נובחים בירוק 126-באנו לטייל במורה

באנו לגמור את הסיפור במורה.

נובחים בירוק פרק 126
מתן גילור ועמית פרלה מסמנים מטרות בכל החזיתות ומתכוננים למשחק הערב

סאונקלאוד 

 

פרובוקציות זולות
בירה עם בן מנספורד