אברה Negro, סוארז La Novia, בית הדין Idiota . עובדה

גזענות היא השקפת העולם הגורסת כי עמי העולם נחלקים לגזעים טובים ומיוחסים ולגזעים אחרים שהם נחותים. אפליה או שפיטה של אדם על בסיס אותה חלוקה, היא גזענות. כל אמירה וציון עובדת השתייכותו של אדם לאחד מן הגזעים, נעה על המנעד שבין טיפשית למיותרת ומכוערת, אבל היא גזענית כמו האמירה שאני מת על גבינה לבנה בתנאי שלא תהיה על לחם שחור.

פטריס אברה הוא שחור. אם זה לא ברור לו, שיציץ בראי. בעצם, זה מאוד ברור לו, אחרת לא היה עושה עניין מהנגרו שסוארז האידיוט זרק לעברו.

הוא שחור, אבל לא אידיוט. למעשה אני חושב שהוא מאוד נבון. כל מי שראה אותו משחק בשלוש ארבע שנים האחרונות, מבין שאי אפשר להיות המגן השמאלי הטוב בעולם אם אתה לא נבון במידה שווה ליכולותיך הפיזיות והטכניות. להיפך, אברה גרם לאלה ששיחקו מולו להיראות אידיוטים.

 

הוא נבון עד כדי כך, שידע שסוארז ייפול במלכודת שהניח לרגליו, בדיוק כמו שמטראצי עשה לזידאן. הפרטים לא זהים, העקרונות, כן. אבל, לא הקטנה הזאת לסוארז היא הדוגמא הטובה ביותר לאינטלקט שלו, אלא העובדה שבאותה קלות בה הפיל את סוארז, הפיל גם את בית הדין של ההתאחדות האנגלית. שנאמר: "ידע שור קונהו, נח קצת… וידע אותו שוב".

בדיוק כמו סוארז שנתן לעצמו להיסחף אחר פיו ולא הבין שאברה רק מוביל אותו לפח יקוש והוא מתנהל אחריו כסומא בארובה, גם בית הדין המכובד נפל שדוד. עד כדי כך נדפק מנגנון שיקול הדעת של הג'נטלמנים המכובדים שם, שאפילו לא נתנו דעתם לעובדה הפשוטה כי לא הייתה כל עילה למשפט. לא רק הביטוי נגרו, אלא גם עצם השימוש בו, לא מתקרב אפילו במהותו ובתוכנו לאיזו שהיא פורמה של גזענות, שעליה מבוסס כתב האישום.

*

אה, נזכרתי…גילוי נאות וחשוב עד מאוד: הכותב הינו אוהד שרוף של ליברפול ואינו חף מכל אינטרס הקשור בטובת הקבוצה הזאת והיא בלבד. מהטעם הזה רואה הכותב כל אקט הנוגד את טובת הקבוצה כאקט נבזי ומושחת, ובכלל זה העונש שהושת על סוארז המלך, בלה בלה בלה…

(הגילוי הנאות הזה לא בא לחשוף מידע על העדפותיו הספורטיביות הידועות ממילא של הכותב, אלא למקד את הדיון בטענותיו ולא בנטיות ליבו.)

עכשיו אחרי שהנקודה הובהרה, אפשר להמשיך לטפל בכשל הערכי של בית הדין המכובד.

*

לו הייתי פרקליטו של סוארז, הייתי עומד מול בית הדין ומבקש לשלוח את מרשי חזרה למלווד לאימון. אין שום דבר גזעני באמירתו של סוארז. בוודאי שהוא לא היה משתמש בה אילו היה אברה מביא לו פרחים, אבל גם משהשתמש, ובצורה ברורה לפגוע ולהעליב, גם אז אין כאן כל עבירה מסוג של גזענות ובוודאי לא עילה להאשמה בגזענות.

ועוד הייתי אומר: מכובדי, לו הייתם מתייעצים עם החבר אבן שושן, הייתה נחסכת מכם מבוכה לא קטנה הכרוכה בהפיכת משפט למשפח. היה מסתבר לכם כי גזענות היא השקפת העולם הגורסת כי עמי העולם נחלקים לגזעים טובים ומיוחסים ולגזעים אחרים שהם נחותים. אפליה או שפיטה של אדם על בסיס אותה חלוקה, היא גזענות. כל אמירה וציון עובדת השתייכותו של אדם לאחד מן הגזעים, נעה על המנעד שבין טיפשית למיותרת ומכוערת, אבל היא גזענית כמו האמירה שאני מת על גבינה לבנה בתנאי שלא תהיה על לחם שחור.

עכשיו צאו ולימדו היכן  מתיישב המקרה של אברה – סוארז על גבי הפירוש הזה.

זאת ועוד: כבר ב 1966, נוסחה "האמנה הבין לאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית". סעיף ראשון לאותה אמנה מגדיר גזענות באופן הבא: " גזענות היא כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה, המיוסדת על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתן או תוצאתן יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים או בכל תחום אחר בחיי הציבור".

נו? משהו מכל אלה מתאים למה שאירע על הדשא באנפילד?

*

סוארז, ואין נפקא מינה אם נפל קרבן לפרובוקציה מצד אברה, השתמש בביטוי המציין עובדה ברורה וידועה. אברה שחור. נגרו בספרדית. סוארז לא התנה את השתתפותו במשחק בכך שהנגרו לא יוכל לשחק אף הוא. סוארז לא טען שאסור לאברה לשחק, כי הוא נגרו. סוארז לא גרס כי אברה צריך לשחק יחף או עירום כי הוא דומה לקוף בגלל שהוא נגרו. למעשה, סוארז אמר את מה שכולנו יודעים אבל לא הציע או הביע תמיכה בכל אקט של אפליה לגבי אברה כי הוא שחור. אפשר לעקם את האף בסלידה, אבל לא לבסס על כך כתב אישום בגזענות, לבצע הליך שיפוטי ולחתום את הפארסה בעונש לא הוגן חסר מידה.

זה לא שאני חושב שסוארז לא יכול להיות נשא של דעות גזעניות, אבל השימוש במונח נגרו כלפי שחקן שחור הוא בדיוק כמו השימוש במונח שפן לשחקן ששיניו בולטות, דמבו לזה שאוזניו מתנופפות וקסוקר או אבו ארבע לממושקף. כן, וגם וואליד באדיר ערבי.

*

אבל מה, רבותי השופטים, למה לכם להתאמץ? הרי בדיוק בשביל מקרים כאלה המציאו את ה P C. אמירות כאלה בדיוק נוגעות בעצב שמישהו חשף רק בכדי ליצור מכנה משותף של זעזוע מעושה וצדקנות. הרי אם היה סוארז מפרט את מעלותיה של אימו של אברה בתחום הסקס האנאלי, לא הייתה כל עילה להתכנסות בית הדין. אפילו אם היה מאיים עליו שיתפוס אותו מיד אחרי המשחק ויעשה ממנו קציצות, לא הייתה נעה אפילו שערה בפארוקה שלכם. אבל נגרו. אוהו, כבהתניה פבלובית פטורה מהנמקה, מזכיר קצת את הסוסים שצהלו שכל פעם שנשמע השם "פראו בלוכר". הנה משהו שאפשר להתעסק בו ולצאת יפים. עד כדי כך שאין צורך אפילו לבדוק אם יש בכלל אשמה בבסיס השימוש בכינוי נגרו, קל וחומר בגזענות.

רבותי הנכבדים, נכשלתם. אתם מוציאים שם רע לטהרנות.

*

עברתי על כמות נכבדה של כתבות בנושא ועל התגובות לצידן. מופיע בהן מכנה משותף והוא הקביעה כי סוארז נענש על התבטאות גזענית. כן, גם העורכים והכותבים בכלי התקשורת ובבלוגוספירה, לא ממש עושים שיעורי בית. יש כאן מצב אבסורדי של שיתוף פעולה רוחבי, הנגזר מהצורך האנושי למצוא איזה מכנה משותף לצקצק בלשון מידי פעם, במיוחד שאנחנו זקוקים למשהו מנחם כמו לחבוט באחוריו של טמבל תורן, בצדק או שלא. מסתבר שאין כמו לינץ' קטן לעזור לנו להרגיש נפלא עם עצמנו. זה גם נורא קל.

כל אלה לא יכולים להסתיר את העובדה שסוארז נענש רק בגלל צביעות. סוארז נפל בפח כי הוא טיפש. סוארז התכוון להעליב ויצא טמבל, במיוחד אם נכונה טענתו שהשתמש במילה נגרו בתגובה לפרובוקציה מצד אברה. הוא גם אכל את הדגים הבאושים, גם ספג מכות וגם גורש מן העיר. סוארז היה צריך לדעת שיש מילים שמותר לחשוב או לומר רק בנוכחות חברים טובים אבל לא מהמקפצה. סוארז לכל היותר חטא בטיפשות, וככל שבדקתי לאחרונה, הטיפשות אינה מופיעה ברשימת העבירות בכל קובץ חוקים ידוע.

ARVE Error: id and provider shortcodes attributes are mandatory for old shortcodes. It is recommended to switch to new shortcodes that need only url

 

 

 

 

 

     
 

  

 

 

 

האמת כל האמת ורק האמת
לעשות את הדאקאר עם ווספה

122 Comments

amitpros 23 בדצמבר 2011

היו פעם ימים,בהם היית חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתך…..

בלינדר 23 בדצמבר 2011

ובדיוק כאן אולי צריך ללמוד מהנבא. לאו דווקא בסגנון הקנסות אלא בעניין שליחה לעבודות שירות וסדנאות מיוחדות.

דורפן 23 בדצמבר 2011

נכון – ההרחקה היא לא עונש מתאים לגזענות.

דורפן 23 בדצמבר 2011

אני לא בעד העונש של סוארז וכבר כתבתי את דעתי. אם מענישים על גזענות צריך לתת קנס כבד ולא הרחקה ממשחקים. אני משער שאז זה היה מרגיז הרבה אוהדים פחות – כי לרוב לאוהדים אכפת מהצדק לקבוצה שלהם (שאיבדה שחקן).

אבל כך עובדים באנגליה. קובעים תקדים. כשריו פרדיננד החמיץ בדיקת סמים הוא התנדב לעשות אותה למחרת. אם היה לו סם בגוף, הסיכוי שייעלם ב-24 שעות הוא נמוך מאד. אבל הם החליטו לקבוע תקדים – שלא מחמיצים בדיקות. ומאז לא מחמיצים בדיקות. וזה היה נורא לא פייר. כי היו המון שחקנים לפניו שרק ננזפו והיו שחקנים שאפילו נתפסו על סמים וקיבלו עונש פחות.

אבל מה – באנגליה החוק עובד. ובסופו של דבר זו מדינה מאד מתוקנת. נכון זה פי.סי וצדקנות והם נפוחים והם מתנשאים. אבל יותר נעים להיות שם שחור מרוב מדינות העולם הלבנות, ויש לך יותר סיכוי להשיג פסק דין מנהלי נגד השלטון.

כי מדי פעם תופסים אחד – עושים אותו דוגמא לרבים – ומאותו רגע, הפלא ופלא, אנשים מפנימים זאת.

