3 הפתעת העשור

בכל זאת, למרות חוסר חשק מופגן, אני מתייחס לעשור שחלף. והנה שלוש ההפתעות הגדולות של העשור:

 3) ראש ממשלה (שרון) עדיין בקומה.

2) אהוד ברק המושחת עדיין בורג מרכזי בפוליטיקה.

1) משה דץ לא יצא מהארון.

בושת וחרפה
זה רמה זה?