לשם שינוי, נראה הפעם כי המלחמה באלימות ובגזענות בספורט הישראלי, ובנושא הדגל שלהן ארגון "לה פמיליה", זכתה להתייחסות רצינית. משטרת ישראל, גוף שזוכה פעמים רבות לביקורת מוצדקת ואף להשמצות שאינן משוללות יסוד, ביצע כאן, נאמר זאת בזהירות המתבקשת, מבצע מרשים. כמעט הוליוודי. סוכן סמוי, המקורב לראשי הארגון, פעל בתוכו, כך על-פי הפרסומים, מספר חודשים, מבלי לעורר חשד, נטל חלק במספר פעולות ובהן גם בכמה חמורות, ואסף ראיות שהן גם רבות וגם איכותיות.

אין צורך להתרגש מהטענות, הצפויות, לפיהן מדובר בעבריין. אין למשטרה כל יכולת, ואיש גם לא מצפה ממנה, להפוך אנשים נורמטיביים לעדי מדינה. אין למשטרה כל מנוף כלפי אנשים נורמטיביים וכל אפשרות לנהל עמם משא ומתן שבסופו יסכימו להעיד נגד אחרים. בטח ובטח אם מתחשבים בסיכון שלוקח על עצמו אדם שמעז להעיד נגד אנשי "לה פמיליה".

*

עד מדינה, בהגדרה, הוא מי שמקבל תמורה עבור עדותו. בתי המשפט יודעים זאת. גם סניגורי החשודים יודעים זאת. תפקידם לומר את ההיפך. זוהי מטרתו של שכר הטירחה. תפקידו של בית המשפט לחייך מתחת לשפם ולהעניק לטענה את המשקל הראוי לה מתחום האנורקסיה.

הדין בסוגיית עד המדינה, ברור. סעיף 54א(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, קובע כי "בית המשפט לא ירשיע נאשם על סמך עדותו היחידה של שותפו לעבירה, אלא אם מצא בחומר הראיות דבר לחיזוקה; ואולם אם היה השותף עד מדינה – טעונה עדותו סיוע; לענין זה, 'עד מדינה' – שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה".

טובת ההנאה, אם כן, היא חלק בלתי נפרד מהסכם להפיכתו של אדם לעד מדינה. לכן נדרש סיוע לעדות כפי שנקבע בסעיף. "סיוע" הוא התוספת המשמעותית ביותר בדיני הראיות, ונראה, מן הידיעות, כי המשטרה הצליחה לדאוג גם לכך (ובהזדמנות זו – רצוי שתדאג גם לזמן לשיחה לא ידידותית את כל מי שהפר את צו איסור הפרסום, והפיץ, מטעמים ברורים, את שמו של עד המדינה המיועד ואת מספר הטלפון שלו).

*

ואכן, בית המשפט, כך עולה מן הדיווחים, האריך את מעצרם של חלק נכבד מן החשודים בתקופות ממושכות יחסית. הארכת מעצר בת שבעה – שמונה ימים, בשלב כה מוקדם של ההליך, אינה דבר של מה בכך.

עד כאן מעט משפטים.

גם בהיבטים אחרים מדובר בפרשה שעשויה לפגוע באופן אנוש ב"לה פמיליה". מעצר של עשרות חברים בו, ואולי מעצר של נוספים עם התפתחות החקירה, הם משמעותיים גם כאשר מדובר בארגון שמונה הרבה יותר חברים, ועוד מעגלים נרחבים מאוד של תומכים. רוב החברים והתומכים אינם גיבורים גדולים. החווה הסינית, אם תשאלו אותם, עשוי להיות שם ראוי למסעדה. הם יכו פועלי נקיון ערבים בטדי ויצעקו "מוות לערבים" במשחקים נגד בני סכנין, כל עוד יידעו כי המועדון, ההתאחדות, המשטרה, ובתי המשפט לא ימצו עמם את הדין. ריחו של חדר המעצר, ריח שתן חריף כך מספרים, פועל גם על התודעה. גם החשש מפני מאסר ממושך עושה את שלו. הריח אותו ריח, אך ככל שהתקופה של ערבובו במערכת הנשימה מוארכת, כך גוברת השפעתו. בנוסף, הבטחון העצמי של אנשי הארגון ייפגע. ארגון כזה מבוסס על אמון בין חבריו. ברגע שהמשטרה הצליחה להחדיר לתוכו אדם שכולם חשבו שהוא נאמן, ומתברר שאינו כזה, או אפילו להפוך אדם נאמן למי שמועל באמון חבריו, יחלו חברי הארגון להביט אחורה בדאגה. לא יידעו למי מותר לספר מה ועם מי כדאי לעשות מה, וה"מבצעיות" תיפגע.

*

אולי אני אופטימי מדי, אבל אני באמת מקווה שחצינו השבוע קו פרשת מים ומה שהיה כבר לא יהיה. עכשיו תורם של הפרקליטות ושל בתי המשפט להתייחס אל האלימות והגזענות בספורט כאל מכות מדינה. להגיש כתבי אישום חמורים נגד כל מי שיש סיכוי סביר להרשיעו, ואם אשמתם מוכחת – לגזור עונשים שיהלמו את חומרת המעשים. הגיעה העת להעיף את הזוהמה הזו מן הכדורגל שלנו (בתמונה – צילום של סוכן סמוי מטורניר הכדורגל שארגן "לה פמיליה" בפארק הירקון, בשנה שעברה).

אסור להשוות!