נובע מקיטון ממכירת והשאלת שחקנים, מהעדר הכנסות מהשתתפות בגביע אירופאי ומקיטון בהכנסות מפרסום ותרומות.
  5. שכר השחקנים עומד על סך של 19 מיליוני ש"ח (לעומת 10 מיליוני ש"ח) ומהווה 33% מסך ההוצאות, בדומה לעונה שעברה. לא זו בלבד ששכר השחקנים כמעט והכפיל את עצמו ולא זו בלבד שהדבר לא בא לידי ביטוי בגידול בהכנסות (שכאמור קטנו), אלא שחל גידול ניכר גם בסעיפי הוצאה אחרים, כאשר העיקריים שהם הינם: עמלות סוכנים (הגיוני לאור הגידול בערך כרטיסי השחקנים), אבטחה וסדרים (גידול תמוהה מ-2.7 מיליוני ש"ח בעונה שעברה ל-6.3 מיליוני ש"ח העונה), תמיכה בקבוצת הנוער (4.8 מיליוני ש"ח לעומת 2 מיליוני ש"ח – יצוין כי מדובר בתמיכה של הקבוצה הבוגרת בלבד ולא בכל תקציב מחלקת הנוער), שכר דירה ואחזקה (גידול של 368%!), פחת שחקנים (לנוכח הגידול בערך כרטיסי השחקנים), חנות אינטרנט ובוררויות (הקבוצה הוציאה 2 מיליוני ש"ח על בוררויות…) סך ההוצאות כמעט כפול מהעונה שעברה (שהסתיימה בהפסד גדול) וזאת תוך כדי קיטון בהכנסות.
  6. מבחינה תזרימית, בעונה שעברה הקבוצה קיבלה 5 מיליוני ש"ח עבור שחקנים, בעוד שכמעט ולא שילמה תמורת אחרים. העונה, התקבולים עבור מכירת שחקנים ירדו לסך של מיליון ש"ח, בעוד שהתשלומים עבור רכישתם עמדו על סך של 13 מיליוני ש"ח. גם מפעילות שוטפת קיים תזרים מזומנים שלילי ב-5 מיליוני ש"ח יותר מאשר בעונה שעברה. אם בעונה שעברה רוב המזומנים ששימשו לפעילות השוטפת ממומנו ממכירת שחקנים והלוואות מבנקים, אזי שהעונה את הפעילות השוטפת ורכישת השחקנים מימנו בעיקר הזרמות כספים של בעלי המניות (באמצעות הנפקת הון) וכן הלוואות, אך בעוד שבעונה שעברה רובן היו לזמן ארוך, העונה רובן לזמן קצר, ויש להחזירן במועד סמוך יותר. החברה מסיימת את העונה עם יתרת מזומנים של 7 אלפי ש"ח (לעומת 304 אלפי ש"ח בעונה שעברה). במונחים של קבוצת כדורגל זה אפילו לא לחיות מהיד לפה.
  7. נגד החברה עומדות לא פחות מ-14 תביעות, על ידי שחקני עבר, מאמן עבר, אוהדים, קבוצות אחרות ועוד, חלקן זכר לתקופות בהן נוהלת הקבוצה על-ידי אלי טביב וחיים רמון, אך גם חדשות – דבר המשקף עוד מהתנהלות המועדון מעבר לפן הכלכלי גרידא. החברה ביצעה הפרשה בגין תביעות אלה ובגין שומת ביקורת ניכויים בסך של 11 מיליוני ש"ח. (קצת ניג'ס חשבונאי – החברה קראה להפרשות אלה בשם "התחייבויות תלויות" וזה שגוי.)

לעניות דעתי, אלה הן הנקודות המרכזיות שעולות מהדוחות הכספיים וכדי לא להלאות את הקוראים יתר על המידה החלטתי לחדול כאן. אשמח להשיב ולהרחיב בתגובות ככל שנדרש.

לסיכום, בעונה שעברה מצבו הכלכלי של מועדון הכדורגל הפועל ת"א היה בכי רע. כיום המועדון ניצב בצוק העיתים בואך עברי פי פחת. ודווקא בעת הזו, כשהקבוצה מתקשה לעמוד בתשלומים השוטפים, היא נאלצת לנדוד לאצטדיון המושבה, דבר שוודאי יפגע בהכנסות.

ושוב, כל הכבוד להפועל ת"א, שעל אף הדוחות הכספיים, אשר בעונה שעברה כיניתי אותם לא מחמיאים בלשון המעטה , וכעת אין לי אלא להגדיר אותם כשערורייה כלכלית וניהולית, החלה ליישם את מהותו של מועדון כדורגל כגוף דו מהותי שמבין את העניין הציבורי בו ואת היות העניין הציבורי נשמת אפו ולחם חוקו.

השערה אולימפית
The long and winding road

107 Comments

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

לבלוג של מתן
https://matangilor.wordpress.com/

ירוק 9 באוגוסט 2016

מומלץ בלי קשר לפוסט!

ירוק 9 באוגוסט 2016

אז ככה אתה עוזר למתן לשרוף את הזמן עד מסיבת העיתונאים שלנו?

סתם, מעניין מאד.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

התחזית שלי למסיבת העיתונאים: שקרים בגובה בינוני עד גבה גלי.

ירוק 9 באוגוסט 2016

באמת? דווקא כשאני מתחיל להיות קצת קצת (קצת!) אופטימי?

אנונימוס 9 באוגוסט 2016

רוצה לאמר, אנחנו מתאבדים אבל לפחות עושים את זה בצורה מסודרת.

ברק 9 באוגוסט 2016

ניתוח מאוד מעניין, תודה.
אני לא רואה חשבון ולא מבין את ההשלכות, אבל לא צריך להיות איש מקצוע כדי להבין שמדובר במצב לא תקין. השאלה שנשאלת היא איך, לאור הנתונים האלו, מתאפשרת החתמה של שחקנים חדשים בחוזים גבוהים? איפה הרשויות? איפה ההיגיון הבריא? או שבסופו של דבר מדובר בעוד החתמות "טביביות" ולאחר מכן יחפשו מי הפראייר שינסה לשלם?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

לכאורה, אאל"ט, את הרשות לבקרת תקציבים אמור לעניין שכר השחקנים, ולא תשלומים לספקים וכיו"ב. אם ישנן הכוחות ליכולת לשלם שכר לשחקנים או ערבויות לשם כך, על פניו אין לה סביה להטיל הגבלות כלשהן על הקבוצה. מעבר לזה, אני לא רואה רשות שיש לה עילה חוקית להתערב, אבל זו כבר שאלה משפטית לעו"ד.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

