תופעת דורפן (פודקאסט 3). לברון, השלב הבא

האם האש שם?

This address for this post is: http://debuzzer.com/dorfan/94695/