מסקנה ראשונית

אחרי שלושה ימים במחיצתו של דור אני יכול לומר שאוגר היא חיה מוזרה.

0-4 קליל בפולהאם. על טבז, אנדרסון, אינטר ואפילו אריק נוולנד וג'ורג' דאבליו בוש
נביא הזעם