קצת על כספים

אוריה וייס מגיב קבוע בדה באזר ניתח את הדוחות שהתפרסמו

אוריה וייס פנה אלי בפוסט הקודם של יומן האליפות הצהובה. הוא שלח לי ניתוח מעמיק של הדו"חות הכספיים של מכבי והשוואה קצרה לאלה של חיפה. פוסט זה נכתב בעיקר על ידו.
*

בעקבות היוזמה הברוכה של איגוד אוהדי הכדורגל, החלו להתפרסם דוחות חלקיים בלבד שכוללים נתונים אך ורק על הרווח והפסד של הקבוצה. ללא התייחסות לנכסים והתחייבויות, שכמובן משמעותיים לא פחות.
חשוב לציין שמכבי מאוגדת כחברה בע"מ ופועלת כמלכ"ר, אילו היתה רשומה כמלכ"ר היו לכך השלכות חשבונאיות, אך לא נרחיב בסוגיה זו.

הנושא המשמעותי שחסר מבחינתי בדוחות שפורסמו הוא מהם כללי הטיפול החשבונאי שבהם נוקטת החברה. ניקח לדוגמא את הטיפול הקשור לרכישת שחקנים והצגתם בדוח. הדוח שפורסם איננו כולל את הכללים שלפיהם פועלת החברה ועל כן צריך לנחש כיצד מחושבים חלק מהמספרים שבדוח.
בחלק שפורסם ניתן לראות את הביאור העוסק בהכנסות והפסדים ממכירת שחקנים: בביאור 16 א (1) פורסם כי החברה הפסידה 2.2 מיליון ₪ בגין מכירת גילי ורמוט, שימו לב שמדובר בהפסד ולא בסכום המכירה. ההנחה שלי היא שבמידה והקבוצה רוכשת שחקן היא מפחיתה את עלות רכישתו על פני תקופת החוזה המקורית. בדוגמא של ורמוט, לפי מה שפורסם בזמנו הוא נרכש בפברואר 2015 תמורת 700 אירו שהיו שווים כ-3.1 מיליון ₪ וקיבל חוזה ל-3.5 שנים, בחודש פברואר 2016 שוחרר ורמוט ללא תמורה למכבי חיפה. בהתאם לכללי הטיפול החשבונאי שהצעתי, עברה שנה אחת מתוך 3.5 שנים בחוזה, ולכן "שוויו" של ורמוט בספרי מכבי ת"א בעת ששוחרר הוא 2.2 מיליון ₪ (3,100,000*2.5/3.5), ולכן זהו הסכום שהפסידה מכבי משחרורו. כאמור, מדובר בניחוש שכן לא נמצא בפנינו ההסבר המלא, אולם ניתן להניח שכך חושבו כל הסכומים באותו ביאור. חשוב לציין כי בדוח הכספי המלא של הפועל ת"א צויין כי שיטת החישוב לשווי כרטיסי השחקן היא כפי שכתבנו לעיל.
עניין נוסף שאיננו מופיע הוא חוות דעתו של רואה החשבון על דוחות הקבוצה. אני מניח כי רואה החשבון הפנה את תשומת הלב לכך שלחברה יתרת הפסד (גירעון בהון) ולתזרים מזומנים שלילי.

כאן המקום לציין שאילו הדוח המלא היה מנותח לצרכי השקעה, כל אנליסט היה עושה הפרדה מלאה בין הוצאות שוטפות, לבין השקעות. רכישת שחקנים איננה הוצאה, אלא השקעה, לא הייתי משווה לחוזה שכירות דווקא, יותר לחוזה חכירה שניתן להעברה. לכן גם צריך להבין את המשמעות של הזרמת הכספים על ידי מיטש גולדהאר. מיטש הזרים כספים למכבי גם בעונה שהיתה יכולה להיות מאוזנת מבחינת הוצאות והכנסות, כמו עונת ההשתתפות בשלב הבתים בליגת האלופות. אך לצרכי ניתוח השווי של החברה, הייתי מוציא מההוצאות השוטפות את ההשקעה בשחקנים, וגם את ההשקעה בנוער במכבי, ובוחן את התשואה על השקעות אלה בנפרד. אם בסוף התהליך השקעות אלה יצדיקו את עצמן, הרי שיתכן ומיטש השקיע בעונות הראשונות, ובעוד כמה עונות התשואה תהיה במכירת שחקנים שנרכשו, אך גם שחקנים שגודלו במחלקת הנוער, בסכומים אשר יכסו את ההשקעה, או לפחות יתקרבו לכך. לכן לא הייתי בוחן את הרכישה של גילי ורמוט כמקרה בודד, אלא כחלק מההשקעות בעונה בה נרכש, וכחלק משורת הנכסים המניבים בעונה בה שוחרר.

טוב צוללים למספרים:
שנת 2016 הייתה שנה משמעותית למכבי ת"א, הקבוצה השתתפה בליגת האלופות והנושא בא לידי ביטוי כמעט בכל מספר בדוח.
הכנסות:
הכנסות החברה עמדו על 131 מיליון ₪ (מכאן והלאה: מש"ח), לעומת 37 מש"ח בשנת 2015. לשם השוואה, בשנת 2014 בה הקבוצה העפילה לשמינית גמר הליגה האירופאית עם סוזה נרשמה הכנסה של 58 מש"ח. המרכיב העיקרי בהכנסות הוא כמובן המענקים מאופ"א שעמדו על 90 מש"ח (2015- 6 מש"ח, 2014- 22 מש"ח). ההכנסות ממכירת מינויים וכרטיסים עמדה על כ-17 מש"ח (2015- 18 מש"ח, 2014- 15 מש"ח). נושא מעניין הוא הכנסות ממזכרות ותמלוגים שדובר עליו לא מעט, החברה יותר מהכפילה את הכנסותיה והם עמדו על 7.5 מש"ח לעומת 3.3 מש"ח ב-2015.
הכנסות מעניינות ממכירת שחקנים הם כמובן 3.5 מש"ח בגין מכירת בן רייכרט וגם 13 אלף ₪ מהשחרור של ראדי. מי אמר שמכבי הפסידה על המהלך הזה? :) כאמור בדוח הכנסות אלה נספרות בהכנסות השוטפות.

עלות ההכנסות:
בשנה זו גם עלות ההכנסות קפצה בצורה משמעותית, אולם לא באותו יחס של קפיצה בהכנסות. סה"כ עלות ההכנסות עמדה על 126 מש"ח, לעומת 95 מש"ח ב-2015. המרכיבים העיקריים הינם שכר שחקנים בגובה 65 מש"ח (2015- 46 מש"ח, 2014- 42 מש"ח), שכר הצוות המקצועי בגובה 14 מש"ח (2015- 12 מש"ח, 2014- 14 מש"ח) והשתתפות בטורניר אופ"א בגובה 12 מש"ח (2015- 2 מש"ח, 2014- 6 מש"ח). חשוב לציין כי תחת סעיף זה יש הוצאות פחת, שהינם ההפחתה של שווי השחקנים שתיארנו בהתחלה. מדובר על הוצאה שאינה במזומן אלא רק "על הנייר". הוצאה זו עמדה ב-2016 על 13 מש"ח (2015- 12 מש"ח, 2014- 9 מש"ח).
בשורה התחתונה, מכבי הצליחה לסיים את 2016 ברווח תפעולי קטן של כ-4.4 מש"ח, לעומת הפסד תפעולי של 58 מש"ח בשנת 2015. הרווח התפעולי במקרה זה נמדד בצורה מעט מעוותת כמובן לאור ההבהרה לעיל, ובשום פנים אין לראות בעונה זו עונה רווחית.

הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות ההנהלה והכלליות עמדו על 27 מש"ח, לעומת 17 מש"ח בשנת 2015. הוצאות השכר של ההנהלה עמדו על כ-8 מש"ח (2015- 6 מש"ח, 2014- 6 מש"ח). מעניין לראות כי הוצאות הפרסום והשיווק שהובילו להכנסות ממזכרות של כ-7 מש"ח, עלו לחברה כ-13 מש"ח, קפיצה משמעותית לעומת שנים קודמות (2015- 5.5 מש"ח, 2014- 5 מש"ח). ברור שלא כל הסכום משויך לפעילות המרקטינג של החברה, אולם הגיוני לומר כי חלק משמעותי מההוצאה הנ"ל שייך לפעילות זו שבשורה התחתונה מפסידה כסף.
הדוח המעניין באמת- דוח תזרים המזומנים
כאן כבר מגיעים לעיקר, הרבה פעמים כאשר מנתחים מצב של חברות יש בלבול בין רווח והפסד לבין שריפת מזומנים. חשוב לדעת שבעוד דוח רווח והפסד נעשה על בסיס מצטבר, כלומר הוצאה נרשמת בעת קבלת השירות, גם אם התשלום הוא בעוד זמן מה, דוח תזרים מזומנים מציג בפועל את המזומנים שהחברה "שרפה" באותה שנה. בהקשר שלנו נוכל לראות פה את שאלת השאלות- כמה מיץ' גולדהאר שופך על הקבוצה בכל שנה?
אז נתחיל בסוף- סה"כ הבעלים הזרים לקבוצה כ-52 מש"ח בדמות של שטר הון צמית (סוג של הלוואת בעלים בעלת מורכבות משפטית), לשם השוואה בשנת 2015 הזרים הבעלים 72 מש"ח ובשנת 2014 הוזרמו לקבוצה 58 מש"ח.
*
לאור זאת אפשר להבין שמודל באזל כרגע לא רלוונטי למכבי. ישנם שני מאפיינים עיקריים לבאזל שלא רלבנטיים למכבי. באזל מצליחים להשתתף באופן קבוע בשלב הבתים של ליגת האלופות, מכבי מאוד רחוקה משם, גם משום שבאזל זוכה באליפות שוויץ כל שנה, ואנו רואים שמכבי רחוקה ממעמד זה בישראל (וטוב שכך). הבדל חשוב זה משפיע גם על היכולת המוכחת של באזל למכור שחקנים במחירים שמכבי לא מתקרבת אליהם, עד שמכבי לא תצליח להשביח שחקנים על בסיס קבוע, ולמכור בסכומים המקובלים באירופה (בלי להתחשב בעסקה החד פעמית של ערן זהבי אשר לא צריכה להחשב כעסקת השקעה מתוכננת מראש), מכבי לא תוכל לחשוב אפילו על עונות של רווח שיחזיר למיטש מעט מההשקעה.

החברה השקיעה במהלך 2016 סכום של כ-30 מש"ח ברכישת שחקנים, רוב הסכום מיוחס ככל הנראה לראיקוביץ. לשם השוואה בשנת 2015 הושקעו 16 מש"ח ובשנת 2014 הושקעו 13 מש"ח.

סעיף מעניין שנמצא בדוח התזרים נקרא "הלוואות לצדדים קשורים", בשנת 2016 קיבלה החברה סכום של כ-14 מש"ח החזר הלוואת שניתנו בעבר לצדדים קשורים. כאמור, ללא הביאורים המלאים לדוח קשה לומר מיהם אותם גורמים ומהם תנאי ההלוואה שניתנו להם.

הערה קטנה שמתחבאת בסוף הדוח מגלה לנו שבחודש מרץ 2016 ויתרה החברה על חוב של כ-18 מש"ח שהיה לעמותת מכבי תל אביב כלפי החברה. גם כאן אין לנו פרטים נוספים, אולם אני מניח שמדובר על חובות שנוצרו עוד בימים בהם קמה החברה (בשנת 1994) והתגלגלו בכל פעם שהבעלות על החברה עברה בין רוכש לרוכש.
*
במהלך ניתוח הדוחות התפרסמו הדוחות גם של מכבי חיפה. גם דוחות אלו הינם חלקיים ביותר אולם מעניין לערות השוואה במספר סעיפים שהינם גלויים בפנינו.
הכנסות מכבי חיפה לשנת 2016 עמדו על 48 מש"ח, ולשנת 2015 עמדו על 54 מש"ח. אם ניקח דווקא את שנת 2015 בה מכבי חיפה לא השתתפה באירופה ומכבי ת"א השתתפה אולם עשתה קמפיין די חלש, נראה כי קיים פער משמעותי לטובת מכבי חיפה (54 מש"ח לעומת 37 מש"ח), יחד עם זאת צריך לזכור שבמכבי חיפה הבעלים שמזרים כסף כהלוואות הוא גם הספונסר הראשי. בשנת 2015 הכנסות מכבי חיפה מאימוץ היו 24 מש"ח. בהנחה שרוב הסכום מיוחס לאימוץ של הונדה, כלומר לכסף שיוצא מחברה שבשליטת יעקב שחר, יוצא שההכנסות מצד ג' של המועדונים די שוות עם יתרון קטן מכבי ת"א.
שכר השחקנים במכבי חיפה בשנת 2016 עמד על 44 מש"ח לעומת 65 מש"ח במכבי ת"א.
עלות הצוות המקצועי במכבי חיפה עלתה 7 מש"ח לעומת 15 מש"ח במכבי ת"א.
עוד השוואה מעניינת היא עלות השיווק והפרסום, בדוחות מכבי חיפה נראה כי היו הוצאות מינוריות, אם בכלל, בתחום זה. החברה מדווחת על הוצאה של חצי מיליון שקל על פרסום, יח"צ ואירוח. כפי שרשמנו למעלה, מכבי ת"א הוציאה 12 מש"ח בשנת 2016 בגין הוצאות פרסום ושיווק.
בדוח תזרים המזומנים של מכבי חיפה ניתן לראות כי ניתנו הלוואות מבעלי מניות בגובה של 60 מש"ח. כפי שציינו מקודם, סכום מכובד של כ-24 מש"ח נרשם בדוחות החברה כהכנסות מאימוץ. בהנחה סבירה שרוב הסכום הזה מגיעה מהונדה, הרי שהשקעת הבעלים האמיתי בשנה זו עמדה על כ-80 מש"ח.
בדוח התזרים ניתן לראות כי שולמו כ-26 מש"ח כהחזר הלוואות לחברות קשורות. כאמור, לא ניתן להבין למי שילמה מכבי חיפה סכום משמעותי שכזה בשנת 2016.
כפי שאנו יודעים, מכבי חיפה עברה לא מעט תהפוכות בשנים האחרונות, זה מתבטא, בין היתר, ברכישת שחקנים בסכום של כ-8 מש"ח.

עוד הוצאה מעניינת שניתן לראות בדוחות מכבי חיפה היא הוצאת מימון בגובה של 8 מש"ח שמוגדרת כ-"ריבית לחברה קשורה". גם כאן, ללא ביאורים מפורטים קשה לדעת בגין מה נרשמה הוצאה זו.
*

לסיכום ניתן לאמר כמה דברים על הדוחות האלה. אחד, הם לא מספיקים לניתוח רציני ועמוק של מה שמתרחש מבחינה כלכלית בכדורגל הישראלי. דוגמה קטנה, בעוד שכשקונים שחקנים לא ברור כמה כסף הלך לעמלת הסוכן, גם כשמוכרים אותם לא ברור כמה מגיע לקבוצה, וכמה לסוכנים המעורבים. כמו שכתבנו לעיל, לצורך ניתוח כלכלי רציני, חייבים לראות את ההכנסות השוטפות וההוצאות השוטפות בנפרד מההשקעות שניתן לקרוא להן הוניות.

אבל, כבר עכשיו ניתן לראות שמיטש גולדהאר מתיחס למכבי תל אביב כהשקעה הנמדדת בערכים כלכליים. ההשקעה הגדולה בשיווק היא דוגמה אחת. העובדה שמכבי לא השתוללה עם הרכש כאשר עלתה לשלב הבתים של ליגת האלופות היא עובדה אחרת. שינוי מדיניות רכש הזרים שהתחולל במכבי השנה היא עובדה שלישית. כמובן ניתן לראות גם בויתור על ערן זהבי בניגוד מוחלט לדעתו של ג'ורדי כעובדה הרביעית. מיטש גולדהאר הקציב לעצמו כמה הוא מוכן להוציא בהוצאות שוטפות על שכר השחקנים, אין לנו את הנתונים, אך אני מעריך שאין קפיצה בהוצאה זו משנת 2015/6 שכן עלות שכרו של ערן זהבי לבדו הגיעה לפחות ל15% מהוצאות שכר השחקנים של הקבוצה אם לא יותר. אילו ערן היה נשאר בסכומים שדוברו, אני לא חושב שהשכר הכולל לשחקנים היה גדל בצורה משמעותית, אלא שעלות שכרו של ערן היתה מגיעה לכמעט 30% מההוצאה הכוללת על שכר השחקנים, עם כל המשמעויות הנגזרות מכך. כבר ממה שיקרה עם וידאר וראיקו בשנה הקרובה, נוכל לדעת האם הסכומים שמיטש משקיע בקבוצה ילכו וירדו עם הזמן.