אז בני – סוארז הוא אדיוט. אבל תאמין לי, מעכשיו איש לא ייכשל בלשונו. איש לא יעליב בטעות שחור או יהודי או מישהו אחר במגרש. כי הנקודה הובהרה – על חשבונו של אדם אחד. ככה עובדת שיטה.

במזרח התיכון לעומת זאת השיטה היא צדק ורחמים. רחמים על נהגים (הוא עושה מילואים) ורחמים על גזענים (יש מצב מלחמה) ורחמים על רמאים (הקבוצה השניה התחילה). וככה זה נראה.

ושוב – אני מניח שיש להם ראיות (הם לא מפרסמים – אבל בגלל שהם יודעים שהוא יערער לשוויץ הם כנראה מגובים), ואני מעדיף שלא היה מורחק אלא סופג קנס.

תהיו קצת סלחנים לאנגלים הטפשים, האדיוטים, המתנשאים, הנפוחים שלא מתחשבים בתרבויות אחרות. אחרי הכל – אצלנו בישראל הצלחנו בענק במאבק בגזענות במגרשים. כדאי שנלמד את האנגלים איך עושים זאת. אתם כנראה מעדיפים ששחקן בחגיגות אליפות שר שירי נאצה גזענים נגד חבר לנבחרת?

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

רונן,
זאת בדיוק השיטה שמאפשרת להאשים אדם ולהעמיד אותו לדין על לא עבירה. זו בדיוק השיטה שלא תחנך אנשים, היא תאלף אותם. יכול להיות שזה טוב אבל יכול גם להיות שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה והברוך עוד יגדל.
בפיסקה האחרונה איבדת אותי. האם כוונתך שלאוהד ליברפול שחי בארץ גזענית אסור להתבטא בנושא גזענות רק בגלל שבבית"ר עדיין מסרבים להעסיק ערבים?

דורפן 23 בדצמבר 2011

אני מתכוון שנורא מטיפים בארץ לדרך שהאנגלים נלחמים בגזענות (על ידי כך שהם צבועים ויהירים) כשמתעלמים מכך שאחרי הכל יש להם את האיצטדיונים הכי פחות גזעניים. לשחקן השחור שעולה למגרש כנראה פחות חשוב שאולי בלב האנגלי ביציע לא רוצה שהבת שלו תצא עם שחור מאשר שהקהל בספרד או ישראל נוהם לו.

באבא ימים 23 בדצמבר 2011

העניין הוא שהתופעה שהעונש הזה הולך לבער היא התבטאויות גזעניות במסגרת טראש טוק בין שחקנים. מספר חד ספרתי של אנשים (לרוב שניים) שמדברים זה עם זה בצורה מגעילה באופן כללי. זו באמת הבעיה של הגזענות?

זה נעשה בתוך האיצטדיונים אולי הכי פחות גזעניים. הם עדיין מאפשרים קריאות כמו yiddo או spurs are on their way to auschwitz. במקרים הללו אין קושי להוכיח את ההאשמות אבל לא בדיוק עושים משהו בעניין.

amitpros 23 בדצמבר 2011

רונן,אם יש הוכחה שסוארז אמר משהו גזעני,אז ברור שמגיע לו עונש ועונש כבד,ואין על זה ויכוח,למרות ש300 אלף פאונד ומאה שעות שירות בקהילה הם כנראה עונש עדיף.
מה יקרה אם אין להתאחדות הוכחה?
לצורך העניין סוארז יכול לערער בשוויץ,והם יכולים להפוך את ההחלטה של ההתאחדות באנגליה?

דורפן 23 בדצמבר 2011

אם להתאחדות אין הוכחות היא תצא מאד אדיוטית בבית הדין לבוררות ספורט בלוזאן – שלשם הערעור יכול להגיע.

ירון (לשעבר פנדלוביץ, בעתיד סוארז זכאי) 23 בדצמבר 2011

הנקודה שתבורי מדגיש פה, ובצדק, היא שלקרוא לאברה "שחור" זו לא גזענות.

יש הרבה יותר גזענות בהומור ובסטיגמות כלפי תושבי ליברפול מאשר בלקרוא לאדם שחור – שחור.

דורפן מניח "יש להם ראיות אבל הם לא מפרסמים". סליחה? מישהו מעלה בדעתו בית משפט אזרחי בו הראיות לא היו גלויות?

אחת הסיבות בגינן טרי עלול לעמוד למשפט וסוארז לא היא שאם תיק סוארז היה מגיע לבית משפט הסניגור היה עושה מטעמים והשופט היה זורק את התובע מכל המדרגות.

ואני מציע שוב לקרוא את מה שכתב תבורי: *אין* במה שאמר סוארז גזענות, וגזענות היא אפליה כלפי אדם – לא ציון מוצאו. אם אברה עצמו אומר שסוארז לא גזעני – מה לכל השדים העיניין פה?

אקנח בשלל ביטויים גזעניים:
דפנה, יא אשה שכמוך!
אחמד טיבי, אתה ערבי!
COME HERE BENAYOUN, YOU JEW
סטיבי ג', יא סקאוזר
ירון – אמא'שך עירקית
איזה גרמני הגצה הזה
ג'ורג' מייקל ההומו (שירה בליווי פסנתר)
סוארז, דרום אמריקאי עם שיניים בולטות!

דורפן 23 בדצמבר 2011

ירון – אבל זה לא בית משפט אזרחי. זה ההליך. מי שמגיש ערעור ומי שדן בו יכול לראות את כל הראיות.

TD 23 בדצמבר 2011

בני, אברה בהחלט לא אדיוט. בניסיון לצמצם נזקים ופגיעה בתדמיתו אחרי שהביא את סוארז לבית הדין, הוא דאג לכתוב תצהיר בו הוא מודה שהוא לא חושב שסוארז הוא גזען. נשמה טהורה.

ומחשבה נוספת. לפי התצהיר של ליברפול סוארז עצמו מעורב וסבו שחור. האם זה לא הופך את כל העניין למעט מגוחך? כנראה שהבריטים לא נותנים לעובדות לבלבל אותם בדרך לקביעת התקדים הקדוש.

יואב 23 בדצמבר 2011

1- עונש חמור מידי לצוללן המפוקפק שכבר צבר מספיק תקריות כדורגלניות מביכות שהופכות את רוני,רונאלדו וג'ורג'י בסט לקדושים.
והוא כן! יכול להיות ההבדל בין מקום חמישי לשישי.
2-מדהים שאברה הוא הנבל שמוליך שולל את השה התמים.רחמים…קצת נשיכות בצוואר עולות לראש.
אולי אברה פשוט נפגע? מה זאת אומרת שחור שיודע שהוא שחור? וואלה יופי.נכנסים לנפש שלו? מרגש. נקבע קו התקן להיעלב?הרי זה נאמר כדי להעליב ולא כדי לגלות לאברה את מוצאו.
3-למרות פיסקה שלוש , הפוסט הזה לא היה נכתב אם זה היה קורה לשחקן של פינורד/זאמלק/בריסטול.כי לא זכורים לי פוסטים על העונש המופרך של ריו ,על רוני וסקולסי מרצים השעייה בליגה בעקבות הרחקה מטורניר אמסטרדם, או על גארי שמקבל שלושה משחקים בחוץ כי נישק את הסמל של יונייטד לאחר שער ניצחון בדקה התשעים(של ריו) מול נפשותיהם הרגישות של קהל החוץ ממרסיסייד(למרות שזה קורה כל הזמן, בכל ליגה, בכל מחזור).
4-העונש דבילי ומוגזם ויוצר תקדים מסוכן.היה עדיף בלעדיו.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

יואב,
זו תגובה על הפוסט שלי?

בית לוי 23 בדצמבר 2011

אחזור (בפעם האלף) על העובדה שאורוגוואי היתה הנבחרת הלאומית הראשונה שבה שיחקו שחקנים שחורים (הרבה לפני אנגליה וצרפת) ואוסיף (למה לא?) שלנשים האורוגוואיות היתה זכות בחירה לפני הנשים הצרפתיות (17 שנים לפני, ליתר דיוק) ושהעבדות הוצאה מחוץ לחוק באורוגוואי לפני שכך היה בצרפת, בהולנד ובארה"ב. עם זאת, העולם עדיין מרגיש צורך בלתי-נשלט לחנך את הפראים מדרום אמריקה.

ירון (לשעבר פנדלוביץ, בעתיד סוארז זכאי) 23 בדצמבר 2011

LIKE +1

אנונימוס 23 בדצמבר 2011

ולדרום אמריקאים כנראה עדיין יש רגשי נחיתות שהם חושבים שכל דבר שעושים להם זה בגלל מוצאם.
או – נו באמת

טל 12 23 בדצמבר 2011

יותר קל,כנראה,לפקח על השיח מאשר לטפל בגזענות באמת.

המשמעות הסמלית,ההיסטורית,אולי לא היתה ברורה כל כך לסוארז כאשר הוא אמר את מה שאמר,אם אמר.אולי.אבל היא שם עבור האנגלים –

הקולניאליזם -עליונות האדם הלבן וכו -עבר גזעני כמובן,גם של האנגלים.

אריק 23 בדצמבר 2011

בני הפנמת יפה את הטענות של קבוצתך האהובה. אין ספק – אברה אשם. יהודון!

עפר ויקסלבאום 23 בדצמבר 2011

שנאמר: "ידע שור קונהו, נח קצת… וידע אותו שוב".

מזכיר קצת את הסוסים שצהלו שכל פעם שנשמע השם "פראו בלוכר"

גם עושה טייק אוף על מבואה מהמקורות, גם אוהב את פרנקנשטיין הצעיר, וגם אוהד ליברפול?
זה טוב מכדי להיות אמיתי…
בני, אפשר להציע לך חברות?

ואשר ללוצ'יו,חבל שמישהו לא הראה לו את הקליפ הזה לפני המשחק

http://www.youtube.com/watch?v=kT3pIYemsF0

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

עפר,
חברות? חשבתי שאנחנו אחים :)

אריאל 23 בדצמבר 2011

בני, גם אמריקאי שקורא לבחור שחור "ניגר" רק מציין את צבע העור שלו, ועדיין הוא יחטוף בראש. וכשקובי קורא לשחקן "פאגוט" הוא מקבל השעיה, אפילו אם אותו שחקן באמת הומו. גזענות זה לא רק להפלות מישהו על בסיס הגזע שלו, זה גם להתייחס לאותו גזע. תגיד לי אתה – אם מישהו יגיד לך "לך מפה, יא קמצן" או "לך מפה, יהודי קמצן", אתה לא תראה הבדל? והרי אתה יהודי, זה בסך הכל ציון עובדה, לא?

כן, ההתאחדות פה רוצה לאלף. לאלף זה טוב. כי בהתחלה הדיעות ממשיכות להתחבא מתחת לפני השטח אבל אחר כך הדורות הבאים בכלל לא יודעים שיש סיבה לאפליה.
לקרוא למישהו שחור כשהוא מעצבן אותך, אתה רוצה להגיד לי שזה כינוי חיבה? שהוא לא התכוון להעליב אותו? נו, באמת.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

אריאל,
בחיי שעברתי שוב ושוב על הפוסט ולא מצאתי בשום מקום שטענתי שסוארז רק התכוון להחמיא לאברה. מצאתי, לעומת זאת, המון התייחסות לטפשות של סוארז ולעובדה שהוא בהחלט התכוון לפגוע ולהעליב ולרדת נמוך לצורך כך. ועדיין אני טוען, בהסתמך על מובאות שציינתי, שלא היה במעשהו של סוארז כל אקט מפלה או אפילו תומך בעמדה כזו, ומכאן שלא נעברה על ידו עבירה הנמצאת בהגדרה של גזענות. אילו הייתה ההתאחדות באה חשבון עם סוארז על שימוש בביטוי מעליב, הפוסט הזה לא היה נכתב.

