סליחה, תקלה

בגלל תקלה טכנית לא יכולתי לפרסם פוסטים בעשרת הימים האחרונים.סליחה ותודה שנכנסתם בכל זאת.

בגלל תקלה טכנית לא יכולתי לפרסם פוסטים בעשרת הימים האחרונים. אני מעלה בכל זאת את מה שעלה בחכתי בזמן הזה, להסטוריונים ולארכיאולוגים שביניכם.

הו ואלנטינו ואלנטינו, מי היה מאמין
1.1.11