הקומוניסטים שאף פעם לא חייכו
מה קרה לפוטבול?

94 Comments

יואב 9 בנובמבר 2017

תודה אוריה, תודה גיל.
בהיבט אחר של המאזן, נתקלתי כבר פעמיים(האחרונה אתמול בערוץ הספורט), במאזן משוער של הקניות והמכירות של יורדי. מדברים שם על "הפסד" של קרוב למיליון יורו בשש שנים. נשמע לי פנטסטי.
"יורדי מבזבז למיטש את הכסף" או יהה. כמה מנותק או היטר צריך להיות כדי לחשוב שלא מדובר כאן באיש עסקים מבריק שנמצא בשליטה כל הזמן.

בלייק 9 בנובמבר 2017

וכדאי להוסיף שחלק גדול מההוצאה על רכש הלכה על ראיקוביץ' וקיארטנסון, שעדיין תחת חוזה בקבוצה, ואפילו לפני מונדיאל, כך שאלה נכסים שיכולים לשים את מאזן הרכישות-מכירות (שחקנים) על פלוס גדול לקבוצה ישראלית.

יואב 9 בנובמבר 2017

וזה יקרה. שניהם יכניסו יותר מזהבי. זה כמעט כמו להשתתף בבתים של ליגת האלופות. חייבים להמשיך בקו הזה.

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

נכון לחודש נובמבר- אם רייקו ווידאר ביחד מכניסים כמו זהבי אני יותר ממופתע ובעיקר מפרגן לסוכנים. האחד מבוגר ולא כובש מי יודע מה ברמות הגבוהות
השני חלק ממסננת אירופאית רב שנתית. אתם חוזרים על המנטרה הזאת כבר שנה שנתיים. אם היו כאלו שוס כבר בינואר הם יילכו אף אחד מהם השנה לא עשה לעצמו שם יותר טוב. אם כבר, ההפך.

יואב 9 בנובמבר 2017

קל מעל זהבי.
אני פה,לא בורח לשום מקום. אין לנו עוד הרבה זמן כדי להיווכח.

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017
היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

בלייק, יואב- שוב תסבירו לי. יש דג גדול אוכל דג קטן. אם רייקו כזה שוס, איפה ההצעה שמיטש לא יכול לסרב? רק עניין אשרות עבודה נראה לי תרוץ קלוש. יש מספיק ליגות וקבוצות עשירות ממכבי. איפה הן?

יואב 9 בנובמבר 2017

היסטוריה לעניים,
הם נקנו על מנת להנות מהם מקצועית ולהרוויח מהם. שלוש עונות עם ראייקו זה מעולה. נהנו ממנו. המקום שלו לא כאן.
כנל וידאר. זאת מטרת העל של מכבי מלכתחילה. קשה לי להאמין שזה לא יצלח.
בקשר לקו- חייבים להיות קשובים לשוק כי עיסקאות כאלה הן לא באהלן אהלן. אבל מכירה יפה של שניהם, תעזור למנף את זה יותר בעתיד.
ואני לא רואה היתכנות כלכלית טובה יותר. זה שם אותך על הגלגל. אני מאד אוהב את זה ומייחל לכזה, פעם בשנתיים, שלוש.

בלייק 9 בנובמבר 2017

מיטש יכול לסרב לכל הצעה. יש לו מספיק כסף, וקשה לי להאמין שהוא הגיע למכבי כדי להרוויח.
אתה רואה קצה של קרחון ומסיק שהוא קרחון קטן. על סמך מה?
יעקובו (בעיני הזר הכי טוב ששיחק כאן), שיחק בארץ 3 וחצי שנים ובסוף נמכר בסכום שיא (נכון לאז, ויש מצב שעד זהבי זה היה ההעברת השיא מהכדורגל הישראלי). אניימה שיחק בארץ אפילו יותר עד שנמכר.רוסו שיחק ביורו עם נבחרת טובה כמו קרואטיה ונשאר במכבי חיפה.
אני לא מצפה לכלום. מצידי שראיקוביץ' יישאר במכבי עוד 10 שנים. אבל ברור שאם שני השחקנים שעלו למכבי הכי הרבה כסף בתקופת קרויף (ובכלל) עדיין משחקים במועדון ותחת חוזה, שניהם שחקני סגל בנבחרות שישחקו הקיץ במונדיאל, אז אי אפשר שלא להסתכל על זה אלא כהשקעה. השקעות שיכולות עוד להתברר כרווחים גבוהים מאוד.
זה לא רק טב"ח. ראיתי בכמה נמכרו מאיוקה, קונטה ואפילו אור אינברום. אין כרגע שום סיבה שקיארטנסון לא יימכר ביותר כסף.
האם יכול להיות שבסוף הוא ייפצע באופן קשה או שסוכן יפשל או שמחרתיים ישונו כל חוזי זכויות השידור בליגות העשירות? יכול להיות.

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

ראיקוביץ כרגע שוער שני בסרביה (מאמן חדש, נראה מה יהיה) כשיש מצב שהבחור מבנפיקה ישחק במדים הסרבים. הסיכוי של קיארטרסון לשחק במונדיאל דומה לזה של אוגו/וואקמה. ובלי קשר, אלו היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל (אם לא נביא בחשבון את מרסלו): מנוסים או מושאלים.

בלייק 9 בנובמבר 2017

ראיקוביץ' "בפנקסים" של הרבה קבוצות וסוכנים בלי קשר למכבי עוד מההופעות בנבחרות הצעירות של סרביה. נראה מה יהיה מקומו בהיררכית השוערים אבל קשה לי להאמין שהוא לא יוזמן בכלל. גם שוערים שניים משחקים לעיתים בטורנירים כאלה, כי כששוער ראשון נפצע או מורחק אין אפשרות אחרת.
קיארטנסון לא היה שחקן הרכב באיסלנד לרוב. הוא שיחק 90 דקות במשחק ההכנה האחרון שלהם, אבל זה לא אומר כלום. הוא תלוי בפציעות והתוצאות של אלו שלפניו בהיררכיה. גם אם ישחק 15 דקות בממוצע למשחק בנבחרת טובה במונדיאל (ועם רזומה של מלך שערים בשבדיה ואז בישראל עד העונה, שנראה איך תסתיים מבחינתו) זה שדרוג אדיר בערך.
כמה ישלמו עליהם ואם זה יהיה יותר מאשר שילמו על זהבי? אני לא יודע. הלוואי, אבל גם אם לא – ואפילו אם יימכרו ב- 50% מעלותם, ג'ורדי בפלוס גדול מבחינת רכישות ומכירות שחקנים.

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

גם אני פה עד המונדיאל. וידאר כל כך שונה מהנבחרת שלו. ממש לא רואה אותו פותח או אופצייה משמעותית בהחלפות. או לסכום- בוא נראה שיהיה בסגל…

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

בגלל שראיקוביץ וקיארטרסון הם היוצאים מן הכלל ושמכבי לא משקיעה סכומים גבוהים בקניית שחקנים (זהירה או שפויה כל אחד לפי טעמו) היא מאוזנת עם פוטנציאל לרווח בעניין הזה.

שלו 9 בנובמבר 2017

יש שוק סיני שישלם על ואקמה, ראיקו או וידאר סכום מופקע.
ואחוזי ההצלחה בזרים הוא עניין חשוב,
אני חושב שמיץ' מסתכל על זה בפריזמה של הכנסות והוצאות ולא כמות זרים מוצלחת מול כישלון לכן כנראה עכשיו הוא הולך על שיטת השאלה עם אופציה.
אני מניח שהוא הבין שאחוזי הפגיעה בול בשחקן זר הוא נמוך, ולפעמים גם שחקן טוב לא נדבק לקבוצה ולכן מעדיף לבזבז כסף על השאלות קצת יותר יקרות ולא לקנות שחקנים שצריך אח"כ להיפטר מהם.
אני לא הייתי מזלזל במיץ' עם הון עצמי 14 מיליארד שזה 14 מיליארד יותר ממני, הוא כנראה לא פרייר…

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

בלייק עשית פה חלול קודש. יעקובו הלך כי הוא פרפר את יוניייטד והיוונים . אניימה – אירופא לא הייתה רעה אליו.
שני הבחורים שלכם נראים בסך הכל רע באירופא. אחד כבר שנה שלישית, השני קצת פחות. זמן.
אני באמת מחפש מנהל ספורטיבי שיראה משהו אחר . שיתבסס על הטיוולים לרעננה או טדי. זה או זה או סוכן משהו משהו. ואולי אתם צודקים ובסין אין רציונליות בכלל.

