החברים של נסראללה

אופק

מה המשותף לנסראללה, סדאם חוסיין, החמאס וחלקים בציבור היהודי-ישראלי?

שואל כדי שיכול גם לענות –  חיים שדמי:

השנאה שלהם לתל-אביב. אלה גם אלה משוועים שינחתו בה טילים וחוגגים את נפילתם אחר-כך. מה יש בה בעיר הזאת שמעורר בהם שנאה רבה כל-כך? מה מוציא אותם משלוותם כשהם חושבים עליה? מה היא מקלקלת להם?

זאת נקודה מהותית בהבנת הסכסוך האזורי. הסכסוך איננו סכסוך פוליטי והוא איננו סכסוך על גבולות. הוא סכסוך דתי. הוא סכסוך על תפיסות עולם. רציונאליות לעומת היפוכה השלילי. אלה מייצרים את ריבי הגבולות הילדותיים. כיוון שגם אם נקבל את התפיסה שיש בו מהפוליטי, הרי ששורשי המונחים "ארץ-ישראל השלמה", "שתי גדות לירדן" ודומיהם, נעוצים בדת. באותה מיתולוגיה ששועבדה לצרכי הדת והפכה להיסטוריה. לאסלאם יש את המנטרות שלו. זה לא היה גדל להיות ככה לו זה היה אחרת. אדם לא יכול לנהל את כל העולם; גם את שכניו לא. לכל היותר, הוא יכול לנהל את ביתו. מוטב שכל אחד יתרכז בביתו.

*

אפשר לנהל דיונים מורכבים ועמוקים על שאלות מהותה של היהדות כתפיסה אמונית וכגישה פילוסופית – דיון כזה נחוץ מאד, כיוון שהוא היה מכניס לפרופורציה גם את האדרתן של אלה (יהיה מעניין לדון לעומק בסיפורי האחים בתנ"ך ומה אתה למד על תפיסת יחסי אחים במשפחה של כותבי הסיפורים; בדוד שזכור לכולם כמלך, אבל היה נבל ששלח אדם למות במלחמה כדי לזיין את אשתו) – אבל חייבים להכיר בהבדל התהומי שבינן לבין היהדות כדת. ומאחר והיהדות היא בראש ובראשונה דת ורק אחר-כך אמונה ופילוסופיה, יש לפרק קודם כל את המרכיב הדתי מתוכה. לא "לפרק" רק במובן הדיון, אלא גם ובעיקר במובן של לנטרל.

תל-אביב מסמלת את כל מה ששפוי באזור הזה. ברור שגם לחיפה יש מזה ולמקומות אחרים, אבל ריכוז כזה של אלמנטים שפויים ועוד ברמות כאלה, רק תל-אביב. והמרתיח והמקומם באמת, שעל-אף שבמצטבר תל-אביב היא אחד מהיישובים שנפגעו ממגוון האלמנטים הרחב מכולם – הפצצות ממטוסים, טילים מארץ רחוקה, פיגועים, טילים מארץ קרובה, וכל השיט הזה – היא מתעקשת להישאר כזאת. ומכאן האיום שבה.

*

כשם שהחילוניות היא המראה לרוע ולחוסר המוסר שבדת, כך תל-אביב היא המייצגת למראה ולמה שמשתקף ממנה. הדת מקצינה ומאבדת שליטה על הטירוף היוצא ממנה. האיסלאם והיהדות מספקים לכך עוד ועוד הוכחות בעשורים האחרונים; ובכל שנה שעוברת, תדירות ההוכחות עולה. כל עוד לא היה איום – אין סיבה לדיכוי. כל עוד אין אלטרנטיבה החושפת את היעדר ההצדקה המוסרית והממשית לדת, כך אין במי להילחם. אין צורך להגביר את האלימות כדי לבסס את שליטת הדת. אלימות איננה חייבת להיות פיסית ואכן יש הגרועות ממנה, אבל היא לעולם תסתיים בזו הפיסית אם לא תמוגר קודם.

הצל המתועב. אסופה של כמה מאות עלובי נפש והוא מציג אותם כ"מכבי תל-אביב". לא עשרות האלפים שמנגד; הם. לא קרויף, גולדהאר, גלזר ושפיגל. הם. בשם המועדון הוא מדבר. הנקודה איננה בעובדה שהם אינם אוהדי מכבי; הם בוודאי משתייכים למי שמגדירים את עצמם ככאלה. אבל הביטול המוחלט שלהם את היתר, התפיסה שהם מכולם, הם מכבי תל-אביב, היא הסיפור כאן. שימו עד כמה הטרמינולוגיה הזו זהה לימים השחורים של המועדון. והמדהים הוא שהשנים הספורות שחלפו מאז, רק חשפו את עומק השקר שבטרמינולוגיה והאמונה המשיחית ההיא. ובכל זאת, הם לא חדלים. כשם שפלוגות הסער של הימין הדתי היהודי – אלה שבבדיחות מכונים, מיעוט קיצוני – רואות בכולנו פך חולף והופכות את חיי הכלל לפח זבל. כאילו שהיה צומח כאן משהו בלי החילוניות השפויה.

*

חוסר ההפנמה המלא את הדת דווקא מצד החילונים הוא המאפשר לדת להשתלט. דת איננה יכולה להיות סובלנית. כיוון שהיא משתיתה מיתולוגיה שקרית על מציאות, כיוון שמיתולוגיה בנויה על כללים שונים ממציאות. כיוון שאלוהים הוא מיתולוגיה ולא מציאות. כיוון שמוסר הוא אוניברסאלי. הוא חדל להיות מוסר כשהוא נעצר רק בזהה לך. כיוון שציווי איננו מוסרי כגישה לחיים, הוא כופה וכפייתי. כיוון שדת משתיתה את ההבדל בין בני-אדם על דבר מלאכותי. כיוון שכיום כבר לא ניתן לטעון שיש בה ביהדות שוני מהותי שמבדיל אותה מבני דתות ועמים אחרים. הספיקו למדינה הזאת עשורים בודדים כדי ליישר קו. מנגד, תרומתם של אריסטו, סופוקלס, סוקרטס, אפלטון ואחרים לפילוסופיה ולמוסר האוניברסאליים ודאי אינה פחותה מתרומתה של היהדות; למעשה, תרומתם רבה יותר.

ככזו, היא כופה עליך את הסכסוך. היא מעקרת את היכולת לייצר אלטרנטיבה מחשבתית. הקורבנות משרתת את היהדות ומנציחה את התקיעות. אדם לא יכול לבדל עצמו מרצונו וביוזמתו מהכלל, ובו זמנית לטעון לקורבנות. או שהוא כזה או שהוא כזה. הישראלי לעולם יראה בביקורת חיצונית כאנטישמיות. יש שהיא אנטישמית, לרוב היא איננה כזאת. "המזרחי" – טיפוס נטול קונטקסט היסטורי, פוליטי ותרבותי (לא כל יהודי יוצא מדינות ערב וצפון אפריקה הוא "מזרחי" בהקשר זה) – לעולם מקופח. היום בבריכה שמעתי שיחה בין כמה מתאמנים. כל אחד סיפר מניסיונו מביקוריו בחו"ל כמה הכי שונאים אותנו שם. מדהים כמה הם משוכנעים בזה. מדהים היה לשמוע אותם עונים לשאלה שלי: "מי מתנהגים באופן הכי ברברי ולא מכבד את הסביבה כשהם בחו"ל?". "הישראלים". כולם ענו ככה. נלך אם תזת האנטישמיות שלהם; מה הפליאה שסולדים ממי שמתנהג ככה? למה האוטומציה לשייך כל דבר לאנטישמיות ולא פשוט לחוסר חיבה הגיוני? ההקשר לסיפורי החוויות שלהם בחו"ל היה, כמובן, הדיל הנוכחי בעזה.

*

האם יכול להיות שכולם מפרשים את הדת אחרת ודווקא הדתיים טועים? או שאולי דווקא הם הצודקים בפרשנות שהם נותנים לה? מוסר איננו חף מאבולוציה. הכול מדברים על האבולוציה הפיסיולוגית של המין האנושי. אנחנו מתפעלים מהשיאים האנושיים הנשברים עשור אחרי עשור באתלטיקה. אלא שגם למוסר אבולוציה משלו; והדת היא שלב קודם באבולוציה לחילוניות ולהשכלה. אלה חידדו את אלמנט הבחירה המוטל עלינו. את העובדה שבהיעדר גורם חיצוני מחולל הידוע לנו ובוודאי כזה שהוריש לנו ציוויים והלכות, עלינו מוטלת האחריות המוסרית. זהו ההבדל המהותי היחיד בינינו לחיה. הבחירה בין טוב לרע. כאשר המציאות המתהווה במרוצת השנים מוכיחה לנו עובדתית, כי דברים שהנחנו מבורות ומפחד שמקורם בגורם מעניש או מתגמל, אינם באמת כאלה, ואנו נשארים תקועים בתפיסה טפלה – אנו מרחיקים מעלינו את המוסר. אנחנו איננו לוקחים אחריות על המעשים שלנו. אין זה מקרה שאותם אלה המאמינים כי אין תוקף לאבולוציה הפיסיולוגית ואין הכרח בללמד אותה, אינם לוקחים אחריות על המציאות שהם מייצרים ועל הקשר שבין סיבה לתוצאה.

אחוזים רבים, רבים מאד, בציבור הדתי-ימני כופרים ברצח רבין בידי שליח הציבור הדתי שהפנים את תובנות חלק מרבניו, ורואים בו קונספירציה. הפלא ופלא, דווקא אלה הרואים כעובדות גמורות מיתוסים תנ"כיים שאירעו אלפי שנים לפני המצאת הדפוס, הברורים לכל כאגדות, מתעקשים שאירוע שאירע לפני תשע-עשרה שנה ותועד מכל זווית אפשרית – דווקא הוא קונספירציה. כי זו חשיבותה של האבולוציה: בהבנת התהליך. במה מוביל למה. לא תבין, לא תיקח אחריות. לא תיקח אחריות, לא תשנה מדרכיך היה וראוי שתשנה אותן. כשם שתורת היחסיות של איינשטיין באה ללמד אותנו שהדברים אינם עומדים בפני עצמם, הם לעולם תלויי הקשר.

לא; הדתיים אינם טועים. הם מפרשים את הדת נכונה. ההקצנה והאלימות הגוברות בחברה הישראלית קשורות לכך ישירות (גם אם לצד גורמים אחרים).

*

השתרשה תפיסה הקובעת כי הורי הילד מגדירים את דתו. כלומר, מלכתחילה, אין לדת אחיזה של סובלנות או בחירה, תפיסה רוחנית המבקשת לשכנע אותך בצדקתה, אלא כפייה בוטה רק מעצם הרחם שפלטה אותך החוצה. תחשבו על זה. הסכסוך נכפה עליכם מעצם היותכם יהודים החיים בארץ הזאת. האם הייתם בוחרים בחיים שהארץ הזאת כופה עליכם לו היה הדבר בשליטתכם? רובכם ישיב בשלילה, אני מאמין. לא ככה? לא כולכם? ובכל-זאת, רוב אזרחי ישראל בוחרים הפוך.

מהדתיים אין מה לצפות; המציאות הנוכחית היא נגזרת של התגשמות עולמם הרוחני. חייבת להיות פוליסת ביטוח שתקעקע כל יכולת לוויכוח הגיוני: או שאלוהים מגן עלינו או שהוא מעמיד אותנו במבחן. מלכוד של הצדקה. זה מה שמבקש ללמד אותנו איוב. לא משנה מה עבר עליו, לא חדל להאמין, כיוון שבמבחן היה מדובר. אבל אילו היה איוב משנה את חייו, לוקח אחריות על מה שנעשה איתו – אולי מצבו היה טוב יותר? אם נתרגם את עולם המושגים של אז לזה של היום, אפשר לומר בביטחון שכן. "לחשוב מחוץ לקופסה", אומרים. החילונים שוגים פעם אחר פעם כשהם פונים אל הדתיים בדברים, במקום להבין שהשיח שלהם חייב להתרכז בינם לביניהם. כדי לחדד את הבעיה. כדי להבין את הסכנה. כדי להכיר בפתרון.

אפשר לנהל דיון נפרד וארוך בחלקם של מדינות ועמי הערב המוסלמים שסביבנו; אלה יצטרכו לנהל את המלחמה הפנימית שלהם כדי להכיר בדת כזו התוקעת אותם מלנהל חיים שלווים. זה עניינם. ההבדל בינינו לביניהם איננו רק הבדל בשם הדת; הוא בראש וראשונה נגזרת של רמת החילוניות שהיתה הדומיננטית ביצירת אורח החיים בישראל שנים. ובכלל, מניין הצורך לקחת כל הזמן דוגמא לשלילה, כזו שתדרדר אותך עוד למטה? אם הם גרועים כל-כך, למה להתאמץ להיות כמוהם?

היהדות חילקה את העולם בין בניה ליתר אוכלוסיית העולם. היא הראשונה המתועדת לעשות זאת. קראתי כאן לפני כמה חודשים מגיב הטוען שהאפריקאים היו הראשונים לעשות זאת. ציורי המערות שלהם מעידים על זה, הוא כתב.

*

ובכן, למדתי אמנות, ובכלל זה אמנות אפריקאית, אין שום אזכור לזה. ייתכן, כמובן, שהוא מדבר על שוני בין בני-אדם המקבל ביטוי בציורים; אבל על ציווי אלוהי ונבחרות אנושית? מאיפה הוא הביא את זה. זאת דוגמא, וחשיבותה, בהבנה שהבורות משרתת את הדת והיא כשלעצמה תופחת ומתעצמת עם השנים, כיוון שאם העובדות מוכיחות אחרת, והאדם מתעקש לא להכיר במסר העולה מהן, הדרך היחידה שלו להתקבע בתפיסת עולמו המוטעית, היא בטירוף ובאלימות. ונניח, שלא הייתה היהדות הראשונה; ואז מה? בין הראשונות יותר טוב? ומאז המצאתה, באלפיים השנים האחרונות, לא היה רגע לעדכן את המתודולוגיה השקרית? מה יש בה ביהדות שהיא תמיד מושחת ומושכת למטה, אל הדוגמא הפחות טובה להתגאות בה, במקום לרצות ללמוד כדי להימשך למעלה?

היהדות מאמינה בהיותה נבחרות ומאמיניה מחנכים את ילדיה על-כך. תקשיבו לדברים שיוצאים מפיהם של הדתיים. היא רואה בהשתלטותה את מבשרת הגאולה. בגלגול עיניים מיתמם לשמיים אומרים כולם: לא במיסיונריות, לא בכוח. בטוב, בתבונה ובשכנוע. האומנם, ואם לא השתכנעתי? ואם מוכיחים המדע והנפש אקסיומטית שהדת טועה, מה אז? לא סופקו לנו במהלך מאתיים השנים האחרונות אי-אילו הוכחות שהדת טועה? סופקו, ובוודאי יותר מכאלה המוכיחות את צדקתה.

מכאן התיעוב ההולך וגובר של הדת היהודית כלפי החילוניות. איך נאמר, השיח הימני והדתי איבד קצת אחיזה בשני העשורים האחרונים, לא חושבים? קצת התיר רסן באלימות, לא ככה? אין סימטריה בין טרור פלשתינאי לבין טרור של מחבלים החיים במדינה ריבונית המפעילה כיבוש באמצעות צבא ומשטרה, ומופנה כלפי אותה אוכלוסיה בדיוק. כאן הבעיה, בסימטריה. בציפייה מהם שיקבלו על עצמם את החיים תחת הכיבוש; את האזרחות שוות הערך לא ייתנו להם מחשש להפרת האיזון הדמוגרפי והפוליטי, וגם את הלגיטימציה להתקומם על כך מבקשים לנטרל מהם. בתווך, מסתתרת לה השאיפה הנכספת: להרחיק אותם מכאן, לארץ אחרת, ילכו לאן שילכו.

היהדות הייתה סובלנית כל עוד הייתה במיעוט. היא לא העזה אז להרים את הראש. אבל ברגע שניתנה האפשרות – והיא ניתנה מרגע הכפפתה של ישראל לדת – זקרה את ראשה כיתר הדתות. מה זה כבר משנה מי אכזרי יותר, אם השורה תחתונה בכל המקרים. גם הגרמופון, הטייפ והאם.פי.3 משמיעים מוסיקה, רק יעילות הביצוע שונה.

מאחר והיא מלאכותית ומאחר שהיא מבדילה בין בני-אדם ללא הצדקה ממשית, אין לה יכולת אחיזה מול היגיון. אין לה תוקף. כאן מתחיל חוסר המוסר. אילו הייתה היהדות שלמות הכול, אפילו מתקרבת לזה, ניחא. אבל היא איננה כזאת. היא רחוקה מלהיות כזאת. ההתעקשות להצביע דווקא על הטוב שבה, מתעלם מהבידול שהיא מייצרת. משכיח את העובדה שהיא מחנכת את בניה ובנותיה על עליונות מוסרית תלושה. על ילדים כחול על שפת הים, כאילו ילד הוא חפץ או פריט מפס ייצור; על זכור את אשר עשה לך עמלק; על לנצח תאכל חרב; ועל עם בדד ישכון. השיחה שהייתי עד לה היום בבריכה – שכולנו עדים לדומות לה כמעט מדי יום – לא הייתה נולדת אחרת. האם יכול להיות שמיומה הראשון היתה מחרחרת ריב? שביקשה להתריס, להטריד, לעלוב בכל מי שאיננו היא ולהמאיס עצמה על הכלל? כיוון שאם הדתיים הם אלה להבין אותה יותר נכון מכולנו, הרי ששנות קיומה של המדינה מעלות את המחשבה שייתכן והייתה כזאת תמיד.

*

תביטו לרגע בציבור הדתי בישראל. רובו ימני. רובו עמד נגד המחאה החברתית. תפסיקו לשקר לעצמכם ולומר שהיו ביניהם גם אחרים, שהם אינם הכלל. מדוע רבים מהם הגיבו אינסטינקטיבית נגד המחאה? מה יש בהם שבכל פעם שסוגיה מוסרית על הפרק, הם בוחרים באפשרות המוסרית פחות?

כיוון שיש משהו שמכפיף אליו את המוסר, כשם שהוא מכפיף אליו את החוק. כל עוד המוסר חופף את עקרונותיו, הוא מוסרי. אבל ברגע שהמוסר גובר על התכלית, יכופף המוסר. והמשהו הזה, הוא ההלכה, התפיסה הדתית. תסתכלו עליהם מביטים על כולם בפטרונות מבטלת. שהרי ציווה להם. מח"ט גבעתי העלוב; עשרות בשנים נלחמו כאן נגד צבאות אויב, צבא חילוני ברובו המכריע, מונהג בידי מפקדים חילוניים, ופתאום אדוני-צבאות לצידנו. פתאום?! מול ארגון גרילה שפל ככל שיהיה החי תחת כיבוש וסגר? תשנאו אותם עד מחר, אבל אל תעשו מהם מה שהם לא. הרי זו השנאה שמונעת מכם להכיר בעובדות ומלבה את עצמה בלופ אינסופי.

וכמו אין ספור דוגמאות אחרות, הייתה זו המחאה שחשפה את הערכים האמיתיים עליהם מושתתת החברה בישראל; היא הסיטה את הזרקור למקום שאליו הוא באמת צריך היה להיות מכוון; היא חשפה את השקר מאחורי הסחת הדעת. הסחת הדעת שהדת מייצרת באופן ישיר וזו העקיפה. זכרו, הסכסוך המדיני מוכתב לנו על בסיס דתי. לצדו התפתחו יתר העוולות החברתיות והכלכליות.

מה כבר יכול לצמוח מחשיבה כזאת?

וגם כאן ההיתממות מסוכנת. תרומתה המרכזית של המאה העשרים לאנושות – השיעור, אם תרצו, שביקשה להעניק לנו – היא בחופשיותו של המידע. בעובדה שהיא ריכזה עבורנו אלפי שנות היסטוריה לתוך מאה אחת בזכות (או בגלל) ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית. בזכות ההשכלה. אנחנו יודעים הכול. כבר אי אפשר להסתתר. אנחנו יודעים הכול, מה מולידה שנאה ומה מוליד ימין, מה מולידה סובלנות ומה מוליד שמאל. וזו הסיבה לרצח רבין, וזו הסיבה לפיגוע התופת הראשון אחרי הסכמי אוסלו – טבח גולדשטיין – וזו הסיבה שאיש לא חושב להרוס את המוזוליאום על-שמו; וזו הסיבה שהימין מבקש לטשטש את רצף העובדות האבולוציוני: הסכמי אוסלו-טבח גולדשטיין-פיגוע בקו חמש-רצח רבין-פיגוע בסנטר-עליית ביבי לשלטון-התדרדרות המצב הביטחוני וכאוס.

כי לרגע הייתה שפיות יחסית ותקווה מסוימת ורבים מדי אימצו מאז את המחשבה שאין אלטרנטיבה, על-אף שאת האלטרנטיבה חיסל בראש ובראשונה הימין היהודי-הדתי. רק אחר-כך הצטרפו אחיהם מהחמאס. בטרם "חיסל" האספסוף הפלשתינאי את הסיכוי לשלום, עשה זאת היהודי. אלפי שנות חינוך הדדי לשנאה, ופתאום מגלגלים כולם עיניים לשמיים ואומרים, מה, בהסכם נגרום להם לאהוב אותנו? והסכם יגרום לכם לאהוב אותם? ומה כל-כך מורכב בלשנות דיסקט? האירים והאנגלים עשו את זה. יכול להיות שהיהדות והאסלאם, איך נאמר, מפגרות יותר? עד מתי ניתן להם לפחד ולשנאה לנהל אותנו ולהכתיב את מציאות חיינו?

אם הבעיה בפלשתינאים, ואם הבעיה באסלאם, ואם הבעיה בשמאל שלא קולט – אין משמעות לרצף הכרונולוגי של האירועים; לאחריות על הידרדרות המצב. ואלה השמאלנים ותל-אביב "בירתם" שבנוכחותם מתעקשים להנכיח את המציאות במראה. מכאן האיום שבהם. לכולם. לנסארללה, סדאם חוסיין, מיכאל בן-ארי, איילת שקד.

ברבדיה העמוקים באמת, לא הייתה המחאה החברתית על יוקר המחייה או הדיור. אלה נגזרות של מה שהמחאה מבקשת באמת לשנות: את הערכים עליהם משותת המדינה הזאת. כיוון שחברה הנבנית על פילוג ובידול, מתישהו יחלחלו הערכים האלה לתוכה פנימה ויובילו ליצירת פערים חברתיים. איך אמרו האנטישמיים, דת של תאבי בצע.

*

המחאה יצרה לראשונה, 63 שנים אחרי הקמת המדינה, הזדמנות להיוולדו של "הישראלי"; אדם המכיר בעובדה שאין בינינו הבדלים – לא בין יוצאי אירופה לערב וצפון אפריקה, לא בין מוסלמים ליהודים; יש בינינו הבדלים תרבותיים והשכלתיים, אבל הם ניתנים לגישור שיידרשו לו אולי שנים, אבל אין סיבה שלא יתממש – שהמציאות איננה חייבת להיות כה קוטבית. שהחלוקות הפנימיות בינינו מחלישות אותנו. תכירו לעומק את המאבקים הפנימיים והשנאה שבין פלגי הדת היהודית השונים החיים בארץ; בין חצרות אדמו"רים, בין פחדנים לחרדים.

לא משנים מציאות שנבנתה בששים ושלוש שנים בקיץ אחד, גם לא בשלוש שנים. שימו לב איך הכול מתפוצץ פתאום. יחסי דתיים-חילוניים, שחיתות שלטונית. אי אפשר להבריא את הגוף, אם לא מוציאים את המוגלה קודם. כל מצעד הפוליטיקאים ואנשי העסקים המושחתים לא היה יוצא לדרכו לבתי-המשפט ולכלא לולא המחאה. כמוהו גם תחילת ריסון שכר הבכירים והתספורות. אוטוטו מתקרב הרגע שנידרש להכרעה בדבר המהותי מכול. או שתופרד כאן הדת מהמדינה וייפסק לימוד התנ"ך במתכונתו, אלא כסיפור מיתולוגי, לצד המיתולוגיות האשורית והבבלית שקדמו לו, הרומית והיוונית, או שלא תהיה כאן מדינה. אלא אם כן, איראן ודומותיה הן מדינה בעיניכם. למעשה, הרגע הגיע כבר מזמן. מעולם לא היינו עם אחד. היינו שני עמים. ליתר דיוק, עם ושבט.

*     *     *

הסכסוך במזרח-התיכון איננו סכסוך של גבולות. הוא סכסוך של תפיסות עולם. של סובלנות מול היעדרה. של פתיחות לעומת דיכוי. של השכלה לעומת בורות. של שיתוף לעומת פילוג. דת היא פילוג, היא חוסר סימטריה. מתישהו חוסר הסימטריה יפגוש בכולם. בהתחלה במי שאינם בני דתך. אחר-כך באלה שאינם בני אמונתך. ולבסוף באלה שאינם קנאים כמוך. זה השיעור שהמאה העשרים נתנה לנו. אנחנו יודעים הכול. קראנו. למדנו. אנחנו יודעים מה מוביל למה. מכאן והלאה זאת בחירה. כשאתה יודע שהבחירה שלך רעה ואתה ממשיך להיאחז בה מכוח האמונה, אתה מתחזק בטירוף כדי לנמק את הבחירה שעשית. כדי להצדיק אותה. אתה נעשה אלים יותר כלפי המראה. כשם שהקפיטליזם החזירי מבקש לטשטש את המראה, ומציף את האקדמיה בעוד ועוד מוסדות ופקולטות למינהל עסקים וכלכלה, על-חשבון מדעי הרוח, כך הדת ביחס לחילוניות.דת היא פילוג, בידול וחוסר סימטריה. מתישהו, חוסר הסימטריה יפגוש בכולם. בהתחלה במי שאינם בני דתך, אחר-כך באלה שאינם בני אמונתך ולבסוף באלה שאינם קנאים כמוך. דת היא פילוג, בידול וחוסר סימטריה. מתישהו, חוסר הסימטריה יפגוש בכולם. בהתחלה במי שאינם בני דתך, אחר-כך באלה שאינם בני אמונתך ולבסוף באלה שאינם קנאים כמוך. דת היא פילוג, בידול וחוסר סימטריה. מתישהו, חוסר הסימטריה יפגוש בכולם. בהתחלה במי שאינם בני דתך, אחר-כך באלה שאינם בני אמונתך ולבסוף באלה שאינם קנאים כמוך.

החילוניות מכלה את זמנה אם היא בוחרת בימין מדיני ופוליטי. ליטראלי, מכלה את זמנה. אין ימין בישראל ללא תוקף דתי-תנ"כי. אין ימין קיצוני; יש ימין שמוליך לקיצוניות ימנית. מתישהו. תמיד. התחלתם בבגין שקיבל בהכנעה ובגדלות נפש את הטבעת אלטלנה; קיבלתם את פייגלין וממשלה שיוצאת להרפתקה להעלות את אלטלנה מהמצולות. כדי להחיות את הזיכרון, כדי לצרוב את התודעה בעוד מיתוס. ואין אנושיות בחיים תחת ציווי דתי. הביטו סביבכם, תלכו לעבר, רק אל תיתממו.

אין דבר כזה אנטי-דתי. אין דבר כזה, כשם שאין דבר כזה אנטי-נאצי. התנערות מנאציזם איננה דבר של בחירה. היא חובה.

ARVE Error: id and provider shortcodes attributes are mandatory for old shortcodes. It is recommended to switch to new shortcodes that need only url

 

 

 

מודיאי - סמי זליקסון
התבוסה בקזחסטן

251 Comments

כסיפוביץ 17 ביולי 2014

אני חילוני גמור. נגד דת באשר היא כאג'נדה פוליטית וחושב שקיצוני דתי יהודי הוא בדיוק כמו קיצוני דתי מוסלמי או נוצרי.

הפסקתי לקרוא אחרי פיסקה.

בבילון.

כסיפוביץ 17 ביולי 2014

רק לשם ביאור הפיסקה הראשונה מראה מה רקוב בעיר הזאת.
המון תל אביבים שחושבים כמוך.

D! 18 ביולי 2014

לא הגעתי עד לשם. על מה מדובר?

כסיפוביץ 17 ביולי 2014

רק לשם ביאור הפיסקה הראשונה מראה מה רקוב בעיר הזאת.
המון תל אביבים שחושבים כמוך.

no propaganda 17 ביולי 2014

1+

מיכאל 18 ביולי 2014

1+ כסיפוביץ.
מאמר כל כך מתנשא ומנותק לא קראתי כבר הרבה זמן.