אריאל 23 בדצמבר 2011

בני, אם סווארז התכוון להעליב והשתמש בכינוי גנאי לשחורים – אז זאת גזענות, אין מה לעשות.
האם יש פה התחסדות מצד ההתאחדות הבריטית? האם קל להם להפיל את זה על דרום אמריקאי? כן וכן, אבל זה לא הופך את מה שהוא עשה ליותר טוב. ובתופעה של גזענות צריך לטפל בכל מקום שהיא קיימת.
זה כואב לי מאוד כאוהד ליברפול אבל אם אני מנסה להסתכל על זה בעיניים אובייקטיביות, טוב שמישהו עשה מעשה.
מה, עדיפה התגובה של נשיא פיפא שאמר שאין גזענות בכדורגל?

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

אריאל,
באופן מכוון אני לא מתעסק בהתחסדות או לא של ההתאחדות האנגלית, בפרובוקציות או לא של אברה ובהאם לעובדת היותו של סוארז דרום אמריקאי יש השפעה על ההליך וגזר הדין או לא. אני מתעקש להמשיך ולקבוע כי באמירה נגרו אין יסוד שהופך אותה לעבירה גזענית, גם אם סוארז התכוון לפגוע ואין לי ספק שלכך הוא התכוון.

באבא ימים 23 בדצמבר 2011

גם אם השחקן שקורא לבחוק שחור "ניגר" הוא שחור בעצמו?

אריאל 23 בדצמבר 2011

שתדע לך שיש הרבה קולות בקהילה השחורה שיוצאים נגד התופעה הזאת. ומה לעשות, אם אני אקרא לך יהודון זה לא יהיה גזענות אבל אם גרמני יעשה את זה, אז זה כן

old timer 23 בדצמבר 2011

אז תן לי להיות עורך דין לרגע וננסח את השאלה מחדש. האם העובדה שסבא של סוארס שחור אמורה להשפיע על גזר הדין?

גורדיטו 23 בדצמבר 2011

רציתי לתת זווית נוספת.
במדינות דרום אמריקה, ארגנטינה, אורוגוואי וצ'ילה בעיקר, השפה עשירה ביותר ומתובלת בקללות בכל משפט (מי שלא זוכר, שיחפש ביוטיוב את LA PUTE QUE ME PARIO).
הביטוי נגרו, גורדו (או גורדיטו לצורך העניין), בולודו, אנאנו (ENANO: גמד) וכל שאר הביטויים מסוג זה משמשים בשפה המדוברת ללא שום כוונת רוע, אלא כתוספת צבעונית (ולא, לא צבעוני כזה :) )לגיטימית למשפט. מעין קישוטי רוקוקו מסולסלים על שלד המשפט.
סוארז, בניגוד לטרי (מה לעזאזל הוא אומר שם, מתחת לטשטוש האליפטי הזה ששמו לו על הפה??) לא דיבר ברוע, בכעס ובנבזות כפי שנראה מפרצופו הזועם של הקפטן.
לדעתי היה יותר נוח לבנות הרתעה על גבו של שחקן זר (שעדיין לא סופרסטאר ענק בליגה) מאשר להתעסק עם קפטן אנגלי.

דורפן 23 בדצמבר 2011

גורדיטו – אחד הדברים שממש לא משנים הוא מה מקובל במדינות דרום אמריקה. אני יודע למשל שאם קבוצה יורדת ליגה מקובל לעשות תהלוכה ברחוב ולשבור את כל החלונות. אבל באנגליה משתדלים להמנע מזה (אני לא אומר שהם חברה יותר טובה. יש להם שלטון יותר מסודר ואחראי). אם במדינה מסויימת נהוג להכות ילדים או נשים אם הם לא מתנהגים נכון כלפי אבי המשפחה, אבל הוא בחר לקחת את כולם לגור במדינה מערבית, זה לא טיעון בבית משפט.

אני מעריך את מי שיודע במי יש רוע ובמי אין רוע. אני זוכר שלפני שנה גיגס היה סמל לנאמנות בעולם. צא מזה: אנחנו לא יודעים דבר על ספורטאים מקצוענים. ייתכן שבוסקטס הוא האיש הכי טוב בין שחקני ברצלונה ומסי האיש הכי מנוול. כל מה שאתה רואה הוא תדמית.

וג'ון טרי הולך לחטוף יותר קשה (אלא אם כן יהיה משהו בראיות). הם בהחלט מודעים לשני ההליכים.

גורדיטו 23 בדצמבר 2011

לדעתי יש חשיבות לרקע התרבותי בו גדלת, היוצר את מקור ההתייחסות הראשוני שלך אל מול סיטואציות שונות בחיים. הדוגמא שנתת (מעניין למי התכוונת בזאת… :( גם אני אוהד ריבר, לה פוטה קה מה פאריו) היא דוגמא קיצונית שלא מקובלת בשום מקום בעולם, גם לא בדרום אמריקה. אבל, אם אתן דוגמא מתחום אחר, ההתייחסות של הודי ליריקה ברחוב היא אחרת לחלוטין מההתייחסות של סינגפורי לאותה פעולה בדיוק.
טענתי היא שסוארז רצה אולי להעליב, אבל השימוש שלו במילה נגרו היא קצת כמו שמישהו יקרא ליריבו בן זונה בעברית. יכול להיות שבמקום אחר המילה בן זונה תעורר מהומת אלוהים וקנסות וחרמות לעומת שיוויון הנפש בה היא מתקבלת אצלנו.
אני לא אומר שלא מגיע לו עונש, אבל הוא בטח לא הטסט קייס עליו ראוי לבנות את ההרתעה (המבורכת והחשובה) בנושא הגזענות במגרשים.
נקודה אחרונה. אני לא מתיימר לדעת מי מרושע ומי לא, התכוונתי, ואולי לא הובנתי כהלכה, לרושם שנתקבל מפרצופו הזועם של טרי בזמן המקרה, לעומת הארשת האדישה בה דיבר סוארז אל אברה. ברור לי לגמרי שלפעמים אמירה בפרצוף אדיש ובנון שאלשנט יכולה להיות פוגעת הרבה יותר מאשר צעקות זועמות. לדעתי, זהו לא המקרה.

הופמן 23 בדצמבר 2011

בני, זו הפעם הראשונה שאני לא מסכים עם אף מלה שאתה כותב. מלבד הגילוי הנאות – ומזל שכתבת אותו כי הוא החלק המכונן בטקסט הזה, שמסביר (שוב)כמה האהדה עיוורת ומעוורת, ואיך יכול אדם להתכחש לכל מה שהוא מאמין בו אם זה עוזר להגן על הקבוצה שהוא אוהב.
אם אנחנו מוציאים שם רע לטהרנות, הפוסט הזה מוציא שם רע להיתממות. מי שקורא לבן מיעוט בשם הגנאי של המיעוט (וסוארז, על אף טיפשותו, הצליח להבין שהוא לא נמצא באותו רגע במגרש בדרום אמריקה, ואחרי חמש שנים באירופה כבר הפנים שכינויי החיבה במולדתו אינם תקפים כאן), כוונתו להשפיל ולבזות את האדם אליו הוא מדבר על רקע גזעו. להגיד לו – אתה נחות, משום שאתה מגזע נחות. וזו בדיוק גזענות.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

הופ,
תודה. ננזפתי על ידי הבעלים שאני נחמד מידי. אם הצלחתי לקומם אותך, אזי המסר השלהם הובן.
לעצם העניין, קיוויתי שהפוסט נכתב בלשון ברורה וכנראה שגיתי. לא הצלחתי לשכנע, על אף שכתבתי באופן הברור ביותר כי בהחלט ידוע לי שסוארז אכן התכוון לפגוע ולהשפיל והשתמש לצורך כך בנשק יום הדין. גם לא הצלחתי לגרום לך ולאחרים להתייחס למובאות שנתתי המבהירות איך מובחנים אמירה או מעשה גזעני בפני החוק ואיך המעשה של סוארז, גועלי ככל שיהיה, אינו נופל בהגדרת גזענות. מאכזב. אשתדל להשתפר בהמשך.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

הופ,
כבר בשנת 1690, תבע ג'ון לוק במאמרו "מסה על שכל האדם" (Essay concerning Human Understanding) את המונח "אד הומינם", הבא לתאר התייחסות לגופו של הטוען במקום לטענותיו. במילים אחרות, אד הומינם הוא כשל לוגי שבו משיבים לטיעון או לקביעה באמצעות התייחסות לאדם המציג את הטיעון או את הקביעה, במקום להציג טיעון אחר; או מצב שבו במקום להציג טיעון, מצביעים על היעדר עקביות בין ההשקפה המובעת על ידי האדם לבין שאר דעותיו או אמונותיו.
לדוגמא המשפט הבא:
"…כמה האהדה עיוורת ומעוורת, ואיך יכול אדם להתכחש לכל מה שהוא מאמין בו אם זה עוזר להגן על הקבוצה שהוא אוהב."

הופמן 23 בדצמבר 2011

תודה על השיעור בפילוסופיה, זו היתה תזכורת מרעננת ונחמדה ללימודי התואר. לצערי דווקא אד הומינם זה משהו שאני נתקל בו כל הזמן, במיוחד לאחרונה, אז אין צורך להסביר.
לא התכוונתי לפגוע בך ואני מתנצל אם נפגעת. בהחלט הצלחת לקומם אותי (אני מניח שזה בעיקר ה"טהרנים"). הפוסט באמת אכזב אותי אבל כאמור, אני לוקח בחשבון שחלק מהעניין של אהדה (ואהבה בכלל) היא להגן על קבוצתך גם כשהיא עושה משהו שהיה בעיניך בעייתי אם היה מדובר בקבוצות אחרות.
כמו שכתב באחד הפוסטים איזה מגיב (אלון משהו, נדמה לי): "אני חושב שההחלטה נכונה אבל אם היה מדובר בקבוצה שלי הייתי מתקומם נגדה", ואתה אפילו הסכמת איתו. לכן אני מופתע שהמשפט על האהדה נראה לך לא במקום. בעיני זה דווקא דבר רומנטי ויפה וציינתי את זה בחיוב, ובלי קשר לשאלה כמה הטיעונים שלך נכונים (הם לא).