מתן – יש גם הבדל בין ספק כמו לאן שהוא עצמאי להחליט האם הוא נותן אובליגו להפועל לבין שכר עובדים.
זו גם הסיבה שבמקרה של כינוס נכסים העובדים יהיו ראשונים בתור ואחריהם הספקים ורק בסוף בעלי השליטה שהלוו כסף לחברה שלהם.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

האמת שמי שיהיה ראשון זה הבנק שדואג לשעבודים לשם כך, אבל הסיבה שהעובדים יהיו ראשון היא שכך דורש החוק. ייתכן שאתה צודק לגבי הסיבה שזו הרציונל של החוק.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

אני מניח שהבנקים לקחו ערבויות אישיות כגיבוי ככה שגם במקרה של כינוס נכסים הגבייה תיעשה ישירות מול הערבים – בפודקאסט שעשינו עם כבירי הוא אמר שגם מכבי על רייכרט דרשו את זה ממנו – זה משהו שלא עולה בדו"ח הזה אבל זה מסביר חלק גדול מההתנהלות.

זו גם הסיבה שאני תמיד טוען שבמקרה של כונס נכסים או הרמת ידיים המצב הרבה פחות נורא שכן רוב ההתחייבויות מגובות והחלק הארי השני הוא לבעלים – אין לכבירי וחג'ג' ותושב ומני ויצמן מוטיבציה מיוחדת ללכת לפירוק – זה רק יעלה להם הון ואיבוד הנכס לתמיד.

גיל ז. 9 באוגוסט 2016

הרשות היחידה שיש לה אפשרות להתערב זו הרשות לבקרה תקציבית, מכוח תקנון ההתאחדות.
כל בדיקה לעניין התנהלותה הכספית של חברה בהם ההתחייבויות שהחברה נטלה על עצמה, יעשו בדיעבד לאחר קריסתה.
הבעיה היא, כמו שלמדנו ממקרה מכבי נתניה, שאת הערבויות שהבקרה מסכימה לקבל לא תמיד ניתן לפרוע (לדעתי, ברוב הפעמים לא ניתן לפרוע), אבל ככל שבעלי תפקידים בחברה (מנהלים וכד') יודעים כי החברה לוקחת על עצמה התחייבויות שכנראה לא ייפרעו, יש להם אחריות וניתן יהיה להטיל עליהם, בנסיבות מסויימות את חובות החברה. מדובר בהליך נפוץ למדי, ואני ציפיתי שייפנו אליו לפחות במקרה מכבי נתניה, אך לשווא.
בעניין הפועל ת"א (או כל קבוצת כדורגל) : בסופו של דבר, האחריות להמשך קיומה של הקבוצה, ייפול על השחקנים והעובדים, תחת לחץ הקהל (שמנוצל היטב) השחקנים תמיד יסכימו לקיצוץ בשכרם ויסבירו לנו כמה הם מחוייבים לקבוצה, העובדים ימשיכו לעבוד כי הם אוהדים שרופים, אף אחד לא יגיש ממש בקשה לפירוק.
אני שאלתי מזמן ואשמח לתשובה ממך מתן, איך זה ייתכן שבעל המניות מזרים בשנה 10 אחוז מההון עצמי המדווח שלו, מה המשמעות של הזרמת כספים של מני ויצמן לקבוצה (תרומה ? האם מותר לקבוצה לקבל תרומות), לא ראיתי שיש תביעות שמתנהלות מול טביב, אבל עדיין הקבוצה משייכת חובות אליו, גם למרות שנקבע שרמון צריך לשלם לטביב.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

"איך זה ייתכן שבעל המניות מזרים בשנה 10 אחוז מההון עצמי המדווח שלו?" – לא בטוח שהבנתי. מאיפה אתה יודע מה ההון המדווח של כבירי (או כל בעל מניות אחר לצורך העניין) לא יודע לומר איך – כנראה החלטה שלו (או מכבסה).
"האם מותר לקבוצה לקבל תרומות?" – אני לא מכיר הגבלה חוקית על זה, אבל זו שאלה למשפטנים. אני כן יכול לומר שהתרומות הללו אינן מוכרות למס אצל התורם והן לא יוכלו לשמש לצורך זיכוי, כך שרשויות המס וודאי שלא תגלנה התנגדות.
לא מדובר על תביעות מול טביב, אלא על תביעות נגד הקבוצה שהחלו בתקופתו של טביב. מהדוחות הכספיים ניתן להסיק בחלק מהסכם הרכישה הוא שטביב יישא בחלק מהתשלום בגין אותן תביעות, כאשר ייקבע.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

נושא הבורריות הוא מורכב. הסיפור כזה. רמון קנה את הקבוצה ב17 מיליון מינוס כל התביעות שיגיעו נגד המועדון .
אחרי בוררות ביניהם טביב זכה שהסדר יהיה כזה – קודם רמון ישלם (למיטב הבנתי ויצמן וכבירי שילמו במקומו) ואז כל תביעה שתגיע ותזכה בבוררות תגיע לטביב ותשולם על ידו.
זה רק מראה איזה הסכם גרוע עשה רמון שכן הקבוצה כיישות נתבעת והכסף תלוי בגורם חיצוני ועוד כזה שעונה לשם אלי טביב.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

נניח לרגע שזה נכון (למרות שזה טמקא וצנצי, אז ממש לא בטוח) – במקרה כזה ייתכן שהוא צינור עבור חלק מהכספים.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

למה לא תקין ? כל עוד הבקרה מגבה בהתחייבות בעלים מסודרת אפשר להחתים גם פוגבה.
כל השאלה העתידית מונחת לפתחה של הבקרה – אם תיקח ערבויות מתאימות וכבירי ימשיך להזרים כספים אין פה בעיה.

ארז 9 באוגוסט 2016

תודה רבה על הניתוח וההשקעה.
קטע בעיניי שמתקופת הראל השם נותר בעינו ואף אחד לא טרח להשקיע 10 דקות ולשנות את השם ברשם החברות.
מתן – לאילו שקרים אתה מצפה במסיבת העיתונאים היום ומדוע? ואיך אתה רואה את ההחתמות של 2 השחקנים החדשים (לא נכנס כרגע לנושא המאמן)?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

1. בבקשה.
2. אני אעלה ספקולציה שנוח שהשם יזכיר מאיפה נובע חלק מהבלאגן (לאו דווקא הראל, אלא בעלים קודמים).
3. שקרים שיתנו שישקיטו את קולות המחאה (בלי להיכנס למידת המוצדקות) וינסו לגרד עוד כמה מנויים. מדוע? כי אני רואה את הקשר בין האמירות למציאות בשנים האחרונות – האמינות בינונית לפרקים, ביום עם ראות טובה.
4. על הנייר – החתמות מעולות, שמאפשרות לקגלמאכר לעבור לעמדה המקורית שלו בהגנה. על הנייר, אנחנו מסודרים בקישור ובהתקפה.