באבא ימים 17 ביולי 2014

סאם האריס לא היה יכול לכתוב את זה יותר טוב.

ניר 18 ביולי 2014

לא, אני חושב שסאם האריס דוקא היה יכול לכתוב את זה הרבה יותר טוב, ובהיר, וקצר.

גיל 17 ביולי 2014

חיים, אני לא מסכים איתך על הרבה הנחות יסוד בפוסט הזה שלך. למשל הקביעה שיהדות היא קודם כל דת אולי נכונה היסטורית, אבל במצב הקיים בישראל היא במידה שווה גם לאום וזה אחת הבעיות המרכזיות של המדינה שלא השכילה לפרק את הקשר הזה. גם המחשבה שהסכסוך הזה רק דתי היא פשטנית בעיניי. הסכסוך הזה הוא גם דתי אבל גם לאומי, פוליטי, ערכי ועוד הרבה דברים אחרים. אם היה רק גורם אחד ברור לסכסוך נראה לי שהיה הרבה יותר קל לפתור אותו.

וכשאתה מדבר על זה ש"דת איננה יכולה להיות סובלנית" אני מניח שאתה מתכוון לדתות מונותיאסטיות כי יש לא מעט דתות בעולם שדווקא מאוד סובלניות למרות שאני רחוק מהן מאוד.

בילבו באגינס 17 ביולי 2014

קודם כל אני לא יודע אם הבנת את הרעיון של דה באזר אז אני אשמח להסביר. הרעיון הוא שכל מיני אנשים כותבים פה מאמרים בגודל סביר ואז מתפתח דיון.
מה שאתה עשית זה לכתוב פה מאמר באורך של תזה. וזה קצת ארוך מידי.
בנוגע למה שכתבת על השנאה לתל אביב אז אני יכול להגיד לך שאני שמח שיש אזעקות בתלב אביב ועוד יותר שמח שמיירטים את הטילים בתל אביב.
מה שמפריע לי הוא החוסר ערבות שיש במדינה ו בעיקר במדינת תל אביב של אנשים שמברברים המון על שלום וסובלנות בזמן שאזרחים בעוטף עזה חיים במטווח ברווזים אחד ארוך.
ולכן אני שמח שיש אזעקות בכל הארץ. שכולם מבינים שהם באותה סירה .

קשקשן בקומקום 18 ביולי 2014

לא זכור לי שבתל אביב כעסו שבכפר עזה או באופקים לא מתפוצצים אוטובוסים ומועדונים, ואגב גם לא זכור לי שכשזה קרה אז התלאביבים דרשו להתחיל להרוג ערבים. הם עדיין האמינו בשלום, ברובם.
אפשר להסכים ואפשר לא אבל ההנחה שלבועה התל אביבית פחות אכפת או שהיא משלמת פחות מחיר, היא לא יותר מקשקוש

אביאל 17 ביולי 2014

כמה נקודות:

– בקשר לשנאה המשותפת לת״א, אז נסראללה, חוסיין וחמאס שונאים את ת״א כי היא גולת הכותרת של הפרויקט הציוני. חלקים בציבור היהודי שונאים אותה, כמו שהרבה אמריקאים שונאים את ניו יורק או לוס אנג׳לס, בריטים את לונדון, איטלקים את מילאנו ובקרוב סינים את שנגחאיבייג׳ין (דווקא הצרפתים יוצאי דופן כאן, הם מתים על פריז) – זו תופעה סוציולוגית ידועה בתוך חברות ביחס לערים הגדולות שלהן, לכן חשוב שתשים לב להפרדה.

– הסכסוך כאן הוא סכסוך בראש ובראשונה על שליטה גיאוגרפית, אם היו מקימים את ישראל באוגדנה או כמדינה ה51 באיזה חלק בארה״ב לא היתה איבה בין האיסלם ליהדות. לאורך ההיסטוריה היו מתחים תמידים בין הדתות, אבל אין בכלל מה להשוות את היחס של הנצרות ליהדות אל מול האיסלם, מרבית היהודים חיו כמעט ללא פרעות וללא הפרעות עד תחילת הפרויקט הציוני, ככה שמדובר בסכסוך של 130 בערך. קל לצייר את זה כיום כסכסוך דתי מכיוון ששני הצדדים הקיצוניים בכל עם הם לרוב דתיים קיצונים.

– העובדה שלאנשים מסוימים נוח לעשות את ההפרדה בין הדת היהודית לשאר נגזרותיה ולאמץ כמו בטיעון שלך את הפילוסופיה או חוקי המוסר היהודים, או לחלופין את התפיסות הסוצילאיות הנגזרות מהתנ״ך ולראות בהן ערך כשלעצמן היא פשוט גישה נוחה מדי – הכל מגיע יחד, אי אפשר להבין את הרמב״ם, את חוקי העבדות ואת יום השבת בלי ההקשר הדתי, זה המקור שלו ואי אפשר לנתק אותו.

– בקשר לתחרות שייצרת בין הפילוסופיה היוונית לזו היהודית בנוגע לחוקי המוסר זה קצת פתטי, נמשיך בזה שאם ניקח רק את העניין המוסרי בכל פילוסופיה או דת אין בכלל מה להשוות – עשרת הדיברות-חוקי השבת והחוקים הסוציאליים עולים עשרות מונים על ספרי המוסר והמדינה ואני מתמקד בעיקר באריסטו ובאפלטון בעניין – בעוד שאלה כיוונו בעיקר כיצד להגיע לאושר המרבי בתוך במדינה, הפילוסופיה היהודית הגדירה למעשה מהו אושר וזה ההבדל הגדול.

– אני חושב שהייתי אני זה שהגיב לכך בקשר לציורי המערות וההפרדה בין בני אדם בתגובה לעניין בו תפסת את היהדות כגורם המפצל הראשון בהיסטוריה, אז נמשיך בזה שאני דיי דבק בעמדה הזו – קראתי אותה איפשהו (אנסה להביא את המקור). אבל סתם לידע כללי, יש פער של כמה עשרות אלפי שנים מאז שבני אדם הפסיקו להיות ציידים-לקטים והחלו את הציווליזציה שלנו לא רחוק מכאן במסופוטמיה לבין הגעת היהדות – תיהיה בטוח שהיו גורים מפצלים ומבדלים בדרך, מהסיבה הפשוטה שזהו טבעם של בני אדם. שלחתי גם מייל בדיוק עכשיו למרצה שלי להיסטוריה שמתמחה בדיוק התקופות הללו, התשובה בקרוב.

– אתה מאוד תמים ואני לא אגיד יותר מזה אם אתה חושב שהימין הוא זה שהרס את אשליית אוסלו, גם אדריכליו, החל מפרס ועד ביילין מאשימים היום את ארגוני הטרור בכך.

– הייחוס והקישור שלך בין דת לפערים החברתיים הוא צחוק אחד גדול – איך בדיוק תסביר את הנתונים מהשטח, מבין 100 העשירים בישראל כמה חובשים כיפה ? האם הציבור החרדי שדבק בדת בכל נימיו הוא עשיר ? האם הדתיים-הלאומיים נחשבים לאליטה הכלכלית ? אז נענה לפי סדר, 2-3 (ואת רוב כספם הם הרוויחו בחו״ל), החרדים הם העניים ביותר לצד הערבים ועצם הבחירה שלהם באורח החיים הזה הוא ממרחיבי הפערים החברתיים והדתיים הלאומיים נמצאים בבורגנות (הישר באמצע). מישהו בסוף צריך להרוויח הרבה ומהר כדי שהפערים החברתיים יגדלו, אני אשמח לאיזה נתון סטטיסטי או לפיסת מידע שמראה שהעושר מתנקז לבעלי הכיפות – אם כבר ההפך.

– עניין הדת, אז נכון קרנה של הדת יורדת במערב, לי אישית יש המון ביקורת על הדת – ארוכה אפילו יותר מאוסף המחשבות הלא מבוססות שכתבת כאן. אבל חשוב לשים לב – אנשים בכל זאת צריכים אמונה מסוג כלשהו, עליית התנועות הניו אייג׳יות, החיפוש אחר אמונות המזרח ואפילו אהדת הכדורגל הן כולן תחליפי דת במינון כזה או אחר, כנראה שזה טבעה הביולוגי של מרבית האנושות – מסביר את המשפט המפורסם שאומר שאין אתיסטיים בשוחות, כל אחד שחווה את זה על בשרו מבין את העניין.

בקיצור, עוד פוסט אוטו-אנטשימי, לא מבוסס בשום נתונים, בשום רקע תיאורטי, מלא בשנאה לדתי-ימיני-מזרחי – עוד אחת מקריאות המלחמה האחרונות של השבט שמפסיד אט אט את אחיזתו (אם ניקח מאסף מהקופ את המשל).

אביאל 17 ביולי 2014

נ.ב.

אשמח לשם שינוי לתגובה.

אור גולן 17 ביולי 2014

הציטוט המתבקש:
You can take away a man's gods, but only to give him others in return. – Carl Jung, The Undiscovered Self

אביאל 17 ביולי 2014

בדיוק.

יותם 17 ביולי 2014

רק בנוגע לנקודתך האחרונה- גדלתי כחילוני, כך גם רוב הסביבה הקרובה אליי. אנחנו לא זקוקים לאמונה מסוג כלשהו, ולא החלפנו את אלוהי היהדות בדבר.

אביאל 18 ביולי 2014

כתבתי מרבית בני האדם, אכן יש כאלה שאינם נזקקים לשום דת, אבל אני מניח שכל אדם צריך סוג של אמונה כלשהי.

יותם 18 ביולי 2014

מרבית בני האדם לא גדלים כחילונים. אני מניח שאנשים שגדלו על אמונה כלשהי ירגישו יותר את הצורך באמונה במהלך חייהם.

oded 18 ביולי 2014

תודה אביאל, כתבת את זה הרבה יותר טוב ממה שיכולתי לעשות בעצמי
באופן כללי נראה לי שיש פה בלבול בין סיבה למסיבה – זו לא הדת שמובילה לרוע של חלק מהאנשים זה טבע האדם שמביא לפעמים ליישום רע של הדת.
ואני מצטט מהבלוג – מה כבר יכול לצמוח מחשיבה כזו?

אריק האחר 17 ביולי 2014

כמה שנאה ורוע בפוסט אחד.
לא טורח להסביר את עצמי
אבל לכתוב כדוגמא בצורה גסה ומטונפת בכונה על
סמל דתי כדוד המלך מעיד על הכותב.
פשוט תתביש אותי אתה מגעיל.

שי אבן-צור 17 ביולי 2014

מה? דוד המלך לא עשה מעשה נבלה עם אוריה החיתי?
לשלוח גבר לחזית על מנת שייהרג כי אתה חושק באישתו זה לא מעשה נבלה?

רועי מ 18 ביולי 2014

דוד הוא לא סמלי דתי.
בכלל אם תשם לב למה שנכתב בתנ"ך אין כמעט אף אחד צדיק ונקי שם. בנות לוט אנסו אותו לאחר ששיכרו אותו, שני בני נוח ביצעו בו מעשה סדום לאחר שהשתכר.
דוד עשה את אשר עשה.
אני יכול להמשיך ולהביא דוגמאות אחרות. התנ"ך לא מציג את האנשים כקדושים וכאנשי דת.
סמל דתי זה ארון הברית. גם הארהון הכהן לא סמת דתי הוא היה איש דת. דוד לא היה איש דת. אל מלך .
כמה בורות. תצא מהקופסא שלך. ספר הספר מציג סיפורים על אנשים ועל העם דרך מנהיגיו. המעשים כאמור כתובים שחור על גבי לבן לא משנה איך תהפוך אתזה.
ואל תשכח 70 פנים לתורה.

אהד 19 ביולי 2014

רק חם ביצע לכאורה (כי גרסא אחרת אומרת שהוא סירס אותן) את מעשה הסדום באביו. יפת ושם לא אחראיים.

אור גולן 17 ביולי 2014

הבעיה בטקסט שכתבת כאן היא שאתה מחבר בין אטימות ועיוורון לאמונה דתית. אנשים דתיים הם בהכרח אינם מוסריים? החילוניות נתנה לנו רק מוסר?
פעם אחרונה שבדקתי, המשטרים הטוטליטריים של המאה ה-20 לא היו דתיים. להפך, הם התפארו בחילוניותם ואף כפו זאת על ארחיהם (קומוניזם, פשיזם, נאציזם). כלומר, חילוניות לא גוררת מוסר, כמו שדת ואמונה לא גוררת חוסר מוסר.
חינוך לפתיחות, סובלנות וקבלת האחר איננו קשור כלל לחינוך למדע או לחינוך לחילוניות או לחינוך דתי. אין שום מניעה מאדם להיות דתי מאמין ולהיות אדם מוסרי וסובלני.

ובנוסף – לנתק את הדת מהעם שלנו זה דבר בעייתי מאוד, כי לולא האמונה בכך שזוהי "אדמת אבותינו" או שקיים קשר היסטורי/דתי המבוסס על התנ"ך בינינו לבין האדמה הזו, אין לנו זכות קיום כאן.
כלומר, אם ננתק את עצמנו מהיותינו יהודים, אזי הנרטיב הפלסטיני שאומר שאנחנו אימפריאליסטים אירופאים שהשתלטו באופן לא מוצדק על אדמותיהם נכון הוא.
אי אפשר לנתק את היהדות מהיותה דת, ולחיות בארץ הזו. התושבה ללמה לא אוגנדה, אחת היא – כי היא איננה ארצנו.
דת היא איננה בהכרח פילוג, חוסר סובלנות הוא כן בהכרח פילוג. אדם לא צריך להיות דתי בשביל להיות גזען, ואדם דתי איננו בהכרח גזען. תלוי מה החינוך שקיבל ומה הדת שלו מטיפה.
העובדה שהיהדות טוענת כי אנו העם הנבחר לא באה ממקום של רוממות או עליונות, אלא כהסבר למצוות שעלינו לקיים. אנחנו צריכים לעבוד קשה יותר ולהתאמץ כי נבחרנו לכך, לא מצויין שאנחנו מקבלים יותר מדי דברים בתמורה, לעומת עמים אחרים שימלאו אחר 7 מצוות בני נוח. לנו פשוט יש יותר, זה הכל.

אני מסכים שיש בעיה אינהרנטית בדת, שכן היא מקשה על חינוך לרציונליות, אבל קיימים מספיק מדענים (מוצלחים למדי) דתיים אשר מראים כי ניתן לשלב בין שתי הדרכים.

קאזה (הראשון) 18 ביולי 2014

כשמישהו מעלה את טענת ״העם הנבחר = טוב יותר״, וזה לא משנה אם בתוכחה או בהתפארות, אני שולף את הדוגמה הבאה: פלוגת חיילים מגיעה לשטח שעשוי להיות זרוע מוקשים. המפקד שואל מי מוכן להתנדב ללכת ראשון ולבדוק אם יש מוקשים והיכן. אף חייל לא מרים את ידו או צועד קדימה, אז המפקד מצביע על יעקב ואומר לו ״נבחרת״. ככה אני תופס את מושג העם הנבחר.

duncan 17 ביולי 2014

מעניין איך השמאל הישראלי קורא לעצמו שפוי בזמן שאני חושב שהם קצת לא שפויים.
כלומר בדיקטטורה השמאלנית: ימני = לא שפוי.

no propaganda 17 ביולי 2014

כל הקיצוננים לא משנה מאיזה צד תמיד קוראים לעצמם שפויים.

איברה 17 ביולי 2014

חבל שביקורת חשובה במהותה נגועה בהכללות וניכור עד כדי עיוות.
הנימה שלך נגועה ב"אני ואפסי עוד" כמעט כמו חלק ממושאי הביקורת.

harry hole 18 ביולי 2014

תגובה מדויקת

יואל 17 ביולי 2014

חיים, אני בחור דתי ולדעתי לא הבנת נכון את המהות של הדת היהודית. זה נובע מזה שגם הרבה רבנים קצת פספסו את המהות של הדת (חשוב לזכור שלא כל רב בהכרח מייצג את היהדות). אשמח להסביר את הדעה שלי במאמר תגובה אם יש עניין מצדך או מצד שאר הקוראים, זה נושא רחב מידי בשביל תגובה.

נקודה אחרונה – שים לב שאחת הטענות שלך כלפי הדת היא שהדת יוצרת פילוג ומבטלת את דעתו של כל מי שחושב אחרת, ולכן הפיתרון לדעתך הוא… עקירת הדת מהחברה שלנו. אז אולי חוסר סובלנות לא קשור רק לאמונה הדתית של האדם…?

שי 17 ביולי 2014

רציונאליות היא מונח אינסטרומנטלי לחלוטין. היותך חילוני לא הופכת אותך לרציונאלי יותר מחסן נסראללה אפילו עשנייה אחת.

ד"ר רזי הופמן 17 ביולי 2014

נסראלה כנראה אוהד ביתר ירושליים שלא יוצא מהארון
ויסלחו לי אך ורק האוהדים השפויים:)

יוני 17 ביולי 2014

כל כך הרבה שנאה לא מבוססת. מה המטרה? אתה קיצוני אנטי-דתי, ואני ממש לא חובש כיפה. כמה דתיים היו בעד ההפגנות לפני שלוש שנים? הבאת סקר כדי לתמוך בטיעון החלול הזה? רובם חושבים שזו הייתה קונספירציה? אתה מצענג על ההסתה?

אסף THE KOP 17 ביולי 2014

מביך. כרגיל.

the bird 18 ביולי 2014

2 מילים אומרות הכל (:

חיים שדמי 20 ביולי 2014

לרגע חששתי, ד'ה קוף.

איציק 17 ביולי 2014

לא יודע למה התגובה שלי לא מפורסמת, אולי משהו לא אוהב אותה???

איציק 17 ביולי 2014

ארשום שוב את תגובתי המקורית כתגובה לתגובה זו:
אני יהודי חילוני ימני גאה.
אני חושב שאם אלוהים קיים (והוא קיים לפחות במוחותיהם של חלק מהאנשים) הוא בן-זונה ציני וסאדיסטי, ורוב המלחמות והמוות בהיסטוריה היה בשמו.
ולאחר כל זאת, אומר כי פוסט ארסי, מלא שינאה בשם הנאורות שאינה חלק ממך, כלפי אוכלוסיה החושבת אחרת, או מאמינה אחרת והיא גרועה מכל שנאה דתית. השינאה שלך בשם ההשכלה והנאורות, אז אין שום קשר בין השכלה לבין נאורות, הנאצים, והמנהיגים הבולשיביקים היו משכילים ונאורים לתפיסתם, אז מה יצא טוב מזה. אתה איש פאנאטי שטוף אמונה לא דתית אך גרועה לא פחות ממנה. פשוט איש מלא ארס עם שגעון גדלות אשר לא מוכן לקבל את האחר ואשר מטיף לי ושלכמותי כמה אני נחות ובזוי. אני מצהיר בגאווה, כמה טוב שאני לא כמך.

the bird 18 ביולי 2014

כמוני כמוך (:

צרפתי 17 ביולי 2014

הפסקתי אחרי דוד המלך (ששלח את אוריה לקרב ממנו לא חוזרים א ח ר י שהכניס את בת שבע להריון (והביא עלינו את החכם באדם (משונות דרכיו של אלוהי העברים))).

יותם 17 ביולי 2014

אוי צודק, כמה מוסרי.

יואב מקטמון 17 ביולי 2014

כמה רוע רוע רוע
אפשר לבלוע לוע לוע
אבא תרחם אבא תרחם
ברוך השם אני נושם

דוד גרוסמן כתב את זה.
הרבה יותר קצר, הרבה יותר מדויק, הרבה פחות טעויות ועיוותים,
הרבה פחות שנאה לכל מי שחושב אחרת…

וגם אני די שונא את תל אביב.
(ובשקט בשקט אוסיף – אני חילוני, שמאלני וקורא הארץ)
אז איפה אני נמצא ברשימה ההזויה שלך?

איציק 17 ביולי 2014

ימני קיצוני, דתי פנאטי, חסר השכלה ושטוף מח.
מה לא ברור כאן?

קשקשן בקומקום 18 ביולי 2014

שונא, כי אתה לא אוהב רעש, צפיפות, יוקר, וכו'?
או שונא כמו שונאי "מדינת תל אביב"?

Matipool 19 ביולי 2014

גרוסמן רק ציטט מתוך מדבקות שונות ומשונות על רכבים . זה לא שלו במקור .
גם אני מצטרף לשאלה של קשקשן . למה בעצם אתה שונא ?

יואב מקטמון 19 ביולי 2014

שונא זה קצת חזק מדי, לוקח את זה בחזרה.
אסתפק בלא אוהב.
והסיבה העיקרית למה אני לא אוהב את תל אביב היא החשיבות העצמית, הנפיחות, הרהבתנות הריקה מתוכן, התחושה שהשמש זורחת להם מהמקום עליו יושבים, תחושת העליונות הלא מבוססת על כל מי שלא גר בתל אביב או כל מי שלא חושב כמוהם.
פחות או יותר זהו.

dorigil 17 ביולי 2014

זה סכסוך דתי, זה סכסוך גאוגרפי, זה סכסוך לאומי. בסופו של דבר, זה סכסוך על כוח. על שליטה.

(רוב) היהודים-ישראלים בטוחים שהם צודקים ולהם מגיע לשלוט ולכן מצדיקים את הפעולות שלהם, נוראיות ככל שיהיו. כמה ילדים מתו בעזה בעשר שנים האחרונות? על שום מה? כי מחבלים מסתתרים מאחוריהם? הייתם פעם בעזה? איפה אתם מצפים שהם יפעלו אם לא מתוך האוכלוסייה? תנו להם טנקים ומטוסים והם לא יצטרכו להילחם מתוך האוכלוסייה. איך אפשר לקבל את זה שילדים מתים בגלל חיילים ישראלים? איך אפשר להצדיק את זה? אין אפשר לומר אין ברירה?

(רוב) הפלסטינים בטוחים שהם צודקים ולהם מגיע לשלוט ולכן הם נלחמים, בכל כלי שיש להם. ממחאה עממית וזריקת אבנים ובקבוקי מולוטוב, וכשזה לא עבד, הדרדרו לטרור רצחני שמופעל ללא אבחנה על אוכלוסייה אזרחית. לפני עשור זה היה פיגועים ועכשיו זה רקטות. וזה מטופש ומיותר ורצחני ומקשה על החיים של חלק גדול מהמדינה כבר שנים רבות. אי אפשר לחיות ככה.

ישראל היא ללא ספק הצד המנצח והחזק יותר במאבק על הכוח, על השליטה. אבל זה נצחון שלא שווה כלום. זה נצחון שהפך אותנו לחברה הכי מיליטריסטית בעולם כי צריך לחיות על החרב. זה נצחון שעלה לנו ברמה הכלכלית שלנו. תחשבו לרגע כמה כסף היה יכול ללכת לחינוך ובריאות במקום ליירוטים של כיפת ברזל.

יש פה סכסוך על כוח ושליטה. אלא אם כן שני הצדדים, שני העמים, ההנהגות, יואילו לחלוק את הכח והשליטה, אנחנו והם נמשיך לחיות על החרב.

ואני, אני עפתי מפה. לאמסטרדם. אני בטח אחזור מתישהו. געגועים לבית, לים, לשפה, לחברים. אבל אני לא רוצה לחיות על החרב. לא רוצה לראות את הגזענות, והכעס, והייאוש, ואובדן התקווה שיכול להיות אחרת. עוד לא אבדה תקוותנו? אבדה.

לא רוצה לחיות על החרב.

אהד 18 ביולי 2014

הסבים והסבתות שלך בטח גאים בך מאוד.
נתראה (לא עלינו) בפרוגרום הבא
בהצלחה וביי

dorigil 18 ביולי 2014

סבי עליו השלום, שעבר את זוועות אושוויץ והגיע לכאן בלית ברירה, היה לבטח מוזג שתי כוסות קוניאק, אחת לו, אחת לי, ומאחל לי בהצלחה. בדרך בטח היה מקלל את הגרמנים שלקחו את הגביע ממסי. אף פעם לא הייתה לא יותר מדי סנטימנט למדינה הזו, למדבר הלח הזה, שהזכירה לו את מה שנלקח ממנו. הוא נאלץ להתחיל חיים חדשים מאונס ואני בוחר להתחיל חיים חדשים במקום אחר כי הבית שלי בוער. השיט שלו היה שבעתיים גדול יותר משלי. אבל בסופו של דבר אני צריך לחיות את החיים שלי. ולא של שישה מיליון.

אהד 18 ביולי 2014

אוקיי, קיבלתי,
כנראה שעדיין נתראה (לא עלינו) בפרוגרום הבא
בהצלחה (ברצינות) וביי

dorigil 18 ביולי 2014

פוגרום, לא פרוגרום.

אהד 19 ביולי 2014

נראה לי שהם כבר יחליטו מה לעשות.. לא אתה: פוגרום, פרעות, פרהוד, או סתם אווירה מפחידה ורווית שנאה שתרעיל את הילדים שלך.

ואגב, "אני בוחר להתחיל חיים חדשים במקום אחר כי הבית שלי בוער". ברגיל אני נגד המונח נפולת וכל אחד יכול להתגורר היכן שמתאים לו, אבל הפעם ממש קשה לי. בכל זאת אני אתאפק.

dorigil 19 ביולי 2014

אווירה מפחידה ורווית שנאה זה מה שיש בארץ. פה – אתה לא יודע מה זה שלווה עד שלא חיית פה. מדינה שלמה בפוסט טראומה ששכחה איזו פריבלגיה זו לחיות בלי דאגות קיומיות. סתם לחיות. זה תענוג.

מעדיף להיות נמושה בעינייך מאשר בשר תותחים, מאשר עורף. אני לא רוצה להיות חזק עבור הצבא. אני לא חושב שהמהות של להיות אזרח זה להיות חזק ולספוג. הצבא אמור להגן עליי, לא ההפך. והוא לא מגן עליי, נלחמים כבר עשרות שנים ועדיין אי אפשר לחיות בשקט, בבטחה, בשלווה. רק שלום אמיתי יבטיח את זה, אבל אני איבדתי תקווה שזה יקרה. אם זה יקרה אני אשוב.

אהד 19 ביולי 2014

תפסיק לבלבל. אני לא יודע באיזה חוגים הסתובבת בארץ, אבל אווירת שנאה אין כאן. אני נהנה מאווירה של משפחתיות במדינה. ודוד שלי גר בשבדיה (מעוז הפסטורליות כנראה), וגם שם יש אווירה של שנאת זרים. מי שרוצה פסטורליות יכול למצוא בגליל, לא חייב ללכת להולנד.
אני גם ממש לא בשר תותחים, תודה שאיחלת.

אם ברחת מהמדינה כי קשה לך, תגיד. אל תמרח ואל תבלבל את המח עם אידאולוגיה בגרוש. ואל תבאיש את ריחנו שם.

תומאס נוימן 17 ביולי 2014

נכון, הרבה דברים מכוססים על הנחות בלתי מכוססות. ויש הרבה תסכול בטקסט. אבל באופן עקרוני, מהותי, הוא צודק. ולכן קשה לכל המגיבים כאן לאכול את זה. ולא פלא שהם לא ממש מתמודדים עם העיקר. זה בעיקר מניפסט נגד הדת, לאו דווקא נגד היהדות, אבל מטבע הדברים, הואיל והכותב הוא יהודי, ההתמקדות היא ביהדות. אם ניקח את זה לרמה הבסיסית ביותר, היהדות האורתודוכסית מבוססת על תורת הגזע, כאשר הגזע הנבחר (לאו דווקא העליון) הוא הגזע יהודי. קיימת חשיבות לדם יהודי, לזרע ליהודי וכד'. היהודי האורתודוכסי, אם הוא באמת שומר מצוות וחי על-פי התושב"ע ומאמין בזה, הוא גזען לכל דבר ועניין. הוא אולי לא תמיד מודע לכך, כי הוא לא מרגיש שהוא גזען, אבל אם איננו מתכחש לאורתודוכסיה, בהנחה שהוא למד ומכיר את הכתבים – הוא גזען. היהדות איננה דוגלת בעקרון השוויון, ההיפך הוא הנכון. יש בני אדם. ויש יהודים. אני לא אומר שזה דבר רע דווקא. יש דברים גרועים יותר מלהיות גזען (אפשר להיות גזען ויחד עם זאת אדם טוב, לא כל גזען הוא היטלר), אבל הבעיה היא העדר ההכרה בכך, וגרוע יותר – ההסתרה.