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

הופ,
הפוסט שלי מאכזב אותך וברור למה. אנחנו הרי מכירים רק דרך הפוסטים והתגובות כאן ובבלוג שלך, ומכאן נובעת מהתדמית החד צדדית שנוצרה לי אצלך, כשמאלן, ליבראל, חילוני וכו', עמדות שאתה יכול להזדהות איתן. אבל, אני לא חד צדדי ולא חד מימדי כדף A4. אני מונע, בין השאר, מתחושות צדק שמחייבות אותי לבחון את גישתי להתרחשויות על פי עקרונות שלא משתנים בהתאם לפרטים והעדפות. אני יכול לצעוק מעכשיו ועד מחר בלילה כי את הפוסט הזה הייתי כותב באותה רוח ובאותו להט, גם אילו רוני שנוא נפשי היה מואשם בגזענות על המילה נגרו כלפי גלן ג'ונסון לדוגמא, אבל לא נראה לי שזה יעזור, כי לפני הכל אני אוהד ליברפול קטן שמוכן לשנות את ערכיו בכל פעם שהנסיבות משתנות. עמוד השדרה הערכי שלי אינו גמיש כפי שאתה מתייחס אליו. באותה מידה יכולתי לומר שדווקא ממך ציפיתי להתייחס לטענותי ולהתמודד איתן, מבלי להידרש לעובדת היותי אוהד ליברפול, כפי שציינתי וביקשתי במפורש, כמו דורפן למשל.

הופ 23 בדצמבר 2011

אני חושב שהתמודדתי עם טענותיך באופן ישיר, ואם לדעתך לא, אולי זה כי כתבתי כבר הרבה בנושא בבלוג של אלפסי ואין לי הרבה יותר מה להגיד.
אני מקווה שגם אני לא פלקטי כדף A-4. אני יודע שאתה לא (אנחנו מכירים גם מפייסבוק), אבל בנושא הזה חשבתי וקיוויתי שהעמדה שלך תהיה אחרת. אולי התייחסתי לעובדת היותך אוהד ליברפול (למה "קטן"? ממש לא) כדי להסביר לעצמי את העמדה שלך, קשה לי לקבל. אבל אם אתה טוען שהיית כותב אותם דברים נגד קבוצה אחרת, אני מאמין לך ומתנצל על שהטלתי ספק בעקביות שלך.
יודע מה? אני מציע שניישב את הדברים בדרך אחרת. שלח 11 חבר'ה שייצגו אותך למקום מוסכם, בוא נגיד אצטדיון "ראש הזהב" בפתח תקווה, ואני אשלח 11 חבר'ה בשמי, ניתן להם להתמודד אחד עם השני, ושהטוב ינצח. בוא נגיד מחר, בסביבות חמש וחצי? אני מבטיח לקבל את התוצאה בהגינות, אם תהיה לטובתי.

סימנטוב 23 בדצמבר 2011

רונן (תגובה מס. 3) כל מילה בסלע.
מה שמפחיד אותי שהדעות כאן מתבססות על הקבוצה שהמגיבים אוהדים.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

סימנטוב,
ומה שמאכזב אותי, שהתעלמת מבקשה מפורשת שלי להתעמת עם העמדות שלי, ולא לפסול אותן על רקע אהדתי לליברפול.

סימנטוב 23 בדצמבר 2011

קשה לי שמעשה פסול נמחק לו ולפי הקונטקסט (על איזה קבוצה מדובר) הדעות כאן היו עברות לצד השני. תראה בניי ואשתי כההי עור ואם אוהד אחד ביציע יחשוב שזה לגיטימי זה פשוט לא שווה בעיני

תומר חרוב 23 בדצמבר 2011

בני, לקרוא למישהו שחור זו לא "הבחנה על פי צבע"?
אני מת על סוארס וגם אני שונא את הפי.סי בולשיט אבל אני מסכים בכל מילה עם תגובה 3 של רונן.
ואם היו נותנים לו עונש של שניים שלושה משחקים זה היה עובר מתחת לרדאר, אף אחד לא היה מדבר על האם זה בסדר שאתה קורא למישהו שחור או לא בסדר, האם זה נהוג באורגוואי או לא נהוג.
מקצועית יהיה ללליברפול קשה אבל אולי זה יכריח אותם להשתחרר קצת מהתלות בו.
ועוד משהו שאני לא מסכים איתו- אברה המגן השמאלי הכי טוב בעולם? הייתי בוחר לפניו גם את אבידל וגם את אשלי קול. בעמדת המגן הימני אני צופה עלייה גדולה במניות של ליכשטיינר לקראת בלון דה בלוג 2012, אבל זה כבר עניין לפוסט אחר.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

תומר,
לא. זה ציון עובדה. קשה לקבל את זה כשאנחנו שטופים גלי צדקנות, אבל זו אינה אמירה גזענית. אני לא חושש מהיעדרו של סוארז בגלל שתי סיבות, את הראשונה ציינת, ואני מסכים איתך. השנייה קשורה לעובדה שהעונש יקטן במידה ניכרת, כי לא רק אני מסוגל לנבור ולמצוא כשלים עקרוניים בעבודת בית הדין. לגבי אברה כמגן שמאלי, אם אני צריך לבחור בינו לבין אשלי קול, אני בוחר בו ללא כל ספק. בתחרות עם אבידל, הייתי מטיל מטבע.

גלעד היהודון 23 בדצמבר 2011

האמת? טיעונים מביכים, בהתאם להתנהלות של הקבוצה שלך, אם זה ההצהרות של המועדון ושל השחקנים באתר הרשמי או החולצות תמיכה העוד יותר מביכות.

זה הזכיר לי שיחה מבית ספר יסודי – א': "יא מכוער". ב': "אל תקלל אותי!". א': "לא קיללתי, ציינתי עובדה".

סוארז הוא שחקן ענק וטיפוס מעניין, תחרותי מאוד אבל מחליא רוב הזמן. כמו שנאמר מעליי, כדי להגיד אמירה גזענית לא צריכה להיות לך כוונה של השמדת אותו גזע. הוא ידע בדיוק באיזו מילה הוא משתמש, כמו שהוא ידע מה הוא עושה כשהוא נשך את בקאל או הניף אצבע משולשת לאוהדי פולהאם (שהעזו לקרוא לו cheat). וגם לא יעזור לו אם סבא שלו היה שחור, או שהוא משחק בנבחרת עם אלבארו פריירה. לא צריך גם להיות גזען כדי לקבל עונש על אמירה גזענית. ונגרו או נגריטו היא אכן כזאת, במיוחד כשמתחשבים בקונטקסט.

מה לגבי ג'ון טרי? גם הוא ציין עובדה כשהוא אומר black cunt? למה צריך לערב גזעים וצבעים? ממתי רק cunt לא מספיק?

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

גלעד,
ברשותך, אתעלם מנסיונותיך לבטא את תיעובך מליברפול, ולהישען לצורך כך על חלקים נבחרים מהפוסט שלי. לעצם העניין, בבסיסה של כל עבירה חייבים להימצא מספר יסודות, שבהיעדרם, המעשה אינו נחשב עבירה. אחד מהם נוגע לנסיבות. עבירה תחשב ככזו רק אם הנסיבות מתקיימות. לדוגמא, אחזקת סם מסוכן תחשב עבירה רק אם החומר אכן סם מסוכן. במקרה שלנו, הביטוי נגרו אינו עבירה. הוא מכוער, לא מנומס, מצדיק סנציה, אבל אינו עבירה.

גלעד 23 בדצמבר 2011

בני, אני אמנם מתעב את ליברפול (ובו בזמן מעריך במידה מסויימת, למרות שההתנהלות של המועדון הזה לאחרונה מקשה מאוד על העניין), אבל לתוכן הדברים שלי אין שום קשר לליברפול עצמה, והייתי חושב ככה גם אם היה מדובר בוויגאן ופרנקו די סאנטו, ישויות סימפטיות למדי.

אני מבין דבר או שניים על יסודות עבירה, אבל בכלל לא מבין על מה אתה מבסס את הטענה הזו. מקרה של קללות גזעניות בין שני שחקנים במגרש כדורגל לא יכול להיות מבוסס על האמנה הבינ"ל לביעור גזענות מ-1966.

מצדיק סנקציה אבל לא עבירה? בד"כ סנקציה ניתנת כאשר אדם עושה משהו רע, או בניגוד לנורמה. הבעיה שלך היא מבחינת ההגדרה? השתמש בקללה גזענית או עבר עבירה של גזענות זה אותו דבר. לפי איזה חוק אתה הולך כשאתה אומר שיסודות העבירה לא התקיימו?

העונש ניתן, לדעתי מוצדק ביותר. עונש הרחקה של משחק או שניים וקנס יותר גדול או תרומה למען הקהילה – יכול להיות שהיה מרגיע את הכעס של אוהדי ואנשי ליברפול, אבל מאוד לא אפקטיבי לטווח הארוך, כשמסכלים על התמונה הגדולה יותר. 8 משחקי הרחקה זה עונש מאוד מרתיע, וכל שחקן שירצה בעתיד לקלל שחקן יריב על בסיס צבע עור, יחשוב פעמיים.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

גלעד,
לא דיברתי על מקרה של קללות גזעניות בין שני שחקנים במגרש כדורגל, התייחסתי להגדרות מקובלות של גזענות ולנובע מתוכנן ולאפשרות לבסס על פיהן כתב אישום באמירה גזענית. גם לגבי העונש לא התייחסתי אפילו במילה.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

גלעד,
אני בכלל לא משוכנע שהבסיס לאישום היה קודקס חוקי כלשהו. עושה רושם שמדובר בפרשנות מקובלת, בדיוק כפי שבא לידי ביטוי כאן בחלק מהתגובות. התגובה הספונטנית באה במקום הליך חשיבה מסודר. לגבי העונש, אם לא ישונה, ואין לי ספק שכן, אשמח מאוד אם ישמש הרתעה משמעותית.

גלעד 23 בדצמבר 2011

התקנון וספר החוקים של ה-FA הוא לא קודקס חוקי?
הסעיפים המדוברים לגבי סוארז הם (E3(1 ו-(E3(2:

(1) A Participant shall at all times act in the best interests of the game and shall not act in any manner which is improper or brings the game into disrepute or use any one, or a combination of, violent conduct, serious foul play, threatening, abusive, indecent or insulting words or behaviour.
(2) In the event of any breach of Rule E 3(1) including a reference to any one or more of a person’s ethnic origin, colour, race, nationality, faith, gender, sexual orientation
or disability (an “aggravating factor”), a Regulatory Commission shall consider the imposition of an increased sanction, taking into account the following entry points:

וכן הלאה. ההוראות די ברורות, וכל עוד הועדה ביססה את ההחלטה שלה על עובדות ו/או על הודאה של סוארז באמירת המילה, אין כאן מקום לפרשנות, להגדרת אפליה גזעית באמנות בינלאומית, או כללי צדק טבעי.

אריק 23 בדצמבר 2011

רק רציתילציין שטרי לא הורחק כי הוגשה תביעה אזרחית הfa כגוף פרטי מנוע מלקיים דיון יש לכם קבוצה לא משהו תפסיקו לחפש אשמים. האקט עם החולצות לפני וויגאן היה עלוב וזה שקני שותף מאכזב

amitpros 23 בדצמבר 2011

אנחנו קבוצה גרועה מאוד,אבל עם 5 גביעי אלופות.ואתם?
פחות.תיארתי לעצמי.

ועכשיו לעניין.
אני מבין שזכית לשמוע הוכחה חותכת שסוארז אמר משהו גזעני לאברה,כי אתה כנראה היחיד.

אריק 24 בדצמבר 2011

טוב שנשאר לכם במה להאחז.

