קרלסן-אנאנד II, משחקים 8-7: סטטוס קוו

תיקו בשני המשחקים, אבל אנאנד היה צריך לעבוד קשה יותר בשחור כדי להשיג אותו

במשחק השביעי, הצורך לא להפסיד בשחור פעם שניה ברציפות היה עבור אנאנד בעל חשיבות עליונה. הוא נטש את הסיציליאנית שבה הפסיד במשחק הקודם וחזר אל 1…ה5 והפתיחה הספרדית מהמשחק השני בדו-קרב (שגם בו הפסיד, אבל ממש לא באשמת הפתיחה). באותו משחק, אחרי 3…פ-ו6 מצד השחור, קרלסן ניסה את ה"אנטי-ברלין" עם 4.ד3; הפעם נכנס לברלין הארדקור עם חילופי המלכות המהירים במסע השמיני. מצד אחד, קרלסן קיבל באופן כזה מייד את סוג המשחק המתאים לו, עם יתרון עמדתי קטן ואפשרות להרבה תימרונים. מצד שני, מדובר בהסתעפות הנחשבת כיום כסולידית ביותר לשחור כנגד 1.ה4, שנוסתה שוב ושוב במשחקי צמרת ושכבר נבנה סביבה גוף מקיף מאוד של תיאוריה, בו היה אנאנד יכול להיעזר (לצד הניסיון הרב שצבר בהסתעפות הזו במשחקיו שלו עצמו – אם כי בעיקר מהצד הלבן).

הרבה תיאוריה, כאמור – ואכן, עד מסעו ה-25 של הלבן השניים חזרו על משחק מתחרות הגרנד פרי האחרונה בטשקנט, בין גירי לרג'בוב. בפוסט על המשחק השני, כשהסברתי מדוע קרלסן נמנע אז מלהיכנס להסתעפות חומת ברלין, כתבתי שבתחרות הגרנד פרי האחרונה השחור לא נתקל בבעיות מיוחדות באף משחק בו הופיעה. אבל מסתבר שקרלסן ניתח את המשחק הנ"ל והגיע למסקנה שלמרות שהסתיים בתיקו, הלבן לא מיצה את הסיכויים שקיבל בו בשלב מסויים.

אנאנד, מצידו, הריח סכנה – ייתכן מאוד שעשה ניתוח מקביל לזה של קרלסן – והיה הראשון לסטות מאותו משחק עם 25…פ-ו7 (החוסם את השורה השביעית עבור הצריח הלבן ומגן כך על הרגלי ב-ג7) במקום 25…ו5 כפי ששיחק רג'בוב; סביר להניח שבתגובה למסע הזה קרלסן התכוון לסטות ממשחקו של גירי (26.ז5) ולהמשיך 26.צ:ג7 פ-ב5 27.ז:ו5! ר:ו5 28.צ:ב7 ר:ג2 29.פ-ה3 עם לחץ חזק על עמדת השחור.

אבל גם כך קרלסן הצליח להגביר את הלחץ באמצעות תמרון הפרש שלו ל-ז3, ולאחר מסעו ה-28 התקבלה העמדה הבאה:

bviewca1

ללבן אמנם רגלי פחות, אבל כלים אקטיביים ומתואמים יותר – הצבת הפרש על ח5, למשל, עשוייה ליצור לחץ בלתי נעים על הרגלי ב-ו6. אנאנד שקע בנקודה זו במחשבה ארוכה של קרוב לחצי שעה (הזמן הרב ביותר שהקדיש עד כה בדו-קרב למסע בודד), והחליט לבסוף לנסות ולפתור את בעיות העמדה שלו באופן רדיקלי עם 28…פ-ה5!.