איציק 17 ביולי 2014

זה לא מדוייק. זה לא מה שנכתב ועוד בלשון המעטה. זה נכתב מתוך שינאה נגד הדת (ובמידה רבה היהודית), ולדתיים באשר הם דתיים, ללא הבדל בין גווני הדת. כמו כן יש שינאה לאנשי הימין אשר הם טיפשים מיסודם.
הוא מדבר על יהדות כדת כובשת (מיסיונרית) שמי שלא רוצה להיות יהודי הרי הוא בן מוות. זה נובע ישירות מתוך ההשוואה שאיסלם ולנצרות.
הוא מדבר על יהדות כמשהו שהוא הניגוד לקידמה, אז עד כמה שאני יודע, לכול משך ההיסטוריה היהודים היו הוגי דעות, רופאים ונימצאים בקידמה. הסטגנציה של חלקים מהיהדות החלה במיוחד ב-100-150 שנים אחרונות וגם היא לא בכול הפלגים. היהדות היתה תורת חיים ולא סטגנציה, אלימות והתקרנפות. לטעון שזה רק בגלל שהינו מיעות לא מחזיקה מים, כיוון שתמיד היה חלק מתקרנף, והוא קיים גם היום.
הוא מבלבל בין חוסר דת לחוסר אמונה, אך בשל אמונתו מוכן "להשמיד" את החושב אחרת ממנו, ובעצם בעצמו מתנהג כמו אלו שהוא יוצא נגדם. לכן הפוסט שלו רדוד ומשולל יסוד עטוף במעטפת של השכלה ומוסר עודף מדומה. בדיוק כמו כל הדתות, רק שהם עשו זאת בשם האלוהים והוא עושה זאת בשם האנטי-אלוהים. מה ההבדל הגדול?

אביאל 18 ביולי 2014

תומאס נוימן – כל מיתולוגיה עממית, כל דת וכל סיפור היסטורי (כידוע ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים) מעלה לרמה מסוימת, מהללת ובעיקר מבדלת עמים או קבוצות שונות. אין שום הבדל ביהדות, הרי כל אדם שהתעמק מעט בתלמוד, גמרא וכו׳ יודע שעם הבחירה מביא איתו יותר חובות מאשר זכויות, המושג בכלל הוא סמנטי, מכאן לקרוא לזה גזענות זו הגזמה פרועה ובו תראה למה.

בוא נלך כמעט 2500 שנים לאחור, הופיע קובץ חוקים (וזה לא באמת משנה אם זה הגיע מאלוהים או סתם מאנשים חכמים) – בתקופה ועידן שעבדות לדוגמא היא דבר טבעי כמו עגבנייה בסופר של רמי לוי בימנו, פתאום מגיעים חוקים מהפכניים שדורשים שאותו עבד שלך יצא לחופשי לאחר תקופה מסוימת, שאותו עבד שלך ינוח ביום המנוחה (מהפכה נוספת בפני עצמה) ובחגים שלך, עכשיו האם דת או עם גזען, מתנשא ושאר הביטויים של שדמי ומעט שלך מסתדרים איכשהו עם הסיפור הזה ? אני פשוט מניח שלא, תורה או דת שמטיפה לגזענות ועליונות חשוכה לא נותנת זכויות לאנשים שלא ידעו עד אז מה הם זכויות בכלל, אתה בכלל מבין כמה זה מהפכני ? זה רק מוכיח שהעניין הוא הפוך, העם הנבחר יהיה אור לגויים, לא בזה שהוא יתנשא, ישלוט, ימציא תורות גזע וכו׳ אלא יגרום לו להשתפר ולשאוף אל האושר המיטבי.

ניב 18 ביולי 2014

אביאל היסטוריה נכתבת על ידי ההיסטוריונים ואם להיות ציניים אז בתקופתנו במידה רבה היא נכתבת על ידי סופרים… (המתקראים גם פוסט מודרניים).
אגב באותה תקופה פחות או יותר של עזרא ונחמיה הופיעה שמיטת חובות ואיסור על משכון הגוף גם בהלס (מה שאנחנו קוראים יוון), לצורך העניין זה לא ייחודי לעם הנבחר. אלא אם העם הנבחר שיחק בכלל במונדיאל האחרון ועף מול "החוף העשיר"..
אנחנו לא אור לגויים, סתם אסופת אנשים עם זהות קולקטיבית מדומיינת…

אור גולן 18 ביולי 2014

זה מה שכתוב בערך בוויקיפדיה על העבדות ביוון העתיקה:
היפוקרטס טען בסוף המאה החמישית לפנה"ס כי האקלים של אנטוליה שהוא אקלים נוח יותר מביא לכך שאנשי אנטוליה כנועים יותר, בעוד שהאקלים היווני הקשה יותר יוצר אנשים חופשיים. אריסטו בספרו "פוליטיקה" מרחיב רעיון זה של "עבדות טבעית" ומציין כי יש אנשים שהם מטבעם אדונים ויש אנשים שהם מטבעם עבדים. אפלטון עצמו, שנמכר לעבדות ושוחרר על ידי חבריו, מתנגד נחרצות לעבדות. הסופיסטים טענו כי כל בני האדם, בין יוונים ובין ברברים הם אותו הגזע, ולכן יש עבדים שיש להם נפש של אדם חופשי ולהפך.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94#.D7.94.D7.A9.D7.A7.D7.A4.D7.95.D7.AA_.D7.A2.D7.9C_.D7.94.D7.A2.D7.91.D7.93.D7.95.D7.AA_.D7.91.D7.AA.D7.A7.D7.95.D7.A4.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.AA.D7.99.D7.A7.D7.94

העבדות ביהדות לא טובה בהרבה, אבל אני רק אתן את הציטוט הבא מספר שמות המתייחס לעבד כנעני:
"וְכִי-יַכֶּה אִישׁ אֶת-עֵין עַבְדּוֹ, אוֹ-אֶת-עֵין אֲמָתוֹ–וְשִׁחֲתָהּ: לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ, תַּחַת עֵינוֹ. וְאִם-שֵׁן עַבְדּוֹ אוֹ-שֵׁן אֲמָתוֹ, יַפִּיל–לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ, תַּחַת שִׁנּוֹ" כלומר – אין ליהודי זכות מלאה על העבד שלו ויש רמה מסויימת של מוסר בהתייחסות אליו. עבור עבד עברי כמובן שיש התייחסות הרבה יותר טובה מאשר כלפי העבד הכנעני. העבד הכנעני גם הופך להיות יהודי שלם בעת שחרורו, ואם הוא לא רוצה להיותת חלק מהיהדות חובה להחזיר אותו לגוי שממנו הוא נקנה תוך שנה. יש כיבוד לרצונות העבד!

יותם 18 ביולי 2014

שימו לב שאותו קובץ חוקים שאתם מתפארים בו מלפני 2500 שנה (כן, אז הוא היה כנראה מתקדם ונאור) כולל גם כמה חוקים פחות נעימים (מחלל שבת דינו מיתה, אישה שנאנסה ניתן לקנותה מאביה). ברצינות, הדוגמא החוזרת הזו של אנחנו שיחררנו עבדים ראשונים לא רלבנטית לימינו אנו. כבר הרבה מאוד זמן שהיא לא רלבנטית.

אביאל 18 ביולי 2014

יותם – הגעת לנקודה שבדיוק רציתי להראות, אי אפשר לשפוט את העבר בכלים ועיניים מודרניות, זה א׳ ב׳ של כל מי שלקח אי פעם קורס בהיסטוריה או בסוציולוגיה, גם הקיצוניים שבמומחים אם תבוא אליהם בטענה שמגיב או כותב טען בדה באזר, בקשר לכך שהיהודים הם הראשונים שעשו רצח עם מתועד בהיסטוריה, זה היה הנוהג אז בזמן מלחמות ולכן אסור לחלוטין לשפוט את העבר בעיניים מודרניות.

אבל בכל זאת ואתה גם מודה בכך, לפני 2500 אכן התרחשה מהפכה, היהודים זכאים ובצדק לקרדיט על כך. כמובן שהיום, בטח מאז הקמת ישראל, הפכנו לעם מן המניין ובהחלט אין לנו שום זכויות יתר, אבל מכאן ועד להכפיש את הדת היהודית כמו ששדמי עשה המרחק גדול מדי.

יותם 19 ביולי 2014

יפה, אי אפשר לשפוט את העבר בעיניים מודרניות. אם אני אסובב טיפה את הטיעון שלך אומר שצריכה להיות התקדמות, שינוי או התפתחות מהעבר להווה, בראי התקופה שבה אנחנו נמצאים. לא בדיוק תכונה חזקב ביהדות לא? הדוגמא היחידה שעןלה לי לראש שפחות התקדמה מהדת היהודית היא פיפא ;) (או הכדורגל של מוריניו).

אביאל 18 ביולי 2014

ניב – ההיסטוריה אכן נכתבת ע״י ההיסטורניום אבל של הצד המנצח, כנראה לאחר משבר של כמה אלפי שנים הם הפכו היום לפוסט מודרניים :)

בקשר למציאות מדוימנת, נראה שאתה אכן תלמיד טוב מאוד של הפוסט מודרניים, רק שאף פעם לא הבנתי עניין אחד אצלהם, מה בדיוק התכלית שלהם ? תמיד לספר את הסיפור והנרטיב מזווית אחרת ? תמיד להציג את הצד הציני של בני האדם ? כסף הוא המציאות המדויימנת הגדולה ביותר שקיימת בעולמנו, אבל על אף העניין הפעוט הזה גם הפוסט מודרניים ביותר מעניקים לו חיים וכאן מתגלה הסתירה הגדולה שלהם.

ניב 18 ביולי 2014

אני רחוק מאוד מלהיות פוסט מודרניסט, המניעים שלהם סתומים בעיניי..
הצורך בלהבין שבסופו של דבר כל קהילה בסדר גודל של עם היא מדומיינת היא רק למען שלא יכנסו למוחם של בריות אלו או אחרות רעיונות של עם נבחר, גרמניה מעל לכל וכדומה.
אנחנו עם ככל העמים, ככאלה אנחנו צריכים להגן על עצמנו אבל לרגע לא לשכוח שלא מגיע לנו אינטרנטית משהו שלמישהו אחר לא מגיע ולהפך.

ניב 18 ביולי 2014

כתבתי אינהרנטית זה השתנה לאינטרנטית… ההשלמה האוטומטית הזאת היא צרה צרורה

מוטי 17 ביולי 2014

בוא נגיד שיש לך השקפת עולם ברורה ואנסת את המציאות שתתאים לך.
די הפסדקתי אחרי הפסקה השניה, איבדתי אותך ברגע שכללת את כל החילונים בצד הטוב ואת כל הדתיים בצד הרע (ואני חילוני גמור), את תל אביב כמקום הכי שפוי באיזור (רק על זה יש כאלה שהיו מציעים לך בחיבה ללכת להסתכלות) ועוד ועוד ועוד.
בקצרה אני חושב שהאיבה שקיימת כלפי תל אביב אצל חלקים באוכלוסיה, נעוצה בתחושת החשיבות העצמית, ההתנשאות על פני כל האחרים הניבטים מעצם הכתיבה שלך ופחות מהיבטי דת גזע ולאום. אגב… קיימת שמועה שבתל אביב מתגוררים לא מעט דתיים ואפילו ימניים.
לדעתי הצנועה (וזו רק דעתי – לא יותר ולא פחות, לא האמת הצרופה ולא עובדה קוסמית), שושרי הסכסוך נעוצים גיאוגרפית בלבד. מרגע שהעולם הערבי אחז בארץ ישראל – לדעתו שטח זה הוא שלו. הוא מסוגל לקבל זרים בכמות מסוימת ותחת חסותו. הוא אינו מסוגל לקבל נוכחות וריבונות הנתפסת אצלו כמערבית, על רקע ההקבלה ההיסטורית למסעות הצלב והתוצאות הקשות שהם הביאו למוסלמים. זהו לדעתי מקור העוינות הכללית של העולם הערבי כלפי המערב באשר הוא – אירופי או אמריקאי.

שי אבן-צור 17 ביולי 2014

זה סכסוך שמורכב מכל האלמנטים ההרסניים:
– פוסט טראומה ופחדים קמאיים
– חוסר אמון
– אגו
– אטימות
– כוחנות
– פנאטיות
זה מאפיין אותנו ואותם…

אלעד (אחר אחר) 18 ביולי 2014

יש מספיק דוגמאות שסותרות כל נקודה ונקודה שהעלית.
להגיד שתל אביב מסמלת את כל מה ששפוי פה… אפשר היה לכתוב פוסט שלם על כמה הקביעה הזו רחוקה מהאמת. ולמה מותר לי לקבוע את זה? מאותה הסיבה שלך מותר לקבוע את ההפך.
ויש כמה ביטויים שאתה משתמש בהם שמעידים על שנאה עיוורת או בורות. "קפיטליזם חזירי". מה זה? באיזה שלב הקפיטליזם הפסיק להיות טוב וחזה את גבול החזירות? מה לגבי סוציאליזם חזירי? בו אנשים לא עובדים מתוך בחירה ומקבלים תקציב חודשי מכספי המיסים שאנחנו משלמים, זה בסדר? עדיף?
מושג נוסף, "הוכחה אקסיומטית". במתמטיקה אקסיומות הן הנחות יסוד, ובאופן לא מפורש (implicit), ההנחות האלו מתחילות כל הוכחה. בעזרת אילו אקסיומות הפריך המדע את הדת? (את הדת?!?!?! אתה רציני? הוכיחו מדעית שזו טעות להתפלל 5 פעמים ביום? להניח תפילין? לבקש מחילה מהכומר?)
הוכחות במתמטיקה הן הוכחות מוחלטות, כי כל אחת מהן בנויה על אקסיומה שמגדירה את המציאות. מתמטיקה לא קשורה לעולם בכלל. לעומת זאת, פיזיקה… המדענים מתחום הפיזיקה מנחשים מודל שאמור לתאר את המציאות. זה עובד עד שמוצאים מודל טוב יותר, ולא חסרות דוגמאות. אחת מהן היא מודל האתר (שמצאתי בוויקיפדיה). אני לא רואה איך זה "מוכיח אקסיומטית" שהדת טועה.
מעכשיו כל נושא חדש יתחיל במילה "לגבי".
לגבי "היהדות הייתה סובלנית כל עוד הייתה במיעוט. היא לא העזה אז להרים את הראש. אבל ברגע שניתנה האפשרות – והיא ניתנה מרגע הכפפתה של ישראל לדת – זקרה את ראשה כיתר הדתות"… מתי בדיוק זה התחיל? כשרק הגענו לכאן? כשהיהודים (מילת גנאי) התגוררו בירושלים וחברון מימי בית שני? בימי העלייה הרוסית? אתה מתעקש על דעתך שאין עם יהודי, ומנסה בכוח להכפיף את המציאות לתפיסה שלך.
לגבי "ומאחר שהיא מבדילה בין בני-אדם ללא הצדקה ממשית" – אמור נא, מה אתה עושה בדה באזר? אתר בלוגים (בעיקר) על ספורט? אתה אוהד קבוצה מסוימת? אני בטוח שבכל קהל בארץ קיים לפחות אוהד אחד, חילוני, שמאלני שיאחל למותך או למותי. הנה הבדלה ללא הצדקה.
לגבי "משכיח את העובדה שהיא מחנכת את בניה ובנותיה על עליונות מוסרית תלושה", יש לי רק מילה אחת להוסיף. ואתה?
לגבי "רובו עמד נגד המחאה החברתית"… לידיעתך, מחאת הקוטג' התחילה ביוזמה של… (אתה יושב?) (כוס מים?) דתי.
לגבי "אנחנו יודעים הכול, מה מולידה שנאה ומה מוליד ימין, מה מולידה סובלנות ומה מוליד שמאל". מה מולידה סובלנות ומה מולידים מאו וסטאלין (ואם לוקחים את החילוניות – היטלר).
לגבי "אבל הם ניתנים לגישור שיידרשו לו אולי שנים, אבל אין סיבה שלא יתממש – שהמציאות איננה חייבת להיות כה קוטבית". אם להסיק משהו מהיחס שלך כלפי אנשים ששונים ממך, כאלו שבוחרים להאמין במשהו שאתה שולל, אני לא נותן לזה כל כך סיכוי. כמו שאמר איזה דוס טיפש ופרימיטיבי – קשוט עצמך תחילה.
לגבי "אין ימין בישראל ללא תוקף דתי-תנ"כי" – אחד המשפטים היותר מצחיקים. בין העולם מברית המועצות נמנים גם לא יהודים וגם ציבור חילוני גדול מאוד (עץ בחג המולד? זה חג בינלאומי). יחד עם זאת, חלקם הגדול מצביע ימין. הכיצד?

אם היית מחליש את להבות השנאה שלך, היית יכול להבין שהדת נתונה לפרשנותם של אנשים. הרמב"ם (הנה קישור http://www.shoresh.org.il/spages/articles/article1499.htm ) לא היה טיפש. אמא תרזה לא הייתה מכשפה רעה. ישראל אומן לא אידיוט. ש"י עגנון, הדלאי לאמה… טוב, אני טוחן מים.

תפסיק לשנוא.

(אחרי שסיימתי לכתוב ראיתי שאיציק ניסח את מה שאני חושב בצורה הרבה יותר טובה. אז איציק, +1)

יואב 18 ביולי 2014

אתייחס רק למה שבאמת מעניין אותי-מכבי.
הניכוס של המועדון האדיר והלא פוליטי הזה לאג׳נדה פוליטית(כלשהיא)-הוא חטא גדול/שקר/וחוסר הבנה בסיסי של המהות הזאת שנקראת מכבי.

אהד 18 ביולי 2014

אתה צודק בזה שהסכסוך הוא דתי.
ובדרכך הגסה הצגת את הצד האפל של הדת בצורה פחות או יותר נכונה. רק חבל שאתה לא מצליח לראות את הצד החיובי שבה.

S&M 19 ביולי 2014

מה הצד החיובי בדת?!

אהד 19 ביולי 2014

רציתי לכתוב תגובה צינית, אבל בדיוק נתקלתי במחקר הזה.
R. Bibby The Bibby Report: Social Trends Canadian Style (Toronto, 1995) quoted and 13
referred to by: J. Von Heyking “The Harmonization of Heaven and Earth? Religion,
Politics, and Law in Canada” 33 U.B.C.L. Rev. (2000) 663, 669-670

קריאה מועילה

S&M 20 ביולי 2014

אתה לא מסוגל לתגובה צינית. דת לא מאפשרת ציניות.
עד היום הדת מיררה את החיים למיליארדי אנשים.
אני עוד לא מצאתי משהו חיובי בדת, שאינו קיים במוסר המנותק מהדת. אבל אולי אתה יודע משהו שאחרים לא יודעים.

אהד 20 ביולי 2014

קראת את המחקר?

אהד 18 ביולי 2014

אגב, גם אני שונא את ת"א,
אבל באמת שזה רק בגלל החנייה שם.
האם זה אומר שגם אני קיצוני ימני דתי מפגר?

אוריאל 18 ביולי 2014

יש מקום בת"א שנקרא "ראש יהודי"
תוכל למצוא אותו די בקלות.
לעניות דעתי הגעת לקצה והשלב הבא בחייך מתחיל שם.
אין לי מושג בן כמה אתה וזה גם לא משנה כי אין הגבלת גיל.
אם הלכת על זה אשמח להתעדכן במייל שמופיע פה.

גלעד בלום 18 ביולי 2014

שדמי, כרגיל אני אוהב את המאמרים הפוליטיים שלך, אתה סולח לי שאני מדלג על הטורים שלך על הצהובים..:)

לגבי נושא המאמר שלך- אני מסכים בגדול עם רוב הדברים שכתבת, אם כי אני מבין את חלק מהתגובות של ״הנעלבים״ פה.

חלק ממה שאתה כותב פה התחלתי להבין בגיל צעיר כשהסתובבתי בעולם. כילד הבנתי שכל הקטע הזה של ״עם נבחר״ זה חרטא אחת גדולה (מצטער אם העלבתי פה אנשים מאמינים , זו לא הכוונה), ואני מאמין שאם יותר אנשים היו מסתובבים ברחבי הגלובוס ופוגשים אנשים מתרבויות ודתות שונות אז גם הם היו מבינים את האחר קצת יותר טוב.

בגיל צעיר הבנתי שעל פי שיטת האלימינציה כל שלושת הדתות הן מניפולציה של השלטונות/כנסייה/ רבנות (אופיום להמונים), הרי אם כל אחת מהדתות טוענת שהיא ״הכי שווה״ אז בהכרח כל השלוש מוליכות שולל, כי האלוהים הוא אותו אלוהים וכולנו בני דודים ולכן כל אחת בעינייי מנכסת לעצמה איזה סוג של עליונות או אמת מסוימת (למרות שהן מבוססות על אותו עקרון של אל אחד). ברור לי שגם התורה, הקוראן והברית החדשה נכתבו על ידי בני אדם ואנחנו כבר יודעים מה הטבע של בני האדם (אג׳נדה וכוח, שיכתוב ההסטוריה למטרות שימור אתוס)

אני לא רוצה להיכנס כאן לוויכוח הפוליטי העכשווי שקיים בארץ, אני כבר לא גר בישראל 14 שנים, אבל יש שני דברים עיקריים שגורמים לי לשמוח שהילד שלי לא גדל בישראל ושדמי הזכיר אותם.

1)הפרדת הדת מהמדינה. נדמה לי שחוץ מאיראן אנחנו מהיחידים על כדור הארץ שעוד לא עשינו את זה. כל עוד זה לא קורה בצורה ברורה אז אין לי שום סימפטיה לאנשים דתיים( ושוב מצטער על ההכללה, הרווחתם את ביושר עם 63 שנים של ביזוי של מה שאמור להיות ״דת״) שכופים את דרך חייהם על מירב האוכלוסיה. זה שלרוב החילוניים ״לא נעים״ לזעזע את הסטטוס קוו המבחיל של בן גוריון בגלל רגשות אשמה מההורים ״המסורתיים״ שלהם זו בעיה קשה בעיניי.

אני אבהיר את זה בצורה ברורה-לא צריך להיות הבדל בין אזרח ישראלי שהוא יהודי לכזה שהוא בן דת אחרת. זה שבן אדם שירת בצבא לא מקנה לו זכויות יתר. כל עוד הכלל הזה לא מתקיים (והוא לא מתקיים ומיום הקמת המדינה לא התקיים) אנחנו לא מדינה לגיטימית, נקודה (ואין שום טיעון שישכנע אותי אחרת).

2) ״הבעיה הדמוגרפית״- אני לא יודע איך יכול להיות מצב שבו יישוב אחד (יהודי) הוא בעל זכות הצבעה, ויישוב שיושב סמוך אליו (ערבי) אינו בעל זכות הצבעה. זה נראה כאילו אנחנו מחזיקים את החבל בשתי הקצוות, אין לזה ולעולם לא יהיה לזה הצדקה מוסרית, זה זועק לכל עבר.

לא יעזור לנו כמה שהחמאס ״חיות״, ״משתמשים בילדים ובתושבי עזה כבני ערובה״, ש״אין עם מי לדבר״ וכו׳.

למרות ה״ברבריות של האויב״ אנחנו לא יכולים לברוח משתי העובדות הללו:

1) אנחנו שולטים על עם אחר כבר 40 שנה (ולא נותנים להם להצביע, זכות דמוקרטית בסיסית).

2) אין שוויון הזדמנויות לאדם שהוא לא יהודי במדינת ישראל.

אני אישית הייתי מעדיף מדינה ישראלית חילונית מעורבת של ערבים וישראלים שמפרידה בין הדת והמדי
נה, ושמאפשרת לכל אדם להאמין במה שהוא רוצה, זה עדיף בעיני ממשלה שנשלטת בידי לובי דתי שהוא (עדיין!) לשון מאזניים של שיטה פוליטית הזויה.אני לא רואה איך דבר כזה יפגע בדתיים, מה איכפת ליהודי דתי שאני כחילוני לא רוצה להתחתן ברבנות? או לבלות בשישי בערב? או לאכול שרימפס?

עליי כחילוני זה לא ישפיע כל כך אם יהיו בכנסת 40-50 ח׳כים ערבים, (למה לא אם זה החלק שלהם באוכלוסיה?)

אבל אני מיעוט ואם הייתי אומר את מה שאני אומר פה בישראל כנראה שהייתי חוטף מכות (אני כבר מחכה לתגובות נזעמות מאסף דה קופ וכו׳)

איציק 18 ביולי 2014

גלעד, אספר לך משהו. קראתי את התגיבה שלך. עם חלק הסכמתי עם חלק לא. אין בין התגובה שלך לבין הפוסט שום דבר. למה? כח אין בו את הארס והשנאה חסרת הגבולות שי בפוסט. אין את ההתנשאות של אני השמאלן החילוני העלה וכל השאר הם אפסים ולא שווים את האויר שהם נושמים. מרגע שלא כתבת באופן זה אפשר להתחיל לדון כשווים. בגלל זה אין כל קשר בין תגובתך לבין המהות של הפוסט.

אלכס 24 ביולי 2014

אהממ איציק, אין קשר בין התגובה שלו לבין הפוסט למעט המשפט המחליא משהו הבא: "אנחנו לא מדינה לגיטימית, נקודה (ואין שום טיעון שישכנע אותי אחרת)"…ואני כמוך איציק, יהודי ימני חילוני לעילא.

רועי מ 18 ביולי 2014

גלעד יהודה ושומרון אינם חלק מישראל הרשמית.
זהו שטח תחת סכסוך, נא לדייק גם בהגדרות הבין לאומיות אין זה שטח כבוש למעשה. ברגע שאף מדינה ריבונית לא דורשת חסות על השטח ואין כרגע אף מדינה כזאת.

יש לי במשפחה דתיים, הוא אפילו איש עמיד מאוד, אני לא שמעתי ממנו שהוא רוצה לכפות דעתו עלי מעולם.
לא כולם כאלה.
נכון הדתיים הקצינו בשנים האחרנות. ושוב עם הבחירה ולא הנבחר.

אביאל 18 ביולי 2014

גלעד – בנוגע להפרדת הדת מהמדינה, על אף הפרדת הדת מהמדינה ארה״ב שבה אתה מתגורר נחשבת לאחת מהמדינות הדתיות ביותר בכדור הארץ, תקרא את מסעותיי לאמריקה של דה טווקויל, מומלץ מאוד.
זה גם דיי מצחיק שמדברים על הפרדת הדת מהמדינה לעומת ארה״ב, בעוד ששם, במאה ה21 הנושאים הבוערים על סדר היום הם עדיין הפלות ולימוד תורת האבולציה בבתי ספר.

בקשר לשטחים והצבעה, הבעיה היחידה היא אכן ערביי מזרח ירושלים שנחשבים חצי אזרחים, בקשר לערביי יהודה, שומרון ועזה רועי הסביר טוב מאוד את ההבדל. נכון יש חוסר שיווין אמיתי בין ערבים ליהודים בישראל, חלק נובע מסיבות מוסדיות, כמעט כמו בכל מדינה מערבית (האם לשחורים או היספנים יש בארה״ב שיווין הזדמנויות אמיתי ?) וחלק נובע מן הסכסוך – קשה לעשות את ההפרדה ביום יום ושלא להכליל, אלה סיבות סוציולוגית מובנות, אף אחד לא אומר שזה בסדר ולי אישית יש המון ביקורת על העניין (מהסיבה הפשוטה שברגע שלבנאדם יש מה להפסיד הוא מתנהג אחרת לחלוטין), אבל חשוב לזכור שאם תבחן את ערביי ישראל ביחס לאחיהם במזרח התיכון, הם בערך היחידים שחיים בדמוקרטיה עם זכויות על אף שכאמור יש הרבה מה לתקן.

שמע בוא נדבר תכלס, במציאות הנוכחית שלנו, אם 40-50 חברי כנסת עם ערבים, אל תיהיה בטוח שהמדינה שלנו תראה אותו דבר, מה גם שהרעיון שלך על מדינת כל אזרחיה הוא רעיון שמאומץ דווקא ע״י הימין הקיצוני.

הקדוש ברוך who 18 ביולי 2014

אביאל – אר״הב איננה מדינה דתית. היא מדינה עם הרבה מאוד אנשים דתיים, אבל הפרדת הדת מהמדינה היא עקרון חוקתי סופר חשוב. מוסדות דתיים אינם מתוקצבים ע״י המדינה (יש להם הקלות במס כמלכ״רים) הדת מודרת מן המרחב הציבורי, עד כדי כך שאסר להציג תמונות של לידת ישו בחג המולד בשטחים השייכים לרשות.

זה בדיק העניין הדת בארה״ב פורחת בגלל עקרון ההפרדה בין דת ומדינה.

אביאל 18 ביולי 2014

זה בדיוק מה שאמרתי, הראשון שגם עלה על העניין שדווקא ההפרדה יוצרת פריחה בדת היה דה טווקויל.