גלן 23 בדצמבר 2011

הנה גזענות. באים אנלקה אברה וחבריהם השחורים. מוסיפים את הארס המתאסלם. בזים לצרפתי הלבן הנוצרי. מחרימים אותו בארוחות ואחר כך במגרש. עושים לו בוליינג חבל על הזמן ואחר כך ממש נעלבים אם קוראים להם נגרטו או ניגריטו או ווט אבר.
רונן אתה לא רק מגזים אלא שוכח,
. כדורגל אנגלי הפך לספורט מעמד הביניים וככזה הוא משעמם וחסר שום רגש אמיתי לטוב או לרע. הם לא נותנים בגזענות בגלל שהם לא נותנים בכלום חוץ מאולי ביס בשרימפס.

גלן 23 בדצמבר 2011

מעבר לזה כמו שגם כתבתי אצל רונן ואמר פה מישהו זוהי אקסיומה דתית חסרת שחר שמציבה קריאות גזעניות של שחקן מעל הקנטות אחרות. זה כנראה אפילו לא המקרה כאן כאילו סוארז תכנן עוד בבית לאמר משהו אבל נניח שכן. זוהי גישה טהרנית שמתייחסת באבסולוטיות לנזק הגדול בניגריטו או במה שזה לא יהיה מול אמא שלך זונה או יא חתיכת הומו או כל דבר אחר. זה נשמע רציני סופר ליברלי ומיליון דברים אבל בסוף זה ממש ממש לא שונה מקונטקסט קוד הלבוש של דיויד שטרן : כמה גברים לבנים עשירים שמחפשים דרך לשפר יחצניות.

גלן 23 בדצמבר 2011

ועוד דבר רונן והוא אולי הכי חשוב בתזה המופרכת שאתה תומך בה. איך אני אסביר לך ? כנראה כתבת את הדיעה שלך לפני קיץ 2011. יש יותר טולרנטיות היום על גבול יפו בת ים מאשר בברמינגהם או לונדון וגם 20 שנה בכלא של טרי לא ישנו את זה. תלקה את הישראלים מיליון פעם וזה לא ישנה את זה.
אז לא האנגלים לא יעילים ולא רציניים והם חוטפים את זה בפנים. לפעמים זה בריקסטון וזה נורא תרבותי ומלא ב׳קלאש׳ ולפעמים זה סתם 2011 . כן כל האישיו פה טהרני פחד וגם חסר פואנטה וטעם. ואיכשהו משום מה היה צריך להכניס את ישראל לעניין.

אריק 24 בדצמבר 2011

היא היר! ועדיין אברה לא אמור לשמוע את זה במהלך משחק

עוד אופיר אחד 23 בדצמבר 2011

תודה בני שכתבת בדיוק את מה שאני חושב. ולמען הפרוטוקול, ליברפול היא הקבוצה השנואה עליי בעולם ואני בעד השעיית כל שחקניה מעצם העובדה שהם משחקים בה.

זאת התנגשות בין תרבויות. הנה מה שגוסטבו פוייט ניסה להסביר לאנגלים, בתרגום חופשי: "אנחנו חיים עם אנשים שחורים באורוגוואי. אנחנו חולקים איתם חוויות. משחקים כדורגל, חוגגים במסיבות. אנחנו גדלים איתם, חיים איתם ומתים איתם. אנחנו קוראים להם Blacks בדרך נייטרלית או בחיבה. זאת הדרך שבה התחנכנו. אנחנו משולבים ואין בעיות בינינו. חייתי הרבה שנים באנגליה ואני כבר מבין אותם. אני יודע איך להתמודד עם זה, אבל לואיס רק הגיע לכאן."

עד שפוייט הגיע לאנגליה, הוא חשב ששחורים הם בני אדם רגילים. באנגליה הנאורה חינכו אותו, ועכשיו הוא מבין: להיות שחור זה שלילי, ולכן אסור להגיד למישהו שהוא שחור, כי זה מעליב נורא.

סוארז רק הגיע, אז הוא עוד לא הפנים את זה. הוא חשב שלהיות שחור זה כמו להיות בלונדיני. אברה אמר לו "Don't touch me, you south American", והוא אמר "Porque, negro", בדיוק כמו שהיה אומר "למה, ג'ינג'י?" אם סקולס היה מדבר אליו, או "למה, שעיר?" אם גיגס היה מדבר אליו. מן הסתם זה לא במשמעות חיובית, אבל גם לא במשמעות גזענית.

עכשיו סוארז כבר יידע: אנגליה היא מדינה כל-כך גזענית, שהאנגלים משוכנעים של"שחור" יש בהכרח משמעות שלילית. ואברה כל כך מתבייש שהוא שחור, שהוא מזדעזע כשמזכירים לו את זה.

אולי אני אדיוט כמו סוארז, אבל אני חייב להודות שעד לפרשת לואיס אראגונס לא היה לי מושג ש"נגרו" זאת מילת גנאי באנגלית. הכרתי אותה רק בספרדית. אני לא יודע אם אפשר להניח שסוארז למד את המילה הזאת דווקא בהולנד בתור מילת גנאי. בכל מקרה, כשמענישים אותו על אמירת "שחור" ולא מענישים את אברה על אמירת "יא דרום אמריקאי" , בעצם אומרים שלאדם שחור יש משמעות שלילית יותר מאשר לאדם דרום אמריקאי, וזאת הגזענות האמיתית.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

אופיר,
תודה על הדברים של פוייט, לא הייתי מודע להתייחסות שלו לפרשה. הפרשנות שלך לאופן המחשבה הבריטי מצויינת.

גורדיטו 23 בדצמבר 2011

אופיר,גם אני לא ידעתי שפוייט התייחס למקרה, ותגובתו מחזקת את טענתי הקודמת.
חבל שכל זה לא יעזור וסוארז יהפוך לדוגמא ומופת (לקיבעון המחשבתי הבריטי ולטהרנות של האירופי הלבן)

אביעד 23 בדצמבר 2011

פוייט הנאור גם טען שהבעיה במקרה הזה היא לא סוארז אלא אברה. כי אברה לדעתו של פוייט בכיין. למה? כי העז להתלונן. פוייט אמר באופן מפורש שהוא עצמו סבל מגזענות כששיחק בספרד ולא אמר מילה, אז מבחינתו אברה הוא הבעייתי כי התלונן על גזענות.

גל ד 23 בדצמבר 2011

זאת ועוד: כבר ב 1966, נוסחה "האמנה הבין לאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית". סעיף ראשון לאותה אמנה מגדיר גזענות באופן הבא: " גזענות היא כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה, המיוסדת על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתן או תוצאתן יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים או בכל תחום אחר בחיי הציבור".

קישקוש בלבוש, כמו כל הטור הזה. הסעיף שציינת לא מגדיר גזענות, אלא אפליה גזעית, להבדיל אלף אלפי הבדלות. שימוש בגזעו או מוצאו של אדם כמילת כנאי זה גילוי גזענות. אני מסכים עם דורפן שהעונש אינו מידתי, אבל לטעון שציון גזעו של אברה הוא אבחנה סתמית זו היתממות בלתי נסבלת.

החזית הכחולה 23 בדצמבר 2011

מחר:תצוגת הפתיחה-אצטדיון ראש הזהב!

משתמש אנונימי (לא מזוהה) 23 בדצמבר 2011

רמי יצהר על המאבק של אוהדי הפועל פ"ת
http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=29060

אביאל 23 בדצמבר 2011

זה מזכיר לי את העורך הדין המתחכם ההוא של בית"ר, שבבית הדין של ההתאחדות, הוא טען שקריאות מוחמד מת הם רק ציון עובדה.

בני, לצערי אני ממש לא מסכים איתך, יש כאן הערה גזענית נטו מצד סוארז לאברה, לוידיץ' הוא לא היה קורא לבן וזה בדיוק כל ההבדל.

אמיר ענבר 23 בדצמבר 2011

הכל היה יכול להסתיים בקלות ובשקט. אחרי שהסיפור מתפוצץ, ליברפול וסוארס יוצאים בהודעה, מודים שהדברים נאמרו, תולים אותם בהבדלי תרבות ומבטיחים שהדבר לא יחזור על עצמו. וסוף סיפור, זה לא היה מגיע למצב הנוכחי.

אבל לא, הלכו עם הראש בקיר. ובכן, ברכות לקיר.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

אמיר,
אז סוארז נשפט על ההתנהלות של ליברפול? אז לא מדובר בגזענות?

משתמש אנונימי (לא מזוהה) 23 בדצמבר 2011

בוודאי שהעניין מסתכם בהתבטאות גזענית (ולא בגזענות, ולא בניסיון לגונן על סוארס מפני האשמות שהוא גזען, כפי שליברפול ורבים מאוהדיה נוטים משום מה לחשוב ובכך עושים שירות דב לשחקן שלהם). אבל כמו שבית משפט מתייחס אחרת למישהו שמודה באשמה, כך ההתאחדות היתה מתייחסת אחרת לסיפור במידה שליברפול היתה מנהלת אותו אחרת. צריך לזכור שלא מדובר בבית משפט, אלא בהתאחדות.

לפני כמה שנים היה איזה שחקן בליגה נמוכה שביצע עבירה דומה והודה בה. גם אצלו זה נגמר בשמונה משחקי השעייה – מהם חמישה על תנאי. וזה היה שחקן מקומי. אם סוארס היה פשוט מודה בהתחלה, זה היה נגמר בהרבה פחות גם מזה. אבל ליברפול התנהלה באופן גרוע, לא ידעה לעצור את כדור השלג והביאה את השחקן שלה למצב שהוא גם מועמד לדין וגם במצב בעייתי. את המחיר היא והוא משלמים עכשיו.

אם טרי יורשע, אני מצפה שהוא יספוג עונש דומה, בהחלט. הבעיה שכיוון שהעניין נמצא בבית משפט, ייתכן שייקח הרבה מאוד זמן עד שזה יגיע לשלב שההתאחדות האנגלית תוכל לעשות בעניין. ב-1 בפברואר יתקיים דיון בעניין, אבל למיטב הבנתי זה רק דיון ראשון ובסיסי. העסק יתגלגל עוד חודשים ארוכים.

בכל מקרה, עכשיו זה לא רלוונטי. ובטפשותה של ליברפול, היא מסרבת לקלוט שגם עניין סוארס כבר לא רלוונטי. הם יכולים להגיש ערעור. אם הם כל כך בטוחים שהעונש נובע מעניין של יראו וייראו, הם צריכים לדעת שחבל להם על הזמן, על אחת כמה וכמה לא יפחיתו בעונש. ואני לא רואה את קאס מתערב בעניין. במקום זה יוצאים בהצהרות (שגם מלכלכות על אברה, כמו ילדים קטנים, ומאשימים אותו בדברים שלא היו ולא נבראו) ועם החולצות האידיוטיות האלה. התנהלות מביכה של מועדון, ועוד כל כך גדול ומשמעותי.

רועי מ 25 בדצמבר 2011

אצל טרי זה בכלל עסק אזרחי יותר חמור.

יואב 23 בדצמבר 2011

בני,
תגובתי היתה כללית אבל אני לא חש בנוח עם- סוארז הקורבן הטיפש ואברה הנבל המוליך שולל(ולא בגלל אהדתי ליונייטד). מבחינתי, אברה אולי לא היה צריך לקחת טראשטוק בדופק גבוה אל מחוץ למגרש אבל מצד שני, קשה לי להיכנס לנעליו ולרגשותיו.
דיון על העונש היא דיון אחר ואני חושב שהוא מוגזם מאד.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

יואב,
אנא ממך, חזור לפוסט בבקשה, אברה לא הוזכר אצלי כנבל מוליך שולל ולא השתמשתי בזה כדי להצדיק את מעשהו של סוארז. גם את סוארז לא הצגתי כקרבן. הפוסט תוקף את הצביעות הבריטית, זה הכל.