ירוק 9 באוגוסט 2016

ההגנה עדיין בעייתית מאד. וחייבים, סוף כל סוף, לפגוע בול במאמן. חייבים מאמן מעולה.

ירוק 9 באוגוסט 2016

וואו. אוקיי…
על פניו – נראה מעניין, מעניין מאד. מה דעתך?

פרגי יבוא לאיזו גיחה לכרמל? :)

ארז 9 באוגוסט 2016

וואו.

ארז 9 באוגוסט 2016

תודה מתן.
לעניין השם – אכן עושה שכל.
מקווה שמתישהו בעתיד הנראה לעין תהיה לבעלים הצדקה לעדכן את השם כך שיהיה מזוהה איתו :)

ישי 9 באוגוסט 2016

מתן
האם אתה מסכים עם הניתוח של יניב שההתנהלות נובעת מחוסר ניסיון מקצועי?

ישי 9 באוגוסט 2016

אה, תודה על ניתוח

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

יניב הוא הביג בוס בעבודתו ולא אני, אז ייתכן מאד שהסברה שלו טובה יותר. אני חושב שחוסר ניסיון הוא רק חלק מהעניין ויש עוד דברים שאינם שוליים. לא כל מהלך ניהולי גרוע אפשר להפיל על חוסר ניסיון.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

חוסר הניסיון בא לידי ביטוי ברכש , במינויים ובסדר העדיפות (שיפוץ מתחם וקניית שחקני נוער) .
המינוי של רמי כהן הוא דוגמא להפנמה שניהול מועדון כדורגל זו התמחות.

אריאל גרייזס 9 באוגוסט 2016

להגיד שהמצב לא משהו על סמך הדוחות האלו זה בערך כמו להגיד שטראמפ סובל מטיפה חוסר אמינות

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

מסכים. אין דרך לייפות. אבל אם הייתה שקיפות כזאת בשאר הליגה המצב היה מקבל פרופורציה.
סהכ אני מניח שרוב בעלי הבית רושמים כל שקל שנכנס לקבוצה כסוג של הלוואת בעלים.

איתמר 9 באוגוסט 2016

מרתק לקרוא עכשיו את הדברים שכתב חיים רמון (לא צדיק גדול ולא מופת ניהולי) ולגלות עד כמה אמיר כבירי לא למד דבר מניסיון העבר.
כבירי בעיקר לא הבין ״שהפועל ת"א היא אומנם מותג גדול אבל קבוצה ענייה, ואסור ליצור יותר גירעונות תקציביים״.
http://hapoelta-fc.co.il/הבלוג-של-חיים-רמון-900-הימים-שלי-עם-הפועל/

רועי 9 באוגוסט 2016

יפה.
אבל כשוואלה וספורט 5 כותבים שזה שערוריה אתה עולה על בריקדות.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

אתה לא מודע למתרחש מאחורי הקלעים – גם הפעם הוא עלה על בריקדות :)
ויותר ברצינות – הניתוח של וואלה, לעניות דעתי, לא היה מקצועי והיו בו, מעבר לטעויות, הרבה חלקים חסרים בתמונה. ניתוח מאד מגמתי. אני ניסתי להיות ענייני ככל האפשר. אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל לענ"ד יש הבדל בין הניתוחים.

רועי 9 באוגוסט 2016

אם הניתוח שלך היה נכתב בוואלה יניב היה מגיב כלפיו בדיוק באותה צורה.

אריאל גרייזס 9 באוגוסט 2016

אני מתקשה להאמין שבוואלה ספורט עובדים רואי חשבון. אתה משתמש אולי במילים יותר מנומסות מהם, אבל התמונה שעולה מהניתוח שלך היא של סקנדל לא פחות גדול ממה שהם כתבו.

yaron 9 באוגוסט 2016

דווקא בגלל שמתן רו"ח והניתוח הענייני שלו זה מצטייר כסקנדל גדול יותר מאשר לאחר קריאה בוואלה :-)

איציק 9 באוגוסט 2016

אני חשבתי שלקרוא את וואלה זה סקנדל בפני עצמו.

yaron 9 באוגוסט 2016

לא תיקחו את זה ממני, אני היחיד כאן שקורא וואלה וואן ;-)

צור שפי 9 באוגוסט 2016

אני רק מסתכל שם בתמונות
:-)

yaron 9 באוגוסט 2016

אף אחד לא כאן לא קורא אותם וכולם יודעים שג'ורדי עושה ככה, שחר מחפש את זה וההוא, עטר/בן בסט/בוזגלו/אצילי חושבים ואמרו ככה…

אביטל 9 באוגוסט 2016

לא אמורים להגיע איזשהם סינים ולכסות הכל?

בלייק 9 באוגוסט 2016

כבירי מתנהל כמו שכל בעלים/מנהל של הפועל התנהל, כנראה מאז סמי סגול. הוא בסך הכל עושה את מה שמצופה ממנו – ממשיך לדחות התחיבויות, לפרוס חובות ולשדר שהפועל מועדון גדול. ממשיכים להשקיע כסף גדול בשחקנים כאילו אין חובות, וממשיכים לבכות על ה"עובדים המסורים" שלא מקבלים משכורת כאילו אין דמארי (או שוינפלד).
זה עלול לפתוח פה דיון מסוג "אנחנו והם", אבל בכל זאת – מי שמזגזג, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה הקהל. מעניין אותי איך הקהל כל כך שקט. את טביב רדפו בגלל התנהלות, את רמון גרשו בגלל החתמות גדולות בתקופה של מצוקה כלכלית, את חג'ג' רדפו כדי להוציא עצבים על המבנה בו כל גביר שם חצי מיליון ומחליט מה שבא לו (בזמן שויצמן מנקה אחריהם). כבירי עושה את כל השלושה ביחד ומקבל אתרוג מטורף.
זה בגלל שהוא אוהד? גם רמון היה אוהד.
זה בגלל שהוא לקח את הקבוצה במצב קשה? כל השלושה שהוזכרו למעלה הגיעו במצב קשה כשמתחננים אליהם להיכנס.
זה בגלל שהתעייפתם? התייאשתם?