ובכל זאת, הסוגיות הבוערות ביותר כמעט בסדר היום האמריקאי נשענות על הדת – הזכות להפלה ומוצא האדם, סוגיות פתורות מזמן במדינות בהן הדת לא הופרדה מהמדינה.

ששון 18 ביולי 2014

תיקון קל, אתה לא שולט על שום עם. אני שולט. אתה יורד מסריח שחי בחו"ל ומטיף לי איך להתנהג. אין לך שום זכות להגיד לי על מי לשלוט ואיך לשלוט כל עוד אתה חי שם. תבוא לפה ותהיה לך זכות. תודה רבה, תעשו חיים אתה והבן שלך ואל תפרחעו לי לשחוט או סתם לאכול אבטיח מול שמי עזה האדומים.

אסף THE KOP 18 ביולי 2014

תמשיך לחכות.

שור מועד 19 ביולי 2014

אתה גלעד בלום המקורי ?

נתן 18 ביולי 2014

למרות היותי חילוני אשכנזי ומבוסס כלכלית ,הביאו לי תיאוקרטיה מזרחית שתנשל אותי מנכסיי,רק לא לקרוא שוב את המאמר המייבש הזה

רועי מ 18 ביולי 2014

בקשר לעם המובחר.
טעות לדעתי זה עם הבחירה העם שבחר בתורת ישראל.
הרי כתוב איפשהו שאלוהים הציג את התוה לעמים אחרים, כולם סרבו לקבלה.
רק היהודים הסכימו לאחר בדיקה כמובן.
זה נלקח מאחד המקורות אני לא דתי ולא בקי בזה.
ראיתי איזו חלק מתוכנית שאיזה רב דיבר על זה.
שאנחנו עם הבחריה בעצם, זאת הכוונה העם שבחר בתורת ישראל.

איציק 18 ביולי 2014

כן, יש את הסיפור הידוע על לוחות הברית.
הציע לצרפתים. שאלו את אלוהים, מה יש בלוחות? לא תנאף. לא מתאים אמרו הצרפתים.
הציע לרומנים. שאלו את אלוהים, מה יש בלוחות? לא תגנוב. לא צריך אמרו הרומנים.
וכך עבר אלוהים עם עם ואף אחד לא רצה את הלוחות. לבסוף הגיע ליהודים. כמה עולה שאלו. זה בחינם ענה האלוהים. תביא שתים.
כך היהודים בחרו… ;)

אורן 18 ביולי 2014

+1

MOBY 18 ביולי 2014

תל-אביב מסמלת את כל מה ששפוי באזור הזה….
באמת?
תל אביב בשבילי מסמלת את הרדוד והלא חשוב. את המסומם האנוכי החושב רק על עצמו. את תרבות האח הגדול. מזמן תל אביב עזבה את כסית ואת הגימנסיה. הפכה להיות תרבות ביבים שעל דגלה שמה את הוזלת הדירות ברוטשילד ואת הקוטג' בשבת. (באמת כלכך קשה לגור בשוהם או לקנות ביפו? ואם אתה לא רוצה תשלם!!!)
תל אביב מתהדרת בלבוש לא לה. עיר ללא הפסקה? כל מי שגר 6 חודשים בניו יורקלונדוןברצלונה או הונג קונג, ובתל אביב מבין שההבדלים הם בסקאלות לוגריתמיות. עיר של סובלנות? פתיחות? מעניין שבה ולא באיזה מקום חרד וחשוך (ירושלים/השטחים…..) מתרחש הרצח בבר-נוער. חדשנות? פעם יום המנוחה היה הדבר הכי חדשני וסוציאלי, במקום זה התל אביבים יוצאים "להילחם על הצביון" למען המרכולים הגדולים ולא בעד האיש הפשוט. בחיית דינאק תקנה קוטג ביום חמישי או שישי תסע ליפו (אמרתי את זה) תרחיק עד לתחנת הדלק בגלילות. תמיד יש אלטרנטיבות.
יחסי ערבי יהודי? האם יש יותר קיטוב מהשם תל אביב- יפו? אנחנו פה והם שם? על מה אתה מדבר לעזאזל? בוא לחיפה שם תמצא חרדים (ויזניץ/גאולה) ליד אוכלי חזיר נורדאווהסביבה, בשכנות למוסלמים בואכה הואדי. אבל הנראות והקשקוש התל אביבי חשוב יותר מהמעשה.
תחבורה ציבורית מעניין שבחיפה היא קיימת כבר מעל ל60 שנה. איטגרציה דרוזי מוסלמי נוטצרי ויהודי לומדים ביחד בבתי הספר הטובים במדינה (ריאלי על הפנימייה הצבאית!! שבו) אליאנס "כל ישראל חברים…." או עירוני ה' בוסמת או כל תיכון אחר.
תל אביב= רדוד נוצץ ונפוח. נכון שזה כיום מסמל גם את המאה ה-21 על תרבות הסלב ותרבות הטוויטר.

MOBY 18 ביולי 2014

ולהבהרה – אין בי קמצוץ שנאה לתל אביב גרתי בא למעלה מ5 שנים. זה לא מקום לגדל בו את הילדים שלי. אין בו סובלנות, פתיחות וקבלת האחר. יש בו הרבה נפיחות וחוסר אפשרות להקשבה לאחר. יש בו כמנהג היהודים הרבה מאוד גטאות.

the bird 18 ביולי 2014

+1000000 מובי סחתיין !

יותם 18 ביולי 2014

יאיי, עוד הכללות.

קשקשן בקומקום 18 ביולי 2014

הרצח בבר נוער היה בתל אביב אז היא לא סובלנית.
גם רצח רבין היה בתל אביב. בוא נגיד שתל אביב ימנית קיצונית, דתית.
talking על רדוד

MOBY 18 ביולי 2014

נכון תל אביב לא סבלנית, ארלוזרוב אלטלנה רבין או הבר נוער לא מתרחשים בחיפה, ירושלים או אילת. חוסר הקשב בין אוכלוסיית תל אביב – יפו הוא בדיוק כמו בכל הארץ..
אז מספיק לדבר על פתיחות וסובלנות או איזושהי הרגשה קוסמופוליטית אחרת. קשקוש.

יותם 19 ביולי 2014

בוא ננסה זווית אחרת. הבר נוער לא יכל לקרות במקומות אחרים בארץ כי, אמ, אין שם ברי נוער? או אולי כי מקומות אחרים לא מסמלים את הסובלנות ללהט"בים כמו תל אביב?
רבין נרצח בתל אביב כי אולי, רק אולי, זה היה המקום הכי הגיוני לעשות בו את אותה הפגנה למען השלום, ושם היה לו בסיס תומכים גדול?
ארלוזרוב נרצח בתל אביב כי… הוא גר פה?
לא, אתה צודק, דברים רעים שקורים בתל אביב מצביעים על תושביה. כשאוטובוסים התפוצצו שם זה היה כי הם איסלאמיסטים פונדמנטליסטים.

Matipool 19 ביולי 2014

מובי – איבדתי אותך לגמרי בהקשרים לבר נוער , רצח רבין וכו׳ . לא לעניין בכלל .
אם כבר – הפוך בדיוק .

MOBY 19 ביולי 2014

אפשר לשחק את המשחק עד מתי שתרצו יינ וייאן.
כל מה שאני אומר שבתל אביב כמקום שזורחת בו השמש בתחת על פי הכותב פשוט לא קיימת.
אתם מתעקשים לראות צד אחד של המשוואה. הרוצח הוא ההר לייני (מובלעת תל אביבית) כנראה שגם הרוצח של הבר נוער (אחרת איך הוא מכיר את הכתובת) גם הרוצחים של ארלוזרוב כנראה יסודם בתל אביב. תל אביב פשוט מנופחת מחשיבות עצמית ללא כל הצדקה.
ויש ברי נוער אחרים גם בחיפה וירושלים לידע כללי.
לי נשמע הגיוני שמקום כל כך פלורליסטי פתוח חדשני מערבי וכלכך שנות מאה ה21 לא יכול להכיל את התחנה המרכזית הישנה. את הדמוגרפיה של שנות ה-60 את השם תל אביב יפו את הגטאות השכונתיות.
אחד ההבדלים הטנים בין ניו יורק לתל אביב זה שהשכונות הן נקודות קליטה ומעבר לסינים/איטלקים/רוסים/אמנים וכד׳ בתל אביב הן שכונות לתמיד. יד אליהו או פלורנטין כבר מזמן לא ״תחנות מעבר״
מי שמתעקש לא להבין זה בסדר.

הונג קונגי 19 ביולי 2014

התגובה המדויקת ביותר עד כה.

אלעד (אחר אחר) 18 ביולי 2014

כמה מתאים שזה היום
http://www.google.com/doodles/nelson-mandelas-96th-birthday

גלעד בלום 18 ביולי 2014

אביאל, אני חי בארה׳ב 14 שנה ויש הבדל עצום בין ישראל וארה׳ב , ההפרדה בין דת ומדינה היא טוטאלית, כמו כן יש חופש דתי לכל אחד לעסוק ״בתורתו״ כשכל דת מקבלת את הכבוד הראוי לה.

לדוגמא בימי חג יהודי (יש בניו יורק מיליון יהודים) מקומות החנייה מוקפאים בכל העיר ואוספי הזבל ברחוב לא עובדים בשכונות היהודיות כאילו שמדובר בחג נוצרי, אבל מצד שני לכל אלו שלא יהודים יש יום עבודה רגיל, והחנויות שלהם פתוחות, אני לא רואה שהיהודים נעלבים שהגויים עובדים ביום כיפור(ויהודים הם מעין רוב בניו יורק). מצד שני בימי חג נוצרים היהודים עובדים כרגיל (אם הם רוצים). אחרי 14 שנים בניו יורק זה בלתי נתפס בעיני שמדינה מסוגלת להגיד לחנות מתי לפתוח ומתי לסגור.

לגבי הפלות-נכון שיש דיון ציבורי לגבי הנושא ושישי באמריקה המון אנשים שמרנים וקתולים שתומכים ב״חיים״ אבל אין שום בעיה לאישה לעבור הפלה, זה קורה על בסיס יומי ובאופן רשמי וחוקי ואני אומר לכם את זה מנסיון אישי (לצערי).

באופן כללי זה נכון שחלקים נרחבים בצפון אמריקה (מה שנקרא הבייבל בלט) מלאים ב״רד-נקים״ אמריקאיים די נבערים וחסרי השכלה מעבר לתיכון שלא יודעים למקם את אירופה על המפה. מהסיבה הזאת עברתי לגור בניו יורק. אבל יש גם לא מעט כוחות אור וערים נאורות ומתקדמות שהולכות לפני המחנה כמו סיאטל, סן פרנסיסקו וכן, ניו יורק.

יש לי לא מעט בקורת על אמריקה, על הצביעות, הפוריטניות של חלק לא קטן מהאנשים, תרבות הרייטינג, הקפיטליזם הציני וכו׳. אבל בשורה התחתונה השיטה היא שוויונית במידה רבה ובעיקר מתקיים פה דבר שהוא הבסיס של כל חברה- אדם הגון שעובד קשה ולא מסתבך עם החוק יכול להגיע לחיים מצויינים, לגדל משפחה ולהגשים את החלומות שלו והכי חשוב יניחו לו לנפשו, כלומר יש פה תקווה.

רועי- אני מבין את ההבדל, סלח לי אבל אתה מיתמם, היישובים היהודים שביהודה ושומרון הנמצאים ב״שטח תחת סכסוך״ הם כן תחת ריבונות ישראל ויש להם זכות הצבעה, לא מבין למה הם כן והכפר הסמוך לא (בעצם אני כן מבין, הם ערבים). על פי כל אמת מידה מוסרית צריך לקרות אחד משני דברים-או שנספח את השטח או שנעוף משם, הרי זו הליבה של הסכסוך.

אביאל- לגבי הפיסקה שלך

״שמע בוא נדבר תכלס, במציאות הנוכחית שלנו, אם 40-50 חברי כנסת עם ערבים, אל תיהיה בטוח שהמדינה שלנו תראה אותו דבר, מה גם שהרעיון שלך על מדינת כל אזרחיה הוא רעיון שמאומץ דווקא ע״י הימין הקיצוני״.

אז זהו שאני רוצה שהמדינה שלנו לא תיראה אותו דבר….ואגב הרעיון של מדינת כל אזרחיה הוא הרעיון היחידי שמתקבל על הדעת והכנענים העלו אותו כבר בשנות החמישים אם אני לא טועה (והם לא היו ימנים קיצונים).

מבחינתי עדיף בכנסת ערבים נאורים חילוניים שרואים מונדיאל מאשר יהודים דתיים שרואים בי כופר כי אני אוהב קאלאמארי או רואה פורנו באינטרנט, עד כדי כך הצליחו הדתיים האורתודוקסים בישראל להשניא עליי את הדת וכל מה שנודף ממנו ריח של דת. אגב בניו יורק אני מרגיש הרבה יותר נוח להיות יהודי מאשר בישראל.

גיל 18 ביולי 2014

גלעד, מסכים עם רוב הדברים שכתבת אבל רק לגבי הפלות, זה מאוד תלוי במדינה שאתה חי. בניו יורק אין בעייה לעשות הפלות אבל אם תהיה בטקסס או אלאבמה או צפון דקוטה יכול להיות שלא תהיה לך מרפאה בטווח של 200 מייל מהבית שלך ויבקשו ממך גם לעבור הדרכות וכל מיני דברים אחרים לפני שיתנו להפיל.

איציק 18 ביולי 2014

גלעד,
אתה רואה צד אחד של המטבע של הפרדת הדת מהמדינה (דרך אגב, גם אני בעד ההפרדה, אק רוצה להראות גם את הבעיות). גם צרפת מוגדרת כרפובליקה, ומוגדרת במפורש שהיא חסרת דת. כלומר, כל אזרח יכול להחזיק בכל דת שהיא אך אין שום סממן דתי במוסדות. אני מניח שזה כמו בארה"ב. עכשיו יש בצרפת בעייה חמורה של מהגרים מצפון אפריקה שהם מוסלמים ורבים מהם קיצונים, אשר דורשים הקמת מסגדים על כל צעד ושאל. כאשר הצרפתים ניסו חוקתית לעצור את הפלישה המוסלמית כיוון שזה פגע בציביות של המסורת הצרפתית המושטטת על הדת הנוצרית, המוסלמים מיד הפנו אותם לחוקת הרפובליקה, שבה ההגדרה היא לחוסר דת ולכן לא ניתן להגדיר את הציביון בהקשר דתי.
כאשר באוסטרליה ניסו המוסלמים לכפות ציביון מוסלמי, הם קיבלו תשובה שהם יכולים לשמור על ציביונם, רק שיעשו זאת במקום אחר ולא האוסטרליה. זאת כיוון שהנצרות מוגדרת כדת של המדינה. זה לא אומר שאתה לא יכול להיות יהודי או נוצרי, אך זאת כל עוד לא פגעת בציביון הנוצרי.
בישראל אני בעד הפרדת הדת מהמדינה, אך להשאיר את המדינה יהודית ודמוקרטית. יש לא רק דת יהודית כי אם גם אומה יהודית שהדת היא רק חלק קטן מהמהות שלה. אז אני רוצה לשמר את המהות של האומה היהודית, בלי להיות חנוק בדת שלה. כל אחד יוכל לחיות בה, כל עוד ישמור על ציביונה, ללא הקשר דתי מובהק. וכמובן מוסדות דת יוכלו להיות מלק"ר-ים אך לא לקבל כסף מהמדינה, ללא קשר האם זה מוסד יהודי, נוצרי, מוסלמי או בהאי.

אביאל 18 ביולי 2014

גלעד – תאמין לי שלא התכוונתי במהומה לעשות השוואה בין ארה״ב לישראל ולעלות את קרנה של ישראל, הערים הגדולות שציינת בארה״ב הם לרוב האידאל העולמי.

חשוב לי לציין שדווקא אני אישית בעד הפרדה של דת מהמדינה, כי בדיוק מסיבה זו הדת פורחת ומשגשת באופנים החיובים שלה (בדיוק כמו בדוגמאות שהבאת) והמקרה האמריקאי הוא הדוגמה הטובה ביותר.

בקשר לחופש דת, גם בישראל יש חופש דת ופולחן ואם כבר המופלים בו הם היהודים, אתה יודע איזה פרוצדורה זה לעלות להר הבית ? שטח ישראלי ריבוני לפי חוקי המדינה, לקחת סיכון שנוסעים למערת המכפלה או לקבר רחל ולא חסרים מקרים, חוסר הסובלנות לפולחן הדתי הוא מצד המוסלמים במזרח התיכון. הנוצרים בישראל הם הקהילה היחידה שחיה בחופש פולחן מלא באזור.

לעניין הערבים הנאורים בכנסת, בו נגיד שזו אוטופיה, חברי הכנסת הערבים מתעסקים לרוב בסוגיות המדיניות מאשר בדאגה לעניינים הפנימיים של הערבים, מספיק לראות איך ההתפלגות שם גדולה ביחס לגודלם באוכלוסיה.

duncan 18 ביולי 2014

בטקסס אתה לא יכול לקנות אלכוהול בימי ראשון לפני השעה 12:00…למה? המדינה החליטה. כנ"ל סוגרים את הבארים ב2 בלילה. למה? כי המדינה החליטה.
המדינה יכולה להחליט הרבה דברים.
בית הנבחרים מחוקק חוקים שאפשר לשנות שם.
אם היו רוצים בישראל לשנות את זה, זה היה משתנה. לא מעט חילונים אוהבים שהכל סגור בשבת.
אם בנצרות היה אותו איסור, אז גם בניו יורק שלך זה היה כך.

כסיפוביץ 18 ביולי 2014

וזו אחת המדינות המפחידות [אותי] בארה"ב.
חוץ מאוסטין..פנינה

duncan 19 ביולי 2014

טקסס אחת המדינות הטובות לחיות באמריקה. ועובדה שהערים שלהם גדלות בקצב מטורף. יש מלא עבודה. היא זולה ותאמין לי ערים כמו יוסטון ודאלאס וכמובן אוסטין (שבה אני מתגורר) הן לא שמרניות או שיזרקו ביצים על הומואים ברחוב. לך לחור בטקסס עם 5,000 איש וכנראה שזה יהיה מוזר לראות הומו מתסובב או משהו לא שמרני.

כסיפוביץ 19 ביולי 2014

קודם כל כיף לך!
לא היתה עיר שבה נהנתי כמו אוסטין.
גרתי בדאלאס תקופה ארוכה [מסכים לגבי יוקר המחייה]

אבל עדיין השמרנות הקשה פגשה אותי בהמון מקומות כמו גם הבורות הדרומית המפורסמת [שכמובן רוויה בגזענות]..

בכל מקרה לא התכוונתי להעליב חלילה ;-)

כסיפוביץ 19 ביולי 2014

לשם הבהרה [חשוב בימים אלו] דיברתי על דמויות קאלט שאתה פוגש בסאות פארק וסרטים של אדם סנדלר..

גלעד בלום 19 ביולי 2014

Duncan,

לא ידעתי ששתיית אלכוהול היא דת :), בכל העולם צריך רשיון למכור אלכוהול, גם באנגליה יש חוקים נוקשים של שעות בארים, מדובר בלמידה מטעויות העבר, האלכוהול היא בעייה קשה וחוקים כאלו נועדו למנוע שיכרות טוטאלית.

כל אדם מעל גיל 18 יכול ללכת לחנות אלכוהול ולהצטייד, ולשתות בכל שעה שהוא חפץ בה בביתו, , אני בטוח שיש מועדונים עם לאונג׳ שכן מאפשרים שתייה לשוכרה אחרי 2 בבוקר.

אגב, אם המדינה החליטה אז כנראה שקיים צורך לחקיקה הנ׳ל ושגם היה רוב להחלטה, מה לא בסדר פה?

duncan 19 ביולי 2014

הסיבה שמוכרים אלכוהול בימי ראשון רק אחרי 12:00, זה שאנשים לא יגיעו שיכורים לכנסייה. לכן זה רק בימי ראשון.
כלומר, המדינה מתערבת פה במשהו בגלל סיבה דתית.
כמו שאמרתי, אני מאד נהנה מההפרדה בין דת למדינה פה בארה"ב, אבל תהיה בטוח שאם בנצרות היה יום מנוחה, גם בארה"ב היה יום מנוחה סטייל שבת בישראל

גלעד בלום 19 ביולי 2014

אביאל, אני מניח שאם הערבים יאמינו שהמדינה הולכת לכיוון דו לאומי אמיתי ודמוקרטי אז בסופו של דבר הם יתחילו לדאוג לעניינים הפנימיים שלהם וינסו לשפר את איכות החיים של המצביעים שלהם, היו שנים (בעיקר אחרי הסכמי אוסלו) שחשבתי שיש סיכוי אבל לאור המצב הנוכחי אני סתם מברבר פה, איזה מדינה דו לאומית ואיזה נעליים, הכיוון הוא הפוך כרגע, נראה ששום דשא לא יצמח באיזור שלנו בעשרות השנים הקרובות, אבל בעוד 50 שנה כשערביי ישראל יהיו 50 אחוזים מהאוכלוסיה וכשיהיה להם מספיק שכל לקום פעם באבע שנים ולהצביע לכנסת אז אנחנו נהיה מדינה דו לאומית פרופר.

אביאל 19 ביולי 2014

גלעד – אני לא יודע על סמך מה אתה מחליט כאלה דברים, תראה לי מדינה ערבית אחת שהיא דמוקרטיה חיה ותוססת, אני לא מדבר רק על בחירות דמוקרטיות אלא על מרכיבים נוספים כמו הפרדת רשויות, זכויות אדם, זכויות מיעוטים וכו׳, אין כאלה, הסיבות לכך ? רוב החוקרים נוטים להניח כי יש צורך בבסיס תרבותי ובמוסדות היסטוריםמסורתיים שיביאו לידי כך.

דווקא הסכמי אוסלו הלכו לכיוון של הפרדה, שתי מדינות לשני עמים ולא לכיוון הדו לאומי.

בנוגע לגידול האוכלוסין, יש לשים לב לנתונים שפורסמו השנה, קצב הגידול של היהודים בתוך המדינה עבר את קצב הגידול של ערביי ישראל ואפילו את של ערביי יהודה ושומרון – דווקא העניין הזה חיובי מאוד בכל מה שקשור למצב הסוציו-אקונומי של ערביי ישראל ויהודה ושומרון, זה כבר מראה כמו שכתבתי קודם שנוצרה הבנה שהם עלולים להפסיד ובעצם שיש להם מה להפסיד וכך להגיע לפתרונות, זו כלל בסיסי אצל כל בני האדם.

כסיפוביץ 19 ביולי 2014

אביאל
אתה חייב להסביר לי את הפסקה האחרונה שלך בבקשה.

אביאל 19 ביולי 2014

מאיזה בחינה ? ראיתי לא מזמן ביוטיוב סרטון של אשת הסברה ישראלית, היא הציגה נתונים שם מ2013 שבה הראתה ששיעור הגידול של ערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון בירידה, כך נוצר מצב שקצב הריבוי של היהודים כעת גבוה יותר.

עכשיו אם מסתכלים על זה מזויות כלכלית-סוציולוגית, ככל שקצב גידול האוכלוסין קטן הדבר מעיד לרוב על כמה דברים
– שיפור במצב הכלכלי, הבסיס לכך הוא התפיסה הבאה – בקרב אוכלוסיות נכשלות יולדים הרבה ילדים שיוצאים לעבודה בגיל מוקדם מאוד יחסית במטרה לפרנס את הבית וכסוג של כוח עבודה, עניין נוסף הוא ההשקעה בכל ילד – שני הפרמטרים האלה מעידים למעשה על עלייה ברמת החיים למעשה בקרב אותן אוכלוסיות, עכשיו אני לא מכיר נתונים לגבי ערביי ישראל, אבל מבחינה כלכלית ערביי יהודה ושומרון אכן חוו במהלך השנים האחרונות התפתחות כלכלית גבוה יחסית ככה שזה מסתדר עם הנתונים.

– עניין חברתיסוציאלי – כמו שאמרתי קודם, ברגע שרמת החיים עולה מספר הילדים קטן, העניין הוא רמת ההשקעה בילד (חינוך, בריאות, איכות חיים וכו׳) שעולה ומביאה לשינוי בתוך התא המשפחתי.

כל זה מתחבר לתפיסה כללית יותר שטוענת שברגע שתעלה לאדם את איכות החיים הוא ישנה (לרוב, כמובן שיש תמיד יוצאי דופן) את הדרך בה הוא תופס את החיים, הוא יבין בעצם שיש לו מה להפסיד, בעוד שקודם לא היה לו מה להפסיד כי רמת החיים שלו היתה כל כך ירודה.

מקווה שהייתי מובן.

סימנטוב 19 ביולי 2014

מסכים עם לא מעט דברים, דת לא יכולה להיות סובלנית היא מבוססת על הבדלה מקבוצות דת אחרות. אבל הדברים כאן נוטים להרס והאשמה עצמית, אצטט את פרופ' עוז אלמוג שכתב בפייסבוק דברים מעניינים (פוסט ארוך אסתפק בפיסקה הראשונה, ממליץ לקרוא את יתר דבריו וגם את התגובות…):
השמאל הרדיקאלי תופס את האלימות המופנית כלפי ישראל כתולדה של סכסוך בין יהודים לפלסטינים, שנוצר בשל נסיבות היסטוריות טרגדיות. כיוון ששני העמים אשמים באותה מידה (הציונים קצת יותר) וכיוון ששניהם שואפים לחיות בשלום ובשלווה זה בצד זה, הפתרון אחד ופשוט: פשרה. מה שמעכב את סיום הסכסוך היא הסרבנות הישראלית. קצת יותר מאמץ, גמישות ופתיחות מהצד שלנו יגשימו את החלום ההדדי.

אביאל 19 ביולי 2014

סימנטוב – איך תסביר את העניין הבא בקשר לדת, היריבות ומחיר הדמים שהיו לאורך ההיסטוריה בין היהדות לנצרות הפכה היום לידידות, פתיחות והבנה הדדית – איך זה בדיוק מסתדר עם חוסר הסובלנות של הדת ?

בנוסף, עד לתחילת הפרויקט הציוני, היהדות והאיסלאם חיו באופן יחסי (בטח בהשוואה לנצרות) בשלום, בשקט ובשלווה.

יש גם עוד דתות בעולם, בעיקר במזרח שסותרות לחלוטין את עניין חוסר הסובלנות.

גם לא הבנתי איך הגעת למסקנה שהבדלה יוצרת חוסר סובלנות ? האם זה תקף רק לדת או בכלל ? איך תסביר את זה שעמים שונים לחלוטין מכל הבחינות חיים יחד תחת אותו לאום ? איך תסביר בריתות בין מדינות. הבדלה עלולה ליצור חוסר סובלנות אבל לא תמיד.

סימנטוב 19 ביולי 2014

להסכמים פוליטיים בין דתות יש תוקף כשהם משרתים את האינטרס.
לא כל הדתות כל אבל לרוב המוחלט כן. כשהזהות מבדילה את הקבוצה עצמה למטרת הדת שלה (גן עדן חיי נצח וואטאבר) כל מי שלא בדת הזאת לא ישיג את המטרה שאליה הדת הקבוצה מכוונת

אביאל 19 ביולי 2014

נו אז מה רע באינטרס משותף כמו חיים שלווים ושלום ? זה בעצם הכלה של כך שיש אנשים שונים ממך, עם דת אחרת וזה בסדר גמור.

סימנטוב 19 ביולי 2014

אין לי שום התנגדות אני רוצה שלום אם יש בטחונות אני מוכן לוותר על אדמה (כולל חלוקת ירושלים) מה שאני כתבתי זה שרוב הדתות בנויות על הרצון בהבדלה מהאחרים ושיש הקבלה גזעית ביסוד הזה.

אביאל 19 ביולי 2014

סימנטוב – גם רוב המדינות בנויות על הבדלה מאחרים, גם רוב קבוצות הכדורגל בנויות על הבדלה מאחרים – זה הופך אותן לגזעניות ?

סימנטוב 19 ביולי 2014

בראייה של הקוסמוס ושביל החלב מישהו אומר שלאומניות זה טוב?
אוי נו באמת קבוצות כדורגל בהקבלה לדת לאן הולך.