יואב 23 בדצמבר 2011

מסכים לגמרי .

דניאל 23 בדצמבר 2011

העונש שניתן לסוארז הוא בהחלט בבחינת יראו וייראו. הפרשייה הזו מביכה עבור כל המעורבים, בעיקר סוארז והמעסיקה שלו. מפגן התמיכה הפתטי בDW, ההתבטאויות מהקוממות של דלגליש המנותק מהמציאות וההצדקה הגורפת של אוהדי ליברפול ברחבי הממלכה פשוט מביכים.

אברה בהחלט לא שה תמים, וכדורגל הוא משחק מאוד אמוציונלי, אבל הערת הNEGRITO נועדה כדי לפגוע בצרפתי. אני לא קונה את זה שהוא ציין עובדה וחושב שזה עלבון רציני לאינטילגנציה. פערי התרבות גם הם תירוץ זול, בהתחשב בעובדה שהוא מועסק כבר קרוב לשנה באנגליה.

בקיצור, למרות הכתיבה הנפלאה, הטון שעולה מהטקסט מאכזב. כמו המועדון וכל אוהדיו בפרשיה המביכה הזו.

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

דניאל,
אם תקרא שוב את הטקסט תיווכח כי לפחות פעמיים ציינתי שמטרתו של סוארז היתה לפגוע ולהעליב. על היותי אוהד ליברפול אינני מתנצל, ודוחה בנימוס כל אמירה הטוענת כי הפוסט נכתב רק בשל עובדה זו.

דניאל 24 בדצמבר 2011

קראתי אותו כמה וכמה פעמים, בני. גם אחרי הקריאה הרביעית אני בטוח שרשמת כי הוא פשוט ציין עובדה. הבעיה היא שאתה מייחס את הקללה לכך שרק רצה להעליב אותו, אך הוא עשה זאת על רקע הגזע של אברה. לא קרא לו שמוק, לא קילל את אימו ולא צחק על הבל הפה שלו. בעיניי ובעיני החוק, זה לא מקובל.

לגבי היותך אוהד ליברפול, כמובן שאין לך סיבה להתנצל(חוץ מעל השער ההוא של ג'רארד בגמר ה-FA המזורגג ההוא). הסיבות לכתיבה הפוסט שמורות עימך, אם כי אני נוטה להאמין שהיותך אדום השפיעה רבות על הטון העולה ממנו.

אסף THE KOP 23 בדצמבר 2011

חכו, חכו… את מופע הגזענות האמיתי אתם תראו בקרוב, באנגליה.

ג'ון טרי הפרחח עומד לדין בבית משפט אזרחי (!) על אמירה גזענית לאנתוני פרדיננד. בהנחה שהוא יימצא אשם, אני מצפה מההתאחדות האנגלית להטיל עליו הרחקה של 8 משחקים, בהתאם לתקדים סוארז.

אם זה לא יקרה, כולנו נדע שבהתאחדות האנגלית יש דין אחד לאנגלי ודין אחר לזר דרום אמריקאי – וזאת רבותי, האמ-אמא של גזענות.

אביעד 23 בדצמבר 2011

סבבה. אם טרי ייצא נקי, תוכל להתלונן. אבל עד שזה יקרה, תשמור בצד את הטענות על גזענות של בית הדין.
אגב, שים לב למשהו קטן: סוארז עמד לדין משמעתי, טרי לדין פלילי. ממש אפלייה נגד הזר.

אסף THE KOP 23 בדצמבר 2011

אביעד – בתור עו"ד אתה לא בדיוק מצטיין באבחנה בדקויות.

במיוחד בשבילך מהדורה חוזרת – אם טרי יורשע אני מצפה לעונש הרחקה של לא פחות מ-8 משחקים.

אם הם לא יעשו זאת, אזי ההתאחדות האנגלית היא גזענית. קפיש ? ההתאחדות האנגלית.

דורפן 23 בדצמבר 2011

אלא אם הוא איכשהו יחמוק על ראיות – הוא יוענש הרבה יותר כבד. ואז תתנצל בפני האנגלים.

באבא ימים 24 בדצמבר 2011

בואו רק נחדד את הנקודה. גם אם טרי יזוכה ולאחר הזיכוי הוא לא יעמוד לדין משמעתי של ההתאחדות תהיה כאן בעיה. הסיבה לכך שרמת הראיות הנדרשת בהליך פלילי גבוהה מרמת הראיות שנדרשת בהליך משמעתי. די ברור שאם היו מספיק ראיות להעמיד את טרי לדין פלילי ההתאחדות חייבת להעמיד אותו לדין גם אם יזוכה. אם ההתאחדות תאחז בטיעון "הוא זוכה" על מנת לא להעמיד אותו לדין תהיה כאן בעיה.

אביעד 24 בדצמבר 2011

באבא, הרשה לי להוסיף – השאלה היא גם בעבירה. בהחלט ייתכן שהעבירה הפלילית דורשת יסוד נוסף שלא התקיים כאן ולכן הוא יזוכה, משהו שלא אמור להשפיע על העמדה לדין משמעתי.

אסף THE KOP 24 בדצמבר 2011

דורפן – השאלה שלי היא פשוטה. למה טרי לא הועמד לדין על אמירה גזענית חמורה פי כמה, וסוארז כן. אני חושד במניעים גזעניים לכאורה של ההתאחדות האנגלית, לא של מערכת המשפט האנגלית.

אביעד 24 בדצמבר 2011

אסף, הנה אבחנה בשבילך – "את מופע הגזענות האמיתי אתם תראו בקרוב, באנגליה". כלומר אתה קבעת עובדה טרום קיומה. קפיש?

אסף THE KOP 24 בדצמבר 2011

אביעד – אל תאשים אותי בחוסר הבנה שלך.

אביעד 24 בדצמבר 2011

מה לא הבנתי? האשמת את ההתאחדות האנגלית בגזענות היות וטרי לא הועמד לדין משמעתי. האמת היא שטרי לא יכול לעמוד לדין משמעתי עד שההליך הפלילי לא יסתיים. אז שוב, בא לך לחכות עם ההאשמות עד שנדע מה באמת ההתאחדות תעשה בעניינו של טרי? או שבוער לך להאשים אותם כבר עכשיו?

אסף THE KOP 25 בדצמבר 2011

אביעד, מי קבע שלא ניתן להעמיד אותו לדין משמעתי במקביל ?

אביעד 26 בדצמבר 2011

המשטרה והפרקליטות ביקשו מה FA לא לחקור בכדי שחקירת ה FA לא תפגע בהליך הפלילי. בלי חקירה, אין העמדה לדין.

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2056283/John-Terry-race-row-Police-launch-investigation.html

אריק 24 בדצמבר 2011

ה fa כגוף פרטי מנוע מלהתערב/להגיב לעניין הנדון בפני בית המשפט בהליך פלילי. זה לא ממש מסובך להבין את זה כשההליך יסתיים ידון בו ה׳fa. זה יותר מדינה מתוקנת מגזענות.

רועי מ 25 בדצמבר 2011

המצב של טרי הרבה יותר מסובך כי התלוננו עליו במשטרה הוא יכול לקבל הרבה יותר מזה

אביעד 23 בדצמבר 2011

בני, ראשית מבחינת האנגלים סוארז לא קרא לאברה "שחור" אלא במילת גנאי לשחורים. כמו ההבדל בין לקרוא לך ז'יד או יהודון במקום יהודי.
שנית, סוארז (לדבריו הוא) לא הגיב לפרובוקציה של אברה כי הוא לא שמע מה שאברה אמר לו.
שלישית, שימוש בכינוי גנאי לגבי מוצאו של אדם בכדי להעליב ולהשפיל אותו הוא לא גזענות? באמת?
אני לא מכיר את החוק האנגלי, אבל ג'ון טרי עומד עכשיו לדין פלילי כי קרא לשחקן אחור "שחור מזדיין". אז נראה לי שהפירוש שלך למונח גזענות לא מתיישב עם החוק באנגליה.
אני חושב שאם סוארז עצמו היה רואה את כתב ההגנה שניסחת כאן, הוא היה מזדעזע. הטענות שלו הן שהוא השתמש בביטוי שמקובל בארצו כמו ש"ג'ינג'י" מקובל כאן והוא בכלל לא התכוון להעליב או להשפיל את אברה, לא על רקע מוצאו או על כל רקע אחר.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

אביעד,
אני באמת לא מבין למה טרי הולך לדין פלילי וסוארז נשפט על ידי ההתאחדות ובהחלט יתכן והפירוש שלי לגזענות לא מקובל באנגליה. לא תיאמתי עם סוארז את ההגנה שלי עליו, אני עושה את זה פרו בונו ואינקוגניטו. בכל מקרה, לא ניסחתי כתב הגנה על סוארז אלא כתב אישום נגד הצביעות הבריטית. על זה אני מוכן להתווכח. מול הטענות שאני חושב כך רק משום שאני אוהד ליברפול אני עומד חסר אונים.

אביעד 24 בדצמבר 2011

בני, לא ציינתי במילה את עובדת היותך אוהד ליברפול. התייחסתי נטו לגוף הטיעון.
ולדעתי טרי הולך לדין פלילי כי הגזענות שלו צולמה בעוד זו של סוארז לא. ר"ל, סוארז אמנם הודה במונח בו השתמש אבל באופן פרטי מול ההתאחדות, האקט של טרי הפך פומבי.
צביעות של הבריטים תהיה במרה הזה רק אם שחנים אחרים חמקו/יחמקו מהעמדה לדין בגין עבירה דומה. ההעמדה לדין של סוארז היא חוקית לחלוטין, השאלה היא האם הרשעתו היא ראויה והאם העונש מתאים.

בני תבורי 23 בדצמבר 2011

הופ,
נגמרו לי אופציות התגובה למעלה…
לגבי מחר אני בדילמה נוראית. יש לי אחיין בן 9 שהבטחתי לו שאקח אותו למשחק הבית הראשון בראש הזהב, אפילו צעיף כבר קניתי לו. רצה הלוזון ותעלוליו, ובמקום משחק הבית הראשון באצטדיון שהיה אמור להיות לפני שלושה שבועות נגד עירוני אשדוד (הפסדנו רק 1:0), האופציה שלי היא המשחק מחר נגד חיפה עצבנית. מה עושים?

הופמן 24 בדצמבר 2011

האמת? במקומך לא הייתי לוקח אותו מחר, אם אתה רוצה שהוא יהיה אוהד פ"ת ולא מכבי חיפה. אבל קח את הציפיות שלי בעירבון מוגבל, תמיד הייתי אופטימיסט חסר תקנה. התחזית שלי: 0:3 ירוק.
אבל אני לא לגמרי בטוח לגבי השאלה מה קובע את האהדה של הילד. מי אמר שהוא לא מהילדים האלה שנפשם נקשרת דווקא באנדרדוגים, וגם אם הם מפסידים? כבר שמעתי על אנשים שהמשחק הראשון שראו הסתיים בהפסד של קבוצתם.
וברור שיש גם את האפשרות הזו – פ"ת מפתיעה ומביסה את מכבי חיפה המפורקת בתצוגת תכלית מפוארת! מצריבת תודעה כזו הוא כבר לא ייחלץ לעולם.