כוונת המסע הזה הסתברה לאחר 29.צ-ח8+ (כדי להסיט את הצריח השחור מהשורה השלישית; 29.ר:ה5 ו:ה5 30.צ-ח5 מייד יאפשר לשחור משחק נגדי חזק באגף המלכה עם 30…ר-א2 31.צ:ה5 צ-ב6) 29…צ-ז8 30.ר:ה5 ו:ה5 31.צ-ח5 (הלבן תוקף את הרגלי ב-ה5 והשחור אינו יכול להגן עליו) 31…ר:ז4!. כפי שניתן לראות בלוח החי, השחור היה יכול, עם 31…צ-ו8, להיכנס כאן לסיום צריחים עם מספר שווה של רגלים – אלא שסיום כזה היה מסוכן מאוד עבורו, כיוון ששני הרגלים החופשיים והצמודים של הלבן באגף המלך נראים יעילים יותר מאלה של השחור באגף המלכה; במקום זאת, רעיונו של אנאנד היה להקריב כלי תמורת חיסול הרגלים הלבנים באגף המלך. 32.ו:ז4 צ:ז4 33.צ:ה5 ב6:

bviewca2

התקבלה עמדה בה השחור שואף ליצור "מבצר" (fortress) – עמדה שלא ניתן לפרוץ אותה, למרות הגירעון החומרי של הצד המתגונן (במקרה זה, שני רגלים תמורת כלי). אנאנד ידוע כשחקן המיטיב לזהות הזדמנויות כאלה – דוגמה לכך ניתנה גם במשחק התשיעי בדו-קרב שלו עם גלפנד, שם נחלץ באופן כזה ממצב קשה. מדובר, אגב, בסוג של עמדות בו ההבנה של מחשבים היא עדיין מאוד מוגבלת (מי שעקב אחרי הערכות מחשב בזמן המשחק, היה יכול לראות שאלה קפצו כאן מייד לרמה החוזה ניצחון ללבן).

 

במקרה הנוכחי, שני גורמים בסיסיים מסייעים לשחור להחזיק מעמד: א. בגלל חיסול הרגלים באגף המלך, ללבן אין רגלים חופשיים; ב. אם יסולקו שני הרגלים הנותרים של הלבן מהלוח יתרון הכלי שלו יחדל להיות משמעותי, כי סיום של צריח ופרש מול צריח הוא תיקו.

הלבן, מצידו, נתון במעין מילכוד: כדי להפעיל לחץ על השחור הוא צריך למקם את הפרש שלו בעמדה חזקה, וזו המתבקשת היא הערוגה ד5 (כך, למשל, יוכל לתקוף את הרגלי השחור ב-ג7 עם הצריח על השורה השביעית), אבל כדי שעמדתו של הפרש על הערוגה הזו תהיה יציבה עליו לקדם את הרגלי שלו ל-ג4, וזה יקל על השחור להחליף רגלים [וכן חושף את המלך הלבן להתראות שח מצד הצריח השחור, כפי שציין שמעון כסאח באחת התגובות], וכך להתקרב לתיקו. באופן כזה המשחק אכן התפתח: קרלסן קידם לבסוף את הרגלי שלו ל-ג4 במסע ה-57, ואנאנד הגיב בקידום הרגלי שלו ל-ב5 מספר מסעים לאחר מכן. בשלב קצת מאוחר יותר, אנאנד מצא את הרגע הנכון לקדם את המלך שלו ולעבור מהגנה פסיבית למשחק אקטיבי, כדי לחסל את הרגלים הלבנים. דבר זה הצריך מספר חישובים מדוייקים:

bviewca3

כאן אנאנד הבטיח את התיקו באמצעות המסע 76…צ-ג3! התוקף את הצריח והפרש הלבנים, וכופה את סילוק הרגלי האחרון של הלבן (על ב3) מהלוח. כעיקרון, השחור היה צריך להימנע מחילוף צריחים בסיום הזה, אבל בנקודה הנוכחית חילוף כזה הוא אפקטיבי: אחרי 77.צ:ג3 מ:ג3 השחור מאיים לשחק …מ-ב4 ולתקוף את הפרש, כך שהלבן יצטרך לוותר או עליו או על הרגלי; 78.מ-ה3 מ-ב4 79.מ-ד4 (כעת המלך הלבן מגן על הפרש) 79…מ-ב5! 80.פ-ד3 (כל מסע אחר של הפרש יאפשר לשחור להיפטר מייד מהרגלי על ב3 באמצעות …א4 וחילוף רגלים) 80…א4 81.ב4 א3! (השחור מנצל את הרגלי א' כדי להרחיק את המלך הלבן מהפרש שלו) 82.מ-ג3 א2 83.מ-ב2 מ-ג4 והלבן יצטרך לוותר או על הפרש או על הרגלי ב'.

קרלסן בחר לא להחליף צריחים אלא איפשר לאנאנד לזכות ברגלי על ב3, ובכך המשחק עבר ב-45 המסעים הבאים לסיום של צריח ופרש מול צריח (כשלשחור שני רגלים אותם הלבן "צד" תחילה). הסיום הזה הוא תיקו תיאורטי, כפי שכבר ציינתי, וגם לא אחד מהקשים להגנה (קשה יותר, למשל, להגן על סיום של צריח בודד מול צריח ורץ). עם זאת – כפי שציין קרואנה אחרי המשחק – מקובל לשחק אותו עד הסוף גם ברמות הגבוהות ביותר, כדי לבחון את הטכניקה ההגנתית של הצד עם הצריח הבודד. זהו המשחק אליו מתייחס קרואנה (מהטורניר לזכר טל בשנה שעברה), וישנן עוד דוגמאות רבות – אפשר להזכיר, למשל, משחק של קרמניק מול ושייה לגרב בחצי גמר גביע העולם, גם הוא מהשנה שעברה.

לא רק זאת, אלא שלפעמים – אם כי לעתים נדירות – גם שחקנים חזקים מאוד מסוגלים להפסיד סיום כזה (מה שמראה שהוא אינו טריביאלי לחלוטין). קרלסן עצמו כבר זכה כך נגד ל'אמי, רב אמן הולנדי, בוייק אן זה 2011, והדוגמה הידועה ביותר היא ניצחון של קספרוב על ג'ודית פולגר בשנות ה-90; כל המשחקים הללו אפילו לא היו מהירים אלא באורך זמן קלאסי. אני מזכיר את העובדות הללו בין השאר כיוון שראיתי בפורומים שונים של שחמט טענות מצחיקות כאילו החלטתו של קרלסן להמשיך ולשחק את הסיום היתה "לא ספורטיבית/מנומסת" או הראתה על "חוסר כבוד" כלפי אנאנד, וכדומה.

מכל מקום, אנאנד כצפוי החזיק מעמד והמשחק הסתיים בתיקו לאחר שש וחצי שעות ו-122 מסעים (השני באורכו מבחינת מסעים בתולדות אליפויות העולם; השיא הוא 124, במשחק החמישי של קרפוב-קורצ'נוי 78). חוויה מתישה עבור אנאנד, אבל הישג הגנתי ואולי גם מוראלי חשוב – במיוחד בהשוואה לדו-קרב הקודם, שם לא הצליח להחזיק מעמד בסוג דומה של משחקים.

**********

במשחק השמיני, קרלסן – בשחור – חזר אל גמביט המלכה מהמשחק השלישי, לאחר שזה עבר "שיפוצים" אצל צוות העוזרים שלו. כצפוי, קרלסן היה הראשון לסטות מהמשחק בו הפסיד והוא עשה זאת כבר במסע השישי עם …ג5 (במקום 6…פ[ב]-ד7). אבל מסע זה כשלעצמו עדיין מהווה הסתעפות ראשית בפתיחה; ההפתעה האמיתית הגיע שלושה-ארבעה מסעים מאוחר יותר, כשקרלסן שיחק 9…צ-ה8 (מסע נדיר, במקום מה-א5 המקובל), ובתגובה ל-10.ר-ז5 של אנאנד המשיך 10…ר-ה7, שהוא למעשה חידוש (בדיקה במאגר הנתונים של chessbase מראה שהמסע הזה הופיע כבר פעם אחת, אבל במשחק די אקראי של שחקנים בעלי מד-כושר נמוך מאוד).

