חידון מספר 649: מעצמות הענפים

חידון כבוד לאומי!

This address for this post is: http://debuzzer.com/dorfan/94264/