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

אופטימיסט וחושב רק על 3? :)

הופמן 24 בדצמבר 2011

תמיד חושב על 3. במכבי של השנים האחרונות 3 זו האופטימיות המקסימלית. כמו שאנחנו נראים כרגע, ובהתחשב ברוחות העזות כרגע – 3 זה כמעט מדע בדיוני.

גורדיטו 24 בדצמבר 2011

הפוך, גוטה, הפוך…… :(
לא ייאמן. הקבוצה שלנו פשוט לא תאמן השנה, אני כבר לא יודע מה להגיד בנושא

הופמן 24 בדצמבר 2011

כמו שתוכל לראות אצלי, גם אני לא.
בני אני מקווה שלקחת את האחיין בסוף.

יואב 24 בדצמבר 2011

ברכות בני. זה היה רגע יפה ומרגש בהיסטוריה שלכם.
הפרמיירה בראש הזהב לנצח תיזכר כנהדרת.

משתמש אנונימי (לא מזוהה) 25 בדצמבר 2011

יואב – נכון ותודה.
הופ – הילד בילה אתמול ביומולדת בצרופה, כך שממילא לא יכולתי לקחת אותו. מצד שני, גם אני, פחדן שכמוני, לא נסעתי… :(

בני תבורי 25 בדצמבר 2011

האלמונימי זה אני, כפי שאני הופך להיות אחרי כל קפצוץ ברשת החשמל אצלנו. מעניין שזה קורה רק בדה באזר ולא באף אתר אחר בו שמורים שמי והדוא"ל שלי.

נדב 24 בדצמבר 2011

א. יש לי ידידה, קוראים לה נטליה, היא בת 23, והיא מצ'ילה. כל חייה כולם קוראים לה "נגריטה", ולא להאמין – היא מעולם לא חשה פגועה מהכינוי הזה.
ב. ג'ון בארנס, בחור שחור כידוע, שסבל בהיותו כדורגלן צעיר בלי סוף מהערות גזעניות של שחקנים ומשירה גזענית של אוהדים, אומר שאי אפשר לא לקבל את הטענה של סוארס שלא היה מודע למשמעות המילה "נגריטו" באנגליה. שאם לא כן, אסור גם לקבל את המצב שהיה באנגליה בשנות ה-80, כשאנשים בכלל לא ידעו שלשיר שירי שטנה לשחקנים שחורים זו גזענות.
ג. כמו שאני רואה את זה, סוארס לא יישאר הרבה זמן באנגליה. באווירת העליהם הנוכחית, כשהפכו אותו לגזען, וירדפו אותו עכשיו בכל מגרש ובכל משחק חוץ, הוא יתייאש. הרדיפה הזו שייכת גם לתקשורת אנגלית, שכבר הפכה אותו לסוג של נוול. ג'ואי בארטון, למשל, הוא נוול. לעומתו סוארס הוא סינדרלה. אבל בארטון הוא אנגלי. אז מי פה הגזען?

דניאל 24 בדצמבר 2011

נדב-

א. אני חושב שהעובדה שהביטוי מקובל בדרום אמריקה בוססה לא פעם בתגובות השונות. הוא צריך להתאים עצמו לנורמות של החברה האנגלית, ולא להפך.

ב. אני לא אוהב את השימוש של מערכת ה-PR של ליברפול בימים האחרונים בכל מיני אושיות עבר שקשורות למועדון. כן, ג'ון בארנס שחור וכן, הוא תומך פה בסוארז. אני רוצה להאמין שהפרופגנדה הזו לא עושה רושם על הרוב השפוי בממלכה. מריח כמו עוד אחד מהצעדים הנואשים של המועדון לצייר לסוארז תדמית נקייה יותר.

ג. האווירה כלפי סוארז הייתה מתוחה עוד לפני כן, כשהוא הצליח להרגיז את רוב אוהדי הכדורגל באנגליה עם התיאטרליות והרמאות הכללית. כשגם חרב הגזענות עומדת מעל ראשו, בהחלט יכול להיות שנראה אותו עוזב בקרוב. לגבי בארטון, הבחור בהחלט נוול. וגזען. ושמוק באופן כללי. כל זה לא אומר ולו דבר לגבי סוארז ומידת האשמה שלו.

נדב 24 בדצמבר 2011

דניאל –
א. ואם לא מתאים לו לשתות תה עם חלב, תכריחו אותו?
ב. ג'ון בארנס לא מייצג את ליברפול אלא את דעותיו הפרטיות. ומה שהוא אמר לגמרי נכון. מעניין שלא התייחסת לטענה עצמה.
ג. מה זה "רמאות כללית"? נראה לי שמדובר בסוג של דיעה קדומה לגבי שחקנים זרים בכלל ודרום אמריקאים בפרט.
ד. היום מונה לתפקיד עוזר המאמן באתלטיקו מדריד "מונו" בורגוס. "מונו" זה קוף. זה הכינוי שלו. כנראה כי הוא קצת מכוער. מעניין מה היה קורה אם הוא היה מגיע לעבוד באנגליה ומישהו היה קורא לו "מאנקי". לדעתך הוא היה חוטף השעייה מ-8 משחקים?

דניאל 24 בדצמבר 2011

נדב-

א. כל זה בגבולות החוק, שיעשה מה שבא לו. ברגע שהוא נתפס באמירה גזענית הוא צריך להיענש.

ב. ג'ון בארנס – כמו כל אסופת כוכבי העבר, ההווה והעתיד שנרתמה לנושא – מייצג את ליברפול. לגבי הטענות, מה הוא מחדש בכלל? שנות ה-80 היו חשוכות מאוד מבחינת הקהל האנגלי והגזענות חגגה. זה הופך את זה למקובל בימינו?

ג. רמאות כללית = נפילה מבלי שנגעו בך. יש שקוראים לזה "צלילה", ויש כאלו שעושים את זה ואז מבקשים מהשופט להוציא צהוב לרוח הקודש, או מי שלא היה שהפיל אותם. כזה הוא סוארז.

ד. ספרד עבורי היא לא דוגמה טובה כיוון שעד לא מזמן אטו סבל שם מנהמות שונות. השאלה היא כמובן בטעם רע והתשובה די ברורה- אף אחד לא היה קורא לו מאנקי.

אביעד 24 בדצמבר 2011

אתה חושב שסוארז, אחרי 5 שנים באירופה, לא יודע מה המשמעות של הכינוי הזה באירופה?

S&M 24 בדצמבר 2011

בני, ניסיתי לקרוא ולהבין בין השורות אם אתה מתבדח, או מנסה כאן פרובוקציה, אבל החמצתי את זה. כנראה הפגם הוא בי.

הדילוג שלך על מילים בהגדרת הגזענות הוא אקראי או מגמתי. הדילוג הנכון מבהיר למה מה שסוארז עשה הוא גזענות, ולא מדובר במקרה "תקדימי" אלא במקרה שעונה על ההגדרה הפשטנית ביותר של המושג גזענות, שלא דורשת פרשנות אלא התבססות פשוטה על מילות ההגדרה. לכן גם העונש מוצדק, כי לטיפשים נותנים עונש עם פטיש חמש קילו.

זה הדילוג הנכון (ולא תיקנתי יחיד/רבים/זכר/נקבה כדי לא לזייף את הטקסט המקורי):
"גזענות היא כל הבחנה … המיוסדת על נימוקי … צבע … שמגמתן … יש בהן כדי לסכל את … ההנאה … על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים … התרבותיים או בכל תחום אחר בחיי הציבור".

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

S&M
לא בדיחה ולא פרובוקציה ואין בך כל פגם. בהתנהלות של ההתאחדות הבריטית, יש.
אנא האר שוב את עיני בעניין הדילוג, את הציטוט הבאתי במלואו. לא מספיק שאני אוהד ליברפול שטוף מוח, עכשיו אני גם רמאי?

S&M 24 בדצמבר 2011

חס וחלילה רמאי.

הבעיה לדעתי היא שאתה קורא את הגדרת המונח גזענות ככזה שמכיל בעיקר "קיפוח". אלא שגזענות זה גם "רק" להעליב. לא ממש לפגוע בזכויות ממשיות, אלא רק בזכות "ליהנות" ממשחק כדורגל.

שהרי, מה באמת קרה לאברה, קצת נעלב? שיפסיק לזיין את המוח וישחק כמו גבר, כדורגל זה לא משחק של בלרינות. אז קראו לו שחור. זה לא נכון, הוא באמת שחור, אז למה הוא נעלב מזה. או עוד יותר מצטדק – למה מישהו חושב שהוא צריך להיעלב מזה.

וחוץ מזה, גם 'מוחמד מת', וגם 'טועמה מחבל' בסיכויי האליפות של מכבי ת"א, אז איפה כאן הבעיה? אין שום בעיה, נעצום עיניים, נתחכם וניתמם.

ניינר 24 בדצמבר 2011

בני, כן גזען, לא גזען, העיקר ששמת את אלוין לי, אחד הגיטריסטים הנפלאים והאנדרייטד ביותר.

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

אכן כן ניינר, גיטריסט ענק ומשום מה לא מוערך. דווקא חשבתי שאחרי וודסטוק הוא ימצא את מקומו בשורה הראשונה, מה שלא קרה.

גלעד 24 בדצמבר 2011

בני, אשמח להתייחסות לגבי השאלה שלי מלמעלה שכבר אי אפשר להגיב לה – האם חוקי ה-FA הם לא קודקס חוקי לדעתך והאם איזשהו יסוד עבירה לא מתקיים לפי הסעיפים הנ"ל.

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

גלעד,
קראתי, תודה.
אתה צודק, חוקי ה FA הם אכן קודקס חוקי. על פי הנאמר בו, השימוש במילה פוגעת אסור באופן ברור. על פי החוק, לא היה לועדה מנוס מלהפעיל סנקציה.
אני, יחד עם זאת, לא ישבתי בדין. אני מציע בבלוג שלי התייחסות אחרת לגזענות למעשה ולאישום, הנובע ממנו. הצעתי פרשנות אישית שלי הנשענת על טקסט אחד בלשני וטקסט נוסף מתוך אמנה בינלאומית, שאינני יודע, אגב, איזה תוקף מנחה יש לה. אני לא יכול להתווכח עם חוקי ה FA ואם בית המשפט לא מצא צורך בפרשנויות נוספות מלבד אלה המצויינות במפורש בקובץ החוקים, אז אין לי מה להוסיף.

גלעד 24 בדצמבר 2011

אוקיי, אז באיזו סנקציה אתה חושב שהיה עדיף לנקוט במקרה הזה?

מה שמסקרן עכשיו זה על בסיס מה התקבלה ההחלטה. אני לא חושב שהועדה הזאת מטומטמת מספיק כדי לפעול עפ"י עדותו של אברה בלבד. אולי סוארז הודה בפניה בשימוש במילה וקיווה שההגנה של השוני בתרבויות תעבוד לו.

