חידון מספר 627. סמלים של קבוצות כדורגל

שלא מרוויחים אגורה

This address for this post is: http://debuzzer.com/dorfan/91491/