יהיה ארוך ומסובך מדי להסביר כאן את כל הדקויות המעורבות בשני המסעים הללו של קרלסן (אני גם לא בטוח שאני מבין אותן בעצמי), אבל באופן בסיסי נראה שהן משפרות את עמדת כליו באופן המאפשר לו פיתוח נוח יותר במסעים הבאים, בהשוואה למה שהיה מקובל בהסתעפות הזו. אנאנד הופתע מהחידוש של קרלסן, כפי שהעידו היטב הזמנים על שעוני שני השחקנים (קרלסן השקיע רק כרבע שעה ב-20 מסעיו הראשונים, אנאנד בערך שעה שלמה יותר), ולא הצליח למצוא דרך לאתגר באופן רציני את משחק השחור.

שני השחקנים ציינו במסיבת העיתונאים שהמסע 17…צ(א)-ד8! של השחור היה נקודת מפתח:

bviewca4

הלבן בנה סוללה של רץ ומלכה על האלכסון ב1-ח7, ונראה שהיא מאפשרת לו איומים מסוכנים על עמדת המלך השחור, אבל השחור מצליח להיחלץ בכל ההסתעפויות. לדוגמה: המשחק נמשך כאן 18.ר:ו6 ר:ו6 19.פ-ה4; הלבן היה יכול לנסות במקום זאת 19.מה-ח7+ מ-ו8 (כפי שניתן לראות כעת, אחת הנקודות החשובות של הזזת הצריח השחור ל-ה8 במסע התשיעי היא שהדבר מפנה למלך השחור את הערוגה ו8 וכך מאפשר לו להתגונן כנגד איומי מט שונים) 20.פ-ה4 (תוקף את הרץ השחור על ו6) 20…צ:ד1 (לא 20…ר:ב2? 21.פ-ד6) 21.צ:ד1 ונראה שהשחור במצוקה כיוון שאין לו ערוגה טובה להזיז אליה את הרץ. 21…ר-ה7 יחסום ערוגת מפלט למלך השחור ויאפשר מט על ח8, בעוד ש-21…ר:ב2 יוביל גם הוא למט במספר מסעים לאחר 22.צ-ד7. אלא שלשחור יש את המסע 21…צ-ד8! התוקף את הצריח על ד1 ומנטרל את איומי הלבן.

לאחר מסעו ה-21 של אנאנד התקבלה העמדה הבאה:

bviewca5

וכאן קרלסן פחות או יותר כפה תיקו כששיחק 21…ב4! המוביל לחילוף מלכות ופישוט כללי של העמדה. הנה עוד הסתעפות שלא הופיעה על הלוח, אבל שהיה צריך לחשב אותה כדי להבטיח שהמסע הזה עובד: 22.מה:א5 פ:א5 23.א:ב4 פ-ג4 (תוקף את הרגלי הלבן על ב2) 24.ב3 ר:ו3 25.צ:ד8 (25.ז:ו3? מפסיד טיב ל-25…פ-ד2) צ:ד8 26.ב:ג4 ר-ה2 ולאחריו 27…ר:ג4 (הצריח הלבן אינו יכול להגן על הרגלי הזה כי עליו לשמור על השורה האחורית); השחור מחזיר לעצמו את הרגלי שאיבד ומשווה את העמדה.

המשחק השמיני היה חשוב מבחינתו של קרלסן כי הצליח להשיג בו תיקו קל יחסית, ובעצם למצוא בפעם הראשונה בדו-קרב תגובה לגמרי משביעת רצון ל-1.ד4. אנאנד, שעדיין מפגר בנקודה, יצטרך איפוא למצוא משהו יעיל יותר למשחק העשירי בו יהיה שוב בלבן – ולפני כן, להחזיק מחר מעמד בשחור במשחק התשיעי.