השמן. 9 בנובמבר 2017

טל בן חיים.
אני חושב שזה מסביר לגמרי את הציפייה של יואב ובלייק. קיצוני, שכולנו נוכחיףנו בדיוק מה הוא שווה בשנים האחרונות, שידענו בדיוק איך הוא ייראה כשיגיע לאירופה, יותר מבוגר מוידאר, מספרים הרבה הרבה פחות טובים, מכרנו ב2.9 יכולנו למכור ב4.5. מה הוא כבר עשה בשביל זה? צ'יפ יפה על בופון?
המחירים הם לא מה שהיו. האם שניהם בוודאות יימכרו ברווח ענק? לא, אבל בוודאי שמוקדם מידי להגיד שלא.
מה שאני כן חושב, שזה ג'ורדי באמת מבזבז למיטש את הכסף, גם אם המאזן שלו סביר, רכישות כושלות (בן בסט, ורמוט) ומגוחכות (מרסלו) שכר גבוה לשחקנים שלא שווים את זה (סקאריונה, טיבי) ועוד. העובדה שיש הכנסות לא מעלימה את הביקורת על הטעויות הרכש. והיו טעויות. לא בטוח שעדיין לגיטימי להגדיר אותו הסבירות. לראייה המעבר של ג'ורדי מעמדת המנהל המקצועי

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

קיארטרסון שיחק בסין ונכשל שם, לא נראה לי שיחזור. הבנתי גם שהשוק התמתן שם. אכן דוגמת טבח ההזויה מראה שקשה לצפות את שוק ההעברות. אני האחרון שיזלזל בגולדהאר, נהפוכו הערכה שלי שהתקציב של מכבי בשנתיים האחרונות יותר קרוב ל120 מ160.

בלייק 9 בנובמבר 2017

ברור שהתקציב בשנתיים האחרונות נמוך יותר מ- 160 מיליון.
בשנת צ'מפיונס לא רק ההכנסות גדלות אלא גם ההוצאות. חלק מההכנסות הולכות לתשלומי פרמיות ומענקים לשחקנים ולצוות המקצועי.

יואב 9 בנובמבר 2017

השמן,
יש מיס אנד היט בכל דבר.
האם היית נגד רכישת בן בסט בזמן אמת?
לא היית מביא את סקריונה עם הרזומה שלו?
לא מאריך לטיבי חוזה?
ביקורת על רכש יש ותמיד תיהיה. פרגי הגדול הביא את בבה ודגמבה כפול 2.
אם המאזן בקניות ומכירות הוא כזה- זה נהדר.
יכול להיות עגום יותר והישגי פחות.

השמן 9 בנובמבר 2017

לא יודע יואב, אני כבר לא בטוח שזה עדיין במסגרת מיס אנד היט. הקטע עם מרסלו שבר אותי קצת. ושוב, לפי השינוי אולי גם את מיטש.
אני אגיד לך מה, זה פחות הכספים כמו השבלוניות, אהבתי את הרכישות של ראדי, טיבי, איינבינדר, בדש, זה חסר לי. ההתעקשות על טב"ח (במובן מסוים גם זהבי), עטר, רפאלוב. עד באטוקיו/סושיץ'/רודריגז הוא הפסיק לגמרי לנסות לקנות שחקנים בערך נמוך, הפסיק לחפש שחקנים מפתיעים, עלי מוחמד, ברסקי כאלה. באמת יונתן כהן/חוזז וכו' לא יכלו להיות חלק מהסגל?
הוא מבזבז את הכסף של מיטש, כי הקבוצה כבר שנתיים לא שווה את הכסף ששמים עליה. לא מוריד מהעבודה המדהימה שלו בעבר

יואב 9 בנובמבר 2017

מבזבז את הכסף של מיטש זה משפט מאד קשה שמוריד מערכו של מיטש. קשה לי עם זה תפיסתית. זה פשוט לא נכון. יורדי עדיין קובע מי ירכש ומי לא. זה לא השתנה. אם מבזבזים למיטש את הכסף- הוא היה נוהג הפוך!!! לגמרי.
אני חושב שהיא שווה את הכסף. היא תחרותית ומגיעה לבתים.
דווקא את ההשאלות אני פחות אוהב. אם כבר מסתכן- תסתכן עם ילדים שלנו. וזאת נקודת תורפה רצינית אצלו.
ברסקי זאת אנומליה מטורפת אבל מוחמד בהחלט ושאר הילדים, לכן אני נגד רפאלוב קטגורית.
הלוואי עלינו מאזן מכירות קניות כאלה בעתיד שמגובה בתארים ובתים.

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

אני דווקא עם רומן. בן חיים בסקאוט נראה לי פוטנציאל הרבה יותר גדול מוידאר (לא רציני להשוות לשוער). ממש לא רק הציפ לבופון.

אלון 10 בנובמבר 2017

זו חתיכת גניבת דעת. ממתי מסתכלים רק על קניה ומכירה של שחקנים כשמודדים רווחיות של קבוצה או עסק?
אני גם חושב שרוב קבוצות ליגת העל מכניסות ממכירת שחקנים יותר מאשר מוציאות (וזה נןבע באופן טבעי מהיותה של הליגה הישראלית לא אחרונה בשרשרת המזון)

אוריה 9 בנובמבר 2017

תודה גיל על הבמה.
אציין שפורסמו היום הדוחות של הפועל ב"ש, כמובן שכל אתרי הספורט חגגו, אבל הדוחות האלו יותר חלקיים אפילו מהדוחות של מכבי ת"א ומכבי חיפה. אי אפשר לדעת כמה כסף הכניסה משפחת ברקת לקבוצה או האם הקבוצה קיבלה/ החזירה הלוואת עבר.
בהקשר לרכישת ומכירת שחקנים, מעניין לשים לב שבעוד אצל מכבי ת"א+חיפה רכישת ומכירת שחקנים קשורה לפעילות השקעה, בדו"ח של הפועל ב"ש היא רשומה כפעולה שוטפת של הכנסות והוצאות. מה שקצת מעוות את התמונה אם רוצים להשוות בין המועדונים השונים.

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

אוריה, נשים כרגע בצד את האופן בו הוגש הדוח של בש, אם הם מצהירים על הפרש של 24 מליון בין ההכנסות להוצאות, לא ברור כמה הזרימה משפחת ברקת?

אוריה 9 בנובמבר 2017

בגדול כן, בקטן לא. כפי שכתבתי , מאחר ודוח תזרים מזומנים של ב"ש הוא יותר מצומצם מאשר של ת"א וחיפה, לא ניתן לדעת בוודאות (אפשר להניח כמובן), מהיכן הגיע המימון של המועדון.
ממש מכעיס שאפילו את השקיפות המינימלית הזאת לא מקבלים מהקבוצות.
אגב, קח לדוגמא את מכבי חיפה- יש שם הלוואות בסכומים משמעותיים מאוד שהתקבלו והוחזרו, ושיצרו להם הוצאות מימון של כ-8 מש"ח! מי אלו כל הגורמים שמלווים למועדון?
חברות שקשורות לשחר? ספונסרים אחרים? אי אפשר לדעת…

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

הדבר הבסיסי בבש של לכתוב תקציב לא מדויק ( מופיעים שם שלושה נתונים סותרים להבנתי), אז זו בעיה. כל העניין הזה מזכיר תגובות של משרדי ממשלה לשאלות לא נוחות. לצערנו הרב, בתי משפט לא מעמידים במקום.

אחר 12 בנובמבר 2017

למה נדרשת שקיפות? מלבד כמובן החלטת בית המשפט שאותה יש לכבד.
רק 1% או פחות מפעילותה של מכבי ת"א מקורו בכספי ציבור, וזה ממש לא מצדיק פרסום מלא של הדוחות הכספיים.
הפועל באר שבע זה משהו אחר – תמיכה משמעותית של העיריה, מבלי להתייחס לאיצטדיון העירוני שניבנה עבורה.

יואב 12 בנובמבר 2017

חטטנות?