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

המשחקים החשבונאיים לא מעניינים אותי כאוהד.
כבירי יימדד עתידית על תוצאות וכמובן שלא נוכל להסכים עם הלנות שכר קבועות כשיטה.

אבל למה שאבוא אליו בטענות וארצה לגרשו – הוא מחזק את הקבוצה , מזרים לה כסף ושקוף איתי ברמה הגבוהה ביותר , בנוסף על כל בעיה שהייתה השנה לקח אחריות , התנצל ואחרי שנים של בעלי בתים שניסו כל ספין אפשרי "בגלל הקהל לא קונים את הפועל" וכיוצב יש לנו אבולוציה בתחום.

הציפיה שלי ממנו השנה – לעבור בבקרה ולעמוד בהבטחה שנתן לי כרוכש מנוי , לנהל את הקבוצה באופן תקין ולהתחרות כמיטב יכולתו.

בלייק 9 באוגוסט 2016

המשחקים החשבונאיים גם אותי לא מאוד מעניינים, ולכן גם לא ממש נכנסתי אליהם בתגובה. המצב לא משהו, על זה אפשר להסכים.

כשאתה כותב שלא תוכלו להסכים להלנות שכר קבועה כשיטה, אני מניח שאתה מתכוון ל"שיטת טביב" של הלנות שכר קבועות של ימים מסוימים בכל חודש (כמעט). זה גרוע יותר מעובדים שלא מקבלים שכר במשך חודשים או סיכומים מול הבקרה על פריסות חובות שלא עומדים בהם? למה?

למה שתבוא אליו בטענות ותרצה לגרש אותו? כמו שכתבתי, מאותן סיבות שרצית (ואתה כאן "סתם" מייצג של הקהל האדום. מן הסתם לא כל האוהדים חשבו בדיוק אותו דבר) להעיף את טביב, רמון, חג'ג' ובטח שהיו גם אחרים. כי הם היו עסוקים בלדבר, כשבפועל המציאות שוב ושוב הפריעה לתכניות הגרנדיוזיות שלהם. מה נגמר עם התכנית המקצועית המבריקה, שאם אני זוכר נכון גם אתה מאוד תמכת בה, של ריכוז שחקנים צעירים מבטיחים. כמה נציגים יש להפועל בנבחרת הצעירה? כמה מהם משחקים בהפועל בוגרים? אני זוכר שהיו פוסטים שעוד ספרת והזכרת את זה. בנתיים, אלה שסומנו כמבטיחים ביותר לא שם או בדרך לא להיות שם, או סתם שחקנים אנמיים (אבו עביד, רמזי ספורי, רייכרט ושות).

מה ששומר את כבירי זה העובדות ש(1) הוא מחזק את הקבוצה, (2) מזרים לה כסף ו(3) יש שקיפות, כך כתבת. אז אני אקשה – גם רמון חיזק את הקבוצה (יותר מכבירי אפילו, את ההתרסקות בעונה של רב"ש אי אפשר להפיל על חוזק הסגל שבנה רמון), כולם הזרימו כספים (נכון, לא כל הכספים היו שלהם. אבל ויצמן והחבר'ה עוזרים לכולם), ונשארנו עם השקיפות….. לדעתי אתה תמים אם אתה חושב שהפועל מועדון שמנוהל בשקיפות. זה מזכיר את הדו"ח של גוגל שאמור לשלוח לך את כל הפרטים שהוא אסף עליך. דו"ח שנועד להסתיר את מה שהם יודעים עליך באמת, בכך שתחשוב שהם שקופים איתך. יש דו"חות, נכון, וזה יפה (בלי ציניות). אבל מי מקבל החלטות? על איזה בסיס? מהן מקורות ההכנסה? מה מקנה התרומה לכל תורם? למה כשמזרימים כספים זה הולך לשוינפלד ולא לגנן?
אז אחרי שנים של בעלי בתים שניסו כל ספין אפשרי, אתם קונים את ספין "לקיחת האחריות וההתנצלות" וזה מספיק?

מוזר, לתומי חשבתי שזה יותר קשור לעולם של דימויים ואפקט ספירלה שהלך והעצים את התחושה הראשונית כלפי כל אחד שנכנס. אבל זה לא הסבר רציונלי.

ארז 9 באוגוסט 2016

נקודות מצוינות בלייק.
אכן, דברים שרואים מבחוץ ופחות רואים "מבפנים".
ממקומי הפרטי והלא מייצג, יכול לשתף אותך רק בהסתכלות הפרטית שלי על העניין.

ראשית, עייפות. המון חרא מדי שנה, לאורך שנים ארוכות.
חוסר שקט ניהולי ותקשורתי אפילו בשנים שבהן היו כדורגל מצוין ותארים.

שנית, אני חושב שמוטיב ה"זדון", ה"ערמומיות" וה"קומבינה", לפחות כפי שהוא משתקף תקשורתית, משפיע מאוד על התחושות כלפי הבעלים. אם תסתכל על הדברים מהזווית הזאת, תראה מתאם מלא בין ההתנהלות של כל בעלים לבין יחס האוהדים אליו.

אחרון – עיתוי + מוטיב השוואתי. התחושה הייתה שטביב מחרבן את זה דווקא בשלב של שיא, כשאפשר בהתנהלות חכמה וצנועה למנף ולהעפיל אפילו לשיאים גבוהים יותר. תחבר את זה למוטיב הראשון שציינתי. במקום לתת לגוטמן שקט וחוזה לחמש שנים הבריח אותו והתחיל עם הקומבינות שלו.
אחריו, בין באשמתו ובין שלא (לא ניכנס לזה כרגע), הבור הלך והעמיק. אז עם הזמן הרקע של הצלחות והישגים דהה ונותרנו עם מציאות כואבת ועתיד אפור כהה, כך שהיחס הפך סלחני וסבלני לכל מי שהסכים להכניס את הראש שלו למיטה הזאת, ודאי אם הכניס יד עמוק לכיס וקשר את גורלו בגורל המועדון.

בלייק 9 באוגוסט 2016

תודה ארז. אני מבין את מה שכתבת.
מעניין אם הסדר היה שונה (בכרונולוגיית הבעלות על הפועל בשנים האחרונות), אז גם היחס היה שונה. אם טביב היה מגיע אחרי רמון, חג'ג' וכבירי, אולי הוא היה נתפס אחרת. אולי לא כבעלים ממש טוב, אלא יותר ברירת מחדל שנאלצים לבלוע אחרי שנים לא יציבות.