בני תבורי 24 בדצמבר 2011

רונן דורפן טוען כי מדובר בשיטה שמטרתה לשרש תופעות כאלה ולכן נדרשת פגיעה קשה. במקרה כזה אני חושב שפגיעה כלכלית אישית בשחקן תהיה אפקטיבית יותר מאשר השעייה ממשחקים.
כבר ידוע שמול הועדה הונחו דבריו של אברה והודאתו של סוארז כך שלא נדרש מהם לדון האם היה או לא היה, אלא לפסוק.

חשבתי היום על עניין השוני בתרבויות ונזכרתי בסיפור שיכול להיות משעשע, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל עליו: לפני כמה שנים הסעתי אורח איטלקי מהקיבוץ לנתב"ג. במחלף נתניה החליק רוכב אופנוע ממש לפני הרכב שלי ודי נמרח על הכביש. יצאתי אליו, הזמנתי אמבולנס והמתנתי לידו. בשלב מסוים האורח שחשש לאחר לטיסה צפר לי, בתגובה אינסטנקטיבית לגמרי סימנתי לעברו באצבעותי את הביטוי הישראלי השגור ל "רק שנייה". למחרת נקראתי למנהל שלי להסביר למה השתמשתי כלפי האורח בתנועה גסה שהעליבה אותו מאוד…מסתבר שאותה תנועה בדיוק, משמעותה לך תזדיין או משהו דומה באיטליה.

הופמן 24 בדצמבר 2011

כשעבדתי כסלקטור בשדה התעופה הזהירו אותנו שלא להשתמש בתנועה הזו (אחת התנועות שנמצאות יותר בשימוש בעבודה הזו) כלפי תיירים איטלקים :)

S&M 24 בדצמבר 2011

בני ורונן, עונש כספי אינו מספיק לגזענות.

מתן עונש כספי בלבד, הוא כמו לקבוע תג מחיר לרכישת הזכות להיות גזען. תג מחיר גבוה, משמעו שרק עשירים יוכלו להיות גזענים. אני לא מבין למה לסוארז המיליונר מגיעה זכות יתר ממני העני. אם לו יש זכות, אז גם אני רוצה את הזכות להיות גזען. זו הרי מהות הדמוקרטיה – שוויון ואי קיפוח על בסיס כלשהו, בטח שלא כספי.

לכן עונש כספי בלבד הוא לא עונש. הוא מחיר רכישה של זכויות יתר, ומשמעו יצירת אריסטוקרטיה כלכלית. אם מכירים בכך שגזענות היא פסולה, צריך להיות עונש אמיתי. למשל, לא להשתתף במשחק.

אם זה היה משפט ציבורי (פלילי או אזרחי), ולא רק משמעתי במסגרת ההתאחדות, עונש כזה יכול היה להיות, למשל, עבודות לתועלת הציבור (השחור).

MOBY 24 בדצמבר 2011

כרגיל בונבון.
צודק צודק צודק.

עמרי 24 בדצמבר 2011

אני קצת מרוגז מקריאת הטוקבקים הראשונים שמהללים את הנאורות של האנגלים.

יצא לי להיות בהרבה משחקים באנגליה. גזענות נגד שחורים לא ראיתי אף פעם, אבל יהודים הם לא כל כך אוהבים. שימו לב:

http://www.guardian.co.uk/football/2007/oct/28/newsstory.sport2

אסף THE KOP 24 בדצמבר 2011

אפרופו צביעות – אם היו מחליפים את המילה "יהודים" ב"ישראלים", אני חושד שה"גארדיאן לא היה יוצא במאמר המגנה את התופעה…

רועי מ 25 בדצמבר 2011

עמרי
זאת שירה ידועה במגרשים זה לא מפתיע.
המילה גזענות בכלל אינה נכונה לדעתי כי אין בינינו גזעים. כולנו אותו הגזע. נכון הגרמנים ואחרים לפניהם טענו שיש גזעים עליונים ונחותים, אבל האמת שאין באמת גזעים ביניו כולנו אותו הדבר. כולנו אותו הגזע לכן המושג עצמו שגוי מיסודו.

הבעיה הגדולה הבדלי תרבויות ומה שבני אמר כאן על תנעות היד לאיטלקי זה בדיוק אותו הדבר. כמו שאמריקאי לא אוהב שתכנס לו ל"מרחב הפרטי" שלו והכוונה לחיבוק חברי. כאן בישראל זה בדיוק הפוך.
עד כמה שהבנתי סוארז הוגע בנאמר. והאם זה נאמר כתגובה למילה Sudaca" מדוע אברה לא קיבל 8 משחקים בחוץ?
יש מילים ומעשים שאת יורה מבלי לחשוב מה ההשלכות שלהן במקום מסויים. הסיבה כל החיים שלך כמעט אתה גדל שזה לא פסול לומא או לעשות כן כי בתרבות שלך זה לא טאבו לא מתוך "גזענות" כי ככה הדברים. ובני אני בהחלט מסכים עם הדברים שלך וכן כן אני אוהד ליברפול מודע באשמה, קצת משוחד או שלא.

נדב 26 בדצמבר 2011

מתנצל מראש שאני שב לדוש בנושא, והפעם נעזר במרצה בכיר ללימודי אמריקה הלטינית באוניברסיטת לידס. מעניין במיוחד האיזכור שלו לדבריו של ג'רמי קלרקסון האגדי, בהתייחס לפרשה האחרונה.

Over the past two months, the English Football Association has been the target of considerable criticism that has indicated the double standards of rulings the body has made. Only a few weeks ago, while dispensing harsh measures to Premier League players who kicked other players ruthlessly, they went to Switzerland and mounted a stern defence of Wayne Rooney’s inexcusable behaviour during his last England match. This defence eventually led to a reduction of his international ban.
The FA is again at the centerof controversy. This time, they have imposed an eight-match suspension on Luis Suarez for allegedly calling Patrice Evra “negro” while the two players exchanged words in Spanish – a fact that was not been given enough attention until the ban was announced.
The aim here is not to defend Suarez, who has built up a record of offences including gesturing to Fulham fans recently and even biting an opponent in the ear before he left the Netherlands. Instead, I will focus on the main question that has concerned me since a few important facts regarding what happened between these two players were published by Henry Winter in the Daily Telegraph on December 15.
My question is simple: Why was Luis Suarez charged while Patrice Evra was not?
There are two main reasons for this lack of consistency when it comes to tackling a crucial issue such as racism. Firstly, from the perspective of the FA, it may have seemed more logical to single out the player who made a reference to the other’s skin colour, thus demonstrating a very narrow understanding of what exactly constitutes racism. Secondly, the FA disciplinary panel may have chosen Suarez because he is a Latin American player, and thus probably an easier target.
For the FA it seems that any reference to a player’s skin colour is, regardless of the context, a form of racial abuse. Suarez is no saint but in the context of a conversation held in Spanish, the word “negro”, in its Spanish pronunciation, probably would have not borne a racist connotation by him or to any other Latin American since, according to the Real Diccionario de la Lengua Española, in some South American countries (including Uruguay), the word “negro” is commonly used to refer to partners and close friends.
It is true that Suarez should have known that he is not playing in Uruguay but in England. However, at the same time, the FA should be looking at educating and integrating foreign players who have recently arrived, instead of throwing the book at them as they have done with the Uruguayan.
More importantly, the FA may be missing the point that racial discrimination refers not only to someone’s skin colour, but also to race, descent, ethnicity and nationality. If, as Henry Winter and others have claimed, Evra told Suarez “don’t touch me, you South American” in a pejorative way, then he should have been charged right away, too. Abuse based on an individual’s skin colour is no worse than abuse based on an individual’s country of origin. In neither case does the individual have a choice; and, just for the record, Latin Americans have been discriminated against and abused throughout history, just as African and African-descendants have been.
In the United Kingdom, the Latin American community is a small one when compared other minorities. The voices of their members are not as loud and influential as those of their Asian and African counterparts. Thus, when subjected to discriminatory treatment, their capabilities to respond are more limited. There are several examples of this lack of muscle, especially in the media.
One infamous example springs to mind. Not long ago Jeremy Clarkson called Mexicans “lazy, feckless and flatulent” in an episode of Top Gear. When many of us complained, instead of apologizing, Clarkson responded with another racist rant claiming that the Mexicans did not have an Olympic team because “anyone who can run, jump, or swim is already across the border”.
The saddest part of the story is that Clarkson got away with it. Had he abused Pakistanis or Indians in a similar way, two of the largest groups of foreign nationals in the UK, the end of the story would have probably been much different. In the same way Clarkson did, Evra may get away with it, because to the FA, at least for now, being called “South American” or a “sudaca” in a pejorative way is not as serious as being called “negro”.
Latin American players have had a profound impact on English football for a few decades now. They enrich the spectacle that is football. They also come from places where Spanish and Portuguese are the main languages and where cultural attitudes and outlooks on the world are markedly different.
If England wants Latin American talents to keep coming its way, we also need to accept that we should teach these players what is and what is not correct here, instead of making them political scapegoats. More importantly, we need to protect these players against any sort of abuse based on race, color, ethnicity and nationality, regardless of where this abuse comes from. We should all be making a stand against racism – the FA, players, coaches and fans – but that stand has to be fair and apply equally to all those who use racist epithets on and off the pitch.
Manuel Barcia is a Senior Lecturer in Latin American Studies at the University of Leeds, England. He has written and published extensively on the history of race, ethnicity and slavery in Latin American and the Caribbean.

אביעד 26 בדצמבר 2011

השאלה כאן היא עובדתית, לא ניתוחית. כלומר אני שמעתי דברים שונים שעלולים להשפיע על הניתוח.
1. סתם באופן כללי, המחשבה שבית הדין שם לו למטרה שחקן מאורוגוואי על פני הצרפתי נראית לי מוזרה.
2. מה שאני שמעתי זה שהיחיד שהעיד על השימוש במילה דרום אמריקאי הוא אברה עצמו. סוארז העיד שלא שמע דבר כזה. אז לצורך העניין, אם זה מה שאכן אירע, אם אברה העיד על שהשתמש במילה וטען שזה לא נעשה באופן פוגע, כשמהצד השני אף אחד לא טוען אחרת, אז אולי בגלל זה אברה לא נענש ולא בגלל החלטה של בית הדין שאקט אחד גזעני והאחר לא?
3. ראיתי כמה ניתוחים סוצילוגיים של העונש הזה, אבל מה שמשותף לכולם זו התפיסה העקרונית שהצד הנאשם (סוארז) הוא מהגר שהגיע לאנגליה לפני דקה וחצי וצריך ללמד אותו את התרבות. סוארז באנגליה שנה ומשחק באירופה כבר 5 שנים. יש סיכוי לא רע שכבר ידוע לו על דברים מסוימים במנטליות האירופאית.
4. ג'רמי קלארקסון התנהג כמו אידיוט. אז? מה זה קשור ל FA? ג'רמי קלארקסון הוא גם ביצת זהב לרשת בה טופ גיר משודרת. הבדיחה שהפרופ' הזכיר לגבי המשלחת האולימפית של מכסיקו? שמעתי אותה כבר לפני עשור אצל ג'יי לנו.

טל 12 26 בדצמבר 2011

אכן, גישה האירופוצנטרית.אבל היי , Divine intervention – עכשיו אנדי קארול יכול להראות את היכולות שלו :-)

Comments closed