היסטוריה לעניים 9 בנובמבר 2017

מאד מעניין וכמובן שהמשפטים הראשונים כבר מגלים את האמת. עד שלא תהיה סטנדרטיזיה יהיה קשה באמת להבין מה קורה כאן.

Amir A 9 בנובמבר 2017

למה כדי להבין שאי אפשר להבין משהו ברור מהדוחות שפורסמו אני צריך לקרוא טורים בדהבאזר? מה לעזאזל קורה לעיתונות המינסטרימית? הם לא מסוגלים או שהם כן מסוגלים אבל בוחרים שלא?

D! פה ועכשיו 9 בנובמבר 2017

גם לא מסוגלים וגם מסוגלים אבל בוחרים שלא

אנונימוס 9 בנובמבר 2017

איפה יניב פרנקו, שאפשר יהיה לאמר לו "אמרתי לך" על זה שמכבי רק מפסידה מהמרצ'נדייז?

אוריה 9 בנובמבר 2017

האמת חשבתי עליו כשכתבתי את זה :)
מן הסתם הוא יענה שזאת השקעה גם לעתיד, פתיחת חנות זה אירוע חד פעמי ולא קורה כל שנה…

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

אני פה – המודל העסקי של מכבי מופרע לגמרי – אבל במזכרות עושה שכל – קודם כל המעבר מאדידס למותג פרטי ישנה את כל המאזן שם – מה שאתה רואה פה זה שאדידס לקחה את רוב הכסף – זה ישתנה מהותית בהמשך.
בכל מקרה בשכר שחקנים וצוות מקצועי של 85 מליון שקל זה קצת בטל בשישים

בלייק 9 בנובמבר 2017

לא הייתי מתיחס כרגע לחלק מהתקציב הכללי (שזה חשוב כמובן), אלא למה היה לפני. אין לנו נתונים, אבל אנחנו יודעים שלא היה כלום (כי אין כלום!)

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

לא הבנתי את הטענה

בלייק 9 בנובמבר 2017

אני מציע להסתכל על הגידול בהכנסות ממרצ'נדייז מהמצב שלפני מכבי של קרויף להיום. וכמובן שאין לנו נתונים על תקופות אחרות אבל אנחנו יודעים שזה היה מינורי מאוד לפני.

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

למה זה משנה ? ומה זה קשור לקרויף ?
יש במכבי מודל עסקי הזוי (לדעתי) שבו הבעלים מזרים הון עתק מדי שנה אבל דווקא תחום המזכרות עושה שכל – כי הוא בסוף אמור להכניס כסף מאוד מדיד – ברור שהוא בגידול כי באמת לא היה כלום לפני אבל אם מחר אני אפתח בית קפה שיכניס 100 שקל ויפסיד 200 אז את מי מנחם שלפני שהיה לי בית קפה לא היו לי אפילו הכנסות של 100 .

בלייק 9 בנובמבר 2017

אני לא מתווכח עם מה שאתה אומר. אפשר להתווכח על המילה הזוי כמובן, אבל ברור שגולדהאר מפסיד על מכבי כסף.
אני התיחסתי רק לחלק של המרצ' שמשום מה זכור לי שכתבת בעבר שזה לא נראה לך שנכנס הרבה כסף משם (בגלל עלויות התפעול והשיווק של המוצרים). יכול להיות שמישהו אחר כתב את זה ואולי התכוונת שההכנסות הן כלום ביחס לתקציב הכולל.

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

ההזוי הוא לא הפסד הכסף, איש עשיר ביותר יכול להרשות לעצמו צעצוע, אבל אם הוא רוצה צעצוע אז למה הוא עושה כאלה מאמצים להגדיל הכנסות – אז כנראה שזה לא צעצוע לגמרי – אז מפה אפשר לגזור שהאיש רוצה להוריד את רמת המינון והמימון – לבנות מערכת מנופחת שכזו שצריכה למכור שחקנים במחירים מאוד גבוהים ולהעפיל לשלבי בתים וכל זה רק כדי אולי תחת כל מיני כוכביות כדי להתקרב לאיזון כלכלי. זה הזוי.
וזה שגולדהאר איש עסקים מבריק וידה וידה זה לא הופך את ההתנהלות במכבי לראציונלית במיוחד, המזל בדיון הזה שיש אחד, שחר, שהוא עוד יותר לא ראציונאלי.

יואב 9 בנובמבר 2017

יניב,
זה בהחלט מעבר לצעצוע(בגלל מה שציינת) וזה נגזר מאופיו. אני באמת חושב שהוא רוצה ליצור מועדון כדורגל על פי פרמטרים אוניברסלים. זה כמעט בלתי אפשרי כאן אבל מדובר באיש עקשן ויסודי. הוא כבר מזמן רואה בזה אתגר.

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

ודרך אגב אני טענתי שתחום המזכרות במכבי מתנהל בצורה פזרנית (בחירת החנויות הפיסיות במקום לפתח את האון ליין) ועוד – אלא שאחרי המהלך של המעבר למותג פרטי פרסמתי פוסט שטען שגולדהאר בוחן את אוהדי מכבי – אם באמת יש למכבי קהל ענק אז הוא שווה מכירה משמעותית של פריטים ובמבנה של מותג פרטי ברווח גולמי גבוה בהרבה זה יכול להיות תחום משתלם.
אז את זה אפשר יהיה למדוד בהמשך – אם הכמות תגדל משמעותית (וזה אם גדול) אז ייתכן שהמזכרות יהיו נתח יפה בתקציב – ושוב, בארגון שמוציא 85 מליון שקל על שכר שחקנים וצוות מקצועי הרווח ״הטהור״ מתחום המזכרות לא יהיה כזה משמעותי.

אנונימוס 10 בנובמבר 2017

איך אפשר לדבר על רווח טהור כשאין בכלל רווח, נקודה?
נושא הרווח לדעתי הוא משני בנושא הזה. זה יהיה נחמד אם זה יגיע מתישהו, אבל לא נראה לי שמישהו במכבי אומר לעצמו "חכו תראו, עוד 10 שנים נתחיל להרוויח, ותוך 20 שנה אנחנו מחזירים את כל ההשקעה!".
יש פה יותר ענין של נראות, וחיזוק והרחבת בסיס הלקוחות. ומרצנדייז, בעיקר לילדים, עושה את זה מצוין, ושווה גם להפסיד קצת כסף בגללו

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

יניב, השאלה היא מהו מודל הזוי? אני חושב שגולדהאר מבין שכמו רוב הקבוצות בעולם מכבי לא יכולה להחזיק את עצמה כלכלית מהכנסות עצמיות גם עם בלומפילד של 29 אלף. מצד שני, מדיניות הרכש בשלוש השנים האחרונות מראה ששום שחקן לא מגיע עד ששחקן אחר הולך (השנה מכבי הלכה על השאלות/סיום חוזה בזרים) ותקציב השכר להערכתי נחתך משמעותית, ואני מעריך שלא יהיו יותר עונות שגולדהאר הוציא 80 מליון מכיסו אלא יותר קרוב לחצי.

יניב פרנקו 10 בנובמבר 2017

גיא – כל הקלישאות האלה של ״שחקן בא אחרי ששחקן הולך״ או ״במאזן הרכישות המינוס נמוך״ או האהוב עליי ״קודם מעפילים לאירופאית ואז מיטש משחרר כסף״ – כל אלה זה קשקוש – יש פה עסק ששורף עשרות מליונים במבנה הפעלה מאוד מנופח.
מתי מיטש יעשה צעד כזה או אחר אני לא יודע לנחש.
אבל כן אני מבין מהצעדים שלו שהוא לוחץ את העסק לייצר יותר הון – אלא שהמבנה המנופח הזה יודע לייצר עוד הכנסות בתנאי שנותנים לו כלים לייצר אותם וזה עולה עד וזה מעגל די הזוי – מכבי תגיע בסוף להכנסות מאוד גבוהות אבל אני לא רואה אותם מתאזנים בקצב שבה הם בונים את המערכת. אולי זה יישאר ככה שנים ואולי בוקר אחד זה ייעצר. מסכים עם יואב שנראה שגולדהאר נחוש לפצח את זה אבל אנשים כאלה ביום שהם מקבלים החלטה מסוימת הם מבצעים מיידית.

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

יניב, ברור שאף אחד לא יכול להרוויח כשהתקציב בסדר גודל של 120 מליון לפחות, אבל אפשר לשאוף להוציא 40 מליון ולא 80. הייתי שמח להבין במה הכוונה למנגנון מנופח?