ארז 9 באוגוסט 2016

תראה, בכל מקרה יש משהו מקומם יותר בהתנהלות שלו לעומת האחרים. הצורך התמידי להראות שהוא יותר חכם ושההצלחות הן שלו, היחס לשחקנים, יצירת ציפיות שתמיד לא תתממש בדקה ה-90 וכו'.
גם בהפועל זה התחיל בסדר עד שעבר את הגבול והתחיל להשתין מהמקפצה.
אז יכול להיות שהיה מקבל קצת יותר קרדיט, אבל נראה לי שבכל מקרה היה "נפלט" בשלב מסוים. אוהדים שמכבדים את עצמם ולא רוצים שיתייחסו אליהם כמו אל טיפשים ימאסו בו די מהר.

בלייק 9 באוגוסט 2016

אני יודע שלא לזה התכוונת, אבל הדבר האחרון שאפשר להגיד על תקופת טביב זה שהיא התחילה בסדר….
כשבעלים של מועדון אחד מעביר את הנכסים הגדולים של המועדון ללא כל תמורה למועדון החדש שלו וכשמצפצפים על חוק הצינון בלי בושה, זאת לא התחלה בסדר. המהלכים האלה היו כביכול לטובת הפועל ולכן הקהל קיבל אותם בשתיקה, אפילו שאני בטוח שהיו אוהדים שלא היה להם נוח עם זה (כתבתי כביכול כי נראה לי שכבר די ברור שכל מהלך של טביב הוא קודם כל לטובתו האישית).

yaron 9 באוגוסט 2016

יניב, זה לא שאלה של משחקים חשבונאיים, זאת שאלה לגבי עתיד המועדון (לדברי מתן: "כיום המועדון ניצב בצוק העיתים בואך עברי פי פחת").
אתה בעצמך מודה שיכול להיות שכבירי נוכל/הוזה ושייתכן והקבוצה תיאלץ ללכת לכינוס נכסים.
זה לא מטריד? אם כן מה אתם עושים בעניין, טומנים את הראש בחול ומתפללים?

צור שפי 9 באוגוסט 2016

ירון, ביחס לשתי שאלותיך: התשובה שלי לראשונה היא חיובית – מאוד מטריד. התשובה לשניה שלילית אבל למעשה גם חיובית: שלילית נומינלית – אני לא מהטומנים את ראשם ואני גם לא מאמין בתפילות. חיובית ריאלית – אני למעשה לא עושה שום דבר אחר. מה אני (ושאר האוהדים) כבר יכול לעשות?

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

ירון.
בין אם כבירי נוכל ובין אם הוזה והיה והקבוצה תלך לפירוק אז ייתכן וניאלץ לעשות את מה שעשינו בסל.
שזה בדיוק הפוך מלטמון את הראש בחול

yaron 9 באוגוסט 2016

נראה לי שאני בתור אוהד מכבי (רגל) יותר מוטרד מפירוק הפועל מאשר אוהדי הפועל :-)

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

אם אתה בלחץ אני רגוע.

ניר 9 באוגוסט 2016

הסתכלתי על הדוחות המלאים של הפועל, ובתור מישהו שקרא לא מעט דוחות כספיים, יש פה משהו מאוד מאוד מאוד קשה שאפשר לומר על הקבוצה ועל קבוצות כדורגל בכלל. לא ייתכן מצב שבו אפילו אם גורעים את הרכיב הכי משמעותי בחברה, השחקנים, הקבוצה עדיין מפסידה המון כסף תפעולית. מצב כזה לא היה יכול להתקיים באף חברה ציבורית.

התרגיל המתמטי פשוט: הכנסות: 21 מיליון שקל, הוצאות תפעול: 59 מיליון שקל. זה פשוט טירוף מערכות, ומתוך זה, עלויות קשיחות של המשחקים עצמם, 21 מיליון שקל, הנהלה וכלליות: 11 מיליון שקל, שחקנים: 19 מיליון שקל, וההפסד התפעולי עומד על 38 מיליון שקל (!!!!).

זה מצב שבו לקבוצה ולענף הזה בכלל אין זכות קיום, יש פה בעיה חריפה בעלויות המשחקים, שאולי נובע מהוצאות אבטחה או משכירת איצטדיונים או השם יודע מה, אבל במצב הזה כל בעלי הקבוצות צריכים להיעמד על הרגליים האחוריות, כי אין מודל עסקי אמיתי שמחזיק את ענף הכדורגל בישראל.

ניר 9 באוגוסט 2016

ואפילו אם חותכים פנימה ומסתכלים מה יש בעלות המשחקים שעומדת על 21 מיליון שקל, ורואים שעלויות קבוצת הנוער הגיעו ל-4.8 מיליון שקל לעומת 2 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ומניחים שזה יחזור לנורמה, ואפילו חותכים את עלויות הסוכנים שזינקו ל-2.7 מיליון שקל, אין שום קבוצה בעולם שיכולה לחיות בצורה סבירה עם הכנסות של 21 מיליון שקל, ועלויות משחקים של 21 מיליון שקל. יש פה משהו מאוד חולה. עלויות האבטחה והסדרנים – 6.2 מיליון שקל לעומת 2.7 מיליון שקל בשנה שעברה. ההוצאות עלו מרמה שמאפשרת חיים של קבוצת כדורגל – 10 מיליון שקל, ל-21 מיליון שקל, ומשהו פה מריח לא טוב.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

הוצאות האבטחה זה משהו שנראה לי נגרר משנה קודמת.
סגרו חובות לדוגמא

רזיניו 9 באוגוסט 2016

לא מדויק יניב. אם זה סגירת חובות עבר (כלומר תשלום לספק) אז זה נסגר מול מזומן ולא עובר ברווח והפסד, קרי סעיף ההוצאות. על פניו (עזוב רגע ענייני חתך תאריכים) אלו הוצאות שיצאו בגין אבטחה בשנת הדוח

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

לא נשמע לי הגיוני שכבירי החליט שהוא רוצה אבטחת פרימיום , יותר הגיוני שעשו פה משחק בין שנים וכמו שכבירי התבטא לא פעם זה שצצו צ'קים ודרישות שהם לא ידעו עליהם.