רוני* (באנגליה)
אוסטריה כמשל...למשל - יוחאי שטנצלר

34 Comments

דורפן 19 בנובמבר 2014

אייל – לא כל כך מכיר את ההיסטוריה ביניהם. אם אנאנד משיג את התיקו – האם כמו נגד גלפנד הסיכויים שלו בשח מהיר עולים דרמטית?

אייל סגל 19 בנובמבר 2014

כעת זה בוודאי יהיה דרמטי כי כרגע קרלסן מוביל; בהשוואה למצב בתחילת הדו-קרב גם הייתי אומר שזה מעלה את הסיכויים של אנאנד (או מקטין את הפיבוריטיות של קרלסן, אם כי לא מבטל אותה לגמרי) – לא בגלל שקרלסן לא מעולה במשחקים מהירים (הוא הרי זכה השנה באליפויות העולם גם ב-rapid וגם בבליץ), אלא כי באופן כללי הם נוטים ליותר אקראיות ומאפשרים פחות שליטה באופי המשחק שמתפתח.

שמעון כסאח 19 בנובמבר 2014

במשחק השביעי הבעייתיות של המסע ג4 היא לא רק הקלה על השחור באפשרות להחליף רגלים, במקומו בערוגה ג2 הוא מהווה מחסה למלך הלבן מפני התראות שח ע"י הצריח, ברגע שהרגלי נסע ג2-ג4 המלך הלבן נחשף להתראות שח של הצריח מהצד מה גם שהרגלי הנחשל ב3 הופך למטרה.

את זה בדיוק ניצל אנאנד.

אייל סגל 19 בנובמבר 2014

צודק, הוספתי את זה לטקסט

נפתלי 19 בנובמבר 2014

לאן הגענו…עם כל הכבוד לעוזרים הפולניים המהוללים,אולי במשחק אחד מתוך שלושים הם יצליחו להפיל את קרלסן,ובכל היתר הוא יירדם להם מול העיניים(אייל זה שווה התייחסות-מאז התנומה המפורסמת של טרטקובר באולימפיאדת 1939 לא נשמע כזה דבר–זה מעין פיו פיו או משהו כזה,לא?)…מה משנה ההפרש,הפער בין אנאנד וקרלסן הוא בלתי נתפס…אולי כשיגיע ראפורט הדברים ישתנו…

אייל סגל 19 בנובמבר 2014

במסיבת העיתונאים הוא רמז שלא הרגיש לא כל כך טוב בהתחלת המשחק – או שהוא פשוט היה עייף… אחרי הכל גם הוא שיחק שש וחצי שעות ביום שלפני זה, והיו שמועות שבבוקר הוא היה צריך לקום ממש מוקדם כדי לעבור על כל ההסתעפויות עם נילסן. בכל אופן, זה הפיק כמה ציוצים מוצלחים:

https://twitter.com/rajachess/status/534686828428001281

https://twitter.com/Pogonina/status/534685609068343296

https://twitter.com/EnthusiastChess/status/534690331145809920

שמוליק 20 בנובמבר 2014

עם כל הכבוד לקרלסן , אם אני מצליח להישאר ער דרך קבע בצרפתית חילופין , הוא מסוגל גם כן להפגין יותר ערנות בעמדה ששוחקה …

אלעד ב.א. 20 בנובמבר 2014

פרייסלס!
תודה

אורי בלאס 21 בנובמבר 2014

אם קרלסן ירדם באמת אז זה גם יכול להיות סוג של נפילה כי כל מה שאנאנד צריך כדי לנצח זה לעשות את המסע שלו בשקט ולחכות שקרלסן יפסיד בזמן.

