עולים לרשת פדרר ונדאל בשמינית -מתן גילור

הכנה לקראת יום השני המשוגע בגברים

פדרר ונדאל יגיעו לחצי? נולה לגמר? הגרלה נפתחה אחרי שהם צעירים הודחו וכאן שלו סיונוב ומתן גילור ניסו לפענח את יום שני המשוגע. האם הגדולים יעברו? האם נראה הפתעה כלשהי ?

אמלק
מתן גילור מהמר על גמר נדאל -דיוקוביץ'

האזנה נעימה!

סאונקלאוד 

מה שנשים צריכות
עולים לרשת -המסע של גוף ימשיך ?