רזיניו 9 באוגוסט 2016

אם הנהלת החשבונות עשתה את עבודתה כמו שצריך וכך גם רואה החשבון המבקר אז משחק בין השנים קצת יותר מסובך (אם כי לא בלתי אפשרי). לדעתי יכולים להיות שני הסברים – הראשון זה שהפועל נאלצה לשלם פרמיה בעקבות אירועי הדרבי והשניה זה שאכן צצו פתאום כל מיני התחייבויות מהעבר ואז ספגו את הכל השנה

איציק 9 באוגוסט 2016

לא היה עדיף לרשום את הפועל תל-אביב (וכנראה עוד כמה אגודות ספורת) במקום כ"מוסד ללא כוונת רווח," כ"מוסד ללא יכולת רווח?"

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

רק תזכור שהקבוצה היחידה בעשור האחרון שהרוויחה כסף הייתה אותה הפועל של טביב ומוני.

איציק 9 באוגוסט 2016

האם לשם שינוי הפועל הרויחה, או כרגיל, רק טביב?
זו שאלה ממש לא צינית. אם גם הפועל הרויחה, אז מה היה המודל העיסקי שאיפשר זאת?

בלייק 9 באוגוסט 2016

שזה החזיק עונה אחת ובה הקבוצה השתתפה בליגת האלופות

איציק 9 באוגוסט 2016

כלומר זה לא ממש מודל עיסקי כי אם הצלחה חד פעמית מקרית.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

זה לא נכון. בשנים של גוטמן. הפועל עשתה המון כסף. שיחקה כל שנה בשלב בתים ומכרה הרבה מאוד שחקנים לחול

איציק 9 באוגוסט 2016

דיברתי על ליגת האלופות בלבד. לא זכור לי שהפועל השתתפה במפעל על בסיס קבוע. כעובדה אתה מציין את השנה הזו כיחידה שבה היה רווח, האם זה אומר שההכנסות מליגות אירופאיות אחרות הרבה יותר נמוכות ולא מאפשרות להשיג רווח בחשבון השנתי?

עדי אבני 9 באוגוסט 2016

גם, אבל לא רק.
ההכנסות מהופעה בליגת האלופת הן בערך פי ארבע מאשר בליגה האירופית, אבל לא רק בגלל זה היה רווח כזה משמעותי באותה שנה. טביב מכר באותה שנה שחקנים בהרבה מאוד כסף: דה סילבה ב2.5 מיליון יורו, שכטר 2.5 מיליון, ורמוט 1.8, נאתכו מיליון, זהבי מיליון, סמואל יבוא מיליון. זה כמעט 8 מיליון יורו הכנסות רק ממכירת שחקנים

איציק 9 באוגוסט 2016

אתמול באחד הפוסטים היה דיון שרק טביב מכול הבעלים עושה כסף, כי הוא מחזיק בכרטיסי השחקנים והמכירה הולכת לכיסו. ממה שאתה כותב, הכסף הלך להפועל ולא לכיס של טביב. קשה לי לראות איך טביב יצא כזה פרייר (אם הכרטיסים לא היו שלו, מה היתה המוטיבציה שלו למכור?).

בלייק 9 באוגוסט 2016

לא חושב שבעלות אישית על כרטיסי שחקן מסתדר עם התקנון, אבל אולי יש איזו קומבינה שכרטיסי השחקן בבעלות חברה, שלמרבה הפלא שייכת לבעלים (זה אגב פטנט רשום על שם החברה הגיברלטרית של הסוכן של אבי נמני. אל תשאל).
הכסף כנראה הלך להפועל, אבל בדרך לא דרך נעלם כמה חודשים אחרי זה. נראה לי סביר יותר שזה פשוט הקומבינות "הרגילות" של מינוי מקורבים במשכורות שמנות, תשלום מנופח לספקים תמורת הטבות בעסקים אחרים של טביב וכו.

בלייק 9 באוגוסט 2016

*בלוטו הקנדי כמובן

עדי אבני 9 באוגוסט 2016

הכסף מכרטיסי השחקן של יבואה ודה סילבה נכסו לכיסו. בנוסף, להפועל היתה באותה שנה, לפי דיווח המנכל דאז, יתרת זכות של 60 מיליון שקל שהפכה לאפס אחרי שנה. איש אינו יודע לאן נעלם הכסף הזה. מה שכן יודעים זה שנעשו עיסקאות מאוד מוזרות. כך לדוגמה, קבוצה של בלם שהוצע להפועל ביקשה עליו 200 אלף יורו. טביב התעקש לשלם 450 אלף. דברים מסוג זה.

בלייק 9 באוגוסט 2016

ברור שזה שילוב של כמה דברים, אבל הגורם המשמעותי היה ליגת האלופות.
מכבי מכרה השנה את זהבי בסכום של כל מי שציינת למעלה ביחד (פחות או יותר). היא כנראה לא תסיים את העונה ברווח כספי (אלא אם היא תזכה בליגה האירופית או בלוטו). התקציב גבוה משמעותית כמובן.
בעונה של טביב גם מימשו את כל הנכסים והביאו חצי דמארי. זה מה שקורה בבית"ר (מינוס חצי דמארי), אבל בסדר גודל של מועדון ששיחק שנים רצופות באירופה וחשף את השחקנים בבמות בכירות ויקרות יותר.

yaron 9 באוגוסט 2016

יניב, מתן, אחלה פוסט.
שאלה קטנה, תוכלו להסביר/לפרט את הנקודה הזאת? – החלק הארי של הנכסים השוטפים של החברה (95%) נובעים מחובות של אלי טביב
תודה.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

על פי הסכם הרכישה (כך ניתן ללמוד מהדוחות הכספיים), טביב אמור לשאת בתוצאות (חלק מ?) התביעות שהחלו בתקופתו. רוצה לומר שמול ההתחייבות של הקבוצה לאותן תביעות עומד נכס שהוא חוב טביב כלפי הקבוצה.

yaron 9 באוגוסט 2016

כלומר על חלק מהחובות שהפועל תשלם היא תהיה זכאית להחזר מטביב?
ידועמעל איזה סכומים מדובר?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

הדוחות הכספיים קיים נכס בסך של 11 מיליוני ש"ח. כמו כן, קיימת הפרשה לתביעות בסך של 11 מיליוני ש"ח. אבל זה לא אותו סכום בדיוק כי זה לא אותן תביעות ויש עניינים של אמדנים. זה כבר ניואנסים.

yaron 9 באוגוסט 2016

זה אומר שבסיטואציה מסויימת טביב חייב להפועל בסביבות 11 מיליון?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

תחת ההנחה שהקבוצה חייבת את הכסף הזה למישהו אחר.

yaron 9 באוגוסט 2016

מתן, לא הבנתי… :-(
הפועל חייבת את הכסף וחלק ממנו תוכל לתבוע מטביב אם תשלם?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