יניב פרנקו 10 בנובמבר 2017

באיזו מציאות מערכת ששורפת 40 מליון שקל אחרי התייעלות ואחרי ששרפה את הסכומים האלה במשך עשור זה הגיוני ? זה יעיל ? ובסוף זה כדורגל, בונים פה מערכות שיכולות לעבור מ40ל80 בגלל הגרלה באופ״א, מלחמה בקיץ או פציעה של שחקן.
זה שיש מליארדר מאחורה זה אומר שלא תהיה קריסה כלכלית אבל מעבר לזה , אין פה הרבה מעבר למערכת לא ראציונלית שמנוהלת על ידי אנשים ראציונליים.

יואב 10 בנובמבר 2017

יניב,
כותב מחשבה(כי מיטש אניגמטי גם לאנשים שעובדים איתו אז כל הדיון הוא אפילו מעבר לתיאורטי)…
מיטש יעדיף עסק מפסיד אבל עם נראות מכובדת ומקצועית. כשהכל יתפקד כמו בספר שהוא קרא, מאשר עסק "ישראלי" ומחליק פינות אבל קרוב לאיזון. כי מכבי יכולה להיות סופר חזקה גם בתקציב של 80. קבוצה של מושאלי מכבי יכולה להילחם על פליאוף עליון, רק שנזכור. ובטח לשרוד בליגה.
הוא פאקינג מעסיק את מקלארן והשד יודע מה הוא עושה. אלו מותרות מוחלטות אבל בעיניו זאת מכובדות ואולי שער למקומות נוספים.
רוצה לומר- ניתן לחתוך(ואולי זה יקרה) ללא פגע מקצועי גדול.
גם תמיד כתבתי כאן- לא פוחד מהיום שאחרי(חלילה שלא יפסיק כמובן) מבחינת מה שהוא ישאיר אחריו. זאת חיה אחרת לגמרי מרוב הטיפוסים שהיו בעלי קבוצות כאן.

יניב פרנקו 11 בנובמבר 2017

מכבי זו אופרציה אחרת היום ממה שקיבל אותה כשהנכס העיקרי כרגע בהבדלים זה הדירוג האירופאי ובאמת זו שאלה היפותטית אם יפסיק ולמי יעביר.
העניין הוא שצריך להפסיק לנסות לנתח כלכלית את האופרציות האלו – אין בהם היגיון כלכלי ויש בהם כנראה תשובה לרצונות אחרים של בעלי השליטה – כאוהדים תשמחו מזה שיש מישהו כה חזק ששופך כסף על האהבה שלכם אבל לנסות לחשב כלכלית את זה כרגע זה מיותר.
מה שכן מאחר והוא לא גאידמק הסכנה ביום שאחרי היא נמוכה ביותר.

גיא זהר 11 בנובמבר 2017

יניב, יאמר לזכותו של גאידמק שהוא שפך המון כסף על מחלקת הנוער, מה שהחזיק את ביתר בחיים בשנות הייבוש שלו. אם משפחת ברקת עוזבת את בש, אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה (600 ילדים בבית הספר לכדורגל לפי הצהרת המועדון זו תעודת עניות בלשון המעטה)

yaron 11 בנובמבר 2017

יניב, הנכס הגדול של מכבי זה שהיא מסוגלת לייצר הכנסות משמעותיות. איזון זאת לא מילה קדושה בתחום של בעלי קבוצות, אין שום בעיה אם גולדהר רוצה להזרים עשרה מיליון כל שנה וזה לגמרי חלק מהתקציב.
כמה לדעתך היתה שווה הקבוצה לפניו וכמה היא שווה היום?

yaron 11 בנובמבר 2017

גיא, מה שאתה אומר נכון לא רק לגבי שכר שחקנים.
חלק גדול מההשקעה הוא בתשתיות. זה כולל מתקני אימון לבוגרים ולנוער, השקעה גדולה במרצ'נדייז ועוד, גם ההשקעות האלה הן בדר"כ גבוהות יותר בשלבים המוקדמים ופוחתות בהמשך.

יניב פרנקו 11 בנובמבר 2017

ירון – מכבי מייצרת הכנסות משמעתיות בעיקר בזכות העובדה שהיא מייצאת הוצאות משמעותיות בהרבה – היא מוכרת מנויים, שחקנים, מזכרות וחסויות וכל אחד מהפרמטרים האלה קשור לעובדה שהיא מוציאה הון כדי לייצר את זה – לכן זה לא באמת נכס, אם מכירת שחקנים תלויה לא ביכולת לאתר שחקנים מוכשרים זולים אלא ביכולת לרכוש טאלנט בהרבה כסף ולקחת עליו פוזיציה – זה נכס פיננסי שקשור לבעלים ולא לכוחה כארגון.
הנכס המוחשי היחידי שבאמת נוצר בתקופת גולדהאר זה הדירוג האירופאי שמבטיח הגרלות קלות בהרבה וזה שווה הרבה מאוד (אבל כמו שמכבי חיפה והפועל הוכיחו זה נכס פגיע).
כמה מכבי שווה היום ? כמה שווה עסק הפסדי ? לאיש עסקים קר שרוצה רק להרוויח היא לא שווה הרבה ולאחר היא שווה עשרות רבות של מליונים.

yaron 11 בנובמבר 2017

יניב, אני מקבל חלק מהטענות שלך אבל חושב שהגישה שלך קצת חד מימדית.
ראשית, ברור שאם הקבוצה תימכר, הקונה יהיה מישהו שרוצה להיות בעלים של מועדון כדורגל ולא משקיע שמחפש אקזיט. מדובר בדר"כ במיליארדרים שמחפשים את האדרנלין, הכבוד/סלב, וגם "לתרום לקהילה". במקרה של מכבי מדובר בנכס אטרקטיבי במיוחד למיליארדרים יהודים. זה השוק וזה שוק מצומצם אמנם אבל זה שוק עם כללים ומחירים. הכנסות הן פרמטר מאוד חשוב כאן. כל בעלים של קבוצה כמו מכבי יזרים לפחות עשרה מיליון דולר לקבוצה, השאלה היא אם זה השלמה מ-80 ל-120 או מ50 ל-90.
מסכים שהדירוג הוא נכס חשוב (ושביר) אבל קהל של 20+/- ואיצטדיון חדש בבניה לא פחות חשובים. גם תשתיות שמיטש בנה שוות הרבה כסף.

יניב פרנקו 11 בנובמבר 2017

ירון – מכבי של לוני הפסידה הון והייתה קרובה לפירוק , אלא עובדות , לקח אותה מיליארדר קנדי ששילם עשרות מליונים והשקיע עוד עשרות רק כדי למצוא את עצמו אחרי משבר כלכלי מוכן למסור אותה בחינם למיליארדר קנדי אחר שהשקיע בה כבר 9 שנים סכומים דמיוניים של מאות מליוני שקלים, הקבוצה רחוקה מאיזון כלכלי, רחוקה מהשגת נכס פיסי משלה, רחוקה ממודל כלכלי של השבחת שחקנים על בסיס קבוע וכך הלאה – אז זה לא משנה אם היא מכניסה 50 או 80 כל עוד נדרש מהבעלים החדש (או הישן) להוסיף 30-40 – כי הרי גם ב80 אפשר לבנות מועדון כדורגל ישראלי הישגי, הרי חלק מההוצאות המנופחות של גולדהאר זה בעיקר בגלל החלטות של גולדהאר ויש מודלים זולים יותר.
כל עוד זה מבנה ההפעלה זה מבנה הפעלה שדורש פילנטרופיה ולשחק בתיאוריות פיננסיות זה קצת מיותר.

יואב 11 בנובמבר 2017

יניב,
אם שמת לב, התייחסתי יותר לפרסונה ומניעים מאשר למבנה כלכלי. את מה שאנחנו "מנתחים" מיטש יודע טוב מאיתנו ויצר את מה שיצר- במודע ועם כוונה.
מכבי יכולה להיות חזקה לא פחות גם אם תקצץ רוחבית לא מעט. זה האיש וזאת דרכו.
לי נשאר רק להנות מזה.

