עולים לרשת -סיקור הגרלה של אינדיאן וולס

פדרר נובאק ונדאל בטורניר המאסטרס הראשון בשנה ומצד שני אוסאקה והלאפ בנשים. מי תיקח בסוף?

עולים לרשת בפרק מיוחד לקראת אינדיאן וולס עם שלום סיונוב ואמיתי סאידל
סקרנו את ההגרלות של האנדיין ווילס. התמקדנו בנולה פדרר ונדאל לצד קריוס זברב וציציפאס. דיברנו גם קצת על הגרלת הנשים המסקרנת לצד התמקדות בנאומי אוסקה ובלחץ שהיא חוןה על כתפיה כמקום ראשון בעולם.

 

 

סאונקלאוד 

הכדורגל אותו כבר לא רואים
הניצחון בפאריס