שמוליק 20 בנובמבר 2014

ניואנס חשוב במשחק השמיני הוא המסע 17…צאד8 , שאכן ראוי מבחינתי לסימן קריאה .
זה קצת נשאר מאחורי הקלעים , אבל הלבן בעצם איים לשחק ר:ו6 ר:ו6 מהח7+ מו8 צד7 ( או אפילו צד7 ישר – אולי קצת פחות חזק , אבל יפה יותר … ) , ולכן למשל המסע התמים למראה 17…צאג8 או 17…ב4 מפסידים מיידית .

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

כן – ובמסעים לאחר מכן יש כמה הסתעפויות שבהן השחור "כמעט" מפסיד אבל ניצל בזכות משחק נגדי על הטור ד'; חוץ מזו שהזכרתי בפוסט עצמו ומתחילה ב-19.מה-ח7+, יש עוד אחת מעניינת (מופיעה בלוח החי) שמתחילה מסע לפני כן ב-18.פ-ה4 (במקום ר:ו6): 18…פ:ה4 19.מה:ה4 ר:ח4 20.מה-ח7+ מ-ו8 21.פ:ח4 ונראה שהאיום של מה-ח8+ ו-מה:ז7 הוא קטלני, אבל לשחור יש 21…צ:ד1 22.צ:ד1 צ-ד8! ואם 23.צ-ו1 אז 23….מה-א4! עם איום על הפרש ב-ח4 והכנה של …צ-ד1.

דוד 20 בנובמבר 2014

גועל נפש…

יהודה.א. 20 בנובמבר 2014

הפרשי זמנים כאלו לטובת אנאנד בשחור? לא ראינו דבר כזה.

יהודה.א. 20 בנובמבר 2014

וגם לא תיקו בשעה.

איציק 20 בנובמבר 2014

אחרי שאנאנד נח היום, מחר הוא יכול להיכנס למשחק חריף בלבן.

שמעון כסאח 20 בנובמבר 2014

מה זה נח, עדיף היה שולח את המסעים בווטסאפ.

סתם הטריחו אותו לאולם המשחקים.

איציק 20 בנובמבר 2014

אחרי מה שעבר במשחק 7, זה טיול בפארק.

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

תיקו מהיר מאוד היום – בהגנת ברלין המעצבנת מהמשחק השביעי קרלסן ניסה לסטות בשלב מסויים מאותו משחק ולהפתיע את אנאנד, אבל הרעיון שהיה לו (אם היה) לא היה כנראה רציני, אנאנד היה מוכן היטב, והצליח בקלות לנטרל את היוזמה של הלבן ולהשוות לגמרי; בעמדה שבה קרלסן כפה תיקו בשח נצחי נראה שכבר היתה סכנה שייקלע לנחיתות אם לא יעשה זאת. זה כמובן מקדם את קרלסן לתואר בעוד חצי נקודה, אבל גם מהווה ביזבוז גמור של לבן – משחק די עלוב שלו.

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

מה שכן, מחר יש סיכויים טובים למשחק דרמטי (נוסח התשיעי בדו-קרב הקודם), כי אנאנד בלבן כבר פחות או יותר חייב ללכת בכל הכוח על ניצחון.

דוד 20 בנובמבר 2014

נראה שקרלסן אימץ את האסטרטגיה של קרפוב ב 1984. הוא בבירור השחמטאי הטוב יותר, אבל למה להתאמץ? אם אנאנד רוצה להתאבד, ברוך הבא… הבעיה היא שאנאנד לא רוצה להתאבד, והוא (שלא כמו קספרוב) לא שש להפגין את היכולות הטקטיות שלו במשחק שיצא מתיאוריות הפתיחה (שנה שעברה הפסיד בשל כך במשחק התשיעי, ועוד פעמיים היה על סף הפסד). וממילא צפוי לנו בסיכומו של דבר דו קרב יבש, כשהשחור שש להרוג את המשחק בכל הזדמנות. חבל

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

אני ממש לא חושב שזו היתה אסטרטגיה מכוונת מצד קרלסן – במשחק השביעי, שכבר שוחק לאחר שעלה ליתרון, הוא התאמץ מאוד לנצח, והוא היה שמח להפעיל לחץ על אנאנד גם היום ולכל הפחות לנסות ולהתיש אותו לקראת מחר. זה פשוט היה כישלון בפתיחה, נוסח מה שקרה במשחק הראשון של הדו-קרב הקודם (אם כי ברור שבגלל מצב התוצאה הנוכחי זה משחק יחסית יותר לטובתו של קרלסן מאשר אז).