יניב פרנקו 11 בנובמבר 2017

ותהנה בצדק, אני יכול רק לקנא, וכמובן שהאיש יכול לעמוד במבנה ההוצאות הזה, ההתייחסות שלי היא רק לנסיונות לנתח את זה כלכלי , אין ספק שבעסקיו השוטפים הוא לא מתנהל ככה.
דרך אגב, מאוד יכול להיות שהוא מאמין שיום אחד זה יתאזן והשיטה שלו תנצח, פה אני חושב שיש לנו כלים לשפוט, בכדורגל הישראלי ובמבנה שלו אני חושב שזה סיכוי נמוך.
אבל כאוהדים – תבלו.

גיא זהר 11 בנובמבר 2017

יניב, אתה לא חושב שגם מכבי יכולה להתכנס סביב ה80-100 מליון ולגרום לזה שהתקציב יהיה קרוב למאוזן? משהו מרגיש מאוד שמרני במערכת, לפחות למי שמסתכל מבחוץ.

יואב 11 בנובמבר 2017

יניב,
מסכים לגמרי.

יניב פרנקו 11 בנובמבר 2017

גיא – אני חושב שמכבי יכולה לעמוד בשלב בתים ולהתחרות על האליפות תוך הצגת כדורגל טוב בלי הרבה בעיות בתקציב של 80-100 – יש לה הרבה טאלנט מתחת לאף ואין סיבה שלא תביא זרים טובים וכיוצב – אלא שמכבי הנוכחית בנויה על מודל הפעלה של 140 וזה מה לעשות מה שיש שם כרגע.
אבל זה כבר דיון מקצועי.
דרך אגב מכבי סל הלכו והורידו תקציב מהסיבות שלהם וזה לא ממש פוגע בהם כרגע

ישי 9 בנובמבר 2017

אם אתה פה, אז הבטחת לי פוסט על סל אחרי אילת, ומאז כבר היה לכם עוד משחק.

יניב פרנקו 9 בנובמבר 2017

נו. אמרתי אחרי אילת ואני אפרסם אכן אחרי אילת רק לא אמרתי מתי אחרי אילת

מתן גילור 9 בנובמבר 2017

אוריה, תודה רבה.
סחטיין על ההשקעה. כתוב היטב ומאד מקצועי.
ברמה כזו שלא נעים לבקר את מי שהשקיע זמן, מרץ ורצינות.
בכל זאת, לבקשתו של גיל, מעתיק את התגובה מהפייסבוק, בתקווה שהיא לא תיתפס כביקורת, אלא כתוספת.

קצת טרחנות חשבונאית:
1. פרסמו גם הדוחות על תזרימי המזומנים. מהבחינה הזו הרישא קצת מבלבלת. זה אמנם מוזכר בהמשך, אך בכל זאת…
2. המשפט "פועלת כמלכ"ר" לא ממש ברור לי. בכל מקרה, זה לא משהו שעולה מהדוחות שפורסמו. לכאורה, מכבי ת"א היא חברה עסקית לכל דבר ועניין ופועלת ככזו, גם אם במהלך תקופת הדוח הוגדרה כמלכ"ר לעניין מע"מ.
3. אתה צודק לחלוטין שחסר הבאור על המדיניות החשבונאית (לצד הבאור הכללי), אבל הנחה סבירה היא שבהתאם לנוהג בענף גם סכום הרכישה של השחקנים מופחת בשיטת הקו הישר ולא לפי סכום ספרות השנים או יתרה פוחתת בשיעור כפול. מי שמכיר בכל כהוצאה שופטת, חוטא לכללי חשבונאות מקובלים.
4. דוח המבקר אכן חסר מה שמעמיד בסימן שאלה גדול את אמיתות הנתונים.
5. זה נכון שהפחתת רכישת שחקנים אינה טומנת בחובה הוצאת מזומן מצד אחד, אך מצד שני הוצאת מזומן על רכישת שחקנים (ראיקוביץ' לדוגמה) לא כוללת רישום כל הרכישה באותה השנה כהוצאה.

לעניין:
א. למיטב ידיעתי, ורמוט לא שוחרר מת"א למכבי. הוא פשוט שוחרר מת"א.
ב. "שההכנסות מצד ג' של המועדונים די שוות עם יתרון קטן מכבי ת"א." לא מקבל את הטענה הזו. ראשית, בהעדר אימוץ היה צריכה להיות הכנסה אלטרנטיבית מפרסום. שנית, כל שקל מהסכום הזה שווה למשלמת. אין לי ספק שאף חברה שהלוגו שלה מופיע על חולצת ספורט בישראל לא מפיקה מכך הטבות כפי שמפיקה קבוצת מאיר ממכבי. לא בגלל שזו מכבי, אלא בגלל שמדובר על קשר וזהות שנבנו לאורך עשרות שנים. יש פה פרמיה גדולה ביחס לשוק, אבל היא פרמיה שאני מעריך אותה ככלכלית לכל דבר ועניין.
ג. "בדוח תזרים המזומנים של מכבי חיפה ניתן לראות כי ניתנו הלוואות מבעלי מניות בגובה של 60 מש"ח. כפי שציינו מקודם, סכום מכובד של כ-24 מש"ח נרשם בדוחות החברה כהכנסות מאימוץ. בהנחה סבירה שרוב הסכום הזה מגיעה מהונדה, הרי שהשקעת הבעלים האמיתי בשנה זו עמדה על כ-80 מש"ח." הדוח כולל גם תשלום לחברה קשורה בסך של כ-27M ש"ח וריבית לחברה קשורה בסך של כ-8M ש"ח (ראיתי שכתבת הערת אגב לגביהן). אי אפשר להכניס את האימוץ מהחברה הקשורה ולהתעלם מהתשלומים והריבית. החברה הקשורה היא ככל הנראה קבוצה מאיר וגם אם לא היא חברה כלשהי בבעלות משותפת. או שמסתכלים על בעל המניות בנפרד או על כל הצדדים הקשורים כמקשה אחת. אי אפשר לקחת רק את מה שנוח לצורך הטיעון. מהדוחות עולה שהסכום נטו עומד על סך של כמחצית מאותם 80M ש"ח עליהם נכתב בטור. אני חושב שהדבר עלול להטעות את הקוראים ואין לי ספק שלא זו היתה כוונתך.

מי שמעוניין, בבלוג שלי ניתחתי בעצמי את הדוחות של מכבי חיפה. לא מצליח לצרף קישור בתגובה.

אוריה 9 בנובמבר 2017

מתן, תודה רבה על התגובה המפורטת.
אגיב לכמה נקודות:
2. מסכים שזה קצת מבלבל, רק רציתי לציין שיש הבדלי מיסוי משמעותיים בין מלכ"ר לבין חברה רגילה.
3. שים לב שבדו"ח של ב"ש שפורסם היום הם מכירים בכל הרכישות כהוצאה שוטפת ולא פורסים את ההוצאה. לאור זאת אין להם גם הוצאות פחת…
ב. קשה לי להאמין שהכנסה אלטרנטיבית מפרסום הייתה מגיעה לסכומים כאלו. מחיפוש זריז ראיתי שהחוזה של מכבי ת"א סל עם אלקטרה עמד על כ-2 מליון דולר בעונה. אתה אומר שמכבי חיפה תצליח להשיג עצמאית סכום שהוא כמעט פי 3 מזה? אני בספק…
ג. יכול להיות שאתה צודק. לצערי, ואני מניח שגם לצערך, הדוחות לא שקופים כדי לדעת. באמת שאין לי מושג איזו חברה קיבלה חזרה ממכבי חיפה כ-27 מש"ח. ובכל מקרה אלו סכומים שנרשמו בעבר כהלוואות ולא הכנסות מאימוץ.
בשורה התחתונה יש כאן 8 מש"ח של הוצאות ריבית שזה נתון מטורף בעיני.

מתן גילור 9 בנובמבר 2017

לא טענתי שהכנסה אלטרנטיבית היתה בגובה דומה, אלא שהיתה הכנסה אלטרנטיבית כלשהי.

אוריה 9 בנובמבר 2017

זה בטוח

אורי 9 בנובמבר 2017

יש גרסאת TLDR ?

גיא זהר 9 בנובמבר 2017

התקציבים נמצאים באתר המנהלת תחת פרסומים

Ollie Williams 9 בנובמבר 2017

מצוין, תודה.

1) יש מצב לקישור לדו"חות עצמם? משום מה אני לא מצליח למצוא.
2) תוכל להרחיב את הנושא של עונת הצ'מפיונס שאינה רווחית אך הסתיימה ברווח תפעולי? אותי זה בלבל כבר פעמיים ואשמח להבין מה פספסתי.

