nudi

 

" הרעיון היסודי של תפיסת זכויות בעלי-חיים הוא, שהשתייכותו של יצור חי למין ביולוגי שונה, אינה יכולה להצדיק יחס אכזרי כלפיו, אפילו אם הוא אינו מתבצע כהתעללות לשמה, אלא בהצדקה של שירות אינטרס אנושי כלשהו".

כך נאמר בפתיח לאמנת וושינגטון המיוחדת להגנה על בעלי חיים. בגלל שאני יכול להבין את מצוקתם, אני ממליץ להכריז על הומופובים כעל חיות מוגנות וממליץ לצרפם לרשימת בעלי החיים החוסים תחת כנפיה של אמנת וושינגטון.

דסקל כותב שאין שום דבר פוליטי בהומופוביה ודורפן כותב שאין לו סימפטיה ליהודים שמגלים סימפטיה לחוקים הומופובים.

אבל האמת היא שהדבר שמה שהכי מפחיד את ההומופובים זה לגלות שהם לבד. שאין להם שותפים. שלא כולם פוחדים מבחירות של אחרים, שלא כולם חוששים מעונש קולקטיבי שיושת עליהם אם מישהו אחר יחיה על פי נטיותיו או בחירותיו.

כי זה בטח נורא מפחיד לפחוד, לחיות עם המחשבה שאתה הולך לחטוף בגלל שמישהו אחר עושה חיים בצורה קצת שונה ממך. תארו לעצמכם איך זה להתעורר בלילה מבועת ולגלות שאתה לבד בחדר אפל עם איזה הומופוב. בגלל זה הם נעזרים באלוהימים שונים וביצירות אנושיות כמו מערכות חקיקה. הם מביאים את דברי האלוהים, מערבבים עם המושג דמוקרטיה שמבחינתם הוא הרשות לדבר שטויות, ויוצאים להם חוקים מגוחכים לא פחות.

מצד אחד אני חושב שהומופוב ראוי קודם כל לרחמים ובגלל זה אני מוכן ללטף לו את הראש ולשיר לו שיר ארס. מצד שני, אני לא מוכן שהומופוב יכפה עלי את דרך החשיבה שלו ואת ערכיו, בדיוק כפי שאני מתנגד לקבל תכתיבים דתיים מכל דיסציפלינה אחרת.

מצד שלישי, שיעופו לי מהעיניים.

הניחו להולכים
וחושך