האם ללמד אותך עכשיו את תקן חשבונאות בינלאומי 37? :)
בגדול, הפועל ת"א (או יועציה המשפטיים) עשו, עבור כל אחת מהתביעות, הערכת סיכויי התממשות התביעה ובאיזה סכום. במקרה בו הסיכוי שהיא תתממש גבוה מהסיכוי שלא, יש ליצור הפרשה בדוחות הכספיים. ההפרשה תהיה בערך משוקלל של סך ההסתברות של כל תרחיש כפול הערך בו התביעה תסתיים בכל תרחיש.
הם עשו את החישוב והגיעו לסכום מסוים.
מתוך סכום זה הם אמורים לקבל חלק בחזרה מטביב.
לזה יש הוסיף את חלקו של טביב בהפסד שהקבוצה צברה כאשר הוא ניהל אותה.
שני הרכיבים האלה ביחד מתהווים לכדי סך של כ-11 מיליוני ש"ח.

yaron 9 באוגוסט 2016

תודה :-)

גיא 9 באוגוסט 2016

אני צרכן כדורגל, בפרט צרכן כדורגל ישראלי. יש לי רצון לראות פה כדורגל טוב יותר.
כדי שהכדורגל ישתפר, צריך שהרמה של השחקנים תעלה. כדי שהרמה תעלה, צריך שהשחקנים יתאמנו בעצימות ובקושי גבוהים יותר. כדי שיתאמנו ברמה גבוהה יותר, צריך צוותי אימון מקצועיים יותר. צריך גם שהשחקנים יהיו מפוקסים ב-100% על זה שהכדורגל הוא העבודה שלהם. כדי ששחקנים ומאמנים יתרכזו בעבודה שלהם, התנאי הבסיסי ביותר הוא שיקבלו שכר. עובד שלא מקבל שכר ו\או תנאים בסיסיים אחרים לא יכול להתרכז בעבודה כמו שצריך, לא משנה איך מסובבים את זה. בעוד שתנאים כמו ציוד, תשתיות וכו' נתונים איכשהו לפרשנות, הלנת שכר היא עברה על החוק ודבר שאסור שיקרה בשום מקום. כפי שכתוב למעלה שחור על גבי מסך, הפועל חייבת לשחקניה, מאמניה ויתר עובדיה 4 מיליון שקלים. זו צריכה להיות השורה המהדהדת והמדאיגה ביותר בכל הניתוח הזה.
כל השאר – שקיפות, זהות הקבוצה, זהות הבעלים, ענף הספורט הנדון, המתרחש ו\או שהתרחש בענפים אחרים – לא רלוונטי בשום צורה.
זה היה נכון לנתניה אשתקד, למכבי סל בסוף העונה החולפת, זה נכון גם להפועל. פרסום דו"חות כספיים בהפועל לא קשור בשום צורה למה שקרה במכבי סל, למה שקורה במכבי רגל או לגידולי החסה בגדה המערבית. זה לא מפצה על אי-תשלום שכר לעובדים, מה שלפי פרק התביעות מסתמן כמעין נורמה ארוכת שנים. אל תתנו לפרנקואים לערבב אתכם – קודם שהמשכורת תכנס בזמן, אחר כך אפשר לדון בכל השאר.

ניר 9 באוגוסט 2016

לא נעים להגיד אבל זו גם סיבה לזה ששחקנים מבקשים ומקבלים שכר גבוה יותר ממה שהיו מקבלים במועדון יותר מסודר, הידיעה ששכרם יולן.. פרמיית ניהול שכונה.

היסטוריון של ספורט 9 באוגוסט 2016

מתן תודה.
לדעתי עולה מכל הנ"ל שכבירי הוא סוג של ארקדי רק שלארקדי היה כסף ולכבירי אולי יש ואולי אין .

Ljos 9 באוגוסט 2016

בעיקר גיליתי שיש לי הרבה הערכה למי שהתפקיד שלו הוא לקרוא דוחות כספיים ומסוגל לתרגם אותם לעברית קריאה.

אלי 9 באוגוסט 2016

קראתי קצת דוחות כספיים בחיי, גם של קבוצות כדורגל, ואני לא רואה איך הפועל תל אביב מסיימת את העונה הנוכחית.
בלי להכיר אותו, קשה לי להאמין שכבירי יממן עוד עונה כזאת, ועוד שהוא יראה שהעונה אחרי לא תהיה טובה יותר.

לגבי העלייה בהוצאות, הערכה שלי היא שזאת פשוט דרך של כבירי להוציא כספים החוצה. הוא מכין את הקרקע כבר עכשיו ע"מ שזה לא יהיה מוזר להוציא עשרות מליונים בשנה אחת. כמובן שהוא בונה על הכנסות עתידיות (רק צ'מפיונס ליג) אבל כנראה זאת הסיבה.

yaron 9 באוגוסט 2016

מזל טוב, עברתם בבקרה :-)

yaron 9 באוגוסט 2016

אני פשוט יודע שאף אחד כאן לא קורא וואלה ווואן… ;-)

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

בשביל זה יש טוויטר

שלו 9 באוגוסט 2016

קצת סדר כי אני לא כלכלן.
1 יש חובות משנים עברו (הבנתי 99 מיליון ש"ח?)
2 יש תקציב הוצאות מתוכנן להשנה ? (כמה)
3 יש הכנסות מתוכננות להשנה ? (כמה)
ההפרש בין 1+2 ל 3 צריך להיות ממומן ע"י הבעלים, לא?
באופן עקרוני בכל הקבוצות יוצא שהבעלים צריך לגשר איכשהו על הפער הזה.
האם יש איזשהי בקרה, שהבעלים לא מגדיל את סעיף 1 משנה לשנה?
או שבמקרה של הפועל יכול לקנות אותה מחר אוהד מכבי ולרסק אותה כלכלית?