מתן גילור 9 בנובמבר 2017

1. מסיבה שאינה ברורה מכבי ת"א הסירה את הפרסום מהאתר שלה.
2. רווח תפעולי הוא אחרי הכנסות והוצאות תפעוליות, אבל אחריו יש הוצאות נוספות כגון הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון, כך שפירמה יכולה להציג רווח תפעולי לצד הפסד לתקופה.

מעיין אוהד מכבי 9 בנובמבר 2017

תעשה חיפוש בגוגל. הצלחתי להגיע לדו"ח.
.
https://static.maccabi-tlv.co.il/wp-content/uploads/2017/10/MTA_20171022035915d36123e5b3e927c22447ce19abc55005.pdf

אוריה 9 בנובמבר 2017

אגב, גם את הדוחות צריך ממש להתאמץ לחפש.
מכבי באמת הורידה את הדוחות שלה, את של מכבי חיפה תמצא באתר הרשמי אבל רק אם תרד ממש למטה ותחפש "תקנונים", הדוח של הפועל ב"ש נמצא רק באתר של המנהלת…

בלייק 9 בנובמבר 2017

זה היה אמור להיות תגובה למתן (שענה לאולי).
בכל אופן – הלינק הכחול מוביל לדף הנוכחי (אחרי הסרת הדוח), תעתיקו את כל השורה ששמתי (כולל החלק עם השחור) ותדביקו בדפדפן וזה אמור לעבוד.

yaron 10 בנובמבר 2017

אם אני מבין נכון, מכבי בתקציב הנוכחי חייבת ליגת אלופות כדי להגיע לאיזון. מאחר וחלון האלופות חצי סגור, קשה לראות את זה קורה בעתיד הקרוב. אני גם לא רואה את הקבוצה מוכרת שחקנים באופן קבוע בסכומים הנדרשים כדי לכסות את הפער.
זה אומר מודל לא מאוזן לפחות עד שיהיה איצטדיון נורמאלי.
מבחינה עסקית, המודל הנכון לישראל ולא רק למכבי הוא תקציב שמתאזן עם עונה באירופאית.

יואב 10 בנובמבר 2017

מכירת ערן ומכירת וידאר וראייקו יתן את הזמן לייצר עוד קניה או אולי קמפיין מצליח ביבשת(הקמפיין של סוזה הכניס קרוב לשישים מיליון).
והאיצטדיון כבר לא כל כך רחוק…

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

יואב אני לא יודע מאיפה אתה מביא את המספר 60 מליון על הקמפיין של סוזה? ב"ש שהעפילה לאותו שלב ובנוסף קיבלה 2.5 מליון יורו על העפלה לפלייאוף האלופות (מכבי באותה עונה לא הגיעה לשלב הזה) הגיעה לפי הערכות ל40 מליון.

יואב 10 בנובמבר 2017

מופיע בדוחות. אולי הגזמתי מהזיכרון אבל לא בהרבה. חמישים וחמש, או שבע. זה מה שמכבי הכניסה.

יואב 10 בנובמבר 2017

גיא, טעות שלי.
בכל מקרה, זה לא משנה את כוונתי המקורית.
ראייקו, וידאר שווים הרבה יותר מזה.

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

https://forum.12p.co.il/index.php?showtopic=163242 לפי מה שאני מבין ההכנסות בעונת 13/14 מאופא (נניח שזה בלי מכירת כרטיסים באירופה, קח ממני עוד 5-7 מליון שקל) עמדו על 22 מליון. המענקים מאופא ידועים וההבדל בין האירפיל לצ'מפיונס שמיים וארץ.

יואב 10 בנובמבר 2017

כן טעות שלי.
האם אתה גולש בפורום השחקן????

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

יואב, התשובה שלילית, יש גבול גם לאובססיביות שלי פשוט עשיתי גוגל לגבי תקציב מכבי 13/14 והגעתי לשם

יואב 10 בנובמבר 2017

קול(:

yaron 10 בנובמבר 2017

יואב, לא מתכוון לעונה זו או אחרת. בגדול, אני חושב שמכבי מבחינת מכירות לא קרובה עדיין לבאזל ושגם איצטדיון חדש אבל בלי ליגת האלופות (אפילו אחת לשנתיים שלוש) לא יעשה את ההבדל. זה לא אומר שאי אפשר להמשיך לשמור על התקציב הנוכחי, אני מנחש שגולדהר מוכן להשקיע עשרה מיליון $ בכל שנה. העניין החשוב הוא כמה הקבוצה מייצרת לפני ההשקעה של גולדהר ואני מודה שאני מופתע לטובה. ברגע שיהיה איצטדיון זה באמת יראה הרבה יותר טוב. גם ההשקעה במרצ'נדייז תתחיל להתאזן ותהפוך לרווחית מהר מאוד לדעתי.
ב"ש בתקציב הנוכחי הרבה יותר קרובה לאיזון עם האיצטדיון וליגה אירופאית כל שנה אבל התקרה שלהם נמוכה יותר.

יואב 10 בנובמבר 2017

ברור שהתקרה שלהם הרבה יותר נמוכה.
במצב אופטימלי לכולם, רק חיפה מאצ' אפ.
באזל זאת באמת רק מילה.
שאיפתי צנועה- מיטשענק ישים פחות. בהחלט שם.

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

יש שתי אפשרויות לעשות כסף ממכירת שחקנים: להביא פוטנציאלים סטייל ראיקוביץ או מוכחים ברמה הבינונית מינוס סטייל קיארטרסון במליוני יורו ולקוות לגזור עליהם דיווידנדים (פועל יוצא מזה הוא הגדלת התקציב כפי שראינו בעונת הצ'מפיונס, למרות שהתקציב לא גדל רק בגלל ראיקוביץ), או מציאות סטייל האפריקאים של אסטנה או עלי מוחמד. מכבי כמעט שלא כוונה בכל ימי קרויף לאפשרות ב', ולמיטב הבנתי ההשקעה בסקאוטינג נמוכה (בעניין הזה מרתק היה לשמוע את הראיון של יוסיפון עם דן רומן שעובד בדינמו דרזדן מהבונדס ליג השנייה, מעריך שהתקציב שלה לא גדול בהרבה מזה של מכבי, על מחלקת הסקאוטינג שם). על מנת שגולדהאר יוציא 10 מליון הוא צריך להגיע לבתים באירופית ולהיות כל שנה בפלוס חמישה מליון (שלושה מליון כשיש בלומפילד) בסעיף קנייה/מכירת שחקנים. אפשרי אבל לא מובן מאליו.

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

ירון כמדומני שמכבי בליגת האלופות הפסידה 34 מליון, זה רחוק מאיזון. גם אם התקציב של מכבי לא מגיע בכל שנה ל160, אלא יותר קרוב ל120, מכבי צריכה אירופית (25 מליון) + מכירה של שחקנים בעוד 40 מליון בשביל להתקרב לאיזון. דרך אגב בלומפילד המחודש, בהנחה שלא יהיה סולד אאוט יכניס עוד 10-15, סכום נחמד אבל לא משנה עולמות (אצטדיון בבעלות הקבוצה זה כבר משהו אחר, אבל זה לפחות עשור קדימה אם מתחילים היום בכל האופרציה).

yaron 10 בנובמבר 2017

גיא, מה שאמרתי זה שמכבי בשביל איזון, חייבת ליגת אלופות ושלדעתי החלון דיי סגור.
לחילופין, אירופאית (כל שנה), איצטדיון, מכירות יפות באיזור ה-20 מיליון (כל שנה) ומרצ'נדייז. גם לא סביר.
שוב, השאלה החשובה היא כמה מכבי מסוגלת לייצר בעצמה וכמה גולדהר מוסיף. אם הקבוצה תהיה יכולה לייצר 90 בשנה וגולדהר מוסיף 30 זה יהיה אדיר!

גיא זהר 10 בנובמבר 2017

על מנת שמכבי תייצר כל שנה 90 יצטרכו להתקיים כל התנאים שמנית ביחד היינו בתים אירופית (25-30), אצטדיון (25-30), שונות (טלוויזיה, טוטו, ספונסרים, מרצ'נדייז (15-20) ועודף של 10-25 במכירה/קנייה של שחקנים. לא פשוט בכלל.

yaron 10 בנובמבר 2017

מסכים. כמו שאמרתי, אם נצליח זה יהיה אדיר.

Comments closed