הנה, אגב, מה שקרלסן עצמו אמר כשהתראיין אחרי המשחק:

https://twitter.com/TarjeiJS/status/535422888627933184

https://twitter.com/TarjeiJS/status/535434359122448384

באופן כללי, נראה לי שזה הסיכום הכי נכון של מה שקרה:

https://twitter.com/HariChess/status/535425810165792769

דוד 20 בנובמבר 2014

ממש לא נראה לי שהוא היה נקלע לפיגור. לכל הפחות יכל לקחת על ד6 ולהיכנס לסיום של רצים שוני צבע, עם 2 צריחים ופרש ויתרון באגף המלך (וגם יוזמה עם רגלי א' באגף המלכה), להפסיד כאן קשה מאוד, והוא הרי הוא כבר ניצח הרבה עמדות מסוג זה. ודאי שזה לא דומה למשחק 1 משנה שעברה… אני הייתי המום. זה באמת לא מתאים לו, ודאי שלא בלבן

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

אני מסכים שלא היתה סכנת הפסד רצינית, אם כי נראה לי שאחרי 18.פ:ד6+ (בהנחה שלזה אתה מתכוון) ג:ד6 אם מישהו יכול לטעון ליתרון קל זה השחור, שיישר את הרגלים הכפולים שלו באגף המלכה (כך שהיתרון המספרי שלו שם הופך למשמעותי יותר בטווח הארוך, בהשוואה לנורמה בפתיחה הזו) והכלים שלו מפותחים באופן יותר הרמוני (לא לגמרי ברור מה הפרש הלבן עושה על ו4, והוא קצת מפריע לרץ על ג1). הנקודה העיקרית היא שלא נראה לי שקרלסן תיכנן מראש מהלך כזה של המשחק כחלק מאיזו אסטרטגיה אלא מן הסתם קיווה ליותר, וזה גם נתמך כאמור במה שהוא עצמו אמר – אם כי ברור שהמצב בדו-קרב הקל עליו לקבל את ההחלטה לכפות שח נצחי ולהסתפק בתיקו כל כך קצר ולא מאתגר עבור השחור.

אילן 20 בנובמבר 2014

אננד צריך להתאמץ לנצח מחר, כדי להזרים חמצן לדו קרב הזה.

אם לעומת זאת יהיו עוד 3 משחקי תיקו, לפחות הוא יוכל להתנחם בשיפור המד כושר כתוצאה מהדו קרב בעליה כוללת של 7+ נקודות (כל תיקו הוא מרוויח נקודה, הפסד מוריד לו 4 נקודות ונצחון – 6+ נקודות וכמובן שקרלסן בהתאמה, רק הפוך), כך שהיפותטית הוא יהיה סגן אלוף העולם אבל מד הכושר שלו יגיע ל- 2799 נק'.
נצחון אחד, הפסד אחד ותיקו אחד בשלושת המשחקים הנותרים יביאו אותו לאותה תוצאה.

אייל סגל 20 בנובמבר 2014

אני די בטוח שהשאלה אם יזכה בדו-קרב או לא מעניינת את אנאנד בערך פי 2799 מהשאלה כמה נקודות מד-כושר בדיוק יוכל להרויח גם במקרה של הפסד :-) אבל זה שקרלסן הפסיד בינתיים בדירוג החי 4 נקודות מד-כושר למרות שהוא מוביל בדו-קרב באמת ממחיש את הפער ההתחלתי בין השחקנים מהבחינה הזאת. כפי שציינתי בפוסט הלקראת, תחזית מד-הכושר היא ניצחון לקרלסן בהפרש שני משחקים (ליתר דיוק 6.6 – 4.4, אבל זו תוצאה בלתי אפשרית; כך שבמקרה של 6.5 – 4.5 קרלסן יפסיד נקודה).