S&M 19 ביולי 2014

לחיים,

היה לי קשה לקרוא את התגובות שקטלו אותך.
לכן חשוב לי להגיד – המאמר שלך מבריק. הוא חד ומדויק כמו אזמל מנתחים, כמו קרן לייזר. לכן כל כך קשה לאנשים להשתחרר מהאמונות שלהם ולהתמודד עם מה שכתבת.
ואני חייב לומר עוד משהו – לפני שקראתי את זה אצלך, לא חשבתי על זה. לא השקעתי בזה מחשבה ולכן לא "ידעתי" – למה באמת הימין קורא לת"א מדינת ת"א, ושונא את תל אביב, ואיך זה בדיוק אותו דבר כמו נסראללה, סדאם והחמאס.
בגלל מצעדי הגאווה, בגלל ההשכלה, בגלל התרבות, בגלל החילוניות, בגלל הנהנתנות, בגלל הפורנו-תרבותיות, בגלל האנוכיות. זה קשה לימין הדתי לראות את זה, וזה קשה באותה מידה גם למוסלמים לראות את זה.
נקודת המבט שלך מבריקה. תודה!

איציק 19 ביולי 2014

S&M,
אתה מדבר שטויות בלי לדעת על מה אתה מדבר.
אני ימני לילוני הגר בבאר-שבע ועובד בתל-אביב. אני לא אוהב את תל-אביב ולא בגלל אף אחת מהסיבות שכתבת.
אני שונא לחות, תל-אביב לא אשמה בזאת, אבל זאת עובדה.
אני שונא צפיפות, ומה לעשות, תל-אביב צפופה.
הכי הרבה אני שונא את ההתנשאות שכאשר אני אומר שאני מבאר-שבע, אז מסתכלים עלי כמו רפה שכל שהגיע מחור ממעמקי האדמה האמצע המדבר.
אני לא צריך להצתדק למה טוב לי בבאר-שבע, אני שם מבחירה, ואין לי בעייה עם מי שחיי בתל-אביב מתחירה. אבל אני לא סובל את הפטרונות של רבים מהתל-אביבים.
אני מבין שהבעייה היא אצלי, הרי אני ימני. אז תמנע ממני את הבולשיט שלך ושל חיים. אין לכם שום יתרון מוסרי לא על ימני, לא על דתי, לא על תושב באר-שבע, דימונה או מטולה. אתם פשוט חבורה פטאטים של מתנשאים החים בבועה (הכוונה לא לתל-אביבים כי אם לאנשים כמוך וכשדמי).

S&M 19 ביולי 2014

הבעיה עם מה שחיים כתב, היא שהוא שם מראה מול עיניך, ואתה לא מסוגל להתמודד איתה.
אתה גר בבאר שבע מבחירה? מזל שאתה לא רואה כמה אני צוחק. אם אתה גר בבאר שבע מבחירה, תעבוד בבאר שבע. אבל אתה לא עובד שם, כי אין שם עבודה. אתה בא לעבוד בתל אביב העשירה, המתקדמת, התרבותית, הכלכלית, כי באר שבע זה חור שאין בו מה לעשות. והוא חור מכל הסיבות הנכונות – אפליה, קיפוח מזרחיים, חוסר איכפתיות של האליטה הכלכלית. הכל נכון – אבל באר שבע היא עדיין חור.
הבעיה אצלך, כי אתה ימני ולא יכול לראות את הדבשת של עצמך. ואתה ימני כי אתה מבית מסורתי, שאמר לך שזו ארץ שהובטחה לאברהם אבינו, כי אנחנו עם בחירה, ואתה רוצה לממש את זכותנו ההיסטורית על הארץ. אחרת למה שתהיה ימני? כי לערבים יש ריח רע?
אתה ימני כי אתה דתי. אין ימני אחר. אתה ימני כי הסנטימנט היהודי שלך מבוסס על היותך נצר לעם הבחירה. אתה יכול לספר לעצמך כמה שאתה רוצה שאתה חילוני, ומאוד יכול להיות שאתה חילוני, שלא מניח תפילין, לא מדליק נרות ואין לו מזוזה. אבל הימניות שלך מבוססת על היותך דתי, מאמין באלוהים, מאמין בהבטחה האלוהית, מאמין בהיותך חוליה בשרשרת הדורות שמטרתה היא אני לא יודע מה, להעביר את המסר האלוהי עד לביאת המשיח או איזו חארטה אחרת.
אני לא חושב שיש לי ייתרון מוסרי עליך או על מישהו אחר. עליך בטח שלא, כי גם אני יציר הדת היהודית. המוסר שאני מכיר הוא בדיוק המוסר שאתה מכיר. ההבדל היחיד בינינו הוא שאני לא מספר לעצמי סיפורים על עם בחירה יושב בדד. ואני לא מספר לעצמי סיפורים שאני גר בישראל כי טוב לי כאן וזה מה שבחרתי, כמו שאתה מוכר לעצמך שאתה בבאר שבע מבחירה כי טוב לך שם.
אני בישראל כמו שאתה בבאר שבע, מאותן סיבות בדיוק – המשפחה, ההרגלים, הקשרים החברתיים.
אגב, אני גר בכרכור, לא בתל אביב. מבחירה, בטח מבחירה. כל החיים שלנו זו בחירה.
אם תצמיד אותי לקיר, ותכריח אותי לבחור דבר אחד שחיים שדמי צודק בו – רק אחד – זה שאתה יצאת מהרחם ימני/דתי. שום דבר אצלך לא מבחירה, לא החילוניות, לא הדתיות, ולא זה שאתה גר בבאר שבע. (ואני לא מתנשא עליך, אני בדיוק כמוך, גם אני יצאתי מהרחם מה שאני היום, כי אני, כמוך, תוצר חינוך/שטיפת מוח).

איציק 19 ביולי 2014

אתה רואה את כמה אתה טיפש, אתה לא יודע מי אני, אז אני אספר לך, אני חילוני גמור (אין ימני שאינו מסורתי), האוכל כל דבר, נוסע בשבת, ועם דעה שלילית מאוד על כל נושא הדת (למרות שמכבד חלק מהדתיים).
עבדתי בבאר-שבע והתפנסתי והיה לי טוב. הציעו לי לעבוד בתל-אביב לא בגלל מחסור בעבודה בשבילי, וכך גם אישתי (הזמינו אותי גם לעבוד במקומות מכובדים מתל-אביב, מחוץ לגבולות המדינה, אך מה לעשות, אנשים עושים בחירות ויש אפילו השמחים בבחירות שלהם). כנראה בכרכור המצב אחר, אבל להערכתי פשוט גדלת עם רגשי נחיתות, וכך אתה חיי את חייך העלובים.
דרך אגב, אתה מוזמן לבוא לתל-אביב ולפעמים אף להינות מהסינפוניטה של באר-שבע, או תאטרון באר-שבע (מה שכנראה לא ידוע לך. אתה מוזמן לבוא ללמוד בבאר-שבע, ותתפלא שלנוער יש מה לעשות בעיר, לא כמו בכרכור, אבל בכול זאת. אני לא אפרט כי לא תבין, אבל אתה מוזמן לבוא ולראות… בעצם לא, לא צריך אנשים כמוך בבאר-שבע, למה לדרדר אותה.
היתה לי אפשרות, ויש לי אפשרות לעבור לגור בתל-אביב, אך פרס לא יביא אותי לדבר טיפשי זה. אתה מוזמן לקחת את מקומי.
אתה גם בטח חושב שאני אדם לא משכיל, לא למד, ולא קרא ספר מיימיו, לא הזריק סמים ולא עישן גראס. בחלק מהדברים אתה כנראה צודק, וזה עושה לי טוב. אז אני מאחל לך חברים כמו שדמי, תראו את מה שבא לכם, ואני אצחק כל הדרך, רק לא עליכם, כי אליכם אני מרחם.

אביאל 19 ביולי 2014

שמע מנפיסט גזעני-פשיסטי כמו שכתבת כאן אפילו לנאציםסובייטיםפשיסטים היה קשה לנסח ואתה עוד משייך לימין או לדת את אותן תכונות שאתה בעצמך כל כך שולל, רחם ימני-דתי אה ? קראת היטב את גבלס.

הטקסט של שדמי נראה הגיוני ונכון ביחס לדברים שכתבת כאן.

תהנה בכרכור.

הונג קונגי 19 ביולי 2014

חיים, קראתי את המאמר במלואו. אז חזרתי וקראתי אותו שוב.

מאחל לך שתוכל לחיות עם עצמך. אתה נשמע כמו אדם מלא שינאה עצמית. לא קל לחיות ככה.

דוני דארקו 19 ביולי 2014

אני מבין שיש כאן די הרבה אנשים שחיים שלא בישראל ורציתי לנצל את ההזדמנות כדי לברר סוגיה חשובה בעיני .האם הנאמנות שלכם היא למדינה שבה אתם גרים/אזרחים ? האם כיהודים(לאום) זה לא מרגיש מוזר לגור שלא בישראל ? כלומר אמריקאים גרים בארה"ב , צרפתים בצרפת וכו -אלא אם כמובן אתם שם לתקופה קצרה .
אני לדוגמה מגדיר עצמי כישראלי .נולדתי בישראל ואני אזרח ישראלי גאה (ברוב הימים) .
ואם אתם מגדירים את עצמכם כיהודים דתיים שזה כמובן לגיטימי .אני מניח שאתם יהודים אמריקאיים( שחשיבותם רבה מאוד ,ולא בציניות) או יהודים אוסטרליים ,בריטים ,צרפתים וכו .מה בדיוק המשמעות של מדינת ישראל עבורכם ? מקום מקלט לעת צרה ,סוג של תעודת ביטוח ? הרי אין איזה ארץ רק לנוצרים ,או רק למוסלמים (גם לא איראן -למרות שמי שרוצה להשוות עצמו לתיאוקרטיה הדתית באיראן שיבושם לו) .
כלומר יש מדינות לאום ויש את מדינת ישראל שמגדירה עצמה כמדינתו של העם היהודי כאשר עובדתית חצי מהעם הזה נמצא מחוץ למדינתו -כשהוא ברב המוחלט של המקרים רואה עצמו כאזרח נאמן של מדינה אחרת .והכל מבחירה -כלומר דבר לא מונע מהמוני היהודים בעולם (כ -7 מליון לפי נתונים לא רשמיים ,יש הרבה מעבר לכך שאינם נספרים כיוון שמבחינה דתית הם אינם יהודים ,אב יהודי וכו אבל על פי חוק השבות הם חלק מהלאום היהודי לכל דבר ועניין) לעלות בהמוניהם לארץ שמגדירה עצמה כמדינתם .
אין פה גזענות ,הרי ראוי שנבקש מעצמנו מה שאנחנו דורשים מהאחרים -הרי לסומליים יש ארץ וגם לסודנים .ורק לנו מדינה אחת קטנה ,וחצי מהעם מעדיף מבחירה שלא לחיות בה .מוזר .
ובבקשה מכם ,אני אשמח לקבל תשובות לגוף השאלות ולא קללות .

גיל 19 ביולי 2014

דוני, לא ברורה לי השאלה שלך לגבי נאמנות. מה זו נאמנות? שבועה לדגל? אזרחות? אני גר מחוץ לישראל כבר זמן רב ולא מרגיש נאמן לאף מקום (גם כשגרתי בארץ). אני מכבד את החוקים של כל מדינה שאני חי בה וזהו. לא צריך לצאת בשום הצהרה.

אתה גם לא מעודכן. בעולם יש קרוב ל250 מיליון מהגרים לכן לא ברורה לי האמירה שאמריקאים גרים בארה"ב (שם בערך 15% מהתושבים מהגרים וזה בהערכות שמרניות). בעולם היום מחליפים זהויות ומקומות מגורים בקלות ואנשים מתרגלים לזה משני הצדדים (אלו שעוברים וגם המקומיים).

וישראל רחוקה מלהיות תעודת ביטוח. למעשה, היא המקום הכי מסוכן ליהודים ולישראלים בעולם. איפה הייתה מעדיף לגור בימים האחרונים בארץ או במקום אחר (לפחות עד שהמבצע יסתיים)?

איציק 19 ביולי 2014

בארץ!!!!
וזה לא עיניין של נאמנות. זה עיניין שבהרבה מקומות אחרים היום לא נעים ומפחיד להיות יהודי לא פחות מאשר בארץ ואין מי שיגן עליך. אולי יעשו חקירה אחרי האירוע.
למרות זאת, לנאמנות יש חשיבות. אתה יכול להיות מהגר, אך מרגע שהגרת, מצופים ממך לנאמנות למקום בו הגעת. לא רוצה תעבור מקום. כמו המקום העבודה שלך, אתה יכול לעזוב את המקום. אבל כל עוד אתה עובד, אתה מחויב בנאמנות. מרצה חייב ללמד את חומר הקורס, ולא מה בא לו; איש היי טק מחוייב לנסות לייצר את המוצר הטוב ביותר לחברה, וכמובן לא לגלות סודות למתחרים. נאמנות זה לעמוד כל בוקר מול הדגל ולומר נאנן אני, זה עיניין של אינטגריטי בסיסי כלפי המקום בו אתה נמצא. אחרת זה הופך לאופורטוניזם נצלני, וחברה שמושטטת על כך לא תסרוד יותר מידי זמן.

אהד 19 ביולי 2014

+1
איך אמרת? אופורטוניסטים!

גיל 19 ביולי 2014

מבחינת סיכונים ברור שלא עדיף להיות בארץ אם אתה יהודי לא בימים האחרונים ולא בכלל. יש יותר סכנות ליהודים בגלל שהם יהודים בארץ. לא יודע על איזה מקומות אתה מדבר שיותר מסוכן להיות יהודי ואין מי שיגן עליך. אולי באיראן, אבל במדינות מערביות המדינה מגנה עליך כמו על תושבים אחרים.

יש לי אכן נאמנות למעסיק לי אבל איך זה קשור למדינה? מי בדיוק מצפה ממני להיות נאמן למדינה שאני חי בה ומה זה בדיוק אומר? אני מצופה לשמור על החוקים של המקום אבל אני יכול לבקר אותה, להתלונן עליה ולעשות אלף ואחד דברים בדיוק כמו בכל מקום אחר. לא הבנתי גם על איזה דגל אתה מדבר, זה די תלוש. ואין שום קשר לאופורטוניזם. כשאני הולך למשל ללמוד בארה"ב זה אופורטוניסטי מצידי ללמוד שם גם בלי לרצות להשאר במקום אבל לאמריקאים טוב מאוד עם זה והם גם מרוויחים. כל עוד העסקה בין שני הצדדים ברורה אין כאן שום אופורטוניזם. הרבה אנשים עובדים במקום מסיבות אנוכיות לגמרי שלהם ושל החברה.

איציק 19 ביולי 2014

הבהרה: הדגל ברחה המילה "לא". אני לא מצפה לעמוד מול הדגל. הנאמנות לעבודה היתה דוגמא. אנשים נאמנים לעבודה ולא בורחים מייד כל פעם שאתה רב עם הבוס או משהו לא תקין. אתה לא עובר מקום בגלל עוד 10$ למקום אחר או מספר סודות של החברה.
באותו אופן המדינה שאתה גר בה (גם אם כמהגר) זה לא מקום שאתה עוזב כל פעם שיש אי נוחות קטנה. אתה לא מוסר סודות שלה כיוון שמישהו מוכן לשלם לך על כך. ואם אתה משום מה מגויס, אז אתה מתגייס להגן עליה, כי אם בחרת לחיות בה אז גם התחייבת להגן עליה. אם לא, אז זה אופורטוניזם, כפיות טובה, ובמבט על, אם כל אחד יתנהג כך, אז זה הרס החברה. שום חברה מסודרת לא יכולה להתבסס על פרטים אשר נמצאים בה רק כי כרגע נוח להם ובכל רגע נתון יעזבו למקום נוח יותר. חבל לפרט הלאה. אם אתה מבין או מסכים, טוב… ואם לא, אז לא…

גיל 19 ביולי 2014

אתה התבלבלת לגמרי בניתוח שלך. חברה ומדינות נוצרו כדי לשרת את האנשים ולא להפך. הערך של מדינה מעל לכל הוא פשיסטי. אין שום הגיון להשאר במדינה מסוימת אם לא נוח לך לחיות בה או אם אתה חושב שהיא פועלת בניגוד לאינטרסים שלך. בסופו של דבר מבחינה מעשית, אנשים מהגרים למקומות שונים מסיבות שונות, רבות מהן אישיות. אני אישית לא עזבתי מהפחד מפיגועים או ממלחמות למרות שזה באמת יותר נוח. אני לא מרגיש נאמן לאף מדינה ועושה רק מה שטוב לי אישית תוך קבלת החוקים באותה מדינה. כשגרתי בישראל עשיתי צבא ומילואים כמו כולם כי זה היה חלק מהכללים בחברה שבה חייתי. כיום כבר אני לא צריך לעשות את זה אבל יש לי חובות אחרות למדינה. כל אחד יכול לעשות את השיקולים שלו למה טוב לו אישית ומה לא.

איציק 19 ביולי 2014

מה שאמרתי, אופורטוניסט (להבדיל בפשיסטיות שהאשמת אותי). המדינה צריכה לשרת את אזרחיה, אך מדינה זה לא משהו אמורפי כי אם האזרחים עצמם. אכן יכול להגיע המצב שבו האזרח יגיע למסכנה שהמסגרת לא מתאימה ויעבור למסגרת אחרת שגם היא תהייה מושטטת על שיטוף פעולה בין אנשים, הסכמה של קבלת מגבלות והנכונות לטרום לכל קבוצת האנשים גם אם זה לא כל-כך נח בדיוק בדקה זו. אם כל אחד כל רגע יהיה נכון לקום ולעזוב למסגרת אחרת, כל המסגרות יתפרקו ובסופו של דבר תגיע האנרכיה שתהיה רעה לכולם. אם אין קבוצת אנשים המוכנים להתאחד יחד ולפעול לטובת חיים משותפים יחד, אין דבר כזה מדינה ולכן היא לא יכולה לשרת אותך. המדינה שמשרתת אותך זה אתה, וזו אישתך, וזה השכן, והאיש ברחוב ממול… אז אל תבלבל את המח עם פאשיזם שזה משהו אחר לגמרי וכבר קשור ללאומנות, ולא על תפקוד סדיר של מדינה.

אהד 19 ביולי 2014

אבל אתה טועה גיל. אכן, המדינה נועדה לשרת את אזרחיה. היא הכלי הטוב ביותר שניתן היה להמציא כדי להגיע לרווחה מצרפית נאה (ע"ע הובס). אבל, בשביל לשמור על המדינה הזו (או "הכלי" בשבילך), יש צורך במגויסות של רוב התושבים.
בלי תרומה של אזרחים אין מדינה ובלי מדינה, אין חירויות לאזרחים.

גיל 19 ביולי 2014

לא האשמתי אותך בפשיסטיות אלא טענתי שהרעיון שצריך לעבור לדום לכל מה שהמדינה עושה הוא פשיסטי. אף אחד לא עוזב מדינה בהחלטה של רגע אז בוא נשאיר את הדמגוגיה בצד. אנשים עוברים מדינה אחרי מחשבות רציניות ותוך ידיעה שאין מקום מושלם ובכל מקום יש יתרונות וחסרונות. אם אנשים אכן מגיעים למסקנה שהם לא יכולים לשנות במקום שהם נמצאים בו ובמקום אחר מציעים להם משהו יותר טוב, אז איזו סיבה יש להם בדיוק להשאר? וזה לא קשור לאנרכיה (ואני חושד שאתה לא יודע מה המושג אומר בדיוק) כי אנשים שרוצים לחיות טוב יותר יצרו ויוצרים חברות עם חוקים חדשים שטובים להם.

איציק 19 ביולי 2014

כנראה שלא קראת כלום כי אם רק חיפשת סיבה לתגובה. כתבתי שגם מהגר… וברגע שכתבתי את המילה "מהגר" אני מניח שזה פתרון אפשרי. ולכן לא מדובר בכלל האם זה בסדר או לא, כי זו זכות מוקנת לכל אדם במשטר סביר, כי אם מה אתה עושה במקום בו אתה נמצא. לדעתי לפני שאתה מעביר מי יודע מה, אתה צריך לקרוא ולעסוק בהבנת הנקרא ורק אחר-כך להגיב כמו שאתה מגיב.

גיל 19 ביולי 2014

אהד, בהחלט, ולכן אנשים מתגייסים במקומות שונים כדי ליצור מדינות עם מודלים שמתאימים להם. אם אני חושב שהמודל האמריקאי עדיף על הישראלי אז מה הבעייה עם זה?

גיל 19 ביולי 2014

ואיציק, מציע לך שוב לקרוא מה שאתה כותב. אתה זורק כאן כל מיני ססמאות ומונחים שלא קשורים לכלום בלי באמת להבין לדעתי מה הן אומרות כמו למשל האמירה השגויה בעליל שמפחיד להיות יהודי במקומות אחרים ואף אחד לא יתעניין אם יפגעו בך. אתה יכול לתת לי מדינה מערבית שמשהו קרוב לזה קורה?

איציק 19 ביולי 2014

כן גיל, גרתי שנה בצרפת, לא רחוק ממרסי, והיהודים הציעו לי לא לנסוע לשם. גם בטולוז זה לא נוח, וגם בפריז הרבה פעמים מפחיד. חבר דתי הגיע לשבוע לבקר אותי ובטמינל ניגש אליו שוטר וביקש אותו לביטחונו להוריד את הכיפה. הוא שבוע הסתובב עם קובע קסקט. אולי לשיטתך צרפת זו לא מדינה מערבית, אבל בסדר. עכשיו אני מבין שגם בישראל יש מקומות שכיהודי לא נוח להגיע, אבל כאן אני יודע איפה הם וממי כדי להזהר. בכול מקום אחר, אני עיוור מבחינה זו. ושוב, לפני שאתה מדבר על היכולות שלי בהבנה או לגבי הידע שלי, כדאי מאוד שתבדוק את עצמך קודם.

גיל 19 ביולי 2014

מפחיד מאיזו בחינה בדיוק? יש מקומות בארה"ב שלא הייתי מתקרב אליהם בלי קשר לזה שאני ישראלי או יהודי אז מה? אני מתקשה לחשוב שבצרפת יהיה מקום שבגלל שאתה יהודי יעמיד אותך בסיכון מיוחד (ולא איזו שכונה ספציפית). אנשים אומרים הרבה דברים בלי גיבוי של עובדות בנושא הזה אז זה שאמרו משהו לא הופך את זה בהכרח לנכון. אז שוטר אמר למישהו להוריד את הכיפה, זה לא הופך את ההליכה עם כיפה למסוכנת בהכרח.

איציק 19 ביולי 2014

אז זהו שכן, הסיכון הוא בגלל היותך יהודי!!! ולא מקום שלא היתה נכנס לשם בכול מקרה. הרלם בזמנו היה סיכון ללא הבדל דת גזע ומין. אני מדבר על מסוכן כיוון שאתה יהודי. מסוכן כיוון שאתה חובש כיפה. ביום כיפור באויניון, היכן שגרתי שנה, בבית כנסת היתה אבטחה שראש ממשלה לא זוכה בה. רציתי להיכנס, אז נבדקתי מכף רגל ועד ראש כיוון שאני לא מוכר בקהילה. בחור שחזר לאויניון אחרי ששירת בארץ דיבר איתי ורק אחרי שאישר שאני דובר עיברית שוטף ושבסבירות גדולה אני ישראלי נתנו לי להיכנס לבית-הכנסת. אם זה לא מצב של פחד, אז מה זה?
לפני 3-4 שנים גלוחי ראש בבלגיה איבטחו ביום כיפור בתי כנסת מפני המוסלמים באומרם שביהודים שלנו אנחנו נטפל ואף אחד לא יגע בהם. אם זה לא סממן של סכנה אז מה שה, צחוקים???

גיל 19 ביולי 2014

אה, ובארץ לא בודקים אותך בכל מקום, לא רק בבית כנסת? אם אתה מבסס את הטיעון שלך על אבטחה של מקומות עם אופי יהודי אז לא רק שזה אמצעי הגנה יותר מאשר מבטא איזה איום קונקרטי אלא שישראל הרבה יותר גרועה בזה.

תראה, יכול להיות שיש מקומות נקודתיים שבהם לא נעים להיות יהודי כמו שלא נעים להיות מוסלמית עם בורקה. אבל הטענה הגורפת שבצרפת או ארה"ב מסוכן יותר להיות יהודי היא פשוט חסרת בסיס. כמה מקרי אלימות יש נגד יהודים במדינות כמו צרפת או ארה"ב? בודדים אם בכלל שמקבלים הרבה רעש. בארץ זה קורה כל הזמן וזה הופך אותה להרבה יותר מסוכנת.

איציק 19 ביולי 2014

זה ויקוח חסר טעם, רק אומר שהבעיה היא לא בכך שמפוצצים יהודים כל הזמן כי אם תחושת הפחד שאתה מסתובב איתה רוב הזמן. בארץ אין לי את זה, בצרפת הרגשתי את זה חזק. בארה"ב היתי רק תייר לשבועיים ולא חשתי בזה. זה הכל, בטחון זה גם התחושה הפנימית. ואם הדבר הראשון שתייר פוגש זו בקשה להוריד כיפה למען בטחונו, אז כן, זה מצביע על משהו, תרצה או לא.

גיל 19 ביולי 2014

זה שאתה בתור תייר מרגיש פחד לא אומר שאלו שחיים במקום מרגישים ככה. בתור תיירים דברים תמיד נראים מאיימים יותר מאשר למקומיים. אני לא רואה שום הוכחה שיהודים בצרפת מרגישים בפחד תמידי כשהם מסתובבים ברחוב. לעומת זאת בארץ, זה הרבה יותר נפוץ. זה אפילו לא קרוב.

איציק 19 ביולי 2014

שוב הבנת הנקרא, כתבתי שגרתי שם שנה, עבדתי שם. הוזהרתי שם על ידי הקהילה שגרה שם לא לנסוע למרסי, ולא להתבלט כיהודי. אם זה לא חשש של הקהילה אז יש לך הגדרות מוזרות.

גיל 19 ביולי 2014

בסדר, הוזהרת. האם בפועל יהודים נפגעו? כי בארץ זה קורה כל הזמן.

איציק 19 ביולי 2014

כן!!!

גיל 19 ביולי 2014

כמה נפגעו? והאם המשטרה לא חקרה? שוב, הכל עניין של פרופורציות.

איציק 19 ביולי 2014

גיל עזוב, בו נסיים את הדיון, פחות משישה מליון כנראה לא נחשב אצלך. באמת נמאס לי, אחד זה כנראה זניח, שלושה עובר ליד, מאה, נסבל… הרי זה יהודים אז אותם סופרים במיליונים. דיי, ביי, תחייה לך בארה"ב בכייף, באמת לא מאחל לך שום דבר פרט לדברים טובים, אבל הדיון איתך עקר.

אביאל 19 ביולי 2014

גיל – הרצח בטולוז מחוץ לבית הספר היהודי, המהומות של הימים האחרונים שנגמרו כמעט בלינץ׳, הרצח מחוץ למוזיאון היהודי בבריסל.

קח קצת נתונים – 614 פעולות אנטישמיות תועדו רשמית בצרפת בשנת 2012, בעוד שמחקר נוסף טוען ש88 אחוזים מהמקרים בכלל לא מדווחים. 55 אחוזים מהאלימות הגזענית בצרפת הופנתה כלפי יהודים, בעוד שאלה מהווים אחוז קטן מכלל המיעוטים במדינה, מרבית האירועים התרחשבו במקומות ציבוריים ולא ליד מבני קהילה ומרכזים המזוהים עם ישראל ויהודים, אלא ברחובות מרכזיים, תחנות רכבת תחתית, אתריי תיירות ועוד.

תחפש את הדיווח של SPCJ למצב האנטישמיות בצרפת ב2012.

בוא תראה גם אנקטודה נחמדה, אחות שלא אמי ושני אחיה גרים בצרפת – הם ושאר קרובי המשפחה של אמי סובלים מהצקות, בעיקר בני דודי הקטנים שחטפו לא פעם סטירות והפחדות במרכז פריז. השבוע, לאחר המהומות הם לא יצאו מהבית במשך שלושה ימים. ועוד משהו קטן, שמראה על עליית הקיצונים המוסלמים, דווקא סבא וסבתא שלי שגרים עדיין במרוקו מעולם לא סבלו מהטרדה אנטישמית וחיים בבטחון רב יותר מאשר ילדיהם בצרפת, מה שיכול ללמד היטב על ההבדל בין הקיצוניים שנמצאים סביבנו ובאירופה לבין מדינה ערבית מסודרת.

גיל 19 ביולי 2014

איציק,אתה עוסק בדמגוגיה ומכניס כל מיני הערות הזויות שלא קשורות לכלום.

אביאל, אכן יש אנטישמיות ונרצח יהודי. אתה משווה את זה למספר היהודים שנהרגים בארץ? רק היום נהרגו יותר יהודים בארץ מאשר במשך עשור כנראה בצרפת. וזה עוד בלי להכנס לנושא של אלימות המדינה היהודית נגד המיעוטים שחיים בה.