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

כדי להסביר לך תצטרך להפנים שהגרעון המצטבר במכבי הוא סביב ה300 מיליון. אז כנראה שאין גבול לבקרה שהבעלים מכסה את הפער ששאלת עליו.
הגרעון הוא סך כל ההפרש בין ההכנסות וההוצאות של הפועל מאז תקופת טביב.
כל פעם שנוצר פער בין הכנסה להוצאה – היא כוסתה בהלוואה כלשהי – או מבנק או מבעל השליטה.
כל פעם שנרשמה הלוואה כזו היא נרשמה כהלוואת בעלים ולכן היא חלק מהגרעון – אם מחר ימצאו נפש בחודורוב יוכלו הבעלים של ההלוואות האלה לקבל את כספם בחזרה.
לכן כל פעם שהבעלים מממן משהו בענף הזה זה נרשם כהלוואה.
אם יבוא מחר אוהד מכבי הוא יוכל לקנות את הקבוצה בתנאי שישלם את כל הלוואות הבעלים – דבר איתי אם יש לך מישהו

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

לא. ההפסד המצטבר במת"א הוא 300 (נניח). הגרעון קטן בהרבה, כי הגרעון הוא ההפסד בניכוי הכספים שהבעלים הזרימו לחברה.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

זו ההשוואה לדוגמא של שלו – למספר 99.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

מספר 99 זה לא החבר של גוטמן?

שלו 10 באוגוסט 2016

אז להפסד מצטבר אין שום משמעות? הגרעון מייצג חוב חי?
לנו כאוהדים מה שצריך להדאיג הוא החוב לא הלוואת בעלים?

מתן גילור 10 באוגוסט 2016

אי אפשר להגיד שאם ההתחייבויות הן X אז יש בעיה. לטבע יכולות להיות התחייבויות של 100M ש"ח לשבוע הקרוב שזה יותר ממה שכולנו ביחד נכניס בכל החיים. מה שצריך להדאיג הוא יכולת הפרעון. אם משקללים את המצב של הפועל ת"א (נכסים אל מול התחייבויות אל מול הכנסות ואל מול שורת הרווח, וכן את היכולת הכלכלית של בעלי המניות), אזי שהמצב פחות טוב (על פי פרסומים) מאשר בקבוצות כמו מת"א או ב"ש.

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

1. סך ההתחייבויות (לא יודע לתארך ממתי הן) עומד על 64 מיליוני ש"ח. ההפסד המצטבר הוא 99 מיליוני ש"ח. אין ולא צריכה להיות זהות בין השניים.
2. מניח שיש – אין שום סיבה שיבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים שהם שיקוף של משהו שקרה ולא של משהו שיקרה.
3. כנ"ל.
לא ממש. אין קשר בין הדברים.
על איזה סעיף 1 אנחנו מדברים – התחייבויות או הפסד נצבר?
לכאורה יכול לקנות ולרסק. זה נכון לכל תאגיד.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

ההתחייבויות אתה מתייחס גם לעתידיות ?

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

לא מבין את השאלה שלך. התחייבות הן מחויבות נוכחית ליציאת מזומנים עתידית.

יניב פרנקו 9 באוגוסט 2016

ניסוח קלוקל. אבל התכוונתי להפרדה בין התחייבות לשלם הוצאה שכבר בוצעה (תשלום לקייזרלסטורן לדוגמא) לבין שכר שחקן עד לתקופת חוזה.
אני חושב שפה החשבונאות נגמרת ומתחילה המציאות – כי בחלק לא מבוטל מההתחייבויות יש דרך ניהולית לצמצם אותם

מתן גילור 9 באוגוסט 2016

אין בדוחות הכספיים התחייבויות פוטנציאליות בגין קרות אירועים עתידיים, לרבות חודשי עבודה של שחקן. אם הספק עוד לא סיפק והעובד עוד לא עבד אז אין התחייבות.

Oded 10 באוגוסט 2016

זו לא התחייבות (accrual), אבל זו בהחלט מחוייבות (commitment)
לא יודע איך לתרגם את האחרון לעברית אבל בדרך כלל צריך לתת גם לזה גילוי בדוחות – מהו תזרים המזומנים הצפוי שהחברה מחוייבת לו, האם שכר שחקנים לא נכלל במחויבויות כאלה?

מתן גילור 10 באוגוסט 2016

"אבל בדרך כלל צריך לתת גם לזה גילוי בדוחות" – אודה לך אם תפנה אותי לתקן החשבונאי שדורש גילוי לזה בדוחות. היישות הכלכלית לא יכולה לעשות מה בראש שלה – היא צריכה לדווח לפי כלכלי חשבונאות. אם תזרים המזומנים הצפוי, להערכת היישות, מטיל ספקות משמעותיים על המשך קיומה בעתיד הנראה לעין, אז יש לתת לכך גילוי, אבל מעבר לזה? אין שום דרישה כזו וטוב שכך. המקצוע הוא ראיית חשבון ולא ראיית העתיד.

oded 11 באוגוסט 2016

אני אמנם רואה חשבון בהכשרה אבל לא עוסק בזה כבר שנים רבות
מה המקור החשבונאי אם כן לביאורים על התחייבויות מינימום לרכישה/שכירות (minimum lease commitment/purchase commitments)? אף פעם לא חיפשתי אבל הנחתי שהחברות לא סתם נותנות גילוי על זה

מאיר (חדש בשכונה) 9 באוגוסט 2016

דווקא כרו"ח, האינפוט העיקרי שלי מהדוח איננו חשבונאי או כלכלי אלא הוא שהפועל זקוקה נואשות להצלחה במגרש. בלי זה גם הערך של נכסיה, קרי שחקניה ירד עוד יותר שלא לדבר על מכירת כרטיסים שתרד, מענקי מיקום וכו'. למעשה, זה ה"הימור" העסקי שלוקחים מנהליה של הקבוצה, לצערם, לא משהו שהם ממש יכולים להשפיע על תוצאותיו. כאוהד מכבי, אני דווקא לא רוצה לראותם מתפרקים, כמו כל אחת מהגדולות, נפילתה תהיה מכה לכדורגל הישראלי.

miranda veracruz de la hoya cardenal 10 באוגוסט 2016

יום של בשורות טובות.

ישראל 10 באוגוסט 2016

כמות המדליות שהשגנו בהיסטוריה לא כזו נמוכה

צריך להוריד מהחישוב של האולימפיאדה, את החרדים שלא מתאמנים בספורט. והערבים שאותם אני לא מחשיב, כי אני מחשב כרגע רק את היהודים. וגם את רוב הדתיים. שרובם לא מתאמנים בספורט. ואז יוצא שאנחנו בקושי 5 מיליון. גם ה5 מליון זה המספר עכשיו, המספר האמיתי הוא נמוך בהרבה. כי צריך לעשות ממוצע של האוכלוסייה בהיסטוריה של המדינה.

וגם צריך לזכור שיש לנו הרבה מאוד מלחמות . שזה אומר הרבה פחות כסף לספורט. וגם לוקח 3 שנים חשובות במיוחד בהתפתחות של ספורטאי. וגם יש ספורטאים שמתים במלחמות

Comments closed