איציק 20 בנובמבר 2014

זו עדיין אפשרות קיימת, ואולי אפילו סבירה, למרות שכמו דורפן היתי רוצה שאנאנד יקח את המשחק הבא.

גיל 20 בנובמבר 2014

הייתי רוצה לראות את המצב נשאר ככה עד המשחק האחרון ואז נראה משחק על כל הקופה.

דניאל אחר 21 בנובמבר 2014

השידור ב-chess24 נקטע כל הזמן גם לאחרים, או שיש לי בעייה?

איציק 21 בנובמבר 2014

אני צופה ב: http://www.firstpost.com/politics/world-chess-championship-game-10-live-anand-vs-carlsen-1815377.html
וזה ממש הולך טוב ללא תקלות

דניאל אחר 21 בנובמבר 2014

תודה!

אייל סגל 21 בנובמבר 2014

אצלי chess24 עובד בסדר

דניאל אחר 21 בנובמבר 2014

תודה. כן, עכשיו גם הלינק שאיציק צירף נתקע לי. כנראה הבעייה אצלי

אייל סגל 21 בנובמבר 2014

עוד תיקו, שהוא בהחלט טוב לקרלסן, אחרי משחק מעניין. בפתיחה הוא חזר להגנת גרינפלד מהמשחק הראשון (מן הסתם בתקווה שאחרי המשחק השמיני מחנה אנאנד השקיע את עיקר המאמץ בלחפש משהו חדש נגד גמביט המלכה). קרלסן נראה מוכן היטב בפתיחה לפי הזמן המועט שהשקיע עד מסעים 15-14, אבל אנאנד בכל זאת הצליח ליצור לחץ מסויים [במסיבת העיתונאים קרלסן אמר שלא העריך מראש מספיק את החוזק של המסע 19.פ-ז5]. אלא שכרגיל, במשחק שהוא מחוץ לתחום ההכנה הביתית אנאנד לא הצליח ליצור בעיות ממש רציניות עבור קרלסן – כנראה שלא דייק במסע 24, ובמקום 24.א3 פ-ג6 25.צ(ו)-ה1 שמשתלט על הטור ה' איפשר לקרלסן להשתלט על הטור הזה (אחרי 24.צ-ד2 צ-ה8!) ולהחליף רצים עם 26…ר-ה5 כדי להקל את הלחץ. בשלב זה אנאנד, שפיגר על השעון ואולי כבר היה קצת מודאג מדוחק זמן מתקרב, יזם עם 28.ר:ב7 חילופים שהרגו את המשחק והובילו לתיקו מיידי.

אייל סגל 21 בנובמבר 2014

רגע ביזארי במסיבת העיתונאים של היום: השאלות האחרונות היו של כתבת נורבגית שבהתחלה שאלה את אנאנד אם ניסה פעם תרגילי יוגה, ואז את קרלסן אם הוא מתכוון לנסות את "ציפור גן העדן" (שזה שם של תנוחה; מסתבר שהיתה לפני כן איזה כתבה על קרלסן שהזכירה תרגילי יוגה שעושים חברי הפמליה שלו בסוצ'י); אחרי שנגמרה מסיבת העיתונאים וכולם מתחילים לעזוב את האולם אפשר לשמוע את אנאנד שואל את קרלסן אם זה סוג של קוקטייל… (כאן, החל מ-10:00)

[עדכון – אנאנד צדק, באמת יש כזה קוקטייל!

http://www.diffordsguide.com/cocktails/recipe/216/bird-of-paradise ]

Comments closed