אהד 19 ביולי 2014

גיל, לפי ההיגיון הזה, אז המקום הכי מסוכן לאמריקאים פוסט ה9/11 הוא ארה"ב. אני לא רואה אותם בורחים.

גיל 19 ביולי 2014

אהד, אתה לא חזק בהגיון זה כבר ברור. מאז 9.11 מתו בארה"ב פחות מ10 אנשים בהתקפות טרור. למעשה משנות ה70 ועד 2001 היו יותר הרוגים אבל תמשיך בטיעונים דמגוגיים.

אהד 20 ביולי 2014

?
באמת לא הבנת שאני מדבר על ה-9/11 עצמו?
נהרגו שם אלפי אמריקנים. מאז לא נהרגו כל כך הרבה אמריקנים ביחד בכל העולם רק בשל היותם אמריקנים. אז, האם אתה מציע גם להם להיכנע ולברוח לאירופה?

גיל 20 ביולי 2014

כתבת פוסט 9.11 בארה"ב. אחרי 9.11 המקום הכי בטוח לאמריקאים הוא בארה"ב. איך שלא תנסה לכסות על זה, אמרת שטות גדולה.

גיל 20 ביולי 2014

אין שם שום נתונים על האלימות נגד יהודים וברור שבארץ המצב הרבה יותר קשה ליהודים.

אהד 20 ביולי 2014

גיל, אני אסביר שוב.
אתה אומר שעבור יהודי המקום הכי מסוכן זה ישראל. אתה מסביר זאת על סמך מספר ההרוגים היהודים במדינה ע"ר לאומני, לעומת מספר היהודים שנרצחים באירופה למשל ע"ר היותם יהודים.
אז אני אומר שלפי ההיגיון הזה, המקום הכי מסוכן לאמריקנים הוא.. ניו יורק. לא שמעתי על יותר מדי אמריקנים שנרצחו בשל היותם ינקים במדינות אחרות בעולם, אולם על ה-9/11 שם נרצחו כשלושת אלפים אמריקנים רק בשל היותם אמריקנים שמעתי גם שמעתי.

גיל 20 ביולי 2014

אמריקאים בניו יורק לא נרצחים בגלל שהם אמריקאים, כל כך קשה להבין דבר כזה בסיסי?

אהד 20 ביולי 2014

אז למה המחבלים כיוונו את המטוסים למגדלי התאומים ב-9/11? כי האוכל במטוס לא היה טעים?

גיל 20 ביולי 2014

אני מבין שאפילו את עצמך אתה לא קורא או שאתה פשוט לא מבין מה אתה כותב. כתבת "מקום הכי מסוכן לאמריקאים פוסט ה9/11 הוא ארה"ב" פוסט זה אחרי אם אתה לא יודע, לא היום עצמו.

אהד 20 ביולי 2014

נניח וטעיתי. למה אתה לא מחליק ועונה לעניין?
כוונתי הייתה שזה עדיין המקום הכי מסוכן להם. מאז אותה מתקפה ועד היום מספר הנרצחים האמריקנים בארהב גדול יותר ממספר הנרצחים ביתר מדינות העולם.

S&M 19 ביולי 2014

אני מאוד מודה לך על העלבונות האישיים. אני לא אנצל את ההרמה הזו להנחתה. אני טיפש. סיכמנו.
רק תסביר לי דבר אחד – למה אתה ימני? למה הארץ הזו מגיעה לך? למה מגיע לך לשלוט בשטחים?
תודה על שאתה מתאמץ להסביר לטיפש כמוני.

איציק 19 ביולי 2014

מאוד חבל שאתה מתייחס לזה כעלבון, יחסית למה שכתבת והמסקנות מהם זו אפילו מחמאה. מה לעשות,,, אלו העובדות… תחזור לעינייני הדבשת.
לבי שאלתך לגבי היותי ימני, פוסט לא יספיק אך כמה נקודות קצרות:
1. אין סיבה לטעון שרפובליקאני חייב להיות דתי, אותו הדבר גם כאן. אין קשר בין דת לבין אמונה. איש ימין מאמין בערכים מסוימים וכך גם איש שמאל, ואלוהים לא צריך בשביל זה להיות איבר במשוואה.
2. כאיש ימין אני רוצה שלום לא פחות מאיש שמאול ולא צריך שום גושפאנקה ממנו. אני רוצה ערבויות לשלום לפני שעושה שלום, השמאל רץ עמוק, אומר, אתן הכל ובטח הצד השני יבין אותי, יחייך אלי ויהיה שלום. אני זהיר יותר.
3. אני כאיש ימין חושב שמשהו כמו חמאס שמצהיר שהכוונה שלו השמדת ישראל (לא עזה או יו"ש) הוא משהו שאני צריך לחבק אותו ולהענות לעול דרישותיו. אני מוכן לסבול אותו כל עוד הוא שקט, אך לא לעשות איתו שלום, כי לא יכול לסמוח על זה.
4. כאחד שכבש שטחים בעקבות תוקפנות ערבית לא מבין למה אני צריך לסלק את כל היהודים שגרים שם, כדי שהותוקפניים יזכו בפרס. אני מוכן לבצע החלפת שטחים חלקית אך אריאל למשל לא תזוז בשום אופן.
5. אני לא מבין למה מפעל סודה-סטרים שבה המהנדס הראשי הוא ערבי מחברון (או עיר אחרת תחת הרשות) עם משכורת של מהנדס במדינת ישראל, חדק תפילה לו ולעובדיו המוסלמים צריך לסבול מהחרמה עולמים בעידוד השמאל הישראלי. לא אין בעייה לעבוד בייחד עם ערבים כל עוד עובדים בייחד ולא … (תשלים לבד).
כאשר השמאל יבין שהחיים שלי במדינה זו לא פריבילגיה או טובה של הערבים כי אם זכותי; כאשר השמאל יבין שאנו לא אשמים על-פי הגדרה כי אם הבעייה העיקרית בצד השני. או אז הוא יבין ששלום הוא רצוי, אך התרפסות אינה הכרחית.
אם מכול זה תבין ותפנים משהו, תבין מהו הרוב של הימין, ולא תתיחס לימין רק לימין הראדיקאלי המשיחי, כמו שאני לא מתייחס לשמאל רק אורי אבנרי וגידעון לוי, שהם שמאול משיחי לא פחות מהימין המשיחי.

S&M 19 ביולי 2014

שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה. אתה מטיף כאן לחוסר הבנת הנקרא, אבל דבר אחד פשוט ששאלתי, אתה לא מבין.

שאלתי את זה: "רק תסביר לי דבר אחד – למה אתה ימני? למה הארץ הזו מגיעה לך? למה מגיע לך לשלוט בשטחים?".

שוב תודה מראש על התשובה הכנה של החילוני הגמור שעבר בידוק בטחוני בכניסה לבית הכנסת בצרפת, ושטוען שהוא ימני לא בגלל שהוא דתי.

למה אתה ימני מר חילוני גמור?

איציק 20 ביולי 2014

מעניין שכדי להיכנס לנוטר-דאם דה פארי אתה לא צריך להיות דתי, אבל להיכנס לבית כנסת באויניון כן. יש איזה בעייה לוגית בזה. השאלה לא למה אני ימני כי אם למה אתה שמאל הזוי. הימין זה דרך למציאת פיתרון שונה מדרך השמאל ולא דרך למלחמה כפי שאתה מתאר לעצמך. אני מאמין בשלוםבר קיימה ארוך טווח ומשגשג ומאמין שיש פיתרון (ורוב הימין חושב כך) רק הדרך שלי שונה משלך. מה שהסברתי לך קודם זה למה אני ימני, כי אני מאמין בפתרון לשלום שבא מתוך עמדה של כח וצדק בלי רצון להשפיל צד אחר. וזאת לעומת הדרך של השמאל שהיא מיתרפסת וכנועה. אני לא כנוע ולא רוצה להכניע, אך בטח לא אשים את ראשי על מגש לאף אחד כמו שהשמאל מוכן. בשביל זה אני לא צריך כיפה, אך אני יכול לכבד אדם דתי, אפילו אם הוא יהודי דתי. אני יכול להיות חבר קרוב של אדם, גם אם הוא דתי ואפילו אם הוא יהודי דתי, למרות שאני חולק על אמונתו, פשוט מתוך הבנה שאדם דתי יכול להיות אדם טוב, מעניין, משכיל, ולא אחוז עמוק כמו חלק מהשמאלנים כאן (כן יש גם ימניים וגם דתיים כאלו אך הרוב לא כזה).
אז אם אתה בז לכל דבר דתי בגלל שהוא יהודי, אני מרחם עליך. אם אתה בז לכל דבר דתי (לאו דוקא יהודי), אני בז לך. אם אתה מרגיש נעלה על אנשי ימין, אז אתה בור. ההתנשאות שלך זו החולשה הכי גדולה שלך. אני לעומתך לא מקבל את השמאל אך מכבד אותו; לא מבין את הדתי אך מקבל גם אותו. אני פשוט מתייחס לבני-אדם לא לפי התיוג.
במסגרת עבודתי עני משתף פעולה במחקר עם ערבים מוסלמים (פעם היו גם נוצרים), עם דתיים, שמאלנים, נשים וגם חוקרים (גוים, אווי לימני שמשתף פעולה עם גוים) מחול. כל עוד אנשים מכבדים אחד את השני אין בעייה.
הבעייה בפוסט זה, שאין כבוד לאחר בגלל דעותיו או אמונותיו בגלל שהם לא שמאל חילוני, ואת זה מאוד קשה לי לסבול. אז נכון, עניתי יותר רחב ממה ששאלת, אבל אולי זה יתן לך תמונה יותר שלמה להבדל בין הפלורליזם הימני לבין הכפייה השמאלנית.

גלעד בלום 19 ביולי 2014

דוני,

כש-99 אחוז מהמשפחה הקרובה שלך גרים בישראל אז אין פה בכלל שאלה של נאמנות, התשובה היא ברורה. 33 שנים של חיים במדינה, צבא, שתי אולימפיאדות וייצוג המדינה בנבחרת במשך 11 שנים גם לא הולכים ברגל. האם אני אוהב את המדיניות של ממשלת ישראל ותומך במדיניות הזאת באופן עיוור בלי לשאול שאלות ולהטיל ספק? זה לא, וגם כשגרתי בישראל הייתי ביקורתי כפי שכל אזרח צריך להיות במדינה דמוקרטית.

האם יש לי זכות להביע דעה בנושא כי אני לא חי בישראל? למה לא? האם לאזרח דני דובר עברית שלא גר בישראל דקה מותר להיכנס לאתר דה באזזר ולהביע דעה על הסכסוך?

אני אישית עברתי לגור מחוץ לגבולות ישראל כי לא היו לי אפשרויות לעבוד במקצוע שלי, חשבתי שזה יהיה זמני, אבל כשהגעתי לניו יורק הצלחתי מקצועית, נישאתי לאישה אמריקאית, הבאתי ילד, התגרשתי, התחתנתי מחדש (עם ישראלית) ועכשיו אני במלכוד- אם אחזור לישראל לא אצליח להרוויח מספיק כדי לשם את דמי המזונות עבור בני.

דוני דארקו 19 ביולי 2014

טעיתי כשרשמתי נאמנות .הרי כל אחד רואה את הדברים בצורה אחרת .מה שלא מדיד הוא די חסר טעם לדיון רציונאלי .
מה שמוזר בעיני הוא שאנחנו כאן מרגישים שאנחנו נלחמים את מלחמתו של העם היהודי .רואים בהרבה פוסטים את השילוב של אלוקים ,מלחמת דת ,השואה לא תחזור וכו ,כאשר רובו של העם היהודי (או לפחות 50 אחוז ממנו ) חיים בכלל במקומות אחרים ונראה לי שהם גם מרגישים בטוחים למדי .
רק להשוואה ,רובו של העם הערבי שמחולק כמובן על עשרים וכמה מדינות אינו מעסיק עצמו יתר על המידה בענייני הפלסטינים למעט בתקופות כאלו ,שאז הנושא עולה לכותרות .לא רק שאין מצב מלחמה עם רוב המדינות הערביות ,אלא שאפילו מתקיים שלום קר עם רובן .
כלומר ,הסכסוך הזה שאנחנו מבקשים להציגו כמלחמת קיום הוא בעצם בין כמה מליוני יהודים (שמתוכם יש שמגדירים עצמם כלא ציונים שהם כ -23%) שמהווים כ -50% מכלל היהודים בעולם ,אבל שגרים במדינה שהיא מצליחה בכל קנה מידה ,מודרנית עם תל"ג גבוה ,תקציב בטחון של כ -70 מיליארד ש"ח וטכנולוגיה ונשק מערביים שהם המתקדמים ביותר מסוגם לבין כמה מליוני פלסטינאים עם תקציב צבאי שקטן משמעותית מתקציב מפעל הפיס למשכורות הבכירים שלו (כולל אש"ל כמובן) ועם כלכלה וטכנולוגיה של שבט ממוצע בגינאה המשוונית .
איפה יש כאן איום קיומי שפספסתי ? וגם אם כן ,השאלה העיקרית שלי היא כלפי מי האיום ? הרי כבר הראנו שתסריט דמיוני של השמדה טוטאלית של מדינת ישראל ישאיר עדיין חלק משמעותי מהעם היהודי בריא ,שלם ודי משגשג אם יורשה לי לומר.

איציק 19 ביולי 2014

אם השמדת חלק מהעם היהודי שחי במדינת ישראל נראה בעינך בסדר גמור, ולא מהווה בעייה גדולה, אז בסדר… חייה עם זה בשלום, ואין לך שיח עם החיים כאן. כל שאר הדברים שאמרת הם כמובן מבחינה סטטיסטית נכונים, אך זה רק מסחק במספרים ולא יותר מזה. זה שווה ערך לסודוקו, מסדרים תשיעיות של מספרים. שיהיה לך כל טוב…

גיל 19 ביולי 2014

זו בדיוק הבעיה. אני לא רוצה להלחם את המלחמה של העם היהודי. אני רוצה להלחם כחלק מהיותי אזרח מדינה שהמטרות שלה מוצדקות בעיניי. ואכן אין כאן שום איום קיומי. זו רק רטוריקה לגייס את ההמונים.

איציק 19 ביולי 2014

לא אין איום קיומי רק אח שלי שחי 15 שנה בקצרין קיבל טילים על כל רמת הגולן, ומסיבות פרנסה עבר לעבוד בשדרות וכבר שנים חוטף טילים בעוטף עזה, זה בסדר. כיוון שזה עדיין לא איום קיומי וזו הבעייה של אח שלי שאין לו אפשרות כמוך למצוא עבודה בחול ולהתקיים בנחת.

גיל 19 ביולי 2014

איציק, אתה שוב עוסק בדמגוגיה. הדברים שלך לא קשורים בכלל למה שאמרתי.

איציק 19 ביולי 2014

זו לא רטריקה, זה שמדינה מתקיימת למרות שמפגיזים אותה עשרות שנים זה לא אומר שזה לא איום קיומי. זה אומר שלמרות האיום אנחנו מחזיקים מעמד. וכל חולשה מצידינו (ולהבליג זה לאו דוקא חולשה ולענות מיד באש זה לאו דוקא חוזק, לפעמים צריך כך ולפעמים אחרת) יכולה להביא לסוף קיומינו במקרה הקיצוני, ובמקרה הפחות קיצוני למצב קשה מאד. מה לעשות, זה ככה, אנחנו לא מוקפים פצפיסטים שרק מנופפים בסרטים ודורשים לשלומינו.

גיל 19 ביולי 2014

אז הסכמת עם זה שזה לא איום קיומי אבל מהצד השני אתה חושב שזה יכול להוביל לסוף קיומנו אז תחליט, יש איום קיומי או לא? וזה שהמצב קשה זה נכון אבל זה לא בהכרח איזו גזירה משמיים וגם לנו יש אחריות גדולה למצב. אז אם מישהו חושב שהוא לא יכול לשנות את המצב ועובר למקום אחר, מה בדיוק הבעייה שלך איתו? כל אחד זכותו להחליט איך שהוא רוצה לחיות את חייו (במגבלות האפשרויות שלו).

איציק 19 ביולי 2014

זה לא איום קיומי כיוון שאנחנו עומדים על קצות האצבעות ולא מאפשרים זאת. האם אנחנו לא אשמים בכך, לדעתי לא… אבל זה לא הנושא. בודאי שעשינו טעויות פה ושם, אך לא ברמה שהיתה יכולה להביא למצב זה. וזה שעזבת, זה בסדר גמור, רק אל תספר לי שזה שאתה שומר חוק במקום מסוים זה מה שעושה את היותך במקום הזה לבסדר. גם תייר שומר על החוק. אזרח, מהגר או מילידה, זה משהו מעבר. לא אחזור על זה, אבל מאחל לך רק טוב.
בזמן שאתה שואל אותי על איום קיומי או לא, אני הפסקתי את ההקלדה, נכנסתי למרחב מוגן, משהו נפל לא רחוק שהרעיד לי את הבית, מקווה שלא יהיו סדקים, וחזרתי לכתוב את התגובה כדי להציג את דעתי. אולי מבחינתך זה מעציב, אבל שרדתי (לא, אני לא חושב ככה, רק שתבין שאם זה היה נופל לי על הבית, אז זה יה חוש שילינג קיומי בשבילי).

גיל 19 ביולי 2014

עכשיו ממש הצחקת אותי. עשינו רק טעויות פה ושם וממש אין לנו אחריות כללית על המצב. להזכירך, ישראל שולטת על מיליוני אנשים במשטר שקרוב לאפרטהייד. אני מפחד לחשוב מה יקרה כשישראל באמת תעשה טעויות.

ואנא, אל תנסה לקבוע לי מה נחשב בסדר ומה לא. רק בגלל שאני לא עונה על הרצון שלך להשאר בישראל לא הופך את השהייה של בחו"ל ללא לגיטימית או לא בסדר. אני מרגיש מצוין מחוץ לישראל וממש לא מעניין אותי מה אחרים חושבים בנושא.

ואנחנו מדברים על איום קיומי על המדינה. אני מקווה שאף אחד לא יפגע מטילים אבל הם לא מהווים בשום צורה איום ממשי על קיומה של ישראל.

איציק 19 ביולי 2014

גיל, תראה לי מקום אחד שכתבתי שזה לא בסדר שאתה בחול. לדעתי זה אפילו רצוי.
ברגע שאמרת את האימרה הפופוליסטית של אפרטהייד סיימנו את הדיון, כנראה או שאין לך מוסג מזה או שלמרות שאתה יודע מזה אתה זורק דברים חסרי ביסוס לאויר. בוא תוסיף אשנחנו כמו הנאצים ונגמור את הסיפור.
ביי

גיל 19 ביולי 2014

למה אתה חושב שאני לא יודעמה זה? דווקא יש לי מושג מצוין מה זה ואם תעמיק קצת בנושא תראה הרבה דברים דומים.

אהד 19 ביולי 2014

איציק, אין מה לדבר עם אנשים כמוהו.
ורק כדי להדגיש, אין לי בעיה עם שמאלנים, ממש לא. אני חושב שהם פטריוטים לא פחות ממני וממך שפשוט מחזיקים בעמדה שגויה.
הבעיה שלי היא עם אופורטוניסטים כמו גיל, שקופצים ממדינה למדינה וחסרי נאמנות בסיסית למדינה. מה שמצחיק שאני מניח שאת קבוצת הכדורגל שלו הוא לעולם לא ינטוש לטובת אחרות (גם אם הן תהיינה טובות יותר) אבל להחליף מדינה על פי מזג האוויר אין לו בעיה.

גיל 19 ביולי 2014

תודה רבה לך אנד שאתה לא רוצה לדבר איתי, טיפוסים כמוך הם בדיוק אלו שגורמים לאנשים כמוני לעזוב אם המנטרה הפשיסטית של המדינה מעל לכל.

אהד 19 ביולי 2014

רק בגלל שקראת לי פאשיסט, אני אאתגר אותך קצת – אנא צטט משפט בעטיו ניתן לקרוא לי פשיסט.
חוסר הכבוד שלי כלפייך נובע לא מהיותך מחזיק בעמדה כזו או אחרת, אלא מכיוון שאתה אופורטוניסט.
ועוד משהו, מצחיק שאתה מטיף מחו"ל באשר למוסריותי (ומתרץ בכך את הירידה), ואני אמשיך להתנדב בארגונים שמסייעים בין השאר לנשים ערביות.

גיל 19 ביולי 2014

לא קראתי לך בשום מקום פשיסט אבל אתה סובל מבעיות קשות בהבנת הנקרא. גם אין לך מושג למה עזבתי ומה בדיוק אני עושה אבל אין לך בעייה לתייג אותי בכל מיני אמירות הזויות. אגב, הפוסל במומו פוסל. אם אין לי זכות לבקר אותך מחו"ל באיזו זכות יש לך לומר משהו לגביי?

אהד 20 ביולי 2014

"טיפוסים כמוך הם בדיוק אלו שגורמים לאנשים כמוני לעזוב אם המנטרה הפשיסטית של המדינה מעל לכל." אז אני לא פשיסט, פשןט משתמש במנטרות כאלו? תודה!
אתה יושב בחול ומטיף למדינה שבה אני חי איך להתנהל, אחרי שבחרת לעזוב והצהרת שאין לך שום נאמנות למדינה.
אז שחרר. כמו שאמרתי מקודם, אם אדם מחליט למתוח ביקורת על המדינה בה הוא חי, אז למרות שאני חושב שהוא הזוי, לפחות אני מבין שהוא עושה את זה מפטריוטיות. מרצון להטיב עם המדינה.
אתה קודם עוזב ואחרי זה מביתך הבטוח בגולה קורא לנו מחרחרי ריב.

גיל 20 ביולי 2014

אכן אתה משתמש במנטרות פשיסטטיות וברצון המגוחך למנוע ממני להביע את דעתי אתה רק מחזק את זה. אני אמשיך להביע את דעתי למרות שזה מרגיז אותך וזה בלי קשר לעובדה שיש לי הרבה חברים ומשפחה בארץ כך שברור שאין לי שום רצון להרע למדינה. תתמודד עם דיעות אחרות בצורה תרבותית במקום לנסות להשתיק אותן. יש כזה דבר של חופש דיבור שכנראה זר לך.

אהד 20 ביולי 2014

איפה ניסיתי להשתיק אותך? זה הזוי, אני מתחיל לחשוד שאתה דמות סאטירית של שמאלני.. קודם הפאשיסט ואחר כן סתימת הפיות.. זה כאילו באוטומט..
ככה: במגמת מבוא לפאשיזם, לימדו אותי שחופש הביטוי משמעותו שלך מותר להביע את דעתך כחופשי (אם לא שמת לב אתה עושה את זה בבלוג שהכותב שלו הוא שמאלני ושרוב הכותבים הקבועים בו הם כנראה גם כן). אבל, חופש הביטוי לא אומר שאני חייב להקשיב לך.
תירגע כמה דקות ואז תחפש איזושהי אינדיקציה לכך שאני "ניסיתי להשתיק אותך".

גיל 20 ביולי 2014

כרגיל לא אמרת פה שום דבר לעניין אלא רק תקפת אותי ועוד בשפה גסה. שחרר. לא עונה לטיפוסים טרולים כמוך שלא מסוגלים לקרוא.

אהד 20 ביולי 2014

תודה גיל. אני חושב שעזרת לי להבין משהו חשוב. אתה והדומים לך הם פשוט קורבנות תמידיים. כל מי שחולק על דעותיכם מקוטלג אוטו' כפאשיסט דמגוגי וגזען (ומסתבר גם כאנאלפבית). כל דעה שונה היא פאשיסטית וכל אמירה אחרת היא תקיפה. שמת לב שהשתמש פה 7 פעמים במילה דמגוגיה?
זה באמת כבר מעורר רחמים.

אביאל 19 ביולי 2014

דוני דארקו – האם יש צורך באיום קיומי כדי להגיע למצב בו אנו נמצאים היום ? איזה מדינה ריבונית בעולם (המערבי והמתפתח) היתה מסכימה שירו עליה מעל 1000 טילים לתוך שטחה הריבוני ? גם הנאורות והמתקדמות במדינות היו פועלות ולרוב פועלות באגרסיביות גדולה הרבה יותר וזה מותר על פי כל אמנה וחוק בינלאומי, הבעיה שהשמאל הישראלי מתחשב בחוק הבינלאומי רק בנקודות שמתאימות לו.

גיל 19 ביולי 2014

אביאל, סתם ככה ירו 1000 טילים בלי שום פרובוקציה מצידנו וניסיון להסלים את המצב? כמה נוח לראות את המצב בצורה חד צדדית.

איציק 19 ביולי 2014

גיל עם היד על הלב, בסדר אנחנו רעים אנחנו שונאים את העזתים והפלסטינאים בכלל. אנחנו מחרחרי מלחמה, ריב ומדון. רק שאלה, האם יתכן שגם הם עשו משהו לא בסדר? האם אתה יכול להצביע על משהו לא תקין שהם עשו? אשמח לדעת מה…

גיל 19 ביולי 2014

שוב דמגוגיה. לא אמרתי בשום מקום שהם לא אשמים גם במצב. משום מה ניסיון להציג תמונה מאוזנת של שני הצדדים אשמים גורמת לאנשים להטיח בך שאתה חושב שרק צד אחד אשם. מעניין מאיפה מגיע הרפלקס הזה.

איציק 19 ביולי 2014

אני לא אמרתי שאמרת, רק כל התגובות שלך הם חד צדדיות שיש משהו שאצלנו לא תקין, הצד השני אצלך לא קיים כלל, לא לכן ולא ללא. רק רציתי לוודא שקיים גם צד שני וגם הוא עושה טעויות. לא האשמתי, רק בדקתי. אם כן, כן, ואם לא אז לא.

גיל 19 ביולי 2014

ההטייה כאן היא שלך ושל אביאל. אני רק ניסיתי לאזן קצת את התמונה.

אביאל 19 ביולי 2014

גיל – תחסוך לי את הצביעות, האם יש לך אומץ להגיד בארה״ב בה אתה מתגורר שאולי האמריקאים עשו משהו לאפגנים (ניצלו וזרקו כדי למנוע התפשטות סובייטית) ואחרי זה חזר אחד מהם הפיל את מרכז הסחר העולמי והרג 3000 איש על הדרך ? אני מאמין שלא.

מול אנחנו עומדים ? מול החמאס, ארגון טרור שיש לו מדינה – ארגון טרור שרוצה לא רק להרוג ציונים, אלא יהודי באשר הוא, הומאים, נשים שלא סרים למרותו ובכלל כל מי שאינו חושב כמוהו ובעיקר כופרים נוצרים-יהודים, אז תחסוך לי את הבולשיט של אנחנו ואנחנו.

הפלסטינים היסטורית הרוויחו כל מה שהם מקבלים.

אתה יודע זה גם דיי מצחיק שכמה שורות למעלה אתה כותב שעזבת למקום בו הסיכון נמוך בהרבה בתור יהודי וכמה שורות אחרי זה אתה כותב מצידנו.

גיל 19 ביולי 2014

אביאל, התחמקת יפה ממה שאמרתי. כל מה שאתה אומר יכול להיות נכון או לא אבל לא רלוונטי. אתה מנסה לכסות על זה שישראל אשמה במצב היום בלי קשר לחמאס.

ומה בדיוק מצחיק בזה שאני עדיין ישראלי גם אני גר בחו"ל?

אביאל 19 ביולי 2014

גיל – כל מה שכתבתי מוכיח עקרון אחד בן גוריון אמר לפני כמה עשורים והוא תקף עד ימנו במזרח התיכון, ברגע שהערבים יורידו את הנשק יהיה שלום, ברגע שאנחנו נוריד את הנשק אנחנו פשוט לא נהיה, זו נקודת המוצא.

הכביכול הומנסטים מהשמאל עדיין מאמינים שהחמאס ישב לשולחן המשא ומתן ויהפוך לבעל ברית שלנו וזו הטרגדיה של השמאל ושל התקשורת בארצנו, הנאיביות הזאת של מול מי אנחנו עובדים. תמיד הסיפור של אחד המשטים שהגיעו מאירלנד ועליה זוכת פרס נובל לשלום – הקטע המצחיק הוא שהיא באה לשחרר את הראשונים שהיו שוחטים אותה אם היתה להם אפשרות.

הסובלנות הבינלאומית היחסית כלפינו בסבב הזה לא מגיעה משום מקום, העולם רואה מה קורה בסוריה, רואה את דעאש בעיראק ומתחיל קצת להבין מול מי יש לו עסק.

העובדות מוכיחות שהסיבוב הזה שוב נכפה עלינו, החל ברצח המזוויע של שלושת הנערים על ידי אנשי חמאס, נמשיך בירי הרקטות המסיבי ובהתנהגות הכוללת שלו, המצב ברצועת עזה הלך לאחור מאז עליית החמאס, איציק נתן פה דוגמאות לשיתוף הפעולה טרם עלייתו. האשמה היא כולה על החמאס, ארגון שהמטרה העליונה שלו היא למחוק את ישראל מהמפה, צריך להתייחס אליו בדיוק כמו שבעלות הברית התייחסו לנאצים, להשמיד עד האחרון שבינהם, לא ראיתי הומנסטים אמריקאים, צרפתים או בריטים דואגים כל כך ליום שאחרי נפילת הנאצים ודואגים לגרמנים חפים מפשע, ברגע שגמרו עם הנאצים הם התפנו לדואג לגרמניה של היום שאחרי וככה צריך לפעול גם פה.
האנלוגיה המתאימה למצב באה לידי ביטוי בחוק הבינלאומי, ברגע שארגון יורה מתוך אוכלוסיה אזרחית, אותה אוכלוסיה הופכת למטרה לגיטמית בדרך לחיסול היורה, מהסיבה הפשוטה – למנוע שימוש באוכלוסיה אזרחית כמגן, הבסיס לכך הוא העקרון הבא: אם החף פשע לא יעשה כלום הוא יפגע מהתגובה, על כן עדיף לו לנסות להתנגד למצב גם במחיר של איום על חיו, כי בשני המקרים במקרה הגרוע הוא ימות ובמקרה השני יש לו עוד סיכוי להינצל – זו בדיוק האנלוגיה שבה הפלסטינים מפשלים. לכולם כואב על חפים מפשע שמתים – אבל מי שבוחר עם בחמאס של יתפלא שהוא קם בבוקר למלחמה.

גיל 19 ביולי 2014

אביאל, כן הערבים הם אותם ערבים שרוצים לזרוק אותנו לים והישראלים מה הם בסך הכל רוצים? שיתנו להם לחיות בשקט ושהכיבוש ימשך בלי שיטרידו אותם על זוטות כמו שליטה בעם אחר.

ואני כנראה ראיתי עובדות אחרות שבו ממשלה צינית השתמשה ברצח של נערים להתיר כל רסן נגד החמאס תוך הפצת שקרים שהנערים אולי עוד בחיים כשברור שהם היו מתים מההתחלה, ותוך הפרה בוטה של ההסכמים שהיא חתמה במעצר שרירותי של אנשי חמאס מעסקת שליט שלא קשורים בכלל לחטיפה. אז כל אחד רואה עובדות אחרות. כל שאר מה שאתה כותב פשוט לא רלוונטי אבל נראה שהחזרה על כל המנטרות של הסכסוך כדי להרגיש טוב עם מה שאנחנו עושים. ואגב, מה אתה חושב שיצא מסבב הלחימה הזה? יגיעו למשהו חדש? ונניח שיפילו את החמאס אז האוכלוסייה הערבית תאהב אותנו או שאולי היא תהיה יותר קיצונית?

אביאל 20 ביולי 2014

גיל – כנראה המרחק בארה״ב השפיע עליך, אכן הערבים הם אותם ערבים, עם מה שקורה בעזה לא מוכיח לך את זה אז מה אתה עוד צריך כהוכחה.

ברור שלישראל יש יד בדבר, אבל הפלסטינים התחמקו פעם אחר פעם מכל הסדר ומכל תהליך שלום, לכולם ברורה תוכנית האב שלהם, לקבל מדינה ואחרי זה להשתלט מבפנים על זאת שכאן, ההוכחה לכך היא ההתנגדות הנחרצת שלהם לכל חילופי שטחים שכוללים בתוכם את המשולש, ערביי ישראל נהנים להיות הערבים היחידים בעולם שזוכים לדמוקרטיה ולזכויות אדם (אכן יש עדיין אפליה שצריך לתקן אך היא משתפרת בכל עשור – רואים את זה לפי מספר האנשים בכוח העבודה, לפי צמצום הילודה, לפי רמת השכר, ההשכלה ועוד) אמיתיים ועדיין רבים מהם יוצאים יחד עם חניך זועבי וקוראים קריאות בגידה שבכל מדינה אחרת בעולם, כולל בארה״ב בה אתה חי הם מזמן היו יושבים בכלא.

בקשר לסיבוב הנוכחי, התקווה שהיא שחמאס יסולק מהשלטון, אחרי זה יגיעו התוכניות לעתיד רצועת עזה, אני בטוח שבעלות הברית יצאו להילחם בנאצים הם חששו מה יקרה ליחס של הגרמנים לאחר המלחמה, אני בטוח שעוד מדינות בעולם דואגות למה שהולך להיות עם האויבים שלהם שהם יוצאים למערכה.

אהד 20 ביולי 2014

גיל, אתה כנראה הרבה זמן לא פה.
ישראלי שחושב שישראל היא מדינה צמאת דם הוא פשוט הזוי.
אנחנו פוחדים על כל חייל וחייל, כל אחד שנפצע גורם לצמרמורת ודכאון לאומי. אין עוד מדינה שפוחדת כך על חייליה. אבל אתה צודק, אנחנו התוקפים והאלימים.

גיל 20 ביולי 2014

אביאל, כל הערבים ככה? גם ה70-80% ילדים ולא לוחמי חמאס שנהרגו מהפעולה הישראלית? וישראל לא התחמקה מהסכמים? אתה יודע, רצחו פה איזה ראש ממשלה שרצה להגיע להסכם כזה.

ונכון, להפיל את החמאס בלי שום תוכנית ליום שאחרי זו תוכנית חכמה מאוד. בדיוק כמו לתמוך בחמאס בשנות ה80 כמשקל נגד לפתח. חוסר תכנון ופעולות חסרות מחשבה לטווח ארוך הן אלו שגורמות לכל הבעיות פה.

גיל 20 ביולי 2014

אהד, דמגוגיה לא תביא אותך לשום מקום. לישראלים איכפת מהחיילים שלה אבל מהערבים? מה זה משנה שמאות הרוגים הם חפים מפשע?

והדיעות שלי תמיד היו כאלו כך שלשהייה בחו"ל אין שום קשר לזה כמה שלא תנסה להסיט את הנושא. תתמוד עם דיעות אחרות בצורה תרבותית. קללות ודמגוגיה ותקיפה שלי במקום מה שאני אומר רק מצביעות על זה שאין לך שום תגובה עניינית.

אהד 20 ביולי 2014

נראה לי זכיתי בפרס הגדול.. פאשיסט, סותם פיות ועכשיו דמגוג.
המחויבות של המדינה היא קודם כל לאזרחיה. זה כלל בסיסי. ישראל צריכה להגן קודם כל על אזרחיה ורק לאחר מכן על הפלסטינים החפים מפשע. וחייבים לתת את הקרדיט למחאס על כך שהוא מנסה להקשות עלינו כמה שניתן לפגוע בחפים מפשע פלסטינים.

אביאל 20 ביולי 2014

גיל – יש סרטון נחמד שמסתובב ברשתות, נואמת שם אמריקאית ממוצא לבנוני בכנס על התקרית בבנגאזי, היא עונה לשאלה של מוסלמית בקהל ביחס לאותם שוחרי שלום, אז נכון גם רוב הערבים בעזה שוחרי שלום רק שהם לא עושים כלום בעניין, בדיוק כמו שמרבית הגרמנים היו שוחרי שלום ובכל זאת הנאצים הרגו עשרות מיליונים, כנ״ל לסובייטים, לסינים ולשאר הצוררים בהיסטוריה – ברגע שהעם יגיד את דברו והערבים הוכיחו טוב מאוד בשנים האחרונות שהם יכולים לצאת לרחוב ולמחות אז אני אסתום את הפה.

מי אמר שאין תוכנית ליום שאחרי ? אתה ואני יודעים אם יש או אין תוכנית ? כנראה שלא, אני מניח שלא יהיה מסובך יותר מדי לבנות מגנגונים חדשים ולהעביר את השליטה לרשות הפלסטינית בתמיכה מצרית-קטרית-סעודית-מפרציות.

שאנשים מגיעים למרחב נוחות, נוצר אצלהם חוסר רצון לזוז מנקודת הנוחות שלהם, על כן הם יוותרו על על העקרונות שלהם כדי להרוויח עוד ועוד נוחות עד שהכל יתפוצץ להם בפנים – בוא נניח שישראל היתה התוקפנית הפעם, מה בדיוק היה קורה בעוד חודש-שנה-שנתיים, שביום אחד היו צצים מהמנהרות כמה מאות לוחמים טובחים, הורגים וחוטפים בקנה מידה שלא היה לנו ? מה אז גיל היקר היתה אומר ? גם אז היית מאשים אותנו ? הבעיה בשמאל שהוא עיוור, הוא חושב שרוב האנשים הם בעלי אותם אידאלים כשלו והכל מתפוצץ בפנים, בדיוק כמו שהתפוצץ לאמריקאים ב9.11.

במצב של מלחמה, הצד השני לא מעניין אותי, למה שהוא שיעניין אותי בכלל ? באיזה מערכה היסטורית-צבאית מול אויב אכזר, צמא דם, גזען שמשפיל נשים לעפר, מוציא הומואים להורג ומשתמש בחפים מפשע ריחמו על הצד השני ? אשמח אם תענה לי האם בעלות הברית היו צריכות להתחשב בעם הגרמני ובחפים מפשע בזמן שהם נלחמו בנאצים ? גם אז הפגינו בניו יורק ולונדון נגד הרג חפים מפשע ? בזמן שהחיילים שמגנים על אותם מפגינים נהרגים למענם ?

גיל 20 ביולי 2014

וישראלים כן עושים משהו לשלום כי איך שזה נראה כרגע זה נראה בדיוק להפך וכבר שנים לא הייתה יוזמה רצינית. לגבי העזתים, האסימטריה זועקת לשמיים. כשאתה תהיה במצור תמידי כשכל היציאות והכניסות בשליטת מדינות אחרות שלא מאפשרות לך לפתח שום מראית עין של חיים נורמליים ואתה חשוף להפצצות יומיומיות ושרירותיות אז נראה כמה שוחר שלום תהיה.

והפסקה האחרונה שלך מסכמת הכל. דה הומניזציה של הצד השני שלא מעניין את רוב הישראלים בכלל. גרמניה, בניגוד לעזה, הייתה במצב של מלחמה. רוב הפלשתינים לא לוחמים נגד ישראל. ואפרופו גרמניה, ביום שאחרי המלחמה פתאום גרמניה הפכה למדינה ככל המדינות, אז מה, מרוצחים הם הפכו לשוחרי שלום ביום אחד?

אביאל 20 ביולי 2014

גיל – בוא נעמיד דברים על דיוקם, טרם עליית החמאס כל המעברים היו פתוחים, היתה גישה לכל סחורה אפשרית ולתנועת אנשים – זה שהם מנצלים חומרי גלם, תשתיות ואת כל כספי התרומות שלהם (אגב, בתרומות לעזה היא נמצאת במקום הראשון בעולם בסכום כסף לראש) החמאס מנצל היטב לבניית נשק, אנו חויים את זה ביום יום – החל מהרקטות, כלי הנשק, המנהרות וכו׳

אני גם בטוח שיהיה לך האומץ להסביר בארה״ב למה בן לאדן כל כך שנא את האמריקאים אחרי שהם דפקו וזרקו אותו באפגינסטן ואיך אפשר להבין שהוא חזר כדי לנקום בהם, אחרי שהם זרקו אותו בארץ שכוחת אל.

על איזה הפצצות שירותיות אתה מדבר ? האם טייסי צה״ל טסים לכייף מעל עזה וזורקים פצצות ? כל הפצצה בעזה מלווה בשלושה-ארבעה תהליכים מסודרים הכוללים הודעה לאזרחים על הפצצה, כרוזים, שיחות טלפון, הפצצת אזהרה בלתי פוגעת, תהליכים ששום צבא בעולם המערבי טורח לעשות, לא הקואלציה באפגינסטן ולא ארה״ב בעיראק או בכל סכסוך אחר בהיסטוריה – ויש עדויות של אנשי צבא בינלאומיים לכך.

מהמילים שלך נשמעת הדה לגיטמציה על גבול האנשטמיות שצצות ברחבי העולם, אם זה בא מישראלי שגר בארה״ב מה עלינו להתפלא שזה יגיע גם מזרים מוחלטים.

ועל סמך מה אתה מחליט שעזה לא במצב מלחמה ? התל״ג שלהם מופנה למלחמה (יותר נכון להכנות) בצורה גבוה בהרבה מזו של הנאצים.

אני אישית מאמין שרק שבר בעולם המוסלמי יביא בסופו של דבר לרוב השפוי שם להתפכח ולהקיא מהם את הקיצוניים, שבר בסגנון שקרה באירופה של שתי מלחמות עולם, אם היית אומר בדיוק בימים אלה לפני 100 שנה לגרמנים ולצרפתים שבעוד מאה שנה מהיום הם יהיו בעלי הברית הגדולים ביותר אם היו מגחכים וקוראים לך משוגע, כל עוד השבר הזה לא יגיע העולם כולו יסבול ואנחנו במיוחד. הניצנים הראשונים הגיעו דווקא מהשבר הגדול שמצרים חוותה וכבר רואים את ההתפכחות של אזרחיה ומנהיגיה בכל מה שקשור לאזורנו, הלוואי שאחרים ילכו בדרך זו.

גיל 20 ביולי 2014

אביאל, מה שאתה אומר ממש לא נכון. מאז ומתמיד ישראל שלטה על המעברים וגם על הים וקבעה מה נכנס ומה יוצא משם. זה שבתקופת החמאס המצב הוחמר לא אומר שלא היה ככה גם קודם.

בארה"ב בהחלט הייתה ביקורת גדולה על מימון בן לאדן.

לגבי התקפות שרירותיות ושקרים של צה"ל אתה יכול לקרוא פה: http://idanlandau.com/2014/07/20/idf-admits-war-crime/

ויפה שצה"ל טורח להודיע להם שמפציצים אותם אבל 80% של הרוגים שאינם מחבלים לא מתיר מקום לספק לגבי מה ישראל עושה בפועל. אני מבין שגם ילדים על חוף הים הם מחבלים בפוטנציה והיה צריך להרוג אותם כשהם קטנים.

ודי כבר עם ההשוואות המופרכות לנאצים. עזה ממש כמו גרמניה. אוטוטו יש לנו תאי גזים. גם העזתים שומעים יותר מוסיקה קלאסית מהנאצים, ממש צריך להזהר מהם.

אסף THE KOP 21 ביולי 2014

מה אתה מנסה להגיד גיל, שצה"ל ידע שמדובר על ילדים בחוף, ואף על פי כן, הוא פעל לחסל אותם כי הם מחבלים בפוטנציה ?

איציק 21 ביולי 2014

אסף, וכל השאר,
עזבו, אל תענו לו. הרי הוא מהיהודים שהיו לכל פריץ אשר מאשימים את היהודים בכול עוולות העולם. הוא לא רואה מסביב כלום פרט לכך שהיהודים רוצחים בכוונה, כנראה גם מוסיפים דם תינוקות ערביים למצות בפסח. אתם מתעצבנים סתם ומוסיפים לו שמן למדורת השקרים והכשלים הלוגיים שלו. אולי הוא היה מאשים קצת פחות את ישראל עם לא היתה כיפת ברזל והיו נהרגים מאות ישראלים ואז המאזן היה דומה. גם אז הוא היה מוצא הצדקה של חמאס לירות לעבר אוכלוסיה אזרחית וחוסר הצדקה בניסיון ישראל להוריד את המשגרים המוחבאים באוכלוסיה האזרחית העזתית. הוא רואה אותנו כאשמים במצב בעזה, אך לא מביע שום עמדה נגד קריאות חמאס להשמיד את ישראל, ולא רק לשחרר את עזה ויו"ש. הוא לא רואה עם זה בעייה אמיתית כי אנחנו חזקים ויכולים בשקט לספוק אבדות. הוא הרי במצודת הצדק וההומניות, בארה"ב, וכן, יש לו חברים ומשפחה בארץ, אבל חברים אפשר למצוא גם בארה"ב, ואולי אף יותר הומנים, את המשפחה אפשר להביא לארה"ב, אולי. לא נורא, העיקר שלא יפגעו בערבי אחד על חשבון היהודים כי דמם הפקר.
סליחה גיל שכך אני כותב, אך אם תקרא את כל התגובות שלך, ככה בערך אתה נשמע, אנחנו שקרנים, אנחנו רוצחים, אנחנו מעוותים את המציאות, אנחנו מספיק חזקים כדי לסבול ולספוג, אנחנו מקום מסוכן. הצד השני… פוס, הם מסכנים, להם מותר הכל, ולא משנה למה הם מסכנים, ולא משנה מה הם עושים. כפי שכתבתי קודם, אין אני מאחל לך שום רע, נהפוך הוא, רק טוב, רק בלעדינו. עזוב אותנו, חייה את חייך הטובים והמוסריים בכל מקום שטוב לך בו, רק למרות זכותך להביע את דעתך, זכור ששמורה לך הזכות גם לא להביע אותה (אתה הרי לא מביע דעה על כל דבר שבעולם, תמנע גם הפעם).

אביאל 21 ביולי 2014

גיל – איפה אמרתי שלא היתה שליטה על המעברים ? גם אתה יודע מה הקטע המצחיק אצלך, בכל הסכם שלום יהיה פיקוח על המעברים, כולל פירוז מוחלט של הפלסטינים, בכל הסכם מאז שבכלל החלו לדבר איתם וזה תנאי שברור לנו ובעיקר להם, אז אני לא מבין על מה אתה מדבר.

יופי שהיתה ביקורת בארה״ב, אתה חי בארה״ב בגלל שהסיכון שם ליהודים נמוך לא ? מתי בדיוק ארה״ב דפקה חשבון למישהו בעולם ? קראת את דור מזוין על המלחמה בעיראק ? שם מוסבר בדיוק למה האמריקאים הגיעו לעיראק כגיבורים והפכו במהרה לאויבים מרים, בכל מלחמה מתים חפים מפשע, האם אתה באמת חושב שישראל שלחה מטוס להרוג ארבעה ילדים ששיחקו כדורגל על החוף ? אם כן, אני במקומך מפסיק לדבר עברית, שוכח מיהודותי ומתנקה מכל מה שקשור למדינת ישראל, אבל אל תדאג גיל אם תיקלע לטורנדו בקריאביים או לצונאמי בתאילנד, לא ארה״ב הארץ חסרת הסיכון ליהודים תבוא להציל אותך, אלא המדינה הפשטיסטית מהמזרח התיכון.

80 אחוזים נפגעים חפים מפשע, ראית כמה נפגעים חפים מפשע באפגניסטן ובעיראק ? ראית את הנפגעים חפי מפשע במאלי לפני כמה חודשים (בהתקפה צרפתית), הם עכשיו היו חותמים על 80 אחוזים, במקום לגנות את החמאס שהוא זה שעושה את פשעי המלחמה ומסתתר תחת אוכלוסיה אזרחית, שאגב אם פעם היית טורח לקרוא את אמנות האג ואת כללי המלחמה, היית יודע שכל אוכלוסיה אזרחית שנעשה בה שימוש לכיסוי על פעילות התקפתית, הופכת לפי כל כלל בינלאומי לברת פגיעה במטרה להפסיק את האש, אבל במרחב הנוחות בוחנים רק את מה שנוח.

בשבילנו כאן בישראל, חמאס הוא וריאציה חדשה של הנאצים, נכון זה לא מסודר ומאורגן אבל המטרות אותן מטרות.

איזה עוד מדינה מכריזה על הפסקת אש הומנטירית בזמן שטובחים בחייליה ? איזה עוד מדינה מודיעה לפני על הפצצה ? איזה עוד מדינה מקימה בית חולים שדה לצד שמנגד בזמן הלחימה ? תראה לי מדינה אחת בעולם שעושה או עשתה את זה מתישהו בהיסטוריה.

גיל 21 ביולי 2014

אסף, מה שאני מנסה להגיד שישראל הורגת הרבה אנשים חפים מפשע, מאוד פשוט.

אביאל, יפה, אז עכשיו עברנו מרטוריקה של אנחנו הכי מוסריים בעולם לזה שכל העולם עושה דברים דומים. מה שקורה בארה"ב או מאלי ממש לא רלוונטי, אנחנו דנים פה בישראל. אם התירוץ של אחרים גם גרועים עושה לך טוב על המצפון של מה שמוגדר באמנות בינלאומיות כפשעי מלחמה אז באמת יש לך מצפון מאוד נקי.

אם תקרא את הפוסט שנתתי(והפוסטים המקושרים אליו) תראה שלא רק שלא רלוונטי שהייתה אזהרה מראש אלא שבכלל לא היה שם שום נשק מוחבא.

לא ממש הבנתי למה ברור שיהיה פירוז מנשק. יש פירוז כזה עם מצרים? סוריה? מדינות הרבה יותר חזקות מהחמאס ושאנחנו או בשלום או במצב אי לוחמה איתם שנים. זה שלצד מסוים יש נשק לא אומר שהוא בהכרח מהווה איום עלינו.

ואיציק, כרגיל תגובה דמגוגית שלא מתייחסת לשום דבר שאמרתי וממציאה עליי דברים שגובלים בדיבה. אתה פשוט מגיב בצורה הזויה לגמרי אני חייב לומר. ואכן אמשיך להביע את דעתי כשיתחשק לי למרות שזה מאוד מעצבן אותך ואחרים לשמוע אותה.

אסף THE KOP 21 ביולי 2014

גיל,
אני שמח שהבהרת את הנקודה, כי קיבלתי את הרושם שכתבת שצה"ל יורה בכוונה תחילה על ילדים שעשויים לצמוח למחבלים.

לדבי כך שישראל הורגת הרבה אנשים חפים מפשע… כל עוד זה עומד בנורמות ובהתאם לחוק הבינלאומי, אני חי עם זה בשלום. הפגיעות של ישראל בחפים מפשע נמוכות לאין ערוך מהפגיעות של צבאות אחרים, נערביים, בסיטואציות דומות. יתרה מכך, הצעדים שישראל נוקטת לצמצום הפגיעה בחפים מפשע אין להם אח ורע בעולם.
כן, חשוב לזכור שזאת לא ישראל אשר בחרה את מרחב הלחימה.

גיל 21 ביולי 2014

אסף, זו הייתה הערה צינית. ומעבר לזה שישראל כן מפירה את החוק הבינלאומי לא פעם, על פי אלו נורמות בדיוק מותר להרוג חפים מפשע?

אביאל 21 ביולי 2014

גיל – כמה הערות – לא כתבתי שאנחנו הכי מוסריים, שאנחנו העם הנבחר ושאר הדברים שאנשים אומרים לעצמם כדי להרגיש טוב, אני מסתכל על העובדות בשטח.

עכשיו בוא ניכנס לעניינים מתודולוגיים – אתה מדען אם אני לא טועה, אז מה הבסיס המדעי ? השוואה, עכשיו כן, ברור שאני אערוך השוואה – בעיקר מול המדינות שאנחנו שואפים להגיע אליהן מבחינת רמת הדמוקרטיה. אז אל מול הפעילות האמריקאית באפגניסטןעיראק (ואני בכלל לא מזכיר את דרדזן, את וייטנאמם וכו׳ כי הזמן הוא זמן אחר) או אפילו מול פעילות מצומצת יחסית של הצרפתים במלי אז ישראל יוצאת טוב מאוד בהשוואה.

אם היינו נבחנים במדד מוסריות עולמי מצבנו היה מעולה, היות לכך שמצפון לנו נהרגו בשישי-שבת מעל 700 חפים מפשע, ממערב לנו בסביבות 400 (לרוב ע״י עריפת ראשים ברוטלית) ואף אחד בעולם לא פוצה את פיו בנושא. לכן אני מסתכל על החוק הבינלאומי והוא נקודת הייחוס שלי, הייתי מעדיף שנקודת הייחוס תיהיה המצפון המוסרי של העולם, אבל ברגע שחבריו של פוטין מפילים מטוס מלזי שהמריא מהולנד והנשיא האמריקאי (אחד הגרועים בהיסטוריה ללא ספק מבחינת יחסי חוץ) ממלה פיו במים אז זה המצב.

בקשר להפצצות – לא אני ולא אתה ובטח לא מי שכתב את הדברים בלינק יודעים את הסיבות – יכול להיות שהיו משם שיגורים, מצבור נשק, בניין אסטרטגי, מנהרות, יכול להיות שמדובר בבתים של ראשי החמאס, פעילים או כל דבר אחר, אתה באמת מאמין שצה״ל יורה סתם לעבר בתים של סתם אנשים ? בלי אינטרס ? כמו שאמרתי לך קודם, אם אתה מאמין בזה או בזה שצה״ל הרג בידיעה ארבעה ילדים ששיחקו כדורגל על החוף אין לנו בכלל על מה להמשיך לדבר.

בקשר לפירוז, זה קצת מצחיק, אתה לכאורה מבין במה שקורה כאן, אבל מאז הסכמי אוסלו הוסכם שלמדינה הפלסטינית שעתידה לקום כאן יהיה רק כוח משטרתי ולא צבאי, הסיבות ? במידה ונחזור לגבולות 67 יעלם לחלוטין העומק האסטרטגי המצומם גם ככה, יהיה איום על נקודות קריטיות – צבא קטן יוכל לחצות את המדינה לשתיים באזור נתניה-טול כרם, איום תמידי על הגבול המזרחי (לכן ההתעקשות על כוחות בינלאומיים בבקעה), איום רקטי על שדה התעופה המרכזי ועל בירת המדינה. כל אלה נושאים חתומים וידועים לגבי המשא ומתן והפלסטינים קיבלו אותם כבר מזמן, המדינה הפלסטינית שתקום תיהיה מפורזת ואם כבר, אז יש הסכם פירוז יחסי של סיני שעומד בתקופו מאז חתימת ההסכמים.

גיל 21 ביולי 2014

אביאל, אם הבסיס להשוואה שלך הוא מה עושות מדינות ערב אחרות אז מצבנו כבר רע מאוד. לגבי ארה"ב, מאיפה הבאת את זה שהנשיא האמריקאי ממלא פיו מים? הם דווקא מדברים בלי סוף נגד פוטין בימים האחרונים (לא שזה קשור לנושא).

לגבי הפצצה של בית החולים, אין שום בדל הוכחה שהיה שם מאגר נשק וגם אם כן זה לא מוצדק להפציץ אותו. אני לא יודע למה צה"ל מפציץ מקום מסוים אבל קהות החושים שגורמת להרג של כל כך הרבה חפים מפשע מראה שמשהו בשיקול הדעת משובש לגמרי גם אם אין שום כוונה לפגוע סתם ככה בחפים מפשע. כוונות לא מעניינות כאן אלא מבחן התוצאה הסופית.

לגבי פירוז, לא יודע מי הסכים לכך או לא, אבל זה שיש למדינה כל נשק לא אומר שהם מפעילים אותם. אנחנו מוקפים במדינות אויב עם חימוש מכאן ועד להודעה חדשה שרלוב לא משתמשים בו נגדנו. ההנחה הבסיסית שלך שברגע שיהיה להם צבא הם ינסו לכבוש את ישראל היא פשוט לא נכונה. כל מה שרוב האנשים רוצים זה לחיות בשקט.

אהד 21 ביולי 2014

ההבדלים עמוקים מדי פשוט. אתה מעדיף להאמין לדיווחי אונר"א, אנחנו לצה"ל. אנחנו נעדיף לירות טיל ליד בניין הנמצא ליד בית חולים בו יש משגרי רקטות ואתה תעדיף שהרקטה תשוגר לעברנו, העיקר לא לפגוע בחפים מפשע (בעודי כותב שורות אלו, נשמעת עוד אזעקה).
"אנחנו מוקפים במדינות אויב עם חימוש מכאן ועד להודעה חדשה שרלוב לא משתמשים בו נגדנו."
לרוב? נניח שזה לא נובע מכוחנו. למה לעזאזל אני צריך להסתמך על "לרוב". בהינתן החשק יהרגו בנו ובהינתן החשק, ינוחו?

גיל 21 ביולי 2014

אהד, אתה מתעלה אפילו על דובר צה"ל. הטילים הרסו את בית החולים הסיעודי שלא היו בו שום רקטות. זה שצה"ל משנה את הגירסאות שלו לנושא זה לא חדש אבל מעיד שהוא בעצמו לא יכול להסביר את הפשע מלחמה הזה.

אביאל 22 ביולי 2014

גיל – שמע אתה אף פעם לא עונה לנקודות שאני אומר, מוסיף לי דברים שמעולם לא אמרתי וסוטה לצדדים. הבסיס להשוואה שלי היא לא מדינות ערביות אלא היחס של העולם לגבי מה שקורה שם ומה שקורה כאן – זו נקודת ההשוואה שלי ואין בה שום דבר פסול.

אכן הייתי צריך להשתמש בביטוי אחר, אובמה אולי בעיקר מדבר וזהו, איפה התגובה לסיפוח של שטח ריבוני (קרים), הפלת מטוס, רצח עם בסוריה, העדפה של האחים המוסלמים על פני שלטון חילוני במצרים (רק משום שהם נבחרו בבחירות דמוקרטיות, כנראה הוא ויועציו שכחו שגם היטלר עלה לשלטון בדרך דמוקרטית למהדרין) ומה לא.

שוב אתה מעוות, מי דיבר על בית חולים ? הרגע דיברת על בית וגם לפי כל חוק בינלאומי ברגע שבית חולים הופך למחסן נשק או למקור של אש הוא בר פגיעה, גם מה השטות הזאת שלך שאתה מעז בכלל להגיד שאסור לפגוע בו ?! אם מחר מטוס רפואי עם חולים מגיע עם פצצה בדרך לארה״ב גם אז תתחשב ? האם בן לאדן היה יושב בתוך בית חולים גם אז היית נמנע מלפוצץ אותו ? כל מדינה מערבית היתה עושה את אותו דבר ורובן גם עשו את זה במלחמות לאורך ההיסטוריה.

לגבי פירוז, אם אתה לא יודע אל תעלה את זה, תבדוק קצת ותחזור, פלסטין שתקום תיהיה מפורזת, האיום גדול מדי, האם גם קנדי טעה שהוא איים על הסובייטים כאשר אלו הציבו נשק אטומי בקובה ?! תעבור קצת על היסטוריה צבאית, אסטרטגיה וכו׳, מדינה לא יכולה לחיות עם איום שעלול להתרחש לפתחה בכל רגע נתון, איום בסדר גודל שיכול להוות סיכון אמיתי להמשך קיומה, בדיוק כמו הפצצת הכור בעיראק, הקמפיין נגד האיראנים ועוד, האם ארה״ב, צרפת, אנגליה או כל מדינה אחרת היתה מקבלת אויב שעלול לפרוץ לגבולותיה ? ועדיף שלא תענה כן. עם מצרים וירדן יש הסכמי שלום, לבנון כמדינה חלשה יחסית (אבל חיזבאללה מסוכן) ובסוריה גם לפני המצב לא נשקף איום מיידי על ישראל וזה כל ההבדל.

אביאל 22 ביולי 2014

גיל – אם זה פשע מלחמה וכל כך אכפת לך, תעלה על הטיסה הראשונה להאג (רק תשתדל לא לעשות את זה דרך טיסת קישור מעל אוקראינה) ותשבות רעב עד שיעמידו לדין את ראשי המדינה והצבא, צביעות וצדקנות כזאת לא ראיתי המון זמן, בטח בזמן מלחמה – זה בכלל סממן של השמאל הלא רציונאלי אצלנו, אין שום בעיה להפגין נגד הצבא אבל בזמן מלחמה ? האם אי פעם הפגינו את חיילים בזמן לחימה שלהם בארה״ב ? אולי הפגינו את הממשל והחלטותיו אבל מעולם לא קראו לחיילים טרוריסטים, רעים ופושעי מלחמה בזמן לחימה.

גיל 22 ביולי 2014

אביאל, מה אתה רוצה מאובאמה? אתה מצפה שיכריז מלחמה על רוסיה? הוא נותן גיבוי מוחלט לישראל כרגע אז איפה פה הצביעות? וזה שהוא פועל בעיקר לפי אינטרסים אמריקאיים שלא תמיד עולים בקנה אחד עם מה שישראלים רוצים זה צפוי. הוא נשיא ארה"ב לא ראש ממשלת ישראל.

זה ממש לא נכון שכל מדינה מערבית הייתה עושה הדבר אבל אתה מתחמק מהעיקר. לא היו שם שום טילים וההפצצה שלו מיותרת.

מה אני לא יודע לגבי פירוז? תוכניות יש מכאן ועד להודעה חדשה אבל הדיעה שלי שאם מקימים מדינה פלשתינית עצמאית אז זכותה להתחמש בדיוק כמונו. לסורים יש נשק כימי בכמויות ואין להם שלום איתנו אז איך זה מסתדר עם האמירה שלך שאי אפשר לחיות עם איום קיומי? לברית המועצות היה נשק שיכל להשמיד את ארה"ב וזה לא קרה וארה"ב לא עשתה כלום נגד זה. הודו ופקיסטן עם פצצות אטום ולא מתקיפות אחת את השנייה אז אל תדבר שטויות שאי אפשר לחיות עם איומים תמידיים. חיים עם זה כל הזמן בהרבה מקומות בעולם.

גיל 22 ביולי 2014

ואני מאוד מודה לך שאתה אומר לי מה לעשות (אחרי שאמרת לי מה אני צריך לחשוב). בטח, בזמן מלחמה יש את הססמא שקט יורים. אסור חלילה להעביר ביקורת על זוועות בזמן אמת כאילו שאחרי המלחמה למישהו יהיה איכפת.

אתה רציני לגבי השאלה האחרונה שלך? תקרא קצת על ההיסטוריה של וייטנאם ואיך התקיפו חיילים שחזרו מהקרב ואיך התייחסו אליהם.

גיל 22 ביולי 2014

והנה, עוד כמה ערבים שמה זה משנה שמתו, העיקר חיסלנו עוד פעיל טרור:

http://idanlandau.com/2014/07/21/justifying-job-wounds/

אהד 22 ביולי 2014

זה שבצלם כותבים את זה, לא הופך את זה לנכון.
ואגב, יחסית ל"תחקיר ראשוני", נראה שהם די החליטו כבר מה קרה שם, לא?

אביאל 22 ביולי 2014

גיל – שוב, זה פשוט מצחיק שאתה מכניס לי מילים לפה, איך אמרתי לך מה לחשובלומר ?! אוקיי אז לזוועות – חמאס יורה מתוך אוכלוסיה אזרחית, יש עדויות בשידור חי של דובר חמאס שטוען שעל האזרחים שלו להיות מגן אנושי וראינו את התוצאות בסיג׳עיה, חמאס חטף כנראה גופה של חייל – יש דבר יותר מזוויע מזה ? אתה רוצה שנמשיך ?

תקפו קצינים בכירים, אדמירלים וגנרלים שחזרו מוייטנאם, לא חיילים פשוטים שנעשו לעשות את מה שהמדינה שלהם שלחה אותם לעשות, אתה יודע אם נניח שאלה הותקפו, זה כתם לעם האמריקאי.

בקשר ללינק, אין לי מה להיכנס לבלוגים של אוטו-אנטישמים, כאלה שזועקים לשמיים ומגינים על ארגון שהראשונים לשרוף חיים הוא אותו סוג של אנשים, אנשים שמעדיפים מוות של עמם ושל החיילים שמגינים עליהם מאשר מוות של האויבים שלהם, אלה ימצאו את עצמם כמו הרבה קבוצות של אוטו-שנאה בפח הזבל של ההיסטוריה.

מילה אחת לא אמרת על ההתנהגויות של החמאס, על השימוש בילדים כמגן, שימוש בבעלי חיים, חטיפת גופות, שימוש באמבלונסים עם סמלים של האו״ם לצרכים צבאיים, כמה פשעי מלחמה הם יצטרכו לעשות כדי שתבין מי פה הרע בסיפור.

גיל 22 ביולי 2014

אביאל, אתה מקשיב לעצמך? חמאס חטף גופה של חייל וזה מזוויע אבל לא הרג של 25 פלשתינים חפים מפשע? כמה נוח לתייג אחרים בכל מיני שמות רק כי המראה שהם מציבים לך לא מוצאת חן בעיניך וקביעת "עובדות" לגביהם בלי אפילו לקרוא אותם. גישת אטימת האזניים במחשבה שהמציאות תעלם.

ושוב פעם תגובה פאבלובית של "אבל לא גינית את החמאס" כאילו שזה רלוונטי לזוועות שישראל מייצרת. בתור ישראלי צריך להיות איכפת לך מה המדינה מבצעת גם בשמך אבל הפתרון הנוח הוא להאשים את החמאס בכל הצרות.

אביאל 22 ביולי 2014

גיל – כבר אמרתי לך, אם אתה חושב שצה״ל הורג 25 חפים מפשע לכייף אז אין לנו מה לדבר, זה נזק קולקטיבי, האשמה המלאה היא על החמאס שמשתמש במגן אנושי, כמו שכבר ציינתי, האם אמרת את אותם דברים כאשר ארה״ב הרגה בעיראק ואפגינסטן בערך פי 100 חפים מפשע או שאתה מייחד את זה רק לישראל ?

לחטוף גופה זה פשע מלחמה מוצהר, לתקוף מטרות שמהוות איום גם אם מדובר באובדן של אוכלוסיה חפה מפשע היא לא פשע מלחמה – אמנת האו״ם סעיף 51 – ״לפי סעיף 51 לפרוטוקול הראשון של אמנת ז'נבה אם אתה לא לוחם (לא עונה על התנאים) אז אתה תמיד אזרח אבל אדם שנוטל חלק בפעלול איבה נגד צד באמנת ז'נבה אז באותה נקודת זמן ולמשך אותו זמן הוא בר פגיעה״, מספיק לך ? האמנה הזאת מאושררת גם ע״י הפלסטינים ועל ידי כל החברות באו״ם, זה הסעיף שמכוחו פעולות המעצמות בעולם והוא נוצר בשל הניסיון מול הנאצים.

גיל 22 ביולי 2014

לא אמרתי בשום מקום שהוא הורג לכיף אבל זה לא משנה. בפועל הוא הורג מאות חפים מפשע. ועל איזה מגן אנושי אתה מדבר?! תלמד קצת את הפרטים לפני שאתה מגיב בכזו אטימות. משפחה ישבה לסעודת סיום צום הרמאדן והושמדה כליל וכל מה שאתה יכול לומר זה שגם האמריקאים עשו את זה כמנטרה שחוקה. למה שלא נזרוק גם אנחנו פצצת אטום על עזה כי הרי האמריקאים עשו את זה וגם מסתתרים בה מאות מחבלים והם בטוח יהרגו לפי ההגיון המעוות של העיקר גם מחבלים מתים. העיקר שלחטוף גופה שבכלל לא ברור שהתרחשה זה פשע מלחמה. הרג של מאות חפים מפשע זה רק תוצר לוואי. כמה אטימות ושנאה לאחר יש בתגובה שלך זה פשוט מדהים.

אביאל 22 ביולי 2014

גיל – אתה לא מכיר אותי, אם היית מכיר אותי היית צוחק אם היתה שומע מישהו אומר עלי שאני מונע משנאה של אחר, אני נגיד בניגוד אליך בארה״ב (הארץ חסרת סיכונים ליהודים) נמצא כעת בחדר שהקו האווירי מהחלון שלי לבין הבית של השכנים של מבית צפפה הוא בערך 20 מטרים. אבא שלי מעסיק בערך 20 ערבים ומאז שאני זוכר את עצמי אני חיי קרוב מאוד אליהם, הייתי בחתונות ובאירועים שלהם בתוך כפרים במזרח ירושלים (האחרון בחתונה של הבן של עובד של אבא שלי בעיסוויה שבועיים לפני החטיפה של שלושת הנערים), אז אל תבלבל לי על שנאה לאחר.

אני לא יודע על המקרה הזה, אבל יש במלחמה גם טעויות, זה חלק מהן, ההבדל בינינו לבין החמאס הוא שאנחנו מורידים את הראש ומרגישים כאב בלב על ילדים וחפים מפשע והם חוגגים בסוכריות וממתקים על גגות הבתים, האם יש ארגון אחד בעולם הערבי כמו בצלם ? האם יש בלוג שמסקר את פשעי המלחמה של חמאס ומופעל ע״י תושב עזה ? לא וזה בדיוק ההבדל.

פשע מלחמה הוא לחימה שיטתית שמטרה להרוג חפים מפשע, צה״ל לא עושה את זה, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים יש עדויות של אנשי צבא מרחבי העולם שבחנו את עופרת יצוקה והעידו לטובת ישראל בועדה לזכויות האדם בז׳נבה (אגב היו״ר באותו דיון היה מסוריה) שבו הם מעידים שמעולם בשום מערכה צבאית לא נעשו כל כך הרבה מאמצים להימנע מפגיעה בחפים מפשע.

אתה בטח מהאמריקאים הצבועים שהיו מעדיפים שמיליון חיילים אמריקאים היו מתים בכיבוש יפן (הערכת הפנטגנון) מאשר לזרוק את פצצות האטום על הירושימה ונגאסקי ולא גיל אין צורך בשום סיטואציה לזרוק פצצת אטום על עזה – האיום אחרי הכל הוא לא קיומי בטווח הקצר, כל הפעלת כוח נעשת בהתאם לצורך.

וכן גיל פעולות של בני אדם וגם של מדינות תמיד נעשות תמיד בהשוואה לאחרים, אתה כתבת בפוסט של דורפן לפני כמה שעות שהפעולות של ברצלונה וריאל בשוק ההעברות מגעילות אותך, האם לא עשית כאן השוואה ?! האם אתה עושה השוואות רק איפה שנוח לך ? כן, תסמין ידוע של השמאל.

גיל 22 ביולי 2014

אני מכיר אותך רק מהכתיבה והכתיבה שלך מלאה שנאה ובעיקר חוסר מוחלט באמפתיה לערבים. אתה חוזר על כל הקלישאות הקלאסיות בסכסוך כמו "יש לי הרבה מכרים ערבים" ומתחמק שוב ושוב מהעובדות הכל כך ברורות כאן. 160 ילדים נהרגו, 66 נשים, 35 קשישים, ועוד אלפי פצועים. כולם רק סטטיסטיקות משניות ולא רלוונטיות והפעלת צורך מידתית לטעמך כי הרי מה שחשוב זה שישראל לא מתכוונת לפגוע בחפים מפשע. צר לי אבל התעלמות מזה מראה על אטימות ולהגיד שמרגישים כאב בלב על זה זה פשוט שקר כי לא ראיתי שום הבעת צער פה (אפרופו כל אלו שדורשים ממני להביע צער על נפגעים ישראלים). אם יש משהו שהחיים בחו"ל לימדו אותי וכן נתנו לי פרספקטיבה לגביו זה לגבי הנושא הזה. שהרוגים של חפים מפשע הם כאלו בלי קשר למוצא ואין שום הבדל בדם בין אנשים ולא משנה מה הכוונות של הצד השני. ממש ישמח מישהו שהוא נהרג בגלל שישראל לא ממש התכוונה להרוג אותו. יותר מזה, כשמשתשים בפצצות של טון ממטוס בשטח צפוף אי אפשר לומר שלא מתכוונים כי די ברור שיהיו הרוגים בקרב אזרחים ולא מעורבים אז תרשה לי לא להתרגש ממה שצה"ל "מתכוון" אליו כביכול.

הפצצה של בית חולים שאין בו שום רקטות היא בהחלט פשע מלחמה ומי יודע מה ימצאו חקירות אחרי הקרבות כמו שהיה בפעם הקודמת וכמה קצינים וחיילים לא יוכלו להכנס למדינות אחרות בגלל זה (כי כמובן כולם אנטישמיים ולא פועלים לפי חוק בינלאומי)

ושוב אתה קובע מה אני מעדיף ומה לא אפרופו מי שמתלונן שמכניסים לו מילים לפה. ההמצאות שלך לא שוות תגובה אבל כן אומר שאני מעדיף שלום והסכמים חתומים ואלו דברים שלא ניסינו אותם בכלל עם החמאס.

ובאמת הגעת לרמה הזויה של טענות אם אתה משווה רכישות של ברצלונה להפצצות בעזה. כל מה שאתה עושה זה להסיח את הדעת מההרג של חפים מפשע והרס עצום. לא מסוגל אפילו להתייחס לדבר בסיסי כמו זה בלי כל מיני פלפולים שלא קשורים לכלום. העיקר שהמצפון שלך נקי.

אביאל 23 ביולי 2014

גיל – נסכם את זה בזה שההיסטוריה תשפוט את העניין ואתה יודע מה ההיסטוריה כבר שופטת, כר הפעילות של ישראל גדל לאין ערוך מהמבצעים הקודמים מהסיבה הפשוטה שהדרך שלך ושל כמותך, אנשים נאיבים שמאמינים ברב תרבותיות שמתפוצצת להם בפנים.

אל קעידה, דעאש ושאר חבריהם מתחילים להפיל את האיסמון, המוסלמים באירופה כבר מביאים לעלייה של הימין הקיצוני שם, הסינים מטפלים באיום המוסלמי ביד ברזל ולאמריקאים נפל האסימון אחרי ה9.11 – או בקיצור סמואל הנטיגטון בהתנגשות הציבליזציות מוכיח את תמימותו של פרנסיס פוקויאמה בקץ ההיסטוריה והאדם האחרון בפעם המי יודע כמה.

גיל 23 ביולי 2014

מדהים כמה אתה מסוגל להמשיך להמציא דברים לא קשורים. מי אמר שאנ מאמין ברב תרבותיות ומה הקשר של זה לנושא?

כן, כן, הכל התנגשות של ציביליזציות וכל המוסלמים אותו הדבר בכל העולם. כמה נוח לשים אותם בקטגוריות גורפות וגזעניות כאלו במקום להתייחס אליהם כבני אדם. וההיסטוריה אכן תשפוט והיא שופטת את ישראל לרעה. מעבר לעניין הנקודתי הזה יותר ויותר אנשים בעולם מבינים שישראל קרוב למשטר אפרטהייד ויותר ויותר סנקציות יוטלו עליה. זה יהיה לך ולשכמותך מאוד נוח כמובן כי זה רק יוכיח שכל העולם אנטישמי ואין עם מי לדבר.

אהד 23 ביולי 2014

גיל, אז הבנו כולם מה אסור לצהל לעשות. אוקי. אבל בפועל ישנו ארגון טרור קיצוני שיורה רקטות על ישראל כבר 14 שנים, שמפעיל פיגועים בשטחה ושחופר מנהרות כדי להוציא לפועל מעשי טבח בתושבי הדרום.
אז מה אתה היית עושה? מבליג? מבקש הפסקת אש בתנאים שחמאס מציב? נכנס עם כוחות רבים של צהל וללא חיפוי אווירי וארטילרי ותוך כדי זה מפקיר את ילדינו?
אני באמת מעוניין לשמוע מה האלטרנטיבה שלך

דוני דארקו 19 ביולי 2014

לאיציק – חס וחלילה .אבל איפה אתה רואה את האיום הקיומי מבחינת יחסי הכוחות ומבחינת אבדות וכו זו השאלה .
אם מוות של אנשים צורם לך אז יש רבים שמתים מכיוון שהתרופות שלהם לא מאושרות בסל התרופות או מכיוון שאין תקציב להפוך כביש אדום לדו מסלולי .ואולי יש הבדל בין מוות למוות .וברור שעניין היכולת לחיות בלי הטירוף של האזעקות הוא חשוב ,אבל הממשלה הזו וזו שלפניה לא עשו דבר ב -10 השנים האחרונות לאיכות החיים של מי שגר בדרום מלבד מבצעים חוזרים ונשנים כמו זה הנוכחי והנה אנחנו כאן מדברים ומן הסתם נמשיך אחרי המבצע הנוכחי ועוד שנה במבצע הבא .מה עושה ומה יוצר את ההתלהמות הנוכחית ואת השיח הכואב הזה שרואים כאן בכל פינה ?
אני ממש לא מבקש לריב ,רק להבין מה מקור השנאה הזאת ששורפת פה כל נסיון לדו שיח .הרי היו בחירות וכמו שאתה כבר ציינת או מישהו אחר השמאל כבר לא ממש קיים .אז גם לא להיות בשלטון ,גם לשרת בצבא כשצריך וגם לשמוע שהכל באשמתנו .מילא תגיד אוסלו ולא נפתח את זה לדיון ,אבל אנחנו מדברים על עזה עכשיו .ואתה מכיר ויודע את ההסטוריה של הליכוד ושרון ,פינוי גוש קטיף ,המבצעים שלאחר מכן ,עליית החמאס וכו .זו הרי יצירה שכולה בוצעה ומבוצעת על ידי ממשלות ימין וציבור ימני שבחר בהן.

איציק 19 ביולי 2014

אנחנו מדינת ישראל פועלים באגרסיביות ובעזה יושבים שוחרי שלום שרק מחפשים דרך לרצות אותנו. דיי כבר עם זה. שרון ואולמרט זה לא ימין, זה מרכז ואפילו מרכז שמאל. אריאל שרון התחיל בשמאל עבר לימין הכמעט קיצוני והתמרכז עם השנים. אולמרט התחיל כימין וסיים כמרכז שמאל. אני לא יודע מי אומר ששמאל לא קיים, אבל זה לא שייך. ההתנתקות היתה בתמיכת השמאל ובתקווה לתת להם שילטון עצמי. הם לא לקחו זאת והתחילו לירות טילים, על מה אתה מדבר שלא עשינו כלום (כמדינה, לא כשמאל או ימין). תיזכר לפני 8 שנים, נכנסו סחורות מישראל, לארץ נכנסו עובדים מעזה, חקלאות וטקסטיל. היתה פריחה יחסית בבניה בעזה, השווקים היו הומים ובחוף ילדים עם המשפחות שחו בים של עזה. ואז בא החמאס והתחיל לירות טילים. מה חשבת שהם ימשיכו לירות טילים ולהיכנס לארץ לעבוד, להמשיך לחיות בנוח. גם היום אני מוכן שהחיים שלהם בעזה יפרחו, שיעבדו אצלנו, שיבנו מערכת חינוך ומערכת בריאות, רק לא על חשבון איכות החים שלי וסיכון הביטחוני שלי. לכן לא צריך לספר לי שלא עשינו כלום והם סובלים. העובדות הן אחרות לגמרי.

אביאל 19 ביולי 2014

דוני דארקו – למה צריך איום קיומי כדי לפעול ?

במזרח התיכון ובמציאות המודרנית אין יותר זבנג וגמרנו, יש איזה השפעה של 67 ושל הסכמי אוסלו כאילו אפשר לסיים תהליכים ארוכים ועמוקים בשישה ימים או בחתימה על כמה מסמכים, כמו שכתב לפני כמה ימים אתגר קרת בארץ צריך להגיע לסוג של פשרה, יש שיגידו מאזן אימה.

מה שהכי מפליא אותי הוא שעד עכשיו לא שמעתי אף אחד מהצד השמאלי במפה שמציע פתרון יישים, החמאס במצרים לא מוכן לשבת איתך באותו חדר וכל הדו שיח עובר דרך שליחים, אז לאן בדיוק אתה רוצה להגיע ? כל המשאבים של הארגון הזה מופנים לנשק ומלחמה, האזרח הפשוט הוא האחרון בסדר העדיפויות ומספיק לראות את היחס שהם זוכים אליו ממצרים או מיתר מדינות ערב.

דוני דארקו 19 ביולי 2014

בסדר גמור ,תפעל באגרסיביות .אבל אחר כך ? איך נמנעים מלחזור לאותו מצב עוד שנה ? האם לימין ישנה דרך ? תכנית על ? או שזה רק עניין של להישאר בשלטון ,כמו שנוהג נתניהו בכל החזיתות -תעשה כמה שפחות ותקווה לטוב.

אביאל 19 ביולי 2014

שמע על אף שבחרתי בנתניהו, חוסר ההחלטה היא גם סוג של דרך.

לימין, יש שיגידו הקיצוני יש דרך, כובשים את רצועת עזה, מסלקים ומשמידים את החמאס ומציבים במקומו את הרשות הפלסטינית עם סיוע בינלאומי על פי מודל של יהודה ושומרון – זהו גם בסיס עתידי למשא ומתן. הסיבה שלא עושים את זה ? כנראה סיבות פוליטיות שמתחלקות לשתיים:

מספר חיילים גבוה שיפגעו במבצע כזה – נתניהו לא יכול להרשות לעצמו את זה במציאות הפנים ישראלית.

לחץ בינלאומי, בין היתר כתוצאה מכך שימותו עשרות אלפי פלסטינים במבצע כזה – נתניהו לא יכול להרשות לעצמו את זה במציאות הבינלאומית הנוכחית.

כך שחוסר ההחלטיות נובע הן מסיבות פנימיות אבל בעיקר מסיבות חיצוניות, התלונות לעולם הצבוע.

משה 20 ביולי 2014

הפוסטים שלך על מכבי תמיד היו טרחניים וארוכים בעיני למרות המחמאות שלהן אתה זוכה, בפוסט הזה מתווספת גם בורות. אני שמאלני, חילוני שגר במרכז ועפ"י הדיעות שלך אין בינינו שום דבר משותף.

S&M 20 ביולי 2014

שוב הפסיכופטים גררו אותנו למלחמה; ושוב יש בווצאפ הודעות על מספרים דמיוניים של חיילים הרוגים.
מאחל לכם רק בריאות. בעיקר נפשית. אין כמו מלחמות קדושות כדי שמטיפים מטורללים משני הצדדים יעלו על במות ויסבירו למה האלוהים המדומיין שלהם יותר צודק.

אהד 20 ביולי 2014

מספרים דמיוניים?
זה מה שמדווח בתקשורת הפלסטינית

אהד 20 ביולי 2014

ולמה זה לכם? אתה לא חלק ממנו?

סוזה 20 ביולי 2014

האמונה שלך ב"ערכים" וב"מוסר" היא גם כן דת.
אים לה כל הצדקה לוגית אם אין אלוקים

איציק 21 ביולי 2014

חשבתי הרבה זמן האם לכתוב את מה שאני כותב, אבל החלטתי שכן. קיוויתי שלא יהיה צורך.
חיים שדמי כתב פוסט קשה מאוד לעיכול, ובכול זאת טוב שכתב כי בזה הוא מאמין (אלה אם כתב רק כדי לייצר פרובוקציות ולא נראה לי). הבלוג הינו על ספורט ודדברים אחרים, וכל הכותבים שבעל הבלוג נתן להם במה משתמשים בלטפורמה שניתנה להם לכתוב על הנושאים שקרובים לליבם. אם אני כדוגמא ארצה לכתוב פוסט, אז אולי יתאפשר לי לכתוב פוסט אורח וגם הוא כנראה בנושאי ספורט בלבד. טוב שכך. יש הפרדה ברורה, מי הבוס, מי הכותבים, מי המגיבים ועל מה יכולים לכתוב האורחים. כשהכל ברור כל אחד יודע את חוקי המשחק ומגבלות הכח שלו.
מרגע שזה נאמר, אני רוצה להיתייחס לפן של פחדנות או חוסר היושרה של חיים שדמי. כמעט כל כותב פוסטים באתר משתתף בדיון של כמעט כל פוסט שכתב. יש בזה יותר מחוסר הגינות לזרוק פוסט כזה בפנינו ולשבת מהצד בלי ניסויון להגן או להסביר את הכתוב. זו פחדנות לשמע, וכראיה התגובה היחידה והמבישה שענה לאסף דה קופ. אם היה לחיים אומץ לכתוב את אשר כתב שיגן עליו בדיון הציבורי שהתפתח בציבור המצומצם של דה באזר, לא רוצה להגן, עדיף שלא יכתוב. חבל שכך הוא נהג ומקווה שבפעם הבאה ינהג אחרת.

חיים שדמי 21 ביולי 2014

הכל הפוך, איציק, הכל הפוך…

אגיב באריכות בימים הקרובים.

איציק 21 ביולי 2014

לא הבנתי מה הפוך:
האם זה לא בלוג על ספורט ועינינים אחרים?
האם הפוססט לא קשה כי אם מקובל על כולם?
האם השתתפת בדיון?
וזה שתגיב באריכות זו לא השתתפות בדיון כי אם זריקת פוסט נוסף לעברינו, תרצו תואכלו, לא תרצו לא תאכלו. זה לא דיון ראוי. ראה איך גיל שלי מגיב על דיון שגם עליו אין הסכמה מלאה או איך דורפן עושה זאת. אני מצפה זאת גם ממך, וממש לא חשוב האם אני מסכים איתך או לא.

אריק האחר 21 ביולי 2014

איציק כל מילה
וגם לתגובות הקודמות שלך מול גיל
תודה

אלכס 24 ביולי 2014

גם אני, וגם לאהד ובמיוחד לאביאל שהפגין סבלנות על גבול העל-אנושית בתגובות מול אותו גיל.

יהודה 29 ביולי 2014

חיים
כל הכבוד – מאמר חשוב
לא יודע אם תקרא את תגובתי כי עברו כמה ימים מאש שנכתב
האם יקרא פה מה שקרה עם המכבים
היהודים נאספו למקום אחד והדתיים שמשתלטים על המדינה יגרמו למצב של הרס המדינה ע"י שאיפתם להשתלט על כל המרחב ללא פשרה

Comments closed