חידון מספר 617. תחנה אחרונה

היכן הם סיימו את הקריירה?

This address for this post is: http://debuzzer.